Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DE MOBILITATE IN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE FINANTAT DIN FONDURI EUROPENE

ACȚIUNEA CHEIE 1, 2018-1-RO01-KA101-047790

Nr………/…………….
GRAFICUL DE PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA
MOBILITĂȚII ERASMUS+

NR. TEMATICĂ DATA OBS.


CRT
.
1. Pedagogia stagiului ( informații despre organizația 26.XI.2018
de primire- Barcino School, Barcelona, Spania,
locul de derulare a activităților de formare, aspecte
specifice de comunicare, elemente de cultură
organizațională,
2. Prezentarea proiectului (temă, scop și obiective, 6.XII.2018
finanțare, destinația cheltuielilor, valorificarea
rezultatelor)
3. Prezentarea sintetică a contractului de finanțare a 19.XII.2018
proiectului
Prezentarea contractului pentru mobilitate

4. Prezentarea programului de formare/ programului 16.I.2019


de lucru și prezentarea modului în care se va face
evaluarea, validarea și certificarea competențelor
dobândite în urma mobilității;

Responsabil pregătire pedagogică,


Prof. Solomon Ioana