Sunteți pe pagina 1din 2

Silence, to me, is a wonderful large land in reality where my

mind is free to roam.


Silence is a symbol of respect, or an
expression of wonder. Silence can be a
comfortable space, in which we collect our
thoughts, heal our wounds (vindeca ranile
noastre), or bask in the essence of being
alive. It can be a measure of anger. At it's
darkest; silence may be a hiding place for
guilt, shame, or fear. In any of these forms
silence can become an internal shout or it
can join the minds of many people to
produce a collective thought so strong that
it conveys a meaning that resounds
without the audible utterance(rostire sonora)
of a single word.
We use silence to respect those that have given their lives in
the service of their countrymen. This respectful silence is also
one of wonder as we think of the ultimate sacrifice that these
men and women have made to protect us from harm and ensure
the safety of the generations to come.
The comfort of silence is clearly understood between two people
who respect and love one another. These people can
communicate without words, and are not anxious or
uncomfortable when silence stretches between them.
When we listen to another without speaking, our silence
may serve as a healer (vindicator).
Silence, seen in its simplest form, as the absence of sound,
can be a space of time when we seek to discard all thought from
our mind, using that time to just enjoy our state of being.
Sometimes silence can be the truth or an answer to all
questions. In my opinion, silence can be the right way to think
and then to say.

That’s all!!! I hope you’ll like it!!

Tăcere, pentru mine, este un minunat teren mare, în realitate, în cazul în


care minteamea este liberă să cutreiere.
Tăcerea este un simbol de respect, sau
o expresie de mirare. Tăcerea poate fi unspatiu confortabil, în care vom
colecta gândurile noastre, vindeca ranile noastre(vindeca Ranile Noastre), sau se
încălzi în esenţa de a fi viu. Acesta poate fi o măsurăde furie. La e cea mai
întunecată; tăcerea poate fi un loc ascuns de vinovatie,
rusine,sau frica. În oricare dintre aceste forme de tăcere poate
deveni o strige intern sau se poate alătura minţile multor oameni pentru a produce un
gând colectiv atât de puternicîncât îl
transportă un sens care răsună fără enunţ sonoră (rostire Sonora) de un singur cuvânt.
Noi folosim tăcere să respecte cele care au dat viaţa lor
în serviciul de concetăţeniilor. Această tăcere respectuoasă este, de asemenea, una
dintre mirare ca ne gândim la sacrificiul suprem pe care aceşti bărbaţi şi
femei au făcut să ne protejeze de rău şi să asigure siguranţa generaţiile care vor veni.
Confortul de tăcere este înţeles în mod clar între doi oameni care au respect şi
dragosteunul pe altul. Aceşti oameni pot
comunică fără cuvinte, şi nu sunt anxiosi sau inconfortabil atunci când tăcerea se
întindeîntre ele.
Când ne-am asculta la altul fără să vorbească, tăcerea noastră poate
servi ca unvindecator (Vindicator).
Tăcere, văzut în forma sa cea mai
simplă, ca lipsa de sunet, poate fi un spaţiu detimp, atunci când am încerca să se
debaraseze toate gând din mintea noastră, folosindacel moment sa se
bucure doar starea noastră de a fi.
Uneori tăcerea poate fi adevărul sau un răspuns la toate întrebările. În
opinia mea,tăcerea poate fi modul corect de a gândi şi apoi să spună.