Sunteți pe pagina 1din 3

ALCĂTUIREA TIPARELOR

Tiparele se dimensionează din condiţii de indeformabilitate şi nu de rezistenţă.


Deformaţiile elastice în timpul lucrului, sumate cu toleranţele de execuţie ale tiparului,
nu trebuie să depăşească toleranţele de execuţie ale elementului prefabricat.
Precizia de execuţie a tiparului trebuie să fie, din aceste motive, superioară cu
cel puţin o clasă celei a elementului prefabricat.
Principalele părţi componente ale tiparelor sunt:
- placa cofrantă – elementul care asigură forma, dimensiunile şi calitatea
suprafeţelor elementului prefabricat;
- nervuri de rigidizare a plăcii cofrante;
- elemente de sprijinire şi rigidizare a tiparului.

Condiţii tehnice de calitate a tiparelor:


Tiparele trebuie să îndeplinească, cu adaptarea cuvenită, condiţiile generale
cerute cofrajelor. În plus, ele trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
- Să permită turnarea uşoară şi în timp cât mai scurt a betonului, luându-se
în considerare modul de formare şi compactare adoptat (vibrarea
interioară, cu vibratoare de tipar, pe mese sau grinzi vibratoare,
centrifugare, vacuumare, laminare, presare, vibro-presare,vibro-laminare,
vibro-vacuumare etc.);
- Decofrarea să se facă uşor, fără solicitări mari, indiferent de forma şi
alcătuirea tiparului, respectiv modul de desprindere a elementului
prefabricat de pe tipar (smulgere, expulzare, demontarea unor pereţi sau
părţi ale tiparului etc.);
- Să nu sufere modificări importante dimensionale, în timpul tratării termice;
- Să fie suficient de rigide, mai ales în cazul celor mobile. Manipulările şi
transportul acestora se fac inclusiv în situaţia în care sunt umplute cu
beton proaspăt. În cazul unor deformaţii (săgeţi) mari, se produc perturbări
de compactitate sau chiar discontinuităţi (fisuri şi crăpături) în secţiunile
elementului prefabricat format; aceste defecte nu se pot elimina decât
printr-o nouă compactare;
- Să nu fie sensibile la unele şocuri (lovituri) accidentale;
În ce priveşte alegerea materialului pentru confecţionarea tiparelor, criteriul
principal îl constituie numărul de refolosiri, calitatea aspectului (suprafeţei) elementului
prefabricat, cerinţele de precizie, preţul de cost (cota de amortisment) etc. De
asemenea, un criteriu important în alegerea materialului, îl poate constitui dimensiunile,
alcătuirea tiparului şi tehnologia de realizare a prefabricatelor. De exemplu, tiparele de
lemn nu pot fi supuse compactării pe mese vibratoare sau tratamentului termic.
Verificarea dimensiunilor tiparelor confecţionate se face prin măsurare directă
sau cu şabloane folosind — şi pentru unele şi pentru altele — instrumente de precizie
corespunzătoare clasei din care face parte obiectul măsurat.
Încărcările ce se iau în considerare la dimensionarea tiparelor sunt în mod
obişnuit:
- greutatea proprie a tiparului şi a piesei prefabricate (beton + armătură),
pentru feţele orizontale;
- eventuale încărcări utile (oameni, materiale, utilaje), de asemenea pentru
feţele orizontale;
- împingerea laterală a betonului, pentru feţele verticale;
- încărcări dinamice provenite din şocurile produse la descărcarea
amestecului de beton şi din vibrare, în vederea compactării betonului, atât
pentru feţele orizontale cât şi pentru cele verticale.
- sarcini provenite din variaţia temperaturii, dacă elementele prefabricate
sunt supuse la tratament termic;
- sarcini provenite din presiunea aburului, dacă tiparul este recipient de
presiune;
- efectul forţelor de precomprimare, dacă tiparul este purtător al acestora;
- efectul forţelor provenite din mişcarea de rotaţie, în cazul elementelor
realizate prin centrifugare etc.

Principii de alcătuire şi exploatare a tiparelor


În vederea asigurării unor condiţii bune de exploatare la alcătuirea tiparelor este
necesar să se ţină seama de următoarele principii:
- elementele prefabricate se toarnă cu suprafaţa continuă cea mai mare,
orizontală, afară de cazul în care se iau măsuri speciale pentru umplerea
corectă a tiparelor şi pentru asigurarea controlului turnării;
- feţele verticale ale tiparelor se prevăd cu o uşoară conicitate, pentru a se
uşura decofrarea, în afară de cazul că aceasta este complet liberă;
- numărul elementelor demontabile trebuie să fie cât mai mic, greutatea lor
cât mai redusă, iar sistemul de asamblare simplu şi uşor de demontat
pentru a se asigura condiţiile unor cofrări şi decofrări cât mai corecte, o
manipulare cât mai uşoară, concomitent cu o bună rigidizare a tiparului.
La folosirea tiparelor este necesar să se respecte următoarele reguli:
- suprafaţa interioară a tiparelor să se cureţe cu grijă şi să se ungă in mod
uniform, imediat după decofrare, folosind substanţe care împiedică
aderenţa betonului, dar nu dăunează finisării ulterioare a lui (decofrol);
- tiparele să fie manipulate cu grijă, agăţate numai în punctele şi numai cu
dispozitivele de ridicare prevăzute special pentru aceasta, iar aşezarea să
se facă pe reazeme curate şi de înălţime uniformă;
- să se verifice înainte de turnarea betonului dacă tiparele sunt corect
montate şi dacă dispozitivele de asamblare sunt bine strânse; periodic să
se verifice cu şabloane exactitatea dimensiunilor tiparelor (la cele
demontabile după fiecare asamblare, iar la celelalte după numărul de
utilizări corespunzător numărului de piese cuprins în 10 loturi);
- să se cureţe de beton suprafaţa exterioară a tiparului, imediat după
finisarea piesei prefabricate, înainte de a începe priza cimentului;
- decofrarea să se facă cu grijă, fără forţarea sau lovirea dispozitivelor de
asamblare.
Tiparele utilizate se diferenţiază într-o gamă foarte largă de tipuri, cu
particularităţi uneori funcţionale dar alteori specifice doar elementului turnat. Studierea
lor nu este posibilă decât prin prisma unor aspecte generale care, pentru claritatea
expunerii, trebuie legate de unele soluţii concrete, a căror valoare rămâne însă de
„exemplu".