Sunteți pe pagina 1din 2

Corespondenţa dintre litere si sunete

In general, în limba română, o literă transcrie un sunet.

Ex: ş c o a l ă (6 litere, 6 sunete), mama (4 litere, 4 sunete), fereastră (9 litere, 9 sunete)

Există şi câteva excepţii:

X –cs: pix, fix, xilofon, xerox


gz: examen, exact, exemplu

litera X redă 2 sunete (cs sau gz)


pix (3 litere, 4 sunete)
xerox (5 litere, 7 sunete)

ei (2 litere, 3 sunete)
este (4 l, 5s)
era (3 l, 4 s)
el (2 l, 3 s)

Acelaşi sunet poate fi redat prin litere diferite:


[i]-iute
- hobby , yală
[î,â] – închis
Pâine
[c]- carte, kilogram

ATENŢIE!!!!!
În cazul grupurilor de litere CE, CI, GE, GI, CHE, CHI, GHE, GHI, acestea redau un
singur sunet când în silaba din care fac parte sunt urmate de o vocală.

Cea-pă – 5 litere, 4 sunete


1s v

Geam – 4 litere, 3 sunete


1s v

Chea-mă-6 litere, 4 sunete


1s v
Ghea-ţă- 6 litere, 4 sunete
1s v
Obs! Aceste grupuri de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi) redau tot un sunet când sunt
la sfârşit de cuvânt, dar nu formează singure silabe.
Unghi-5 litere, 3 sunete

Când grupurile de litere CE, CI, GE, GI, CHE, CHI, GHE, GHI, nu sunt urmate în aceeaşi
silabă de o vocală, ele redau 2 sunete.
Cer-cel : 6 l, 6 s cer-cei: 6l, 5s
2s 2s 2s 1s v

Gher-ghef- 8 litere, 6 sunete


2s 2s

În-ghe-ţa-tă-9 litere, 8 sunete


2s

Cereale: ce-re-a-le- 7 l, 7 s
Ureche: u-re-che-6 l, 5 s
Voce: vo-ce-4 l, 4 s
Ghid: 4 l, 3 s
Gheorghe: Gheor-ghe- 8 l, 5 s
Georgeta: Geor-ge-ta- 8 l, 7 s
a-ger 4 l, 4 s
ciob 4 l, 3 s
gin-gi-e 6 l, 6 s
ghi-ci-toa-re 10 l, 9 s
se-mi-cerc 8 l, 8s
unchi 5 l, 3 s