Sunteți pe pagina 1din 1

TROPARUL ACOPERAMANTULUI:

Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim,


umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi căutând
către Preacinstită Icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne
pe noi cu Cinstitul tău Acoperământ şi ne scapă de tot răul,
rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască
sufletele noastre.

TROPARUL SF. NECTARIE:


Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a
arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe
Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un
Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate
vindecări celor ce cu evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui Ce
te-a proslăvit! Slavă Celui Ce minunat te-a arătat! Slavă Celui
Ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!

SLAVA…
Intru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că
luând crucea ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învățat să nu
se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de
lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se
bucură, cuvioasă Marie, duhul tău.
Si acum….APARATOARE DOAMNA

S-ar putea să vă placă și