Sunteți pe pagina 1din 19

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA:


MOTOSTIVUITORIST
SOCIETATEA:
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
MOTOSTIVUITORIST
PROCESUL DE MUNCA:
Manipuleaza produse, folosint mijloace mecanizate si automate, in vederea asigurarii fluxului de
incarcare-descarcare a materialelor fierului vechi

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
 Materiale fier vechi
 paleti de produse si transpaleti
 transpalet si motostivuitor
 scule de mana
 scule electrice
 rastele, schele metalice etc.
SARCINA DE MUNCA:
Lucratorul se prezinta la program, in stare odihnita si pregatit pentru inceperea activitatilor
Verifica sistemele de siguranta ale motostivuitorului (sistem de directie, sistem de franare,
sistemul de rulare, sistemul de ridicare)
Se informeaza despre materialele ce urmeaza a fi incarcata sau descarcata
Verifica starea cailor de acces pe care urmeaza sa desfasoare deplasari pentru incarcare-
descarcare si procedeaza la eliberarea acestora, in cazul in care sunt obstacole
Vizualizeaza materialele ce urmeaza a fi manevrate, pentru a cunoaste: greutate, modul de
prindere si de transportare, daca paletii sunt echilibrati sau daca transpaletul de lemn prezinta
deteriorari fizice
Executa incarcarea-descarcarea materialelor, respectand normele de Sanatate si Securitate si
cele
de Situatii de Urgenta, in functie de specificul materialelor manevrate.
Se asigura ca in timpul manevrarii materialelor cu motostivuitorul sa nu acroseze o alta persoana
aflata in vecinate
Asigura impotriva deplasarii necontrolate autostivuitorul, la parasirea cabinei acestuia
Nu permite altor persoane straine, fara calificare si autorizare ISCIR sa foloseasca autostivuitorul

MEDIUL DE MUNCA:

Executantul isi desfasoara activitatea in program de 8 ore/zi, pe durata programului, fiind expus la:
 variatii de temperatura, la deplasari interior-exterior din depozit
 variatii ale intensitatii luminii, la deplasari interior-exterior
 vibratii pe perioada functionarii motostivuitorului
 temperatura ridicata vara
 temperatura scazuta iarna
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc Executant

Actiuni gresite
 Accidentare datorita manevrarii deficiente a motostivuitorului sau a nerespectarii normelor
legale in vigoare, precum si a prescriptiilor date de producator
 Interventii de reglare, reparare sau modificare a parametrilor autostivuitorului, fara a avea
calificarea necesara
 Indepartarea carcaselor, capacelor, grilajelor de protectie ale organelor de masini de miscare
 Purtarea unei imbracaminti largi, cu sireturi, cordoane sau alte obiecte de vestimentatie
atarnatoare
 Accesul persoanelor straine la comenzile autostivuitorului
 Nefolosirea echipamentului individual de protectie
 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau alunecare, pe timpul deplasarilor pedestre
 Fumatul in alte zone decat cele special amenajate; nerespectarea interdictiilor de Lucru cu Foc
 Prezentarea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor
 Manevrarea marfurilor neechilibrate sau a fierului vechi din demolari, din care se pot desprinde
obiecte
 Deplasarea sau stationare pe sub corpuri suspendate
 Neprezentarea la controlul medical periodic

Omisiuni
 Abandonarea autostivuitorului in conditii de incarcare cu sarcina
 Lipsa sau expirarea autorizatiei ISCIR
 Continuarea operarii cu autostivuitorul, in conditiile in care acesta prezinta avarii
 Neasigurarea la circulatia/traversarea cailor de acces ale autovehiculelor
 Neasigurarea impotriva deplasarii necontrolate a autostivuitorului, la parasirea cabinei de
conducere
B. Factori de risc Sarcina de munca

Continut necoresp. in rap. cu cerintele de securitate


 Succesiunea gresita sau absenta unor operatii din procedura de executie a sarcinii de munca

Sarcina sub/supradim. in rap. cu executantul


 Solicitare psihica prin atentie concentrata asupra manevrarii marfurilor si al modului de stivuire
 Operatii repetitive, monotonia muncii (diminuarea atentiei distributive)

C. Factori de risc Mediu de munca

Factori de risc fizic


 Variatii de temperaturi la deplasari in exteriorul depozitelor inchise, vara si iarna
 Zgomot la locul de munca pe timpul operarii cu autostivuitorul
 Vibratii permanente existente la locul de munca datorita lipsei sistemului de suspensie si
operarii pe suprafete denivelate
 Pulberi pneumoconiogene (particule de praf in suspensie in aer, antrenate de deplasarea
motostivuitorului)
 Alternarea iluminatului natural si artificial la locul de munca

Factori de risc chimic


 Gaze de esapament provenite de la motorul autovehicolelor venite la descarcat-incarcat

D. Factori de risc Mijloace de productie

Factori de risc mecanic


 Prinderea degetelor si mainilor la organele in miscare ale autostivuitorului
 Defectiuni la sistemele de siguranta al autostivuitorului (directie, franare, iluminat)
 Improscarea cu lichide sub presiune sau cu diverse fragmente, datorita unor defectiuni ce pot
apare la sistemele de suprapresiune
 Taieturi ale pielii si tendoanelor la nivelul mainilor datorita manipularii incorecte a produselor
 Defectiuni la sistemul hidraulic de orientare a catargului
 Caderea produselor depozitate, datorita unei stivuiri deficiente

Factori de risc chimic


 Contactul ochilor cu substante toxice provenite de la marfurile manipulate sau acumulatorul
autostivuitorului

Factori de risc termic


 Contact al epidermei cu suprafete incinse ale autostivuitorului
Unitatea: Nr. persoane expuse:
Loc de munca: motostivuitorist
FISA DE EVALUARE
Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Actiuni gresite 1 Accidentare datorita manevrarii deficiente a DECES 7 2 4
motostivuitorului sau a nerespectarii normelor legale in
vigoare, precum si a prescriptiilor date de producator
2 Interventii de reglare, reparare sau modificare a INV. 4 2 3
parametrilor autostivuitorului, fara a avea calificarea Gr. III
necesara
3 Indepartarea carcaselor, capacelor, grilajelor de INV. 4 2 3
protectie ale organelor de masini de miscare Gr. III
4 Purtarea unei imbracaminti largi, cu sireturi, cordoane INV. 4 2 3
sau alte obiecte de vestimentatie atarnatoare Gr. III
5 Accesul persoanelor straine la comenzile DECES 7 1 3
autostivuitorului
6 Nefolosirea echipamentului individual de protectie ITM 3 2 2
45-180 zile
7 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau alunecare, ITM 3 1 2
pe timpul deplasarilor pedestre 45-180 zile
8 Fumatul in alte zone decat cele special amenajate; DECES 7 1 3
nerespectarea interdictiilor
9 Prezentarea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice DECES 7 1 3
sau a stupefiantelor
10 Manevrarea materialelor si fierului vechi, din care se DECES 7 1 3
pot desprinde obiecte
11 Deplasarea sau stationare pe sub corpuri suspendate DECES 7 1 3

12 Neprezentarea la controlul medical periodic INV. 4 1 2


Gr. III
Omisiuni 13 Abandonarea autostivuitorului in conditii de incarcare DECES 7 2 4
cu sarcina
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
14 Lipsa sau expirarea autorizatiei ISCIR ITM 3 2 2
45-180 zile
15 Continuarea operarii cu autostivuitorul, in conditiile in INV. 4 2 3
care acesta prezinta avarii Gr. III
16 Neasigurarea la circulatia/traversarea cailor de acces DECES 7 1 3
ale autovehiculelor
17 Neasigurarea impotriva deplasarii necontrolate a DECES 7 1 3
autostivuitorului, la parasirea cabinei de conducere
Sarcina de Continut 1 Succesiunea gresita sau absenta unor operatii din INV. 4 2 3
munca necoresp. in procedura de executie a sarcinii de munca Gr. III
raport cu
cerintele de
securitate
Sarcina 2 Solicitare psihica prin atentie concentrata asupra ITM 2 2 2
sub/supradim manevrarii marfurilor si al modului de stivuire 3-45 zile
ensionala in
raport cu
cerintele de
securitate
3 Operatii repetitive, monotonia muncii (diminuarea ITM 2 2 2
atentiei distributive) 3-45 zile
Mediul de Factori de risc 1 Variatii de temperaturi la deplasari in exteriorul ITM 2 3 2
munca Fizic depozitelor inchise, vara si iarna 3-45 zile
2 Zgomot la locul de munca pe timpul operarii cu ITM 2 2 2
autostivuitorul 3-45 zile
3 Vibratii permanente existente la locul de munca datorita ITM 2 3 2
lipsei sistemului de suspensie si operarii pe suprafete 3-45 zile
denivelate
4 Pulberi pneumoconiogene (particule de praf in ITM 2 4 2
suspensie in aer, antrenate de deplasarea 3-45 zile
motostivuitorului)
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc

Mediul de 5 Alternarea iluminatului natural si artificial la locul de ITM 2 2 2


munca munca 3-45 zile
Factori de risc 6 Gaze de esapament provenite de la motorul ITM 2 2 2
Chimic autovehicolelor venite la incarcat/descarcat 3-45 zile
Mijloace de Factori de risc 1 Prinderea degetelor si mainilor la organele in miscare INV. 4 2 3
productie Mecanic ale autostivuitorului Gr. III
2 Defectiuni la sistemele de siguranta al autostivuitorului DECES 7 1 3
(directie, franare, iluminat)
3 Improscarea cu lichide sub presiune sau cu diverse ITM 3 2 2
fragmente, datorita unor defectiuni ce pot apare la 45-180 zile
sistemele de suprapresiune
4 Taieturi ale pielii si tendoanelor la nivelul mainilor ITM 3 2 2
datorita manipularii incorecte a produselor 45-180 zile
5 Defectiuni la sistemul hidraulic de orientare a catargului INV. Gr. II 5 1 3
6 Caderea produselor depozitate, datorita unei stivuiri DECES 7 2 4
deficiente
Factori de risc 7 Contactul ochilor cu substante toxice provenite de la ITM 2 2 2
Chimic materialele manipulate sau acumulatorul autostivuitorului 3-45 zile
Factori de risc 8 Contact al epidermei cu suprafete incinse ale ITM 2 3 2
Termic autostivuitorului 3-45 zile
Nivel global de risc: 2.78 %

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR


SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: motostivuitorist
50.00 % -- Executant
8.82 % -- Sarcina de munca
17.65 % -- Mediu de munca
23.53 % -- Mijloace de productie
Nivel global de risc: 2.78 %

executant

sarcina de
munca
mediul de
munca
mijloace de
productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII


PENTRU LOCUL DE MUNCA: Motostivuitorist
Nivelul de risc global calculat pentru locul "motostivuitorist" este 2.78 %, valoare ce il incadreaza in
categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 34
factori de risc identificati, 8.82 % ( 3 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria
nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit
fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
-- 50.00 % sunt factori proprii Executant
-- 8.82 % sunt factori proprii Sarcina de munca
-- 17.65 % sunt factori proprii Mediu de munca
-- 23.53 % sunt factori proprii Mijloace de productie
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 55.88 % ( 19 )
dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile
asupra executantului (deces sau invaliditate).
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA : Motostivuitorist
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. risc
1. Accidentare datorita 4  se va numi personal tehnic, ingineri şi tehnicieni de specialitate, care vor fi autorizaţi de
manevrarii deficiente a ISCIR-INSPECT IT si va răspunde împreună cu conducerea unităţii de luarea măsurilor
motostivuitorului sau a pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice privind securitatea în funcţionare a
nerespectarii normelor legale stivuitoarelor si are următoarele sarcini principale:
in vigoare, precum si a o sa ţină evidenta stivuitoarelor şi sa urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice
prescriptiilor date de oficiale fără de care acestea nu pot funcţiona;
producator o sa urmărească pregătirea stivuitoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru
verificările tehnice oficiale şi sa participe la efectuarea lor;
o sa supravegheze ca stivuitoarele sa fie folosite în conformitate cu prevederile prescripţiilor
tehnice, instrucţiunile de exploatare şi legislatiei specifice de securitate a muncii;
o sa urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale încheiate cu
ocazia verificării tehnice oficiale, sa examineze în mod regulat registrul de evidenta a
supravegherii şi sa ia măsuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
o sa interzică manevrarea stivuitoarelor de către persoane neautorizate;
o sa efectueze instruirea profesionala şi de securitate muncii cu stivuitoristii, coonform
prevederilor legale in vigoare si a instructiunilor proprii;
o sa organizeze reexaminarea periodică anuala a stivuitoristilor şi sa participe în comisia de
reexaminare;
o sa colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi sa urmărească
îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
o sa urmărească efectuarea reparaţiilor numai de către agenţi economici autorizaţi conform
prevederilor prescripţiilor tehnice;
o sa urmărească modul în care se asigura exploatarea stivuitoarelor în toate secţiile sau
sectoarele şi în toate schimburile de lucru;
o sa ţină evidenta stivuitoristilor autorizaţi.
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. risc
2. Abandonarea motostivuitorului 4 MASURI ORGANIZATORICE:
in conditii de incarcare cu  instruirea periodica a angajatilor, despre modul de utilizare si intretinere al
sarcina de materiale si fier autostivuitoarelor
vechi  controale inopinante si sanctionare abaterilor, pentru a verifica prevenirea acestui risc
 nu trebuie sa părăsească instalatia atunci când aceasta are sarcina ridicată
 respectarea PRESCRIPŢIE TEHNICA PT R3-2003 cerinţe tehnice privind montarea,
punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a stivuitoarelor
 personalul care exploateaza stivuitoare, trebuie sa fie autorizaţi in conformitate cu
prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR
 sarcinile personalului care exploateaza stivuitoarele sunt :
- sa nu manevreze stivuitorul în stare de oboseala sau sub influenta alcoolului;
- sa controleze starea tehnica a utilajului şi funcţionarea componentelor de securitate;
- în cazul în care constata un defect pe care nu poate sa-l remedieze singur, nu va pune
utilajul în funcţiune şi va anunta echipa de întreţinere şi reparaţii pentru remedierea defectului.
 Sarcinile principale în timpul lucrului sunt următoarele:
- sa circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul
înclinat spre spate;
- sa circule cu sarcina ridicată numai lângă stiva;
- sa nu efectueze porniri, franari şi opriri bruste pentru a evita pericolul de rasturnare;
- pentru evitarea pierderii de incarcatura şi producerea de avarii şi accidente, stivuitoristul
trebuie sa urmărească tot timpul configuraţia traseului şi obstacolele de pe acesta;
- la transportul de mărfuri de dimensiuni mari care limitează vizibilitatea stivuitoristului,
manevrarea este permisă numai prin dirijarea sa de către un insotitor;
- viteza de circulaţie a stivuitoarelor trebuie sa fie redusă pana la limita evitării producerii
oricăror accidente sau avarii;
- în cazul manifestării tendintei de pierdere a stabilitatii (rotile din spate se desprind de pe
sol) sarcina trebuie sa fie coborâtă imediat;
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. risc
3. Caderea materialelor si a 4 MASURI ORGANIZATORICE:
fierului vechi la operatiunile de  studierea si adoptarea unui mod de stivuire sigur, corelat la conditiile de orizontalitate ale
manipulare in sarcina si dusumelei depozitului
datorita unei stivuiri deficiente  folosirea sistemelor de blocare impotriva rostogolirii rolelor de hartie
 purtarea obligatorie a bocancilor cu bombeu metalic si a castilor de protectie
 control periodic pentru verificarea modului de stivuire a produselor
 supravegherea depozitarii marfurilor de catre seful de magazin sau adjunct

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU


LOCUL DE MUNCA : Motostivuitorist
 Insusirea si respectarea masurilor de securitate a muncii si masurile de aplicare a acestora;
 Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de
munca;
 Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
 Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
 Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de
indata a conducatorul locului de munca;
 Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care
a fost acordat;

S-ar putea să vă placă și