Sunteți pe pagina 1din 1

SF.

IOAN GURĂ DE AUR – GHID TEMATIC EXTRAS DIN OMILIA DESPRE


PREDICĂ ŞI TRATATUL DESPRE PREOŢIE („CĂRŢILE” A IV-A ŞI A V-A)

I. OMILIA DESPRE PREDICĂ:

1. Scopul şi motivele rostirii omiliei


2. Comparaţia cu porfira împărătească
3. Cui se adresează „mustrările”?
4. Comparaţia cu chirurgul
5. Comparaţia cu medicamentele
6. Care legi sunt prioritare? Ale predicatorului?
7. Comparaţia cu ucigaşul/criminalul de trupuri
8. Comparaţia cu „pândarul” (santinela)
9. Cele trei pilde/ilustraţii biblice invocate (două din NT, una din VT)
10. Comparaţia cu banii…

II. „CĂRŢILE” A IV-A ŞI A V-A DIN „DESPRE PREOŢIE”

1. Cu cine are de luptat preotul/predicatorul?


2. Ce spune despre „dialectică”?
3. Ce spune despre preotul-predicator slab?
4. Cum trebuie să fie predicile?
5. Ce trebuie preotul să dispreţuiască?
6. Cine trebuie să se pregătească mai mult şi de ce? Predicatorul slab sau cel talentat?
7. Cum trebuie preotul-predicator să reacţioneze faţă de critici?
8. Cui trebuie (prioritar) să fie pe plac predicatorul?
9. Raportul predicator-cuvânt (predică)
10. Ce anume este exemplificat din apostolatul Sf. Ap. Pavel şi de ce?

NOTĂ. Pentru examen vor fi formulate 20 de subiecte (bileţele), cu cele 20 de


enunţuri. Examinatorul va extrage câte un bileţel pentru fiecare candidat, în faţa camerei
video, în cazul că examenul se va susţine online.
RECOMANDARE: toţi studenţii masteranzi să citească atent cele două repere
bibliografice, pentru a fi capabili să răspundă prompt la oricare din cele 20 de semnalări…

1. Omilia despre predică, trad. Pr. D. Fecioru, Mitropolia Ardealului, 1978, nr. 1-3, pp. 58-66 (vezi docum. ataşat);
2. Despre preoţie, trad. pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1987 (sau o altă ediţie; de ex: Ed. Sophia-2004:
https://vdocuments.mx/ioan-gura-de-aur-despre-preotie.html)

S-ar putea să vă placă și