Sunteți pe pagina 1din 3

3.

DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII

3.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurat

Întreprinderea a fost fondată în anul 2019 de către un singur fondator – Arnaut Nina,
care a deţinut 100% capitalul social în mărime de 100 lei.
Ideea deschiderii unei întreprinderi a apărut în urma experienţei căpătate de către
membrii familiei la producerea materialului lemnos pe parcursul anilor 2008 – prezent.
Întreprinderea a fost deschisă în scopul obţinerii de venit din activitatea comercială. De la
deschidere şi până în prezent întreprinderea a realizat vânzări anuale de cca 1020 mii lei
anual.

Întreprinderea îşi propune să extindă activitatea de producere a materialului lemnos


(pileti) şi să sporească volumul comercializării acestora pe piaţa Republicii Moldova. În
acest scop din anul 2019 întreprinderea a arendat 300m 2 unde va instala utilajele
procurate special de fabricat pileti si alte articole din lemn si un teren aferent de 0.17ha.
Utilajele procurate vor fi instalate în imobilul deţinut de către fondator.
În urma implementării proiectului de producerea a materialului lemnos (pileti) vor fi
create 9 locuri noi de muncă. Pe viitor compania planifică producerea unei game largi de
articole din lemn. Trebuie de menționat că utilajele de producere permit într-un termen
restrâns de timp executarea livrărilor de prelucrare cu cheltuieli minime

3.2. Descrierea proiectului investiţional:

Întreprinderea preconizează să investească 507,500 lei în procurarea


utilajelor de fabricare a piletilor si a altor articole din lemn.

3.2.1. Scopul şi obiectivele investiţiei (proiectului):

Scopul investiţiei planificate este mărirea volumului de pileti fabricate, reducerea


sinecostului, automatizarea procesului de fabricare şi îmbunătăţirea calităţii produsului.
Obiectivele propuse de întreprindere după efectuarea investiţiei:

a) pe termen scurt:
 Procurarea utilajelor de producere a piletilor;
 Producerea materiei prime proprii;
 Iniţierea producerii mecanice a piletilor;
 Creşterea volumului de pileti până la 180 000 tone anual;
 Comercializarea a 95% din volumul produsului pe piaţa Republicii Moldova.
b) pe termen lung:
 Atingerea valorilor maxime de producere (200 000 tone pe an);
 Reducerea sinecostului prin folosirea materiei prime proprii şi utilajelor performante;
 Îmbunătăţirea calităţii produselor;
 Diversificarea produselor ca forma si dimensiuni;
3.2.2. Descrierea investiţiei în cadrul proiectului:
(Investiția din contul grantului PARE 1+1 nu include TVA)
În cadrul proiectului investițional, vor fi procurate: un ferestrău – paglică (gater) valoarea
estimata la 259 000.0 lei , 1 cazan 100kwh în valoare de 95 000 lei, 1 pilitator in valoare
de 65 500.0, masina de farimitat resturile din lemn 57 100.0, 1 cazan de 25kwh in valoare
de 30 900.0
Ferestrăul-panglică (gater) ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului dă
posibilitatea prelucrării a 0.8 m3/oră de bușteni cu un consum de 11 kWt/oră. A fost
selectat respectivul gater deoarece dă un randament mre calculat la consumul de
electricitate mediu.
Cazanul, în sumă de 30 900.0, va servi drept sursă de căldură pentru secția de producere
(atelier). Cazanul respectiv funcționează pe bază de pileți ce vor fi produși din rumegușul
obținut în urma prelucrării lemnului și are o capacitate de încălzire de 350 m2.

Tabelul 6
Total investitii Sursa de finanțare
Valoarea
Grant
Cantit Preț investiție Suma Valoarea Resurse proprii,
Articole de PARE 1+1,
ate unitar i inclusiv TVA fărăTVA inclusiv TVA
investitie fără TVA
TVA
Nr.
Lei Lei Lei Lei Lei Lei
unităti
Ferestrau
paglica(gater 1 259 000.0 259 000.00 109 000.00 150 000.00
)
Cazan
1 95 000.0 95 000.00 45 000.00 50 000.00
100kwh
Pilitator 1 65 500.0 65 500.00 15 500.00 50 000.00
Masina de
1 57 100.0 57 100.00
farimitat
Cazan
1 30 900.0 30 900.00 30 900.00
25kwh

507 500.00 257 500.00 250 000.00


Total, suma
100% 57% 43%
Total, %  
3.2.3. Impactul investiţiei: