Sunteți pe pagina 1din 1

Autobiografie

Subsemnatul____,fiul lui____si_____,nascut la data de__,in mun.(sat,com.)______,jud.______


domiciliat in mun.(sat.com)__,str.____nr.__,bl.__,apt.__,jud.______, de cetatenie_______,necasatorit,
(casatorit,copii__),absolvent(elev) al Liceului____ nr.__(loc.jud.),profil___,sesiunea____200_,cunosc
limba_____la nivel____,in prezent imi desfasor activitatea ca______la S.C.______S.R.L.,(loc.,jud.)
posed numarul de telefon ______(acasa , serviciu,mobil).
Intre anii_____am urmat cursurile claselor I-VIII la Scoala Generala nr._(loc.jud.).Din aceasta
perioada pot da relatii despre mine : doamna invatatoare________,doamna______profesoara de _____
si domnul________profesor de _______.
Intre anii_________am urmat cursurile claselor IX-XII la Liceul Industrial nr.__ (loc.jud.).Din
aceasta perioada pot da relatii : doamna___________profesoara de ______,domnul_______profesor de
________si doamna__________profesoara de __________.
De la data de ______pana la data de______am indeplinit serviciul militar la U.M.___ (loc.jud.),
trecand in rezerva cu gradul de____. Din aceasta porioada pot da relatii dl.(gradul)___si dl.(gradul)__.
De la data trecerii in rezerva pana la data de ____nu am avut loc de munca fiind somer.
De la data de _____pana in prezent imi desfasor activitatea ia functia de _____ la S.C.___S.R.L
(localitatea,judetul).De la aceasta societate pot da relatii despre mine dl.__(functia) si d-na__(functia).
Despre mine si familia mea pot da relatii de la domiciliu(trei vecini,nume prenume si apt.).
Mentionez ca eu,(sotia) si parintii mei nu am fost arestati,judecati sau condamnati,deasemeni
nu suntem in curs de urmarire penala,judecare sau in executarea unei sanctiuni penale.
Nu am efectuat deplasari in strainatate.
Pentru cei care au efectuat deplasari in strainatate vor specifica :
De la data de____pana la data de____am fost in strainatate ca turist sau avand contracte de
munca legal incheiate. Nu am depasit termenul legal stabilit de 3 luni(pentru cei care au depasit vor
specifica motivele care au determinat aceasta situatie).Deasemenea nu am fost sanctionat pentru
incalcarea unor norme internationale sau interne.
DATE DESPRE RUDE :
(Nume prenume)___________,tata,fiul lui______si_____,nascut la data de ______in loc.____,
jud._____,de cetatenie romana,poseda ca studii _______,in prezent este______la S.C_________S.R.L.
(loc.jud.),cu domiciliul in(loc.),str.______ nr.___,bl.__,apt.___,jud.___,tel.__.
(Nume prenume)___________,fosta____,mama,fiica lui______si_____,nascuta la data de
______in loc.____,jud._____,de cetatenie romana,poseda ca studii _______,in prezent este______la
S.C_________S.R.L. (loc.jud.),cu domiciliul in (loc.),str.______ nr.___,bl.__,apt.___,jud.___tel.__.
(Nume prenume)___________,frate(sora),fiul lui______si_____,nascut la data de ______in
loc.____,jud._____,de cetatenie romana,poseda ca studii _______,in prezent este______________la
S.C___S.R.L.(loc),cu domiciliul in mun.(sat,com.),str.__ nr.___,bl.__,apt.___,jud.____,tel.____.
Se va mentiona (unde este cazul) aceleasi date despre,sotie, copii, parintii sotiei,precum si fratii
si surorile acesteia.
La toate persoanele mentionate in autobiografie,unde este cazul,se va mentiona si numele purtat
anterior.
Autobiografia va fi redactata personal de catre candidat,cu pix sau cerneala albastra,lizibil,fara
stersaturi sau prescurtari.
In incheierea autobiografiei se va mentiona : ‘’Aceasta imi este autobiografia pe care o dau si o
semnez asumandu-mi raspunderea exactitatii tuturor datelor ‘’.

Data Semnatura

NOTA :autobiografia se scrie de mana cu pix cu pasta de culoare albastra sau cu stilou cu
cerneala de culoare albastra.

S-ar putea să vă placă și