Sunteți pe pagina 1din 5

Metodologia elaborării

proiectelor de intervenţie
Conf.dr. Ştefan Cojocaru
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi
Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala

Sursa: Stefan Cojocaru, 2005, Proiectul de interventie in asistenta


sociala. De la propunerea de finantare la proiectele individualizate de
interventie, Polirom, Iasi.
Crearea unui sistem de formare şi orientare profesională pentru 100
de tineri, care provin din centrele de plasament din judeţul Vrancea,
în decursul celor şase luni de proiect,

Cantitativi Calitativi
numărul de tineri foşti instituţionalizaţi care interesul tinerilor din grupul ţintă pentru a-
vor fi integraţi în muncă şi găsi un loc de muncă
numărul de tineri foşti instituţionalizaţi care calitatea programelor de formare
urmează cursuri de reconversie profesională
profesională adaptabilitatea programelor de formare la
durata până la integrarea profesională a nevoile pieţii
tinerilor foşti instituţionalizaţi dorinţa tinerilor de a învăţa să-şi caute
numărul locurilor de muncă identificate locuri de muncă
numărul de interviuri la care au participat respectarea programului de lucru
tinerii din grupul ţintă până la angajare păstrarea locului de muncă
numărul de ore de pregătire organizate aprecieri pozitive din partea colegilor de
pentru tinerii foşti instituţionalizaţi muncă
frecvenţa participării tinerilor la cursurile
de reconversie
Încurajarea părinţilor copiilor cu dizabilităţi, din Centrul de zi Prichindel din
Mureş, pentru a participa la activităţile săptămânale de terapie şi recuperare,

pe parcursul celor 12 luni de proiect

Cantitativi Calitativi
numărul de părinţi care participă la activităţi interesul părinţilor pentru diferite tipuri de
de terapie şi recuperare activităţi de terapie şi recuperare
frecvenţa participării părinţilor la activităţile participarea părinţilor la activităţile de
săptămânale de terapie şi recuperare terapie şi recuperare
numărul de ore de lucru cu copilul cu ataşamentul părinţilor faţă de activităţile de
dizabilităţi terapie şi recuperare
gradul de recuperare de către copii a activităţi de terapie şi recuperare continuate
dizabilităţii acasă de către părinţi
Informarea opiniei publice din judeţul Olt, privind amploarea şi gravitatea
fenomenului violenţei domestice, pe parcursul a 5 luni de la începutul

proiectului

Cantitativi Calitativi
numărul de pliante împărţite în comunitate creşterea numărului de persoane care
numărul întâlnirilor comunitare organizate pe apelează la serviciile programului
tema violenţei domestice reacţia de sprijin din partea membrilor
numărul de participanţi la întâlnirile comunitare comunităţii în cazurile de violenţă
organizate în cadrul proiectului domestică
frecvenţa întâlnirilor cu persoane care au implicarea vecinilor în identificarea
solicitat sprijin cazurilor de violenţă domestică
numărul de persoane care apelează la reacţia promtă a autorităţilor pentru
serviciile oferite în cadrul programului intervenţie în cazurile de violenţă
numărul de articole din presa scrisă privind domestică
amploarea şi gravitatea fenomenului violenţei
domestice
numărul de emisiuni radio şi TV legate de
tema violenţei domestice
numărul de apeluri primite din partea
membrilor comunităţii privind sesizarea
cazurilor de violenţă domestică
Încurajarea adopţiei naţionale a copiilor abandonaţi în instituţiile de protecţie

copilului,din judeţul Brăila, pe perioada celor 9 luni de derulare a proiectului,

Cantitativi Calitativi
numărul de copii abandonaţi care vor fi cunoaşterea de către familia adoptatoare a
adoptaţi tuturor etapelor procesului de adopţie
numărul de părinţi adoptatori care au fost înţelegerea de către familiile adoptatoare a
sprijiniţi pentru a adopta condiţiilor necesare pentru a fi evaluate şi
numărul de vizite ale asistentului social la atestate
domiciliul părinţilor adoptatori acceptarea de către familiile adoptatoare a
numărul de familii evaluate şi atestate ca termenelor stabilite de lege în procesul de
familii adoptatoare adopţie
numărul de întâlniri cu familii adoptatoare calitatea comunicării dintre familia
frecvenţa întâlnirilor cu familii adoptatoare adoptatoare şi asistentul social
numărul de familii adoptatoare care vor calitatea rapoartelor întocmite de către
participa la întâlniri asistentul social
numărul vizitelor de evaluare bilunară ale acceptarea de către familia adoptatoare a
condiţiei de a-i spune copilului că este
asistentului social adoptat

S-ar putea să vă placă și