Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA S.W.O.T.

A SISTEMULUI INTEGRAT DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA


COPILULUI RESPECTIV A DGASPC SECTOR 1

P
U
N
C
T
E

T
A
R
I

- Dezvoltarea si diversificarea serviciilor


a fost centrata i dimensionata pe nevoile
reale identificate la nivelul Sectorului 1
si corelata cu resursele disponibile
- Conturarea unui sistem integrat de
asistenta sociala care ofera o abordare
complexa a problematicii si nevoilor
sociale.
- Capacitatea DGASPC Sector 1 de a se
adapta la nevoile sociale aparute.
- Disponibilitatea institutiilor publice si
private cu atributii n domeniul furnizarii
serviciilor sociale de a dezvolta
parteneriate si a transpune programele
transnationale , nationale din domeniu n
activitati locale si regionale
- Standardizarea activitatilor n domeniul
social(acreditare) i
realizarea de
proceduri coerente si functionale
- DGASPC Sectorul 1 este certificat
ISO 9001 i 14001 din anul 2011, iar in
anul 2014 a fost recertificat.
- DGASPC Sectorul 1 implementeaz
standardele de control intern/managerial
la entitile publice conform Ordinului
946/2005
- Diversitatea si proximitatea serviciilor
sociale oferite
- Diversitatea si calitaea ridicata a
calificarii personalului angajat in cadrul
DGASPC Sector 1
- existenta serviciilor de prevenire
- DGASPC Sector 1 este membra a
asociatiilor nationale si internationale de
profil .
- Management de inalta calitate
- Cooperarea cu mediul universitar
- Acreditarea ca institutie gazda pentru
voluntari europeni
- Lipsa unor studii si analize specializate
la nivelul comunitatii locale cu privire la
problematica sociala reala
- ntrzieri sau imposibilitatea acordarii n
timp util a unor servicii sociale datorita
resurselor umane insuficiente.
- Nu toti salariatii din domeniul social au
beneficiat de o formare continua adecvata

Accesul DGASPC Sector 1 la


finantarile interne si/sau externe, publice
sau private
n vederea dezvoltarii
serviciilor
sociale
ex
VELUX
FOUNDATION .
- Implicarea activa a DGASPC SECTOR
1 n proiecte dezvoltate n parteneriat cu
ONG-urile.
- Posibilitatea contractarii unor servicii
sociale de la furnizori privati
- Sectorul 1 este bine dezvoltat din
punct de vedere economic si cu o
densitate mica a locuitorilor , ceea ce
usureaza posibilitatea gasirii de locuri
de munca , comparativ cu alte sectoare
respectiv cu alte unitati administrativ
teritoriale .
- Existenta unui mare numar de ONG-uri
, la nivel local , care pot rezolva
probleme sociale fara implicarea
financiara publica ex SALVATI COPIII
- largirea orizontului de cunoastere si
accesul la exemple de buna practica prin
participarea la conferinte si seminarii
interne si internationale pe teme de
asistenta sociala

- Cresterea problematicii sociale ca


urmare a
efectului crizei economice
- Necorelarea cadrului legislativ din
domenii diferite (educatie, justitie,
sanatate) ce interactioneaza cu cel de
asistenta sociala
- Cadru legislativ al asistentei sociale

O
P
O
R
T
U
N
I
T
A
T
I

P
U
N
C
T
E
S
L
A
B
E

- Insuficiente date necesare pentru


construirea unei baze de date privind cei
mai relevanti indicatori sociali
- Informarea insuficienta a populatiei
privind
problematica
persoanelor
/grupurilor vulnerabile din punct de
vedere social
- Ponderea exagerata a activitatilor de tip
birocratic in detrimentul procesului de
interventie efectiva .
- Lipsa unui program informatic care sa
asigure
intercontarea
tuturor
compartimentelor care furnizeaza servicii
sociale in cadrul Directiei Generale

insuficient.
- Legislatie restrictiva n angajarea
personalului din sistemul public (ex.
blocarea posturilor)
- Politica neadecvata nevoilor reale ale
populatiei
- Insuficienta resurselor financiare la
nivelul
bugetelor locale .
Insuficienta experienta a comunitatii
privind
implicarea n actiuni sociale, de
binefacere,
voluntariat.
- Slaba implicare a autoritatilor locale n
dezvoltarea serviciilor de prevenire
- Salarizarea defectuoasa, nemotivanta a
personalului din domeniul asistentei
sociale, de natura sa genereze o
instabilitate cronica a resurselor umane
si o migrare a acestora catre alte instituii
sectoare de activitate , mai bine platite

C
O
N
S
T
R

N
G
E
R
I

S-ar putea să vă placă și