Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 1

Textul descriptiv literar

1. Competenţe specifice:

1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii
pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate

3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de
scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare

2. Timp de lucru: 3 ore

3. Descriererea grupului:
- proiectul a fost aplicat clasei a VI-a, alcătuită din 18 elevi (11 fete si 7 băieți), un grup omogen de elevi,
comunicativi, dornici de cunoastere.

4. Activitate:
În prima oră am folosit stimuli olfactivi si vizuali. Astfel, în sala de clasă au fost aduse câteva flori de cais.

Copiii au remarcat imediat florile si mirosul discret al acestora. Le-am spus că vom învăța despre Textul
literar descriptiv. Am citit poezia Balul pomilor, de Dimitrie Anghel, identificând tema, imaginile artistice, figurile
de stil. Apoi, am lucrat pe grupe de experți folosind metoda mozaicului. I-am solicitat să identifice cuvintele-cheie,
să noteze câteva impresii/păreri/sentimente pe care le au în timpul citirii poeziei. Cât timp au lucrat, i-am îndrumat,
am reexplicat ce au de lucru, acolo unde a fost necesar.
În cea de-a doua oră, am folosit stimul auditiv ascultând melodii de primăvara (Cântec de primăvară,
Primăvara). În acest timp, copiii au desenat un copac înflorit pe crengile căruia au scris figurile de stil identificate
în poezie, sugestiile acestora (inspirându-se și din versurile cântecelor ascultate). Au prezentat propriul zarzăr
înflorit, fiecare plansă având notate pe ramurile pomului caracteristicile textului literar descriptiv.
Ca temă au avut de creat alte epitete, comparații, imagini auditive, vizuale, cromatice și olfactive care să
sugereze atmosfera de primăvară, de reînnoire a naturii, a vieții.
În cea de-a treia oră, le-am propus să realizeze o descriere a primăverii așa cum o văd ei în grădină, în
curtea școlii sau din punctul de vedere al unui copăcel ce tocmai înflorește, cu recomandarea ca textul lor să
oglindească sentimentele proprii față de acest anotimp. Au fost organizați în cinci grupe. Fiecare grupă a citit
compunerea .
Ne-am reamintit părțile componente ale unui text, introducerea, cuprinsul și încheierea, etapele redactării
unui text descriptiv planul, cercetarea, prima variantă a textului si apoi varianta finală.

5. Evaluare
Evaluarea textelor redactate dupa urmatoarea grila:
Numele echipei + - Cuvinte cheie/idei
interesante

6. Ce a ieșit? Concluzii
Aceasta strategie a decurs bine, copiii au înțeles particularitățile textului descriptiv. Au făcut precizări clare
cu privire la forma (se folosesc imagini artistice: vizuale, auditive, motorii, structuri nominale sau verbale, figuri de
stil), dar și în privința conținutului (se descrie un colț din natură, se fixează coordonatele spațio-temporale ale
tabloului, se exprimă emoțiile, sentimentele celui care privește eul liric). Au fost încântați să lucreze în grupe, să
deseneze și să extragă figurile de stil si caracterisicile textului descriptiv în același timp.
Îmi propun să realizez mai multe activitati de acest tip în desfășurarea orelor, deoarece copiilor le face
plăcere.

7. Dovezi