Sunteți pe pagina 1din 6

STAT DE FUNCŢII

NIVEL SALARIZARE 2019

Nr. NIVEL STUDII Drepturi salariale


crt. CATEGORII DE PERSONAL

Minim – maxim lei


0 1 2

I.- Funcţii Generale

1. Ocupaţia S
Inginer diplomat,economist licenţiat,inspector de
specialitate, inspector în domeniul SSM, licenţiat 2400- 5700 lei
în ştiinţe juridice(consilier juridic, jurisconsult),
licenţiat în informatică(analist programator,
inginer sisteme în informatică, administrator
retea calculatoare), licenţiat în ecologie şi
protecţia mediului(biolog), medic, responsabil
Management Integrat, analist calitate, asistent
manager, consilier, traducător, specialist PR,
specialist marketing, funcţionar administrativ,
jurisconsult, expert accesare fonduri structurale
si de coeziune europene,ofiţer pentru
securitatea facilităţilor portuare,administrator
port, inspector documente secrete, inspector
securitate/pază, auditor intern, manager al
sistemelor de management al calităţii
S(3 ANI) 2810- 4350 lei
2. Inginer colegiu, economist colegiu,
II. - Funcţii de execuţie pe locuri de muncă

3. Maistru, tehnician, sef echipa M 2500- 3850 lei

4. Contabil,referent, inspector de specialitate, M 2930-3500 lei


statistician, asistent medical, operator calculator
funcţionar economic,funcţionar facturare, casier.

II.a - Personal pentru activitatea din serviciul informaţional de trafic,

Nr. Ocupaţia NIVEL STUDII Minim – maxim lei


crt.

5. Inginer diplomat(Controlor trafic operativ) S 2400 -3810 lei


6. Dispecer navigatie M 2830 -3100 lei
II.b - Personal pentru activitatea de la ecluze şi staţii de pompare

7. Inginer diplomat(Operator pupitru comanda S 2350- 3100 lei


ecluza)
8. Electrician -Operator pupitru comanda ecluza M 2500 – 3162 lei
Electrician PRAM
9. Maşinist, electrician ecluza si statii de M 2080-3300 lei
pompare,lacatus mecanic,strungar,sudor

II.c - Personal pentru activitatea de telecomunicaţii semnalizări

Nr. Ocupaţia NIVEL STUDII Minim – maxim lei


crt.

10. Electromecanic, electronist , M 2340- 2425 lei


electrician,operator telefonie
II d - Personal pentru activitatea de deservire

Nr. Ocupaţia NIVEL STUDII Minim – maxim lei


crt.

11. Instalator-sanitar,instalator G,M 2080 -2751 lei


incalzire,tâmplar,sudor,prelucrator prin
aschiere.
12. Muncitor topograf,operator AMC-UCC M 2080 – 2410 lei
13. Muncitor necalificat,îngrijitor, legător sarcini G 2080 – 2180 lei
14. Electrician, mecanic, lăcătuş mecanic M 2080- 3600 lei
15. Fochist M 2080 -2236 lei
16. Funcţionar administrativ G,M 2080- 3062 lei

II.e - Personal navigant

Nr. Ocupaţia NIVEL STUDII Minim – maxim lei


crt.
17. Capitan-pilot M 2450- 269 lei
18. Sef mecanic M 2080- 2570 lei
19. Ofiter mecanic,ofiter electrician,ofiter punte M 2080 – 2390 lei
S 2350 – 2740 lei
20. Sef echipaj G,M 2080 – 2510 lei
21. Conducator salupa, ,ajutor ofiter mecanic G,M 2080- 2250 lei
22. Motorist,electrician G,M 2240- 2390 lei
23. Marinar, mecanic G,M 2080- 2640 lei
II f- Personal pentru activitatea de exploatare si intretinere
mijloace de transport auto

Nr. Ocupaţia NIVEL STUDII Minim – maxim lei


crt.

24. Şofer, G,M 2080- 2651lei


25. Spălător autovehicule G,M 2080- 2186 lei

II.g- Alte categorii de personal

Nr. Ocupaţia NIVEL STUDII Minim – maxim lei


crt.

26. Şef port(Studii superioare) S 2350- 3562 lei


27. Gestionar depozit M 2080 -3502 lei
28. Sef formatie supraveghere, sef formatie , şef M 2080 -3630 lei
FISPA
29. Primitor-distribuitor,arhivar,registrator-curier, G,M 2080- 2170lei
legător
30. Magazioner,gestionar,lucrator comercial, M 2080-2500 lei
merceolog
31. Servant pompier, conducator autospecială G,M 2380 -2500 lei
32. Agent hidrotehnic G,M 2080-2211 lei
33. Secretar, operator xerox M 2080-3062 lei
34. Intendent, desenator tehnic, laborant M 2080-3000 LEI
C.FUNCŢII DE CONDUCERE

Nr. Funcţia de conducere Nivel Salariul


Crt. studii

0 1 2 3
1. Director general S Conform Contract Mandat
2. Director executiv S Negociere directa cu
directorul general

Nr. Funcţia de conducere Nivel Salariul


Crt. studii
minim maxim
0 1 2 5 6

1. Contabil şef, şef secţie, S 2 900 lei 5850 lei


2. Şef serviciu, şef ecluză gradul I, sef M 2 080lei 6000 lei
nod hidrotehnic S 2350 lei 6000 lei
3. Şef ecluza de gradul II, şef ecluză M 2 080lei 6000 lei
adjunct –ecluza de gr.I, şef SPC, şef S 2350 lei 6000 lei
atelier
4. Şef birou, şef ecluza adjunct ecluza M 2080 lei 6000 lei
gr.II şef SPC adjunct. S 2350 lei 6000 lei