Sunteți pe pagina 1din 3

Numere prime. Numere compuse. Numărul şi suma divizorilor.

Descompunerea în produs de factori primi.


C.m.m.d.c. C.m.m.m.c. Numere prime între ele.

prof. Badea Delia


Școala Gimnazială ”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea

Numere prime, numere compuse.

Def. Un număr prim este un număr natural care are exact doi divizori. Numerele naturale care au cel
puţin 3 divizori se numesc numere compuse.
Obs. Numărul 1 nu este nici prim, nici compus. Numărul 2 este singurul număr prim şi par.
Numerele prime mai mici ca 50 sunt:2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,39,41,43,47.
Propoziţie: Numerele prime mai mari decât 3 sunt de forma 6k+1 sau 6k+5,k N*.

Prima teorema a lui Euclid: Daca p este număr prim şi p/a∙b atunci p/a sau p/b.
Propoziţie: Dacă p/an , atunci p/a.
1. Arătaţi că numărul a=2n+1 5n+1 nu este număr prim.
2. Determinaţi numerele prime a,b,c, in fiecare din cazurile:
a) 3a+16b=54 b) a +2b+ 4c=36
c) 2a +3b +5c=31 d) a+10b +12c=82
3. Aflaţi numerele naturale n, astfel încât fiecare din numerele n, n+2, n+6, n+14, n+18 să fie
prim.
4. Aflaţi numerele naturale n, astfel încât fiecare din numerele n, n2+4 şi n2+6 să fie prim.

5. Determinaţi numerele naturale a,b,c ştiind ca a este prim, a+ b +c=82 si 3b+ c= 144.

6. Aflaţi n  IN pentru care a=2n+1.3n + 22n.3n+1 + 4n+1.3n+2 este prim;

7. Determinaţi numerele prime a,b,c si cel mai mic număr natural de forma xxx astfel încât a5+
3b + 15c = xxx .

8. Determinaţi numerele prime x,y,z ştiind ca : 2xz=(102- 24+1)y si x2- y3=z

9. Aflaţi numerele naturale prime a,b si c astfel încât sa aibă loc relaţia 15bc+a=15b+3605∙.

10. Aflaţi numerele prime de forma abc , ştiind că : a  bc =c  ba +10


Descompunerea în factori primi. Numărul şi suma divizorilor.
Scrierea unui număr natural ca produs de numere naturale prime se numeste descompunerea în factori
primi a numărului natural respectiv.
Numărul de divizori ai numărului natural n=a xbycz este Ndiv(n)=(x+1)(y+1)(z+1).

1. Descompuneţi în factori primi numerele :A=120, B=248, C=1024, D=175, scrieţi


descompunerile sub formă de puteri pentru A∙B,B∙C,B∙C∙D şi aflaţi numărul divizorilor lor.

2. Determinaţi cel mai mare număr natural de două cifre care are exact 3 divizori.Dar 4 divizori?

3. Determinaţi cel mai mic număr natural divizibil cu 15 şi care are 12 divizori.

4. Determinaţi numărul natural n cu suma divizorilor egală cu n+11.

5. Determinati numerele numrele natural x şi y dacă y este prim şi xy+9x+19y=402

6. Să se determine numerele prime x,y,z,t care verifica relatia : x4+y3.t =1481.

7. Aflaţi două numere consecutiv al căror produs este 3080.

8. Numărul natural impar a are exact 4 divizori.Demonstraţi că suma divizorilor lui a este multiplu
al lui 4.

9. Arătaţi că dacă un număr natural n are 1001 divizori atunci el este pătrat perfect.

C.m.m.d.c. C.m.m.m.c. Numere prime între ele.


Def. Două sau mai multe numere naturale care au c.m.m.d.c. egal cu 1 se numesc numere prime între
ele.

Proprietatea 1: Dacă x  a şi x  b şi (a;b)=1 atunci x  ab.


Proprietatea 2: Pentru a şi b numere naturale avem că (a,b)·[a,b]=a·b.
Teorema lui Gauss: Dacă (n,a)=1 şi n/a∙b,atunci n/a.
1. Aflaţi c.m.m.d.c, c.m.m.m.c numerelor şi verificaţi proprietatea 2 pentru numerele:

a)24 ,36 b) 420 , 504 c)24,45,72 d)288 ,1260 e)216,300,432


2. Scrieţi toate perechile de numere prime între ele din : 2,6,9,15,21.

3. Aflaţi cel mai mic număr de forma divizibil cu 45.

4. Aflaţi numerele naturale de forma divizibile cu : a) 6 b)12 c)15 d)18 e)20 f)36
5. Arătaţi că: a) ( n+4;3n+13)=1 b) (8n+13,5n+8)=1
6. Să se afle numerele naturale a si b ştiind că:
a) a·b=1440 şi (a,b)=12 b) (a,b)=28 şi [a,b]=784 c) a·b=6912 şi [a,b]=144
7. Arătaţi că numerele : 2n·5n+1+7 şi 2n+1·5n+3 , unde n  N sunt prime între ele.

8. Calculaţi numărul maxim de copii cărora le putem împărţi , în mod egal , 480 de mandarine şi
320 de mere.
9. Împărţind numerele 1832, 2927 şi 2572 la acelaşi număr natural nenul se obţin resturile 17, 23 şi
31. Aflaţi toate valorile împărţitorului.
10. Care este cel mai mic număr natural de elevi care se pot alinia în coloane de 6,8 şi 12 elevi?
11. Determinaţi numerele naturale nenule cuprinse între 900 şi 1000 care împărţite la 6 dau restul 5 ,
împărţite la 7 dau restul 6 şi împărţite la 11 dau restul 10.
12. Aflaţi cmmdc şi cmmmc numerelor: a=8112+924 şi b= 2715+345.