Sunteți pe pagina 1din 86
Cuprins: Cap. | Prezentarea generala a intreprinderii 1.1 Scurt istoric 1.2 Obiect de activitate 1.3 Resursele intreprinderii 1.3.1 Financiare 1.3.2 Umane 1.3.3 Materiale 1.4 Caracterizarea economico-financiara a activitatii financiare Cap. 2 Implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii 2.1 Macromediul intreprinderii si influenta componentelor acestuia asupra activitatii intreprinderii 2.2 Micromediul intreprinderii si influenta componentelor acestuia asupra activitatii intreprinderii 2.3 Relatia intreprindere-piata 2.4 Obiectivele economice ale intreprinderii in conditiile concurentiale Cap. 3 Structura organizatorica a intreprinde: 3.1 Prezentarea structurii functionale 3.2 Prezentare structurii operationale 3.3 Documente de formularizare a structurii organizatorice 3.4 Masuri de perfectionare a structurii organizatorice Cap. 4 Functiunile intreprinderii 4.1 Functiunile componente ale sistemului organizarii pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. fool BO Oye oy tae 23 27 31 33 34 39 42 48 49 procesuale ale intreprinderii 4.2 Mecanismul functiunilor intreprinderii 4.3 Interdependenta functiunilor intreprinderii Cap. 5 Strategii economice ale intreprinder' 5.1 Importanta strategiilor economice pentru activitatea intreprinderii 5.2 Elaborarea strategiei economice a intreprinderii pe etape 5.3 Planul economic al intreprinderii 5.4 Elaborarea planului de afaceri pe sectiuni Cap. 6 Eficienta economica a activitatii intreprinderii 6.1 Indicatorii de exprimare a eficientei economice 6.2 Indicatorii de eficienta a utilizarii factorilor de munca 6.3 Indicatorii rentabilitatii 6.4 Posibilitatile de crestere a eficientei economice pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 49 54 58 61 64 70 76 77 80 81 82 CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA 1.1. SCURT ISTORIC S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este o sucursala a S.C. ROMPETROL S.A. care este o societate pe actiuni cu capital social integral privat, fiind o societate prestatoare de servicii avand ca obiect principal de activitate efectuarea prestatiilor de transport feroviar public de marfa, ca operator licentiat de transport pe calea ferata, precum si activitati de manevrare a vagoanelor de marfa pe liniile industriale. Societatea comerciala este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/9200/2001, Cod Fiscal nr. R 3347498 si are un capital social de 32.708.696.446 lei. S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.A. detine licenta de transport feroviar (LTF nr. 050 din 2001) pentru efectuarea transportului feroviar de marfa, Certificatul de siguranta CSP 550, avand implementat sistemul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001/2001 certificat de Autoritatea Feroviara Romana — AFER atat pentru activitatea de manevrare cat si transport. S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.A. are sediul central in Calea Victoriei nr. 222, Sector 1, Bucuresti, o sucursala la Vega Prahova si punct de lucru la Constanta S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA _ si-a_inceput activitatea pe data de 1.01.2002 odata intrat in functiune contractul semnat cu ROMPETROL SA _ pentru prestarea serviciilor de transport feroviar. In ultimul trimestru al anului societatea a inceput sa presteze servicii si pentru alte intreprinderi (terti clienti ) Odata cu inceputul anului 2003 S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA a inceput sa colaboreze si cu alti agenti economici . Acestia au contribuit la cresterea cifrei de afaceri cu 40 % ajungand in 2003 la valoarea de 94.870.000.000 lei. 1.2. PREZENTAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE Principalul obiecte de activitate: efectuarea transportului pe infrastructura publica si privata a cailor ferate romane in calitate de operator froviar Obiect de activitate: ¢ transport de marfuri in trafic intern si international; © transport de marfuri in trafic combinat; * expeditii de containere, vagoane precum si de alte bunuri; lucrari de intretinere si reparatie a materialului rulant, linii, mijloace de transport si utilaje de mecanizare; * comert inten si import-export; « operatiuni de inchiriere vagoane; © activitati de intermediere; © consultanta si expertize (in conditiile legii); © receptii tehnice; © servicii de consultanta vamala; © aprovizionare tehnico-materiala. 1.3. RESURSELE INTREPRINDERII 1.3.1 Resurse financiare Societatea dispune in prezent de un capital de 15.768.500.000 lei comparativ cu anul 2002 cand avea un capital de 8.620.000.000 lei cea ce reprezinta o crestere cu 55.55%, Veniturile sucursalei provin in special din serviciile feroviare prestate catre diversi agenti economici insumand 94.870.000.000 lei. Cheltuielile sucursalei sunt reprezentate in principal de cheltuielile pentru procurarea motorinei si a pieselor de schimb pentru locomotive precum si de cheltuielile salariale insumand in total 33.640.249.000 lei. Rezulta deci un profit brut de 61.229.751.000 lei. Impozitul pe profit este de 15.307.437.750 lei, deci profitul net este de 45.922.313.250 lei. Profitul este transmis integral societatii mama care hotareste cum va fi repartizt. Disponibilul din contul bancar pentru ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este de 900.000.000 in timp ce numerarul din caserie este de 6.000.000. Sucursala nu are datorii dar are creante de incasat sunt in valoare de 6.300.000.000 lei. 1.3.2 Resurse umane Ca in orice activitate economica componenta umana este foarte importanta. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA dispune de 231 de angajati, numar care si |-a pastrat din momentul in care a inceput activitatea. Nr.Crt. | Denumirea functiei Nr.posturi Nivel studi 1. Director sucursala T $ 2. Sef serviciu exploatare I Ss 3. Contabil sef 1 s 4 Inspector personal I T M 3. Inspector personal IT 1 M 6. Sef birou aprovizionare 1 SM 7. Secretara 7 M 8. Sofer 2 M 9. Contabil T 1 M 10. | Contabil IT 1 M 11. | Responsabil SC T MIS 12. Inspector PM, AII 1 M 13. | Sef Statie T MIS 14. | Sef statie adjunct 1 M 15. | Inspector M,C T M 16. | Operator introd. date 5 M 17. | Sef manevra 30 M 18. | Manevranti 60 M 19. | Acari 30 M 20. | Sef birou I $ 21. Instructor T 1 M eke Mecanic locomotiva 10 M 23. |Mecanic ajutor locomotiva | 10 M 24. | Lacatus reparatii locomotiva [7 M 25. _ | Electrician 3 M 26. | Responsabil compartiment | 1 M 27. | Lacatus reparatii vagoanel [5 M 28. | Lacatus reparatii vagoane I | 10 M 29. Lacatus etansor 10 M 30. | Inginer MR I $ 31. | Sef district I M 32, | Revizor cale 3 M 33. | Muncitor intretinere cale B M Din table se poate observa ca majoritatea angajatiilor au studi medii dar posturile de comanda sunt ocupate de personae cu studii superioare. Privind structura organizatorica in functie de varsta predomina persoanele cu varste cuprinse intre 30 si 45 de ani. 1.3.3 Resurse materiale Resursele materiale pentru S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA insumeaza 14.868.500.000 lei si sunt urmatoarele: (Nr. [ Denumire Nr. bucati Valoare Valoare totala | unitara (lei) 1 Cladire (birouri) 1 135.000.000 135.000.000 2_| Magazie 1 65.000.000 65.000.000 3_| Platforma beton 1 9.000.000 9.000.000 4_| Rezervor subteran 1 20.000.000 20.000.000 5__| Cale ferata 1,000.000.000 | 1.000.000.000 6 _| Platforma cantar 1 40.000.000 40.000.000 7 | Statie de sudura portabila 1 34.000.000 34.000.000 + instalatie electrica 8 _| Generator sudura I 60.000.000 60.000.000 9 _| Statie comunicatie 15 3.500.000 52.500.000 10 | Acumulator + incarcator 15 2.500.000 37.500.000 11_| Polizor 1 9.000.000 9.000.000 12_| Compresor 1 2.000.000 20.000.000 13 | Drujba 1 8.000.000 8.000.000 14 | Ciocan repercutor 1 20.000.000 2.000.000 15 | Automobil Dacia Pick 2 73.500.000 | 147.000.000 Up 16 | Automobil Renault Clio 3 480.000.000 | 1.440.000.000 17_| Calculator 7 20.000.000 | 140.000.000 18 | Imprimanta HP 3325 2 3.500.000 7.000.000 19 |Licenta Windows XP 7 4.500.000 31,500.000 20 | Licenta Office XP 7 10.000.000 7.000.000 21_| Copiator 1 30.000.000 30.000.000 22 | Birou 14 3.000.000 42.000.000 23 | Dulap 6 3.500.000 21.000.000 24 | Seif, 1 2.000.000 20.000.000 25 | Scaun 20 500.000 10.000.000 26 | Locomotive diesel 6 900.000.000 | 5.400.000.000 electrice 25 | Vagoane tip cisterna 120 50.000.000 | 6.000.000.000 1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICA ACTIVITATIL INTREPRINDERII Prin activitatea desfasurata, firma a inregistrat la sfarsitul anului 2003 urmatoarele rezultate: Ne] Venituri Valor’ (lei) crt. 2003 | T,_| ROMPETROL SA Bucuresti 67.420,000.000 72.360.000.000 Z| ROMPETROL RAFINARE PETROMIDIA 325.000.000 960,000,000 3,__[ ARPECHIM PITESTI : 14-400,000,000 | Trust Constructit Industriale = 7.150,000,000 TOTAL 67.745.000.000 94.870,000.000 Rompetrol SA Rompetrol Rafinare Petromidia Prost Coustrvetil Fadhestreae 02002 = 2003 Rompetrol SA Rompetrol Rafina Arpechim Trust Petromidia Construetii Industriale Analizand graficele si tabelul de mai sus se observa ca valoarea cifrei de afaceri a S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este dependenta de volumul de produse petroliere produse si comercializate de ROMPETROL SA Rafinaria Vega . In anul 2003 odata cu semnarea contractelor cu SNP Petrom — filiala Arpechim si Rompetrol Rafinare Petromidia valoarea cifrei de afaceri a crescut cu 40% aceste societati contribuind in prezent la valoarea acesteia cu 22.7%. In ceea ce priveste cheltuielile efectuate de intreprindere situatia lor este urmatoarea: Nr. | Cheltuieli Valori (ei) Crt. 2002 2003 1. | Motorina 8.620.000.000 12.240.000.000 2. | Piese schimb locomotive 1.200.000.000 4.000.000.000 3. | Baterii locomotive 130.000.000 500.000.000 14. | Echipamente de lucru 499.000.000 34.000.000 5. | Materiale de protectie a muncii si| 176.440.000 89.500.000 igiena personala 6. Lapte antidot 38.700.000 45.600.000 7. Utilitati 298.000.000 340.000.000 8. | Servicii telefonice 312.000.000 370.000.000 9. | Servicii internet 13,000.000 11.000.000 10. | Servicii consultanta | 7.000.000 2.500.000 hardware&software 11. | Consumabile 56.300.000 49.500.000 12. | Paza 120.000.000 120.000.000 13. | Transport 573.880.000 656.640.000 14. | Cheltuieli amenajari 113.000.000 - 15. | Cheltuieli procurarea de | 1.587.000.000 - automobile 16 | Tehnica de calcul si licente 241.500.000 - 17. | Costuri salariale 9.761.600.000 | 110.981.200.000 18. | Obligatii la buget rezultate din 3.538.580.000 3.980.685.000 salarii (36.25 %) 19. | Comisioane Bancare 195.232.000 219.624.000 TOTAL 227.481.232.000 33.640.249.000 Se poate observa ca principalele cheltuieli ale S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA sunt reprezentate de cheltuielile pentru procurarea motorinei necesara functionarii locomotivelor de manevra. Deasemenea foarte consistente sunt si cheltuielile salariale cumulate cu obligatiile la buget pe care le genereaza. Nr. | Indicatori Valori Cr. 2002 2003 1. | Capital social 12.968.500.000 15.768.500.000 2. | Numar angajati 1 231 | 3. | Fond de salarii 9.761.600.000 10.98 1.200.000 4. | Salariu mediu 3.521.500 3.961.471 5. | Cifra de afaceri 67.745.000.000 94.870.000.000 6. | Cheltuieli 27.481.232.000 33.640.249.000 7. | Profit brut 40.263.768.000 61.229.751.000 8. | Impozit 10.065.942.000 15.307.437.750 9. | Profit net 30.197.826.000 | 45.922.313.250 10. | Rata profitulul 44.57% 48.40 % 11. | Rata rentabilitatii 109.88 % 136.51 % 12. Cita de Cheltuieli Profit but. Profit net afaceri In urma analizei datelor din tabelele de mai sus reiese faptul ca firma a desfasurat o activitate profitabila in timpul celor doi ani. Cifra de afaceri in anul 2002 a fost de 67.745.000.000 lei crescand in anul 2003 la o valoare de 94.870.000.000 lei. Cheltuielile au cunoscut o crestere cu mult mai scazuta de doar 22.41 % lucru care s-a concretizat intr-o crestere a profitului net cu 52.07 %. 13 CAPITOLUL II IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATEA INTREPRINDERII Ca agent economic, intreprinderea isi orienteaza si desfasoara activitatea sub impactul conditiilor comcrete ale mediului sau ambiant. Mediul ambiant include un ansamblu de factori eterogeni de natura economica, sociala, politica, demografica, stiintifico-tehnica ce actioneaza pe plan national si international asupra intreprinderii influentand puternic relatiile de piata. O analiza a componentelor mediului ambient necesita incadrarea acestora in macromediul si micromediul intreprinderii, Mediul ambient extern in care intreprinderea ia fiinta si se dezvolta este reprezentat de ansamblul unitatilor economice, a institutiilor financiar bancare, juridice, administrative, a organizatiilor politice, de sanatate, invatamant, atuturor elementelor exogene care influenteaza si sunt influentate de activitatea intreprinderii. Ca sistem dinamic socio-economic intreprinderea preia din mediul ambient extern resursele de care are nevoie, le introduce in procese specifice pentru a rezulta produse, servicii sau lucrari care vor fi transmise aceluiasi mediu ambient. Prin intrari intreprinderea se adapteaza la mediu iar prin iesiri influenteaza mediul. 14 2.1. MACROMEDIUL INTREPRINDERII SI INFLUENTA COMPONENTELOR ACESTUIA ASUPRA ACTIVITATI INTREPRINDERII In lumea contemporana activitatea economica se desfasoara intr-o mare varietate de conditii naturale, tehnice si tehnologice, sociale, politice, juridice etc. Continutul si sensul acestor activitati pot fi intelese si apreciate prin raportarea la mediul social-politic din tara, ca si interesele general national-statale. Mediul extern al intreprinderii, il constituie ansamblul de elemente politice, economice, sociale, tehnico-stiintifice, demografice, juridice, culturale ce se manifesta pe plan intern si international si care, prin actiunea lor influenteaza puternic relatiile de piata si activitatea firmei precum si agentii economici cu care firma se afla in contact nemijlocit. Cunoasterea mediului ambiant este necesara cel putin pentru: - satisfacerea cantitativa si calitativa a unor cerinte ce nu pot fi identificate decat din analiza evolutiei mediului ambiant; - analiza factorilor de mediu care face posibila satisfacerea in conditii de eficienta a necesitatilor de resurse materiale, financiare, umane; = asigurarea conditiilor pentru elaborarea unor strategii, respectiv planuri la nivel microeconomic, realiste si competitive. Principalele sfidari ale mediului ambiant pentru S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA sunt: - intensificarea si modernizarea concurentei - cresterea exponentiala a informatiilor primite si necesare a fi filtrate in 15 vederea folosirii - complexitatea mediului ambiant - dinamica pozitiilor ocupate la un moment dat in cadrul unei anumite piete = reducerea duratei de viata a produselor. Componentele macromediului sunt: 1) factorii economici 2) factorii tehnici si tehnologici 3) factorii de management 4) factorii socio-culturali 5) factori ecologici( natura) 6) factorii politici 7) factorii demografici 8) factorii juridici g }.Factorii economici Mediu! economic este format din ansamblul elementelor care compun spatiul economic in care actioneaza firma. Piata interna si externa influenteaza activitatea societatii astfel incat pe baza studiului cererii, firma isi va stabili produsele ce vor fi fabricate, cantitatile, preturile, serviciile ce vor fi oferite si alte elemente ale strategiei acesteia. Factorii economici sunt: © piata © puterea de cumparare nivelul si ritmul dezvoltarii economice © potentialul financiar Datorita faptului ca S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este o societate al carei obiect de activitate se resfrange cu preponderenta asupra 16 pietei interne activitatea ei nu este influentata de piata externa ci doar de piata interna. Astfel, pozitia pe care 0 ocupa in societate ii da posibilitatea sa cunoasca 0 cerere ridicata de servicii in domeniul transporturilor feroviare asigurand contactul uneia dintre cele mai importante rafinarii din tara cu exteriorul. Societatea este astfel intr-o situatie de monopol find singura in masura sa ofere servicii de trensport feroviar in cadrul Rompetrol SA Punct de lucru Rafinaria Vega Ploiesti . Piata este constituita de diversi agenti economici realizeaza diverse schimburi de materiale si materii cu ROMPETROL SA Rafinaria Vega . Puterea de cumparare nu are o importanta mare in cea ce priveste S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA, clientii acesteia fiind de natura industriala iar activitatea sa avand o importanta mult prea mare pentru a fi inlocuita sau restransa. Nivelul dezvoltarii economice in cadrul S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA are o importanta deosebita pentru clientii acesteia avand posibilitatea de a influenta costurile acestora. Prin ridicarea nivelului de dezvoltare a activitatii economice aceasta influenteaza direct firmele cu care interactioneaza actionand asupra tarifelor percepute pentru diversele servicii oferite. De asemenea un potential financiar ridicat va realiza premizele unor investitii care sa ajute la tidicarea nivelului de dezvoltare economica si deci la realizare unei mai bune activitati economice. 2.Factorii_tehnici_si_tehnologici- revolutia stiintifico-tehnica determina importante modificari, in structura consumului apar sisteme noi, modeme de distribuire a produselor etc. § S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este 0 societate relativ noua dispunand de mijloace tehnice si tehnologice moderne care asigura 0 exploatare cat mai eficiente a infrastructurii feroviare disponibila si deci un nivel 7 ridicat al eficientei economice. & 3.Factoi Managementul in cadrul $.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA de management VEGA este asigurat de catre: Directorul de sucursala: Nicolae Dumitru * Contabil sef: Both Cristina Sef serviciu exploatare: Ciobanu Daniel Competenta managerului influenteaza direct activitatea din cadrul unitatii asigurandu-se ca intotdeauna vor fi luate doar deciziile care sa nu influenteze negativ firma si care sa asigure o eficienta maxima. Totodata managerul trebuie sa asigure o buna coeziune la nivelul diferitelor compartimente actionand pentru mentinerea unei stari de spirit propice desfasurarii unei activitati eficiente. Extras ROI: Art.5. Conducerea S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA si persoanele cu atributii si reponsabilitati rezultate din statutul societatii si ROI, prevazute in fisa postului, raspund de modul in care organizeaza, dispun si realizeaza sarcinile specifice nivelului de competenta, in conformitate cu prevederile legale. In afara obligatiilor ce revin administratiei si cadrelor de conducere amintite mai sus, acestora le revin si toate indatoriile ce rezulta din prezentul ROI in calitatea lor de salariati. Atributiile si responsabilitatile fiecarui sef de compartiment sunt bine precizate, iar la acest nivel ierarhic atributiile sefilor de compartiment reflecta competenta acestora. Conducerea firmei utilizeaza metode si tehnici clasice de management (analiza,diagnostic, sedinta, etc. ). Firma are stabilitate financiara si prezinta credibilitate in ceea ce priveste rambursarea creditelor. Din acest motiv ea poate contracta credite bancare. 18 Deasemenea firma si-a achitat la timp obligatiile fata de stat (impozite si taxe). QR rector socio-cultural Factori soc: si gradul de cultura; in general, aceste elemente caracterizeaza si mediul extern, ca culturali-au in vedere siuatia veniturilor, nivelul de instructie atare, datorita insa schimbarilor frecvente fiind necesara o atenta urmarire si cunoastere a lor. Mentinerea capacitatii fortei de munca prin actiuni de ocrotire a sanatatii printr-un sistem bine dotat contribuie la buna desfasurare a activitatii intreprinderii in timp ce activitatile cultural artistice influenteaza activitatea deoarece contribuie la refacerea fortei de munca, stimuleaza creativitatea personalului, incurajeaza comunicarea cu toate efectele favorabile asupra activitatii desfasurate de personalul care participa la astfel de activitati. §.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA acorda o importanta deosebita relatiei dintre compartimentul de conducere si ceilalti angajati realizandu- se astfel un mediu care sa incurajeze munca in echipa. Masurile de protectie sociala sunt prevazute in cadrul Contractului Colectiv de Munca si ofera o autentica protectie impotriva accidentelor si a situatiilor neplacute, independente de cele doua parti $.Factori ecologici- se refera la protejarea factorilor naturali in conditiile cresterii productiei, supravegherea si preintampinarea poluarii. Prin activitatea pe care o desfasoara firma nu degradeaza mediul inconjurator, ea neafectand echilibrul ecologic natural. Totusi S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA acorda o mare atentie preintanpinarii oricaror accidente de natura sa polueze mediul. Avand in vedere ca firma transporta cu preponderenta produse petroliere exista in permanenta riscul unor accidente grave si deci se intelege de ce echipamentele si mijloacele de transport utilizate sunt verificate 19 periodic tocmai pentru preintampinarea unor asemenea evenimente nedorite. In ceea ce priveste angajatii firmei, acesti nu lucreaza in conditii care le-ar putea afecta sanatatea totodata fiind inzestrati cu toate mijloacele necesare protectiei in timpul lucrului. 6.Factori politici — in grupa factorilor politici pot fi incluse: * ritmul de dezvoltare al unor ramuri ale economiei nationale: comert, transporturi, industrie; * ponderea proprietatilor privata si publica * politicile de credit © politica fiscala * politica de sustinere a importurilor si exporturilor Gradul de stabilitate al climatului poiltic intern este si el important pentru ca orice schimbare politica din care ar putea rezulta o schimbare a cadrului legislative poate influenta activitatea societatii S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA .Mediul politic poate deveni factor stimulativ sau restrictiv al desfasurarii activitatii societatii. Mediul politic este reprezentat de ritmurile de dezvoltare a unei ramuri, optiunile privind ponderea proprietatii private, respectiv public, politicile de creditare, politicile de sustinere a exporturilor, cele de descurajare a importurilor. Desi a inregistrat progrese, Romania se situeaza pe ultimele locuri in ceea ce priveste IMM-urile. Importanta IMM-urilor decurge din rolul pe care aceste societati il au in plan economic si social. In acest sens mentionam: * flexibilitatea deosebita in promovarea inovatiilor, modernizarilor; « adaptarea rapida la cerintele consumatorilor; © crearea unui mare numar de locuri de munca; * cresterea bazei de impozitare si de aici, efectele pozitive asupra 20 bugetului public; # dezvoltare tehnologica; # 0 mai buna valorificare a unor resurse naturale locale + contributia alaturi si de alti facori, la reducerea decalajelor existente intre regiuni privind ponderea populatiei ocupate, nivelul veniturilor obtinute, calitatea serviciilor. Statul trebuie sa intervina in economia nationala pentru a asigura cadrul legislativ necesar desfasurarii activitati economice, iar prin intermediul parghiilor de care dispune sa incerce realizarea echilibrului si cresterii economice. In cazul statului roman acest lucru nu se intampla, iar daca se realizeaza nu se obtin rezultatele asteptate. 7.Factorii_demografici - include totalitatea elementelor demografice ce actioneaza asupra firmei direct sau indirect : explozii de crestere a populatiei, modificari in structura de varsta, emigrari si refugiati s.a. Mediul demografic cuprinde totalitatea elementelor demografice ce actioneaza asupra firmei si se caracterizeaza prin indicatori ca : © populatia judetului Prahova 864.159; populatia urbana 452.46; populatia rurala 411.213; populatia masculina 420.922; populatia feminina 443.237; densitatea medie a judetului Prahova 184.05 loc/ Km patrat; Studierea mediului demografic, a numarului populatiei, a structurii populatiei pe varsta, mai putin pe sex, poate determina amplasarea unei firme intr-o anumita zona, studiu din care sa rezulte pentru aceasta zona 0 cerere potentiala ridicata. 21 Aceste studii sunt irelevante pentru S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA clientii acesteia fiind personae juridice de natura industriala. sector juridici — constituit din ansamblul reglementarilor de natura juridica prin care este vizata direct sau indirect activitatea societatii Cea mai importanta lege care priveste existenta si activitatea firmei este legea 31/1990, legea societatilor comerciale care sta la baza infiintarii societatii comerciale. Aceasta lege prezinta conditiile pe care o persoana fizica trebuie sa le indeplineasca pentru a deveni persoana juridica. Tot aceasta lege ii da posibilitatea sa schimbe forma juridica a societatii. Un alt factor juridic important pentru functionarea si dezvoltarea firmei este Hotararea de Guvern 87/1994 cu privire la evaziunea fiscala. 2.2, MICROMEDIUL INTREPRINDERII SI INFLUENTA COMPONENTELOR (FACTORILOR) ACESTUIA ASUPRA ACTIVITATIL INTREPRINDERIL Micromediul intreprinderii reperezinta ansamblul componentelor cu care intreprinderea intra in relatii directe dictate de necesitatea atingerii obiectivelor prezente, de perspectiva. Componentele micromediului sunt urmatoarele: furnizorii de marfuri « prestatorii de servicii furnizorii fortei de munca ¢clientii concurenta 22 * organisme publice Studierea functionarii economiei de piata incepe cu analiza comportamentelor si mecanismelor microeconomice, analiza centrata pe un agent economic tipic (consumator, producatot) pe o anumita piata, a unui anumit bun, privita independent de celelalte piete, cu care realizeaza inevitabile conexiuni in economia reala. ‘Analiza microeconomica pune in centrul sau comportamentul consumatorului care se manifesta ca agent al cererii, care urmareste sa-si maximizeze utilitatea economica. Cel de-al doilea agent economic central in analiza microeconomiei este producatorul privit in dubla lui ipostaza: subiectul deciziei de combinare a factorilor in calitate de sustinator al ofertei, calitatea deciziei de de productie si agentul pieti combinare este reflectata in final prin nivelul costului de productie. on Furnizorii de marfuri Principala materie prima consumata in cadrul procesului de productie de 8.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este motorina necesara functionarii locomotivelor de manevra. Aceasta este achizitionata la pret de producator de la Rompetrol Rafinare Petromidia . Celelalte produse necesare intretinerii locomotivelor si vagoanelor sunt achizitionate de la diversi producatori autorizati de Autoritatea Feroviara Romana. 2.Prestatorii de servici Societatile de prestari servicii ofera o gama larga de servicii utile realizarii obiectului de activitate. In majoritatea cazurilor acestia sunt reprezentati de: * Banca Comerciala Romana- care asigura servicii bancare necesare efectuarii incasarilor si platilor precum si pentru platirea salariilor * POSTA ROMANA - care asigura serviciile postale « ROMTELECOM- care asigura serviciile telefonice 23 *RATP — asigura transportul angajatilor prin intermediul unor conventii din diferite parti ale orasului pana la Rafinaria Vega © RDS Link ~ asigura serviciile internet pentru conectarea sucursalei cu sediul companiei S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA din Bucuresti * Platin Systems — asigura consultanta software si hardware « Rompetrol Sa Rafinaria Vega - furnizeaza totalitatea utilitatilor necesare: energie electrica, apa, caldura. & 3.Fumizorii fortei le munca In cazul firmei, furnizorii fortei de munca pentru personalul de conducere sunt reprezentati de Institutiile de invatamant superior ca: ,,Facultatea de Stiinte Economice” din cadrul Universitatii “Petrol- Gaze” din Ploiesti care furnizeaza forta de munca pentru posturile de economisti, contabili, responsabili cu controlul calitatii si cel financiar intern. « ,,Academia de studii economice”- BUCURESTI ¢ Pentru muncitorii din cadrul firmei furnizori sunt Scolile profesionale si Liceele cu profil mecanic. Forta de munca este un factor foarte important in activitatea S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA deoarece de calitatea acesteia depinde si calitatea serviciilor oferite. De aceea lucratorii din cadrul S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA sunt instruiti periodic in vederea obtinerii unui nivel de calificare cat mai inalt. Angajarea se face doar pe baza de interviu asigurandu-se astfel ca viitorii angajati corespund cu cerintele societatii. @ a ctienti Clientii S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA © sunt 24 reprezentata de totalitatea agentilor economici ce desfasoara activitati de vanzare- cumparare cu Rompetrol SA Rafinaria Vega asigurand acestora o multitudine de servicii feroviare: transport, intretinere, consultanta tehnica etc. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA mai ofera servicii si altor agenti economici cum ar fiz « Rompetrol Rafinare Petromidia Arpechim Pitesti Trust Constructii Industriale $F sconanens Concurenta este 0 componenta de baza a economiei de piata exprimand relatia dintre doi sau mai multi agenti economici care isi disputa acelasi segment de piata sau aceasi categorie de consumatori. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este intr-o situatie de monopol fiind singurul agent economic autorizat sa execute transporturi feroviar in cadrul Rompetro! SA Bucuresti . Aceasta situatie este totusi una relativa contractul societatii fiind semnat pe o perioada bine determinate dupa care se va organiza 0 noua licitatie pentru a se stabilii agentul economic care va avea dreptul sa execute servicii feroviare in cadrul Rompetrol SA Bucuresti . 6.Organisme publice Sediul firmei S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este str. Valeni , nr.146 judetul Prahova. Multitudinea relatiilor S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA cu factorii exogeni evidentiaza integrarea sa organica in ansamblul vietii economico- sociale a comunei, judetului si a ramurii comertului interior. Relatiile exterioare ale societatii analizate sunt cu: 25 * Directia Fiscala a municipiului Ploiesti: impozite,pe terenuri, impozite pe cladiri, taxe auto, taxe pentru reclama si publicitate; ¢ Prefectura municipiului Ploiesti ¢ Primaria municipiului Ploiesti * Administratia Financiara a municipiului Ploiesti, T.V.A., Impozit pe profit, impozit pe venituri salariale; * Casa de Asigurari Sociale Prahova : contributia de asigurare sociala datorata de angajatori si angajati; ¢ Inspectoratul Teritorial al Muncii: contributia la fondul de somaj datorat de angajator si angajat; ¢ Casa de Asigurare a Sanatatii Prahova: contributia la fondul de sanatate; Directia sanitara; Inspectoratul scolar; Tribunalul judetean Prahova; Judecatoria locala Ploiesti; Diferite Organisme de Control. 2.3. RELATIA INTREPRINDERE - PIATA Pozitia firmei in centrul diferitelor piete demonstreaza dependenta si interdependenta dintre intreprindere si acestea. Activitatea comerciala a oricarui agent economic se realizeaza pe patru piete principale: piata de desfacere, piata de aprovizionare, piata financiara si piata fortei de munca. Primele doua piete sunt vitale pentru existenta si pentru desfasurarea obiectului de activitate de catre firma. 26 Locul intreprinderii in cadrul pietei: Piata fortei de munca Piata financiara -oficii. de plasare a fortei de | -banci; munca; -creditori; -instititutii de invatamant; -burse; -persoane fizice care cauta un loc | -alte institurtii de finantare. de munca. -furnizorii. de materii prime, | -clienti; materiale, utilaje, echipamente de | -intermediari; lucru, informatii; -concurenta. -prestatorii de servicii. Piata pentru aprovizionare Piata pentru desfacere PIATA DE DESFACERE - reprezinta locul in care firma isi comercializeaza produsele precum si spatiul de intalnire a cererii consumatorilor cu oferta firmei comerciante.Pentru fiecare produs al intreprinderii sau pentru toata oferta, daca aceasta are un caracter omogen, se va evalua capacitatea pietei pentru fiecare caz in parte prin unul din urmatorii indicatori: © Volumul cererii (cantitativ, valoric, numar de utilizatori) © Volumul ofertei distribuita pe piata de toti agentii economici Valoarea desfacerii la produsul sau grupa de produse care se incadreaza in oferta intreprinderii. Se recomanda utilizarea acelui indicator care reflecta cu mai multa fidelitate acesta dimensiune a pietei de valorificare a rezultatelor intreprinderii, marcandu-se in mod deosebit capacitatea de absorbtie a unei piete pentru un produs sau 0 grupa 2 de produse. Piata de desfacere a societatii S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este reprezentata de: * totalitatea agentilor economici ce desfasoara activitati de vanzare-cumparare cu Rompetrol SA Bucuresti , asigurand acestora o multitudine de servicii feroviare: transport, intretinere, consultanta tehnica etc. PIATA DE APROVIZIONARE - prin intermediul careia firma isi procura materiile prime, materialele, masinile, utilajele si tot ce are nevoie pentru a desfasura 0 activitate profitabila si care sa satisfaca cat mai bine cererea. Evaluarea surselor de aprovizionare va evidentia gradul de dependenta a intreprinderii pe piata interna pentru asigurarea resurselor materiale. Piata de aprovizionare a firmei analizate este reprezentata de: ¢ S.C. Platin System S.R.L. Ploiesti — furnizeaza consultanta, tehnice de calcul si consumabilele necesare acativitatii societatii « RDS Link — furnizor de servicii de internet « S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA -— furnizeaza combustibilii necesari functionarii autoturismelor si locomotivelor din dotare precum si totalitatea utilitatilor necesare: energie electrica, apa si caldura; numerosi agenti economici autorizati de Autoritatea Feroviara Romana care pun la dispozitie material rulant si piese de schimb pentru acesta. PIATA FINANCIARA - cuprinde institutiile, parghiile si reglementarile prin intermadiul carora diferite persoane fizice sau juridice, in schimbul unor dobanzi, primese sub forma de imprumut anumite sume de bani de la proprietarii creditori. In conditiile contemporane, rolul bancilor a crescut considerabil, aceasta nerezumandu- se numai la acordarea de imprumuturi ci si la acela de modelare, restructurare a 28 economiei, prin orientarea creditelor catre ramurile, subramurile cele mai eficiente. In calitatea sa de consumator, firma actioneaza pe piata financiara reprezentata de: * CASELE DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI, atat din localitatile invecinate, cat si din Ploiesti; « SUCURSALA JUDETEANA A B.N.R * SUCURSALA JUDETEANA A B.C.R. PIATA FORTEI DE MUNCA - reflecta relatiile dintre cererea si oferta de munca in vederea asigurarii necesitatilor. Ea exprima relatiile ce se stabilesc intre unitati, institutii, ca cerere, si persoanele care lucreaza sau doresc sa lucreze, ca oferta. Piata fortei de munca are in vedere doua niveluri: ~ la nivelul unitatilor, firmelor, unde cerea este dimensionata precis ca volum si structura - la nivelul economiei naturale sau pe domenii mari de activitate ale acesteia. Piata fortei de munca in cazul firmei analizate este: © Academia de studii economice Bucuresti © Liceele si scolile profesionale © Colegiul! economic ,, Virgil Madgearu” din Ploiesti © Facultatea de Studii Economice din Ploiesti « Agentiile de plasare a fortei de munca 2.4. OBIECTIVE ECONOMICE ALE INTREPRINDERII IN CONDITIILE PIETE] CONCURENTIALE In conditiile economiei de piata, mobilul oricarei activitati economice il reprezinta obtinerea profitului. Realizarea acestui venit nu trebuie privita insa, numai 29 din punct de vedere subiectiv, ca dorinta a oricarui agent economic, ci si ca necesitate obiectiva, profitul constituind baza cresterii economice a dezvoltarii, a progresului general. Asadar pentru obtinerea unui profit in urma desfasurarii activitatii de asigurare a transporturilor feroviar in cadrul Rompetrol SA , S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA a studiat o serie de factori care influenteaza buna desfasurare a activitatii sale economice. Studiul pietei de catre orice agent economic conditioneaza desfasurarea unor activitati eficiente, aducatoare de profit. Firmele, care isi proiecteaza o strategie economica complexa, in cadrul careia comunicarea cu mediul inten si international, unde este cazul, ocupa un loc deosebit, au asigurata sporirea continua a vanzarilor, intru-cat oferta corespunde permanent dorintelor si preferintelor consumatorilor. Este evident ca, pentru a se impune, unitatile sunt obligate sa gandeasca si sa actioneze in raport cu cerintele pietei, sa-si adapteze productia si oferta de servicii corespunzator acestor cerinte. Cunoscand nevoile prezente ale clientilor si anticipandu-le pe cele viitoare, producatorii isi optimizeaza productia corespunzator atat cerintelor imediate cat si celor de perspectiva, ceea ce inseamna ca intreprinderea trebuie sa aiba atat un orizont de vanzare imediat, dar si un orizont de perspectiva pe termen lung . Astfel S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA pentru a fi sigur ca activitatea o desfasoara ii va aduce un profit, a studiat piata care ii permite desfasurarea unei astfel de activitati deoarece, in urma studiului, a constatat statutul de monopol pe care il are in cadrul transporturilor feroviare in cadrul S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA Relatiile de vanzare-cumparare din cadrul Rompetrol SA Bucuresti sunt in numar mare si deci piata de desfacere pentru serviciile firmei este mare fiind legata direct de contractile derulate de rafinarie. 30 Concurenta, este in general competitia dintre agentii economici referitor la asigurarea unor conditii cat mai favorabile pentru producerea si comercializarea marfurilor, si prestarea serviciilor, pentru atragerea fortei de munca, pentru concentrarea si plasarea capitalului in scopul servirii cat mai bune a clientilor si realizarii unei performante maxime. O piata este concurentiala atunci cand vanzatorii si cumparatorii sunt in numar mare, astfel incat, nici unul singur dintre ei nu este in masura sa fixeze nici nivelul preturilor si nici sa determine cantitatea de marfa oferita sau ceruta. Chiar daca firma este singura care poate efectua servicii de transport in cadrul Rompetrol SA Bucuresti aceasta nu este in masura sa isi fixeze propriul sistem de tarifare fiind nevoita prin contractul semnat sa respecte anumite tarife. Acest contract a fost castigat prin licitatie si este scos la vanzare odata la trei ani tocmai pentru a restrange situatia de monopol oferind sansa tuturor operatorilor de servicii de transport feroviar din tara sa se exprime. Practic pe aceasta piata concurenta nu este tocmai de monopol deoarece tarifele nu sunt fixate de operatori iar pozitia acestora pe piata este garantata doar pe perioade de timp bine definite. Competitia este de natura sa incite operatorii de servicii feroviare in cadrul desfasurarii unei activitati care prin gradul de eficienta sa permita practicarea unor tarife cat mai mici si deci sa le asigure licenta de transport. Practic se poate chiar vorbii de o piata concurentiala de tip monopson intrucat unicul cumparator alege operatorul care ii ofera cel mai bun tarif, cel mai bun service si cele mai bune conditii de transport. 31 CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERIL Structura organizatorica este ansamblul persoanelor, _subdiviziunilor organizatorice si ale relatiilor dintre acestea orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale intreprinderii. Analizarea structurii organizatorice a unei intreprinderi reprezinta un proces de cunoastere , intelegere si explicare a situatiei existente prin aprecierea detaliata a factorilor care influenteaza starea ei: 1, strategia dezvoltarii firmei 2. tipul si complexitatea activitatii firmei 3. dimensiunea intreprinderii 4, calitatea resurselor umane utilizate 5. mutatiile care au loc in mediul exterior al firmei 6. cadrul juridic 7, statutul intreprinderii In ansamblul ei structura organizatorica prezinta doua mari parti: Structura functionala( de conducere) © Structura operationala(de executie si conceptie) 32 3.1. PREZENTAREA SI ANALZA STRUCTURII FUNCTIONALE Structura functionala reprezinta ansamblul persoanelor din conducerea firmei tehnici economice, comerciale, administrative, si compartimentelor (birouri, servi modul de constituire si grupare al acestora precum si relatiile dintre ele, necesare desfasurarii corepunzatoare proceselor manageriale si a proceselor de executie. In ansamblul ei, structura functionala abordata ca sistem cuprinde: 1.componente- postul, functia, compartimentul 2.relatiile organizatorice 3.ordinea componentelor - nivelul ierarhic - ponderea ierarhica 1. Componente Postul — instrument prin intermediul cdruia se realizeazi aprecierea competentei gi a cunoasterii necesare angajarii personalului. Evaluarea, salarizarea si premiile acordate personalului au la baz atributiile si sarcinile prevazute in figa postului si modul lor de indeplinire. Trasaturile obligatorii ale unui post sunt: autoritatea formala — exprima limitele in care titularul postului are dreptul de a actiona pentru realizarea obiectivelor individuale postului © competenta profesionala — exprima nivelul de pregatire, experienta, prestigiul profesional responsabilitatea — obligatia titularului postului de a indeplini sarcini si atributii derivate din obiectivele individuale. Functia -totalitatea _posturilor definite prin aceleasi caracteristici principale. Ea reprezinta ansamblul atributiilor omogene din punct de vedere al naturii si 33 complexitatii lor, desemnate in mod regulat si organizat unui angajat al firmei. Dupa natura competentelor autori gi responsabilitatii, existé 2 tipuri de functii: - de conducere (competente, atributii, responsabilitati din domenii largi de activitate; atributele conducerii: previziunea, organizarea, coordonarea, controlul, antrenarea si evaluarea); - de executie (obiective individuale limitate insofite de competente si responsabilitati reduse).Ele au rolul transpunerii in practicé a deciziilor emise de titularii functiilor de conducere. @ Compartimentul — unitate organizatoricé cu o structuré mai complexd, o reuniune sub aceeasi autoritate ierarhicd a unui anumit numér de persoane, posturi cdrora le revin permanent atributii si sarcini bine precizate. Caracteristici de baza: ¢ existenta relatiilor intre membrii grupului; © existenta relatiilor de dependenta a tuturor membrilor grupului fata de un manager; * caracterul stabil al atributiilor si sarcinilor pe care le are de indeplinit. Ele pot fi grupate dupa: 1. In functie de individualitatea atributiilor si sarcinilor, de volumul acestora $i nivelul de delegare a autoritatii: * elementare(o activitate omogen’, managerul aflandu-se pe ultima treapti de delegare a autoritatii, ceilalti fiind executanti); complexe(autoritate unica care grupeazi mai multe compartimente elementare sau compartimente elementare cu executanti nemijlocifi); 2. Dupa natura activitatii: © ierarhice © functionale 34 « de stat major 2. Relatiile organizatorice - ansamblul legaturilor dintre componentele structurii organizatorice instituite prin reglementari oficiale. Pot fi grupate in: © relatii ierarhice relafii functionale de stat major de cooperare de control ¢ de reprezentare 3. Ordinea componentelor organizatorice A. Ponderea ierarhicd reprezinté numarul de persoane ce pot fi coordonate in mod nemijlocit si eficient de un manager. ‘Aria de control trebuie dimensionata in raport de factorii care influenteaza numérul, durata si complexitatea relatiei conducdtor-subordonati. Acesti factori sunt: « natura problemelor si a lucrarilor care se executa, care pot fi: = de conceptie-cercetare, studii, proiectare(aria de control este mai mica) - de rutina(caracter repetitiv)-cu o arie de control sensibil mai mare * gradul de indeplinire al sarcinilor care revin executantilor @ dispersia teritoriala a locurilor de munca in care actioneaz subordonatii © capacitatea organizirii si nivelul de pregatire al managerului si al subordonafilor B. Nivelul_sau_treapta_ierarhica reprezinta ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la aceeasi distanta fata de managementul firmei. 35 Factorii care influenteaza numarul de nivele ierarhice sunt: - dimensiunea firmei - diversitatea activitatii si atributiilor - complexitatea productiei -factori cu influenta direct proportionala asupra numérului de nivele ierarhice -competenta managerilor care influenteaz4 invers proportional numarul de nivele ierarhice Directorul S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA _ este Nicolae Dumitru si are in subordine pe Seful Serviciului Exploatare Ing. Ciobanu Daniel si compartimentele: - Serviciul SC, Calitate, Mediu, PM, AIL - Biroul Financiar Contabil Administrativ - Compartimentul Resurse Umane coordonate de Contabilul Sef DIRECTORUL GENERAL ,va urmiri si va prezenta Consiliului de Conducere, coneluzii si propuneri in legatura cu: - bugetul de venituri si cheltuieli; ~ bilanful contabil la sfarsitul perioadei; ~ organizarea si conducerea contabi - prezentarea rezultatelor obfinute si a modalitatilor de influenfare pozitiva a indicatorilor economici; - imbunitatirea activitatii financiare a fabricii; - coordonarea efectuirii de operatiuni patrimoniale si inregistrarea acestora in documentele contabile potrivit legii; - rentabilitatea activitatii fabricii; - obfinerea creditelor si subventiilor de la stat, precum gi returnarea acestora si 36 achitarea datoriilor stabilite prin legi si hotarari; - indeplinirea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in partea ce revine administratiei in legatura cu salarizarea si alta drepturi banesti si materiale cuvenite salariatilor; profit - folosirea rezultatelor activitafii economico-financiare ale fabricii, inclusiv de side fonduri valutare, conform legislatiei in vigoare pentru regii autonome; CONTABILUL SEF, va urmari si va prezenta periodic Directorului general situatia ceruta si de perspectiva si face propuneri in legatura cu: - asigurarea cu comenzi gi contracte pentru produsele din profilul de fabricatie al fabricii la intern; piata; moduli ~ organizarea vanzatilor si a relafiilor cu partenerii; = imbunatitirea activitatii comerciale in conditiile evolutiei economice de ~ organizarea in bune condifii a activitatii de service; - organizarea depozitului de produse finite gi valorificarea stocurilor; - prioritatile de livrare in scopul respectiirii contractelor economice; - asigurarea bazei materiale de piaff intema; - asigurarea transporturilor si depozitarii materialelor; - asigurarea transporturilor speciale si a garzilor necesare acestora; - valorificarea stocurilor de materiale fra migcare; - asigurarea activitafii de colaborare cu tertii; fundamentarea necesarului de aprovizionat in functie de solicitarile elor; - avizarea plitilor facturilor pentru marfurile primite si receptionate; - realizarea bazei tehnico-materiale in cadrul contractelor incheiate; SEFUL SERVICIULULEXPLOATARE va urmari: = organizarea si buna funcionare a controlului tehnic in conformitate cu 37 programele tehnologice de control; - elaborarea programelor privind imbunatatirea continua a calitaii produselor de fabricatie; - perfectionarea documentatiilor tehnice, programelor tehnologice de control; - respectarea prescriptiilor de calitate cuprinse in tehnologiile de fabricatie a produselor; - semnalarea eventualelor deficiente de calitate si luarea masurilor necesare pentru remedierea lor; - avizarea proiectelor de asimilare in fabricatie a produselor noi; - stabilirea gradului de severitate al controlului in raport cu deficientele constatate pe fluxul de fabricatie; - verificarea la furnizori a calit&tii conferite produselor care urmeaza a fi utilizate. 3.2. PREZENTAREA SI ANALIZA STRUCTURII OPERATIONALE Structura operationala reprezinté ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizatorice constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a intreprinde Veriga structurala de baza a unei intreprinderi 0 reprezinté sectia, care in funotie de rolul pe care il are in procesul de fabricafie a produselor pot fi: organizate pe doua principii: « al omogenitatii produsului fabricat © al omogenitatii tehnologiei de fabricatie Statutul de functii in cadrul structurii operationale: Compartimentul resurse umane 38 Nr.Crt. | Denumirea functiei Ner.posturi Nivel studii 1 Inspector personal I 1 M 2 Inspector personal IT 1 M Biroul financiar contabilitate administrative Nr.Crt. | Denumirea functiei Nr.posturi Nivel studii 1 Sef birou aprovizionare 1 S,M 2 Secretara 1 M 3 Sofer 2 M [4 Contabil I I M 5 Contabil IT 1 M Serviciu SC, calitate, mediu, PM, AIT Ner.Crt. | Denumirea functiei Nr.posturi Nivel studii 1 Responsabil SC 1 M/S 2 Inspector PM, ATI 1 M Statie CFU Nr.Crt. | Denumirea functiei Nr.posturi Nivel studii I Sef Statie I M/S 2 Sef statie adjunct 1 M 3 Inspector M,C 1 M 4 Operator introd. date 5 M 5 Sef manevra 30 M 6 Manevranti 60 M 7 ‘Acari 30 M 39 Birou exploatare intretinere locomotive Nr.Crt. | Denumirea functiei Nr.posturi | Nivel studii 1 Sef birou I Ss 2 Instructor T 1 M {3 Mecanic locomotiva j10 M 4 Mecanic ajutor locomotiva 10 M 5 Lacatus reparatii locomotiva | 7 M 6 M | Electrician 3 Compartiment exploatare intretinere vagoane Nr.Crt. | Denumirea functiei Nr-posturi Nivel studit 1 Responsabil compartiment | 1 M 2 Lacatus reparatii vagoaneI__ | 5 M 3 Lacatus reparatii vagoane | 10 M 4 Lacatus etansor 10 M Compartiment tehnic organizare reglementari Nr-Crt. | Denumirea functiei Nr-posturi Nivel studii I Inginer MR I S Districtul linii Nr.Crt. | Denumirea functiei Nr.posturi Nivel studi 1 Sef district 1 M 2 Revizor cale 5 M 3 Muncitor intretinere cale 25 M 3.3. DOCUMENTE DE FORMALIZARE A STRUCTURIL ORGANIZATORICE Documentele de formalizare a structurii organizatorice sunt: 1. Regulamentul de organizare si functionare 2. Fisa postului 3. Organigrama A. Regulamentul de organizare si functionare al societatii constituie principalul document de formalizare al structurii organizatorice. El cuprinde urmatoarele capitole: Dispozitii generale: denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare, emblema societatii; actul normativ de infiintare, certificatul de inmatriculare al societatii; scopul si obiectul de activitate; capitalul social si actiunile; relatiile societatii; domeniile de competenta ale societatii, administrare R.O.F. Structura organizatorica a societatii: Adunarea generala a actionarilor; consiliul de administratie; gestiunea societatii; directii si compartimente ale societatii. Functiunile societatii: cercetare-dezvoltare, comerciala, financiar-contabila, de personal, de productie. Functiile managementului, metode si tehnici manageriale: planificare strategica, organizare, coordonare, antrenare, evaluare-control, metode si tehnici manageriale. Atributiile conducerii Atributii, competente, responsabilitati ale directiilor si compartimentelor: director general, director economic, director de productie, director comercial, sefi compartimente. Procedura de amendare 41 Dispozitii finale: dispozitii privind aplicarea prevederilor R.O.F., modalitati de distribuire si actualizare, dispozitii privind corelarea cu actele normative si alte regulamente; modul de elaborare, aprobare si data intrarii in vigoare. B. In continuare este prezentata fisa postului pentru Contabil din cadrul Biroului financiar-contabil: FISA POSTULUI—CONTABIL Numar matrico! Titularul postului Compartiment: Birou contabilitate Nivel ierarhic: 1. Relatiile postului * Relatii ierarhice: se subordoneaza Contabilului Sef © Relatii de cooperare: se afla in relatii de cooperare cu Compartimentul de Resurse Umane, Seful Serviciului Exploatare *Relatii de stat-major: primeste prin delegare atributii de la Contabilului Sef 2. Atributiile postului 1, Intocmeste lucrarile financiar-contabile de sinteza privind acti itatea curenta a firmei, asigura corelarea datelor cu celelalte lucrari financiar-contabile astfel incat indicatorii inscrisi in situatiile contabile sa reflecte corect operatiunile economice efectuate. 2. Asigura controlul documentelor primare intocmite de celelalte compartimente si depuse la Biroul financiar-contabil pentru inregistrarea lor in contabilitate sau pentru efectuarea unor operatiuni de incasari si plati. 3. Efectueaza verificarea tuturor calculelor si inregistrarilor contabile efectuate, precum si rezultatul propriilor lucrari avand obligatia de a semna si de a 42 raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentele intocmite. 4, Efectueaza lucrari de evidenta contabila pentru: > capitaluri, rezerve, fonduri, profit, provizioane > imobilizari corporale, necorporale, financiare, si calculul amortizarii acestora > productie neterminata > salarii, contributii la asigurari sociale, fonduri speciale, retineri din salarii > obligatii la bugetul de stat si bugetul local > imprumuturi si credite diverse 5. Ajuta la efectuearea stabilirea obligatiilor de plata ale firmei la bugetul de stat si bugetul local, bugetul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale Intocmeste si depune declaratiile de impozite si taxe 6. Ajuta la efectueaza stabilirea cheltuielilor generale de sectie si de firma si repartizarea acestora asupra cheltuielilor directe, stabilirea costurilor de productie neterminate. 7. Respecta normele privind protectia datelor si documentelor secrete 8. Are obligatia de a executa si raspunde de orice alte sarcini si lucrari transmise de seful ierarhic superior sau cuprinse in legislatia ce tine de domeniul sau de activitate. Pentru nerespectare sarcinilor, atributiilor si responsabilitatilor cuprinse in fisa postului poate fi sanctionat disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii, avand dreptul la contestatie in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta, conform art, 73 alin. 1 lit. ,,b” din Legea Conflictelor de munca nr 168/1999. 3. Responsabilitatile postului: Raspunde de realitatea si exactitatea datelor si calculelor efectuate si inscrise 4B in documentele pe care le intocmeste si le supune controlului financiar Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si P.S. 4. Competentele postului Titularul postului are dreptul de a se informa asupra tuturor datelor care ii sunt necesare la elaborarea lucrarilor; are dreptul de control financiar preventiv; are drept de a doua semnatura la banci. 5. Lista documentelor: Nr. ert. Denumirea documentului Periodicitatea Sue Decont de cheltuieli permanent 5.2. Chitante fiscale permanent 33. Facturi fiscale si facturi exteme | permanent 34, Extrase de cont permanent 35. Registre Jumal de vanzari si| permanent Registru Jurnal de cumparari 36. Note contabile permanent 37, Fise de cont analitic permanent 5.8. Balanta de verificare lunar 39. Bilant contabil semestrial 3.10. Decont de T.V.A. lunar 3.11. Declaratit speciale Tunar 3.12. Ordine de plata permanent 3.13. Declaratii de impozite si taxe lunar 6. Conditii de ocupare a postului: + studii economice superioare; —+ experienta in domeniu (vechime 2 ani); — abilitati de utilizare a calculatorului; — cunostinte de limba engleza — cursuri de contabil autorizat; —> fara cazier juridic; Prezenta fisa de post s-a intocmit in trei exemplare, din care: Exemplarul | - Birou personal Exemplarul 2 - Birou Contabilitate Exemplarul 3 - D-ra Contabil C. Organigrama S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA Director Sucursala Sef Serviciu Exploatare Contabilitate Administrativ ‘Compartimentul Resurse Umane Intretinere si Compart. tehnic Birou exploatare Compartimentul exploatare Set Statie reparati linii org. reglementari |_| intretinere locomotive _ | intretinere reparatii vagoane Compartiment Compartment Compartiment Mecano-energ] — [Compartiment [Compartiment miscare Comercial instruire reper. locomot exploat. comat 46 3.4. MASURI DE PERFECTIONARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE Pentru perfectionarea structurii organizatorice societatea ar putea actiona in vederea perfectionarii lucratorilor existenti. La nivelul organigramei, pentru imbunatatirea acesteia, s-ar putea integra Compartimentele de Instruire in alte compartimente operationale simplificandu-se astfel structura. Pentru un mai bun randament si pentru mentinerea unei atmosfere propice efectuarii unei activitati productive s-ar putea integra structurii un cabinet psihologic cu rolul de a oferi consiliere lucratorilor. 47 CAPITOLUL IV FUNCTIUNILE INTREPRINDERIL 4.1 FUNCTIUNILE - COMPONENTE ALE SISTEMULUI ORGANIZARII PROCESUALE A INTREPRINDERIL Intreprinderea isi desfasoara activitatea intr-un anumit cadru organizatoric care presupune un ansamblu de activitati dinamice si complexe ce se pot grupa pe anumite functiuni care se conditioneaza reciproc si a caror integrare permite firmei sa reactioneze eficient si corespunzator la solicitarile mediului, sa evolueze si sa se dezvolte continu. Functiunea reprezinta ansamblul activitatilor specifice, omogene, care se desfasoara in cadrul intreprinderii in vederea realizarii unor obiective partiale sau derivate din obiectivele generale ale intreprinderii. La proiectarea functiunilor intreprinderii se tine seama de criteriile: © criteriul identitatii activitatilor grupate intr-o functiune © criteriul de complementaritate care cere gruparea intr-o functiune a unor activitati intre care se afla relatii de complementare reciproca sau de auxiliaritate ¢ criteril comergentei care cere gruparea intr-o functiune a unor activitati diferit orientate insa spre realizarea acelorasi obiective. Fnetiunile de baza ale unei intreprinderi moderne sunt: a) functiunea cercetare-dezvoltare b) functiunea de productie c) functiunea comerciala d) functiunea financiar - contabila 48 e) functiunea personal. a) Functiunea de cercetare — dezvoltare Biroul care trebuia sa se ocupe de aceasta functiune era cel de Marketing dar datorita faptului ca firma analizata este sucursala functiunea de cercetare — dezvoltare nu este o atributie a S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA . b)Functiunea de productie Totalitatea activitatilor legate de fluxul material, adica de miscarea materiilor prime in transformarile succesive pana la obtinerea produsului, lucrarii sau serviciilor finite, constituie functiunea de producti. Aceasta din punct de vedere al rezultatelor si al existentei firmei este functiunea principala. Ea cuprinde o gama larga de activitati de baza, de deservire si auxiliare. Pentru realizarea in conditii optime a functiunii este necesar ca managerul sa in care se efectueaza folosirea, intretinerea, repararea si vegheze asupra modului modemizarea fondurilor fixe, alimentarea cu energie electrica, termica, conbustibil si alte utilitati. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA produce in cadrul activitatii sale numeroase servicii, cum ar fi: © transport feroviar de marfuri in trafic intern si extern « expeditii de containere, vagoane precum si alte bunuri lucrari de intretinere si reparatie de material rulant, linii, mivloace de transport si utilaje de mecanizare comert intem si import-export © operatiuni de inchiriere vagoane « consultanta si expertiza in conditiile legii # receptii tehnice 49 © servicii de consultanta vamala © productie, turism, prestari servicii, precum si de transport bazate pe alte tehnologii decat cea feroviara * aprovizionare tehnico-materiala Aceasta cuprinde activitati prin care se asigura materii prime si materiale necesare productiei, conservarea acestora si a produselor realizate, transportul lor, desfacerea respectiv comercializarea si service-ul, precum si activitati de marketing. In cadrul $.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA esentiala este calitatea serviciilor de transport feroviar si deci imbunatatirea acestora constituie o preocupare permanenta a conducerii si a compartimentelor specializate. d) Functiunea financiar contabila Aceasta cuprinde activitatile de asigurare a mijloacelor financiare necesare desfasurarii normale a productiei in cadrul intreprinderii, studierea utilizarii lor eficiente si profitabile, inregistrarea cheltuielilor facute, semnalarea fenomenelor care influenteaza negativ evolutia profitului, reducerea costurilor. Activitatile acestei functiuni se desfasoara in marea majoritate sub conducerea Contabilului Sef. Obiectivele activitatii financiare: constituirea, repartizarea, utilizarea si pastrarea resurselor financiare si a conturilor, existenta la dispozitia firmei. Obiectivele activitatii contabile: evidentierea intregii activitati economice si a miscarii mijloacelor de baza ale intreprinderii, stabilirea pe baza de evidenta contabila a rezultatelor financiare: venituri, cheltuieli, profit. In cadrul Biroului Financiar Contabil Administrativ se tine evidenta magaziilor de materiale si se realizeaza toata documentatia referitoare la operatiunile financiare necesara functionarii societatii. Acest compartiment realizeaza balanta de cheltuieli si venituri pentru a le transmite mai apoi la sediul S.C. ROMPETROL LOGISTICS din Bucuresti unde sunt centralizate datele primite de la toate 50 sucursalele din tara. Oficiul de calcul ajuta la emiterea tuturor situatiilor economico-financiare din cadrul societatii cu ajutorul calculatorului. e) Functiunea de personal Aceasta functiune cuprinde activitatile prin care se asigura resursele umane necesare realizarii obiectivelor intreprinderii, exploatarea rationala a acestor resurse, dezvoltarea competentelor profesionale, precum si solutionarea problemelor salariale si sociale. Aceasta functiune se realizeaza prin intermediul Biroului Resurse Umane care se ocupa de: ~ angajari - restructurari - intocmirea dosarelor pentru pensionari - operarea in cartile de munca ale salariatilor - calculul procentului de retribuire a salariatilor - maririle de salariu Aceste activitati sunt verificate de Contabilul Sef. 52 4.2. MECANISMUL FUNCTIONARIT INTREPRIDERIL Functiunea cercetare dezvoltare J Proiectare: produs si tehnologie Functiunea de productie Comanda materiale | Marketing Functiunea comerciala J Resurse Functiunea financiar contabila Aprovizionare Desfacere Incasari Functiunea de personal ® 4.3. INTERDEPENDENTA FUNCTIUNILOR INTREPRINDERII Conceptul de functiune are o serie de caracteristici care ii confera un rol bine determinat in ansamblul elementelor de conducere si organi-zare a firmelor: * notiune abstracta — utilizata pentru a ordona activitati complexe si diverse ale intreprinderii in scopul organizarii acestora(caracter concret). * caracter general — se intalneste in toate firmele indiferent de domeniul de activitate, profit, dimensiune. * pondere diferita de la o intreprindere Ia alta, in raport de diversi factori. In practica, toate cele cinci functiuni se afla intr-o stransa interdependenta, se intrepatrund si se completeaza reciproc formand sistemul organizarii procesuale a intreprinderii, Manifestarea corecta a unei functiuni permite manifestarea corecta si a celorlalte functiuni, dar si aparitia unor dereglari determina perturbatii in celelalte functiuni. Fi 2 <— F1 -functiunea 1 F2 - functiunea 2 Al - activitatea 1 A2 - activitatea 2 54 Cele mai importante sunt functiunile comerciala si de productie, in cadrul S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA. , ele fiind in strana legatura deoarece prima ofera obiectul celei de-a doua. In cadrul functiunii comerciale se realizeaza legatura dintre comenzile primite de la clienti si compartimentele operationale care realizeaza functiunea de producere. In functie de cantitatea de produse distribuite este influentata functia financiar-contabila prin care se efectueaza operatiuni de incasari. Aceste operatiuni de incasari pot determina o crestere sau 0 diminuare a salariilor, astfel punindu-si amprenta asupra functiei de personal. CAPITOLUL V STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERIL. PLANUL ECONOMIC CA INSTRUMENT DE CONCRETIZARE SI REALIZARE A LOR In economia de piata intreprinderea isi desfasoara activitatea in conditiile unei puternice competitii atat pe piata interna cat si pe cea internationala. Pentru a-si putea realiza obiectivele firma trebuie sa-si desfasoare activitatea pe baza unei strategii proprii bine fundamentate sub raport economic si tehnic. Strategia economica reprezinta ansamblul obiectivelor econmice pe care managementul unei firme isi propune sa le realizeze, obiective stabilite pe baza de studii, cercetari stiintifice si prognoze, actiuni ce trebuie intreprinse pe diferite orizonturi de timp si modul de alocare a resurselor in vederea mentinerii competitivitatii si a dezvoltarii vitoare a firmei. O buna strategie economica trebuie sa satisfaca urmatoarele condi 1, sa permita confruntarea eficienta a firmei cu alte firme intr-un process economic concurential in conditiile unui mediu in permanenta evolutie 2. sa realizeze perfectionarea continua a structurii organizatorice existente astfel incat sa fie cat mai bine adaptat noilor exigente impuse de modificarile ce survin la nivel tehnologic pe pietele dde desfacere si cerintele in continua crestere si schimbare ale consumatorilor Stabilirea obiectivelor reprezinta o componenta de baza a strategiei economice. Obiectivul strategic reprezinta acea componenta a strategiei economice 56 care stabileste cea ce-si propune sa realizeze o firma la un anumit nivel si in cadrul unui anumit orizont de timp. In raport cu orizontul de timp stabilit obiectivele pot fi pe termen: scurt, mediu sau lung. In raport cu nivelul de extindere si si influenta pe care 0 exercita asupra activitatii ele pot fi: 1. obiective stabilite pentru nivelul organizarii superioare la nivel de corporatie, holding, grup de intreprinderi 2. obiective cu caracter divizionar cand se refera la o anumita latura, activitate a intreprinderii 3. obiective cu caracter departamental ce se refera numai la un anumit departament Pentru punerea in aplicare a unei strategii economice se stabilesc politici economice sau linii de conduita. Politica economica este acea componenta a strategiei prin care se precizeaza actiunile care trebuie intreprinse pentru punerea in aplicare a strategiei pe orizonturi de timp mai mici si limitele in cadrul carora trebuie realizate obiectivele. Pentru realizarea unei strategii economice aceasta trebuie sa defineasca in mod clar patru componente de baza: > sfera de aplicare > desfacerea resurselor > caracteristica distinctive > sinergia 3ST 5.1. IMPORTANTA STRATEGIEI ECONOMICE PENTRU ACTIVITATEA INTREPRINDERII In conditiile economiei moderne desfasurarea unor activitati eficiente aducatoare de profit, de catre orice unitate economica este conditionata si de existenta unui flux informational continuu cu privire la mediul intern si extern al firmei, aceste informatii dobandindu-se numai prin efectuarea unor ample si sistematice studii ale pietei. Spre deosebire de unitatile care abordeaza unilateral activitatea economica, cantonandu-se in optica rigida a productiei, si care se confrunta inevitabil cu mari greutati, datorita, in primul rand, capacitatii concurentiale reduse, firmele care isi proiecteaza o STRATEGIE ECONOMICA complexa, in cadrul careia comunicarea cu mediul intern si international ocupa un loc deosebit, au asigurata sporirea continua a vanzarilor, intucat oferta corespunde permanent dorintelor si trebuintelor consumatorilor. Este evident ca, pentru a se impune, unitatile sunt obligate sa gandeasca si sa actioneze, in raport cu cerintele pietei, sa-si adapteze productia corespunzator acestor cerinte, deziderate care nu pot fi insa puse in valoare fara 0 activitate sustinuta de marketing. Cunoscand nevoile prezente ale clientilor si anticipandu-le pe cele viitoare, producatorii isi optimizeaza productia corespunzator atat cerintelor imediate, cat si celor de perspectiva, ceea ce inseamna ca intreprinderile trebuie sa aiba atat un orizont de vanzare imediat, dar si un orizont de perspectiva, pe termen lung. Societatile comerciale din tarile cu economie de piata utilizeaza pentru initierea oricarui tip de afaceri sau pentru bilantul economic al unei perioade calendaristice acest instrument care este PLANUL DE AFACERI. Intreprinzatorii sunt tot mai solicitati sa furnizeze planul scris estimativ si fundamentat de realizarea unei afaceri. Sustinatorii financiari, dornici de a se lansa 58 in sustinerea unei afaceri, fac studii atente asupra planurilor inainte de a lua decizii financiare. Pregatirea planului de afaceri implica strangerea de informatii precise si convingatoareca si trasarea liniilor generale ale planului inainte de a-I serie. Realizatorii stabilesc de asemenea de ce fel de plan au nevoie: un plan sumar(10-15 pag,), un plan complex(20-40 pag,)sau un plan de activitate (mai mult de 40 pag.). Sectiunile care nu pot lipsi dintr-un plan de afaceri sunt: REZULTATUL REALIZARII. Acesta este planul de afaceri prezentat in cea mai concisa forma posibila. Acopera toate punctele cheie. Un proiect poate fi pregatit in prealabil ca ghid pentru o prezentare detaliata a unui plan complet. Rezultatul realizarii este sectiunea planului de afaceri pe care suporterii externi 0 parcurg initial pentru a se decide daca subiectul prezinta sau nu interes. SOCIETATEA COMERCIALA. STRATEGIA. ECHIPA DE CONDUCERE. ‘Acest capitol al planului de afaceri se refera la istoria companici, statutul in vigoare, strategiile si planurile de viitor. Un punct cheie il constituie descrierea oamenilor care vor pune in aplicare strategia. Pentru a fi convingatoare fata de suporterii extei, echipa de conducere trebuie sa fie credibila si sa aiba realizarii incununate de succes. PIATA. Aceasta sectiune a planului de afaceri identifica si exemplifica cine sunt si vor fi cumparatorii potentiali ai produselor sau serviciilor furnizate de societatea comerciala. El trebuie sa cuprinda un numar de intrebari fundamentale cum ar fi: din cine este alcatuita piata, care sunt cerintele ei, unde sunt cererile cele mai mari si in ce consta concurenta? Planul trebuie sa explice anumiti factori cheie pentru piata, ca de exemplu: modul in care sunt luate deciziile pentru vanzari, cum este segmentata piata, ce pozitie se adopta pe piata si ce tip de strategie defensiva este adoptata daca se iau in considerare concurentii. PRODUSELE SAU SERVICIILE. In aceasta sectiune se descriu in detaliu 59 produsele/activitatile de service ale societatii comerciale la nivel de componente: productie si calitate. Trebuie sa rezulte clar ce mai este de finalizat ca cercetare si dezvoltare, cum se vor realiza produsele si serviciile, la ce costuri si modul in care se vor desfasura controlul de calitate ca si activitatea de service in garantie. VANZARI SI PREZENTARE. Aceasta functie este esentiala succesului in afaceri, fara vanzari totul este lipsit de sens. Planul de afaceri trebuie sa descrie metodele de vanzare ale societatii comerciale (vanzari directe sau prin posta); cum sunt pregatiti cei ce se ocupa cu activitatea de desfacere si care sunt mijloacele ce le sunt puse la dispozitie, Prezentarea prin reclama si relatiile cu publicul, ca suport al efortului de desfacere a produselor trebuie de asemenea luat in consideratie. Datorita costurilor ridicate pentru reclama, trebuie avuta in vedere eficienta maxima a acesteia. INFORMATIILE FINANCIARE. Cele mai importante elemente ale acestei sectiuni sunt proiectele financiare prezentate cu ajutorul incasarilor, profit si pierdere, bilanturi. Acestea trebuie sa fie credibile in raport cu realizarile anterioare ale societatii comerciale si cu tendintele prezentate in celelate sectiuni si fiecare, una fata de cealalta, in termeni de vanzari, inventare, costuri de vanzare si alti factori. Pentru planurile care solicita un ajutor financiar, acesta sectiune trebuie sa includa o cerere fundamentata, care sa stabileasca de cati bani are nevoie, pentru ce are nevoie si cum vor fi folositi. Pentru atingerea scopurilor sale, planul de afaceri trebuie sa contina urmatoarele. > Prezentarea proiectelor de viitor ale societatii comerciale, privind atat viitorul imediat cat si cel indeprtat > Prezentarea scopurilor ce pot fi atinse > Sa demonstreze ca realizarea planului va satisface cerintele celor interesati. 5.2. ELABORAREA STRATEGIEI ECONOMICE A INTREPRINDERII Strategia dezvoltarii firmei se stabileste pe fondul conducerii unitare, de ansamblu, a economiei nationale, care are, la nivel macroeconomic, un character preponderant politico-social, iar la nivelul firmei descrie 0 preponderenta activitate de natura tehnico-economica. In economia de piata intreprinderea isi desfasoara activitatea in conditiile unei puternice competitii atit pe piata interna cit si pe cea externa. Pentru realizarea obiectivelor intreprinderea trebuie sa-si desfasoare activitatea pe baza unor strategii economice sub raport tehnologic si economic. Strategia economica este un concept complex care defineste ansamblul obiectivelor economice pe care conducerea unor firme isi propune sa le realizeze, actiuni ce trebuie intreprinse si modul de alocare a resurselor in vederea mentinerii competitivitatii si dezvoltarii viitoare a firmei. Strategia de_marketing — desmneaza liniile definitorii ale atitudinii si conduitei intreprinderii, in vederea atingerii obiectivelor sale in functie de termenul de referinta luand diferite forme concrete: ~ strategia de piata - studierea cerintelor pietei(dinamica potentialului pietei, grad de segmentare al acesteia, ritmul schimburilor, exigentele pietei, nivelul competitiei) - adaptarea activitatii economice proprii la ceste cerinte si satisfacerea lor - obtinerea unei eficiente maxime - strategia de produs - strategia de pret 61 Prin contractul semnat S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este singurul operator de servicii feroviare din cadrul Rompetrol SA si deci este inutila efectuarea unei campanii publicitare. Pentru clientii Rompetrol SA cat si pentru ceilalti agenti economici cu care societatea are contracte serviciile oferite de S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA sunt trecute ca cheltuieli de transport acestia ne fiind influentati de identitatea operatorului serviciilor feroviare. Avantajul acestei situatii este dat de siguranta continuitatii activitatii economice deoarece societatea, pe perioada derularii contractului, este singura in masura sa presteze serviciile feroviare. Pe termen lung insa societatea trebuie sa actioneze pentru gasirea celor mai bune solutii in vederea mentinerii unor tarife de transport cat nai mici care sa ii asigure pozitia pe piata. Acest aspect este legat de notiunea de eficienta economica prin care sunt puse in balanta rezultatele obtinute cu costurile, Cu cat acest raport este mai mare cu atat activitatea este mai rentabila si deci mai atractiva pentru producator. In acest caz selectia este facuta de cumparator care alege prin licitatie operatorul feroviar care ii ofera cele mai bune tarife si service. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA prin dubla sa calitate pe piata de vanzator si cumparator isi desfasoara activitatea pe doua piete diferite: ca ofertant in vederea cumpararii licentei de transport S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA isi desfasoara activitatea pe o piata cu concurenta de tip monopson in care clientul, Rompetrol SA in colaborare cu Autoritatea Feroviara Romana alege pentru semnarea contractului cea mai buna oferta. * ca vanzator de servicii S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este singurul agent economic in masura sa ofere servicii feroviare in cadrul Rompetrol SA De asemenea se urmareste: 62 revizii periodice privind standardele de calitate semnarea de noi contracte si cu alti agenti economici ridicarea gradului de eficienta economica al activitatii desfasurarea unei activitati profitabile si dezvotarea acesteia Strategia_de_comercializare cuprinde obiective majore pe termen lung impreuna cu modalitatile de realizare si resursele angajate, astfel dimensionate incat sa permita realizarea misiunii firmei in conditii de avantaj competitiv. Din punct de vedere al serviciilor oferite strategia comerciala a S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este dependenta de strategia comerciala a Rompetrol SA . Din punct de vedere al obtinerii dreptului de a oferii servicii de transport feroviar in cadrul Rompetrol SA , societatea urmareste consolidarea si optimizarea activitatii economice care sa permita continuarea Strateg lezvoltare a S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este stabilita la nivel national urmarindu-se: © consolidarea pozitiei pe piata « dezvoltarea de noi servicii prin implementarea unui numar mai mare de tehnologii # imbunatatirea serviciilor actuale © cresterea eficientei economice prin reducerea costurilor de functiune In cadrul $.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA s-au stabilit urmatoarele prioritati: semnarea de noi contracte cu alti agenti economici din zona sa de activitate dezvoltarea masurilor de protectie sociala * reducerea costurilor de functionare * cresterea gradului de inzestrare tehnica a angajatilor Strategia_financiara a societatii. $.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este conditionata in mare parte de contractul semnat odata cu Obtinerea dreptului de prestare a serviciilor feroviare. Din acest punct de vedere singurele modificari premise sunt cele de natura administrative ce tin de analiza proprie a societatii prin diversi indicatori (organizarea informatiilor contabile). 5.3 PLANUL ECONOMIC AL INTREPRINDERII La nivelul agentului economic in mod organizat a actiunilor prevazute si aplicarea cu succes a strategiilor economice adoptate necesita o anumita activitate de Planificare. Planificarea la nivelul firmei reprezinta programarea, organizarea, coordonarea si conducerea pe baza de plan, a activitatii economice. Planul reprezinta documentul elaborat sub © anumita forma scrisa, pe baza uunei metodologii bine precizate, prin care se concretizeaza prevederile strategiei economice in ansamblul ei sau pe diferite componente si se precizeaza atributiile si sarcinile ce revin compartimentelor de productie si cele functionale pe anumite perioade de timp. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este caracterizata de o Planificare formala deoarece sunt create si functioneaza compartimente de Planificare specializate, se foloseste un set sistematic de proceduri metodologice si se elaboreaza un ansamblu de documente scrise sub forma de planuri agregate sau pe domenii de activitate. Obiectivul principal al societatii, expus in planul economic este continuarea activitatii de transport si servicii feroviare pentru satisfacerea cerintelor pietei interne 64 si externe si pentru continuarea colaborarii cu Rompetrol SA in urmatorii ani. De asemeneeeea societatea urmareste semnarea de noi contracte cu agentii economici care au nevoie de servicii feroviare in vederea cresterii volumului de marfuri transportate si deci cresterea cifrei de afaceri. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA investeste anual o mare parte din profitul obtinut pentru procurarea de locomotive si de vagoane. Acestea sunt date in folosinta in functie de necesitati sucursalelor, acestora din urma revenindu-le obligatia de a le asigura intretinerea si reparatiile din resurse proprii, 1. Productia industriala: societatea a transportat in 2003 2.722.750 tone produse petroliere. Comparativ cu anul 2002 (2.020.662 tone) s-a inregistrat 0 crestere cu 34.74 %, 2. Capacitatea de productie industriala si gradul de utilizare al acestora: din punctual de vedere al capacitatii de productie societatea dispune de toate mijloacele necesare desfasurarii unei activitati optime. 3. Imbunatatirea calitatii serviciilor: este o conditie de baza pentru continuitatea activitatii economice. Aceasta se realizeaza in special prin dezvoltarea de noi tehnologii si implementarea progresului ethnic. 4, Investitii, constructii, reparatii: odata cu inceperea activitatii a fost nevoie sa se amenajeze sau sa se refaca spatiile destinate birourilor. In activitatea S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA reparatiile sunt foarte frecvente existand chiar compartimente specializate mentinerii in stare buna a materialului rulant, firma cheltuind annual sume importante in aceasta directie. 5, Productivitatea muncii si salarizarea: sunt componente esentiale pentru orice firma deoarece munca este un factor de munca salariata, in conditiile tehnologiei actuale, nu este inca substituibila. Pentru S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA una dintre cele mai imortante componente ale costului productiei o reprezinta salarile si obligatiile ce rezulta din acestea. 65 6. Planul financiar Tariful perceput de S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA este diferentiat in functie de client: - pentru Rompetrol SA. tariful este de 33.500 lei pe tona transportata; ~ pentru ceilalti agenti economici care solicita servicii de transport feroviar tariful este de 40.000 lei pe tona manevrata Aceste tarife a permis firmei sa obtina in anii 2002 si 2003 urmatoarele venituri: Nr. | Venituri Valori (lei) Crt. 2002 2003 1. | ROMPETROL SA RAFINARIA VEGA __| 67.420.000.000 | 72.360.000.000 2. | ROMPETROL RAFINARE PETROMIDIA | 325.000.000 —_| 960.000.000 3. | ARPECHIM PITESTI - 114.400.000.000 4. | Trust Constructii Industriale - 7.150.000.000 TOTAL 67.745.000.000 | 94.870.000.000 Datorita cresterii substantiale a volumului de produse petroliere transportate (de la 2.020.662 tone in 2002 la 2.722.750 tone in 2003, reprezentan o crestere de 34.74%) se observa o crestere si mai pronuntata a veniturilor 40.03%. Acest Iucru se datoreaza faptului ca surplusul de produse transportate s-a realizat la tariful de 40.000 lei/tona transportata fata de tariful practicat pentru ROMPETROL SA al carei volum de produse transportate a ramas in mare parte constant. Totusi Rompetrol SA continua sa fie cel mai important client pentru S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA. participand la venitul acesteia cu 77.3% din valoarea acestuia. Principalele cheltuieli sunt: 66 Nr. | Cheltuieli Valori (lei) Crt. 2002 2003 1. | Motorina 8.620.000.000 12.240.000.000 2, | Piese schimb locomotive 7 1-200.000.000 4.000.000.000 3, | Baterii locomotive 130.000.000 500.000.000 4, | Echipamente de lucru 499.000.000 34,000,000 3, | Materiale de protectie a muncii si| 176.440.000 89.500.000 igiena personala 6. | Utilitati 298.000.000 340.000.000 7, | Servicii telefonice 312,000,000 370.000.000 8. | Transport 573.880.000 656.640.000 9. |Cheltuieli procurarea de | 1.587.000.000 7 automobile 10, | Tehnica de calcul silicente 241.500.000 : Ti. | Costuri salariale 9.761.600.000 10.981.200.000 12, |Obligatii la buget rezultate din | 3.538.580.000 3,980.685.000 salarii (36.25 %) 13. | Comisioane Bancare 195.232.000 219.624.000 TOTAL 727.481.232.000 | 33.640.249.000 Cheltuielile care influenteaza cel mai mult costul productiei sunt cele legate de procuratea motorinei si cele salariale. In 2003 8.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA a primit in folosinta alte doua locomotive diesel dispunand in prezent de sase. Acestea sunt alimentate cu motorina procurata de la ROMPETROL SA pentru care societatea a cheltuit in acest an 12.240.000.000 lei. Aceasi crestere se poate observa si in cea ce priveste cheltuielile pentru piesele de schimb si bateriile necesare functionarii locomotivelor. Societatea are 231 de angajati numar care a ramas constant de la inceputul activitatii. S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA si-a propus ca annual sa majoreze salariile cu 12.5%, lucru care a si fost realizat. De asemenea nu sunt de neglijat nici obligatiile la buget rezultate din volumul salariilor. Acestea au urmatoarea structura: © bugetul asigurarlor sociale 24.5% © sanatate 7% somaj 3.5% chelt carte de munca 0.75% cheltuieli fondul de accidente 0.5% Se observa deasemenea o scadere senificativa in 2003 a unor cheltuieli cum ar fi cele de procurare a automobilelor, de amenajare, de procurare a echipamentelor de lucru, a materialelor pentru protectia muncii, a cheltuielilor pentru procurarea tehnic regasesc in anul 2002 cand au fost necesare odata cu incepere activitatii. de calcul si a licentelor pentru sistemele de operare. Aceste cheltuieli se Pentru anul 2004 nu se preconizeaza o crestere semnificativa a profitului deoarece optiunile de largire a activitatii sunt reduse iar cresterea cererii de servicii a actualilor clientinu va avea acelai impact ca in 2003. In plus majoritatea materialelor de protectie si echipamentele de lucru trebuiesc schimbate conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca. De asemenea cresterea calitatii serviciilor reprezinta o cerinta de baza in anul in care societatea doreste reinnoirea contractului cu ROMPETROL SA. Planul de afaceri — prezentare scrisa a ceea ce se doreste sa se realizeze cu afacerea precum si a modului in care se intentioneaza sa se foloseasca resursele pentru atingerea obiectivelor propuse. Un plan de afaceri bun este o schema de actiune folosita logic. El presupune o gindire de perspectiva asupra afacerii, Pornind 68 de la obiectivele stabilite, planul cuprinde toate etapele si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor intr-o perioada de timp determinata, Planul de afaceri indeplineste rolurile: « efortul de gindire necesar pentru elaborarea acestui document ajuta la formarea unei imagini de ansamblu asupra intregii afaceri si permite intreprinzatorului sau managerului sa se concetreze asupra unor aspecte individuale ajuta la evaluarea unor noi idei de afaceri sau la evaluarea sanselor de succes de afaceri in curs « daca este bine intocmit, planul de afaceri poate reprezenta studiul de fezabilitate al echipei manageriale Planul de afaceri trebuie sa raspunda la: « care sunt resursele financiare necesare si cind sunt solicitate? cum vor fi folosite resursele? care sunt posibilitatile de rambursare, precum si termenul de rambursare ? Prin intocmirea unui plan de afaceri amanuntit este posibila o evaluare realista a viabilitatii si profitabilitatii afacerii. 69 5.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI (PE SECTIUNI) A PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI AL. SOCIETATEA Denumirea societatii: S.C. ROMPETROL LOGISTICS RAFINARIA VEGA Forma juridica: sucursala (societate pe actiuni) Adresa: ROMANIA-Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 222 Data inmatricularii la RC : noiembrie 2001 Data inceperii activitatii: ianuarie 2002 Valoarea capitalului social: 8.800.000.000 lei Principalul obiecte de activitate: efectuarea transportului pe infrastructura publica si privata a cailor ferate romane in calitate de operator froviar Servicii realizate: © transport de marfuri in trafic intern si international; transport de marfuri in trafic combinat; * expeditii de containere, vagoane precum si de alte bunuri; lucrari de intretineresi reparatie a materialului rulant, lini, mijloace de transport si utilaje de mecanizare; © comert intern si import-export; © operatiuni de inchiriere vagoane; © activitati de intermediere; © consultanta si expertize (in conditiile legii); © receptii tehnice; servicii de consultanta vamala; 70