Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ

CLASA AVI-A

1. Identifică complementele prepoziționale din enunțurile de mai jos și precizați prin ce părți
de vorbire se exprimă.

a. El a vorbit cu cei doi despre problema propusă.

b. Mă bucur de reușita colegului meu.

c. Părinții au avut o conversație cu dumnealui

d. Aseară, am vorbit despre ei.

2. Alcătuiește propoziții în care complementul indirect să fie exprimat, pe rând, prin:

a. substantive propriu:

b. pronume personal, persoana aIII-a, numărul plural:

c. numeral ordinal:

d. numeral cardinal:

3. Subliniază complementele directe din enunțurile următoare:

a. Radu a cumpărat o carte nouă.

b. Noi i-am vizitat pe cei doi.

c. Am căutat-o acasă, dar nu era de găsit.

d. Pe ele le-am văzut la teatru.

4. Alcătueiște enunțuri în care să ai, pe rând:

a. C. C. T.:

b. C. C. L.:

c. C. C. M.: