Sunteți pe pagina 1din 2

Asamblarea plaselor şi carcaselor din bare independente sudate

Asamblarea plaselor şi carcaselor din bare independente sudate, se realizează


de regulă prin procedeul sudării prin puncte, care este o sudare electrică prin
presiune, în punctele de intersecţie a barelor plasei sau carcasei.
Sudarea se bazează pe încălzirea barelor pe suprafaţa de contact a acestora,
cu ajutorul curentului electric, până când, local se atinge starea de topire (apare
tendinţa de curgere a oţelului). În tot acest timp, barele sunt presate la intersecţii,
pentru a se suda.
Curentul electric circulând între perechea de electrozi de cupru şi trecând prin
suprafeţele de contact (a barelor cu electrozii şi a barelor între ele), generează la
nivelul intersecţiilor dintre bare (unde rezistenţa electrică este cea mai mare) o
cantitate sporită de căldură, care aduce suprafeţele de contact în stare plastică.
Comprimarea locală a armăturilor (a intersecţiilor dintre acestea) începe înainte
de punerea sub tensiune electrică a barelor ce trebuie sudate, şi se întrerupe după
oprirea circuitului electric (când suprafeţele de contact au ajuns în stare plastică).

Parametrii de sudare sunt:


a) intensitatea curentului vehiculat I (Amperi);
b) timpul de sudare t = t1 + t2 + t3 + t4 unde:
t1 = timpul anterior sudării (de la începerea presării barelor şi până la trecerea
curentului electric);
t2 = timpul de menţinere sub tensiune electrică a zonelor de contact dintre bare;
t3 = timpul în care se ecxecută sudarea;
t4 = timp de pauză (înainte de începerea unui nou ciclu);
c) forţa de apăsare P (daN);
d) întrepătrunderea barelor care s-au sudat.

Sudarea prin puncte a barelor din oţel – beton se realizează cu:


 maşini de sudat unipunctuale (staţionare sau cu cleşti mobili) (fig. IV.35);
 maşini se sudat multipunctuale (până la 36 de puncte) staţionare, care
beneficiază de o automatizare complexă (fig. IV.36).

Fig. IV.35: Schema maşinii de sudat unipunctuale fixe.


1-batiu; 2-tablou comandă; 3-pedală de acţionare; 4-electrod mobil;
5-electrod fix; 6-plasă de armătură.

1
Fig. IV.36: Schema maşinii de sudat fixe cu 10 perechi de electrozi.
1-batiu; 2-electrod mobil; 3-electrod fix; 4-plasă de armătură;