Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea “Al. I.

Cuza”, Iasi
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice
Specializarea Asistenta Sociala
Proiect M.E.P.I.
Domeniul: Diminuarea fenomenului de violenta domestica
Tema: Identificarea obiectivelor SMART si a indicatorilor calitativi si cantitativi
pentru fiecare obiectiv in parte

“Spune stop nesigurantei tale“

Locul de desfasurare: Judetul Iasi, Orasul Iasi.


Scopul proiectului este prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi promovarea unui climat
familial pozitiv.

Obiective de implementare

Obiectiv 1:

Crearea unui sistem de formare profesionala pentru 55 de femei victime ale violentei domestice
cu varsta cuprinsa intre 25-35 ani din judetul Iasi pe parcursul celor 6 luni de proiect.

Indicatori cantitativi:

• Numarul persoanelor victime;

• Varsta persoanelor;

• Durata derularii proiectului;

• Numarul persoanelor participante la creare acestui sistem de formare profesionala;

• Numarul intalnirilor cu persoanele care participa la formarea sistemului pana la finalizare.


Indicatori calitativi:

• Calitatea sistemului de formare profesionala;

• Interesul persoanelor beneficiare;

• Respectarea programului in cadrul sistemului de formare;

• Adaptabilitatea programelor de formare la nevoiile pietei;

• Reactia membrilor familiei in legatura cu participarea femeilor la acest curs de informare


profesionala.

Obiectiv 2:

Crearea unui centru, de zi de recuperare, pentru femeile victime ale violentei domestice in
judetul Iasi cu o capacitate de 60 persoane in 6 luni de la demararea proiectului.

Indicatori cantitativi:

• Numarul femeilor victime ale violentei domestice ce frecventeaza centrul de zi;

• Varsta femeilor;

• Frecventa femeilor la activitatile din cadrul centrului de zi;

• Numarul personalului care ofera servicii in cadrul centrului;

• Numarul orelor de lucru per femeie din partea personalului.

Indicatori calitativi:

• Diversitatea activitatilor de recuperare/reintegrare/reabilitare psihosociala;

• Disponibilitatea personalului de a lucra cu beneficiarii acestui centru;

• Interesul victimelor de a participa la activitatiile desfasurate in acest centru;

• Dobandirea de catre femei a unor noi cunostiinte legate de modul de aparare in cazul
reaparitiei violentei domestice;

• Dezvoltarea sentimentului de utilitate sociala in randul membrilor grupului tinta.


Obiectiv 3:

Dezvoltarea unei retele de voluntari la nivelul municipiului Iasi, formata din 30-40 studenti
practicanti si persoane cu varste cuprinse intre 18-40 ani, care sa activeze in acest centru de zi de
recuperare si doresc sa se implice in sprijinirea victimelor violentei domestice pe durata desfasurarii
proiectului.

Indicatori cantitativi:

• Numarul voluntarilor ce activeaza in cadrul programului;

• Varsta voluntarilor activi in acest program;

• Numarul femeilor care vor beneficia de sprijin;

• Numarul orelor de voluntariat realizate pe parcursul unui an de practica;

• Frecventa intalnirilor pentru realizarea activitatilor de voluntariat.

Indicatori calitativi:

• Adaptarea retelei de voluntari la nevoile persoanelor din grupul tinta;

• Implicarea beneficiarilor in activitatiile de voluntariat;

• Diversitatea activitatilor de voluntariat;

• Interesul beneficiarilor de a participa la aceste activitati;

• Disponibilitatea voluntarilor de a activa in acest centru.

Obiective de impact

Obiectiv 1:
Reabilitarea psihosociala a 30 de femei victime ale violentei domestice, cu varsta cuprinsa intre
25-35 ani identificate ca fiind mai grav afectate de violenta domestica, pe durata celor 6 luni de proiect.

Indicatori cantitativi:

• Numarul persoanelor beneficiare de acest program;

• Varsta persoanelor;

• Durata derularii programului;

• Numarul intalnirilor cu persoanele ce participa la programul de reabilitare sociala;

• Numarulul persoanelor care vor accesa serviciile oferite in cadrul programului.

Indicatori calitativi:

• Participarea persoanelor din grupul tinta la activitale programului;

• Calitatea relatiilor dintre membrii grupului tinta;

• Reintegrarea membriilor grupului tinta cu societatea;

• Dezvoltarea sentimentului de utilitate sociala in randul membriilor grupului


tinta;

• Disponibilitatea personalului de a lucra cu beneficiarii.

Obiectiv 2:

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare a celor 55 de femei victime ale violentei domestice cu


varsta cuprinsa intre 25-35 de ani, din judetul Iasi, prin participarea acestora la grupul de auto-ajutorare,
in decurs de 3 luni.

Indicatori cantitativi:
• Numarul femeilor participante la acest program;

• Varsta acestora;

• Durata derularii programului;

• Numarul intalnirilor organizate pentru femeile victime ale violentei domestice;

• Frecventa intalnirilor de grup la care participa femeile.

Indicatori calitativi:

• Evolutia abilitatilor de comunicare intre femeile victime;

• Dinamica relatiilor dintre acestea;

• Dobandirea de abilitati de comunicare in grup;

• Intensitatea relatiilor dintre beneficiari;

• Participarea femeilor la intalnirile de grup.

S-ar putea să vă placă și