Sunteți pe pagina 1din 47

Capitolul 1

Concepte fundamentale utilizate in


managementul serviciilor comunitare de
utilitati publice
1.1.Serviciile publice de interes general
Serviciile publice de interes general sunt recunoscute de
toate tarile member ale Uniunii Europene si constituie un
element essential al modelului european de societate.Ele
joaca un rol important pentru imbunatatirea calitatii vietii
tuturor cetatenilor, pentru lupta impotriva excluderii si
izolarii sociale, preacum si penru producerea altor bunuri si
servicii.
Furnizarea serviciilor publice de interes general intr-o
monaiera performanta si nediscriminatorie constituie , la
randul sau, o conditie pentru buna functionare a pietei unice
si pentru o mai buna integrare economica in Uniunea
Europeana.
Serviciile publice de interes general acopera o gama larga
de acivitati din marile ramuri industriale, cum ar fi
energia,telecomunicatiile, transportul, transmisiile
audiovizuale si serviciile postale, dar si din educatie,
distributia de apa, gestionarea deseurilor, servicii medicale
si sociale.
Serviciile publice de interes general pot fi definite ca fiind
servicii pe care autoritatile publice le include in categira
celor care servesc interesul general si sunt supuse unor
obligatii specific de servicii publice
Serviciile publice de interes general pot fi de doua feluri si
anume, servicii de interes economic general si servicii de
interes general fara character economic.
Furnizarea si organizarea serviciilor de interes economic
general intra sub incidenta normelor privind piata interna si
concurenta din Tratatul Comisiei Europene, intrucat

activitatile de servicii sunt de natura economica. In cazul


marilor industrii spre exemplu, cu o dimensiune europeana
evidenta, serviciile sunt reglementate de un cadru legislative
specific la nivel comunitar.
Serviciile de interes general fara caracter economic ( spre
exemplu politia, Justitia etc. ), nu fac obiectul legislatiei
specific a Uniunii Europene si nici nu sunt incluse in normele
pietei interne si ale concurentei prevazute in tratat. Unele
aspect privind organizarea acestor servicii pot face obiectul
altor norme din tratat, cum ar fi pricipiul nediscriminarii.
Diferenta dintre serviciil e de interes economic general si
cele fara caracter economic, poate fi facuta printr- o analiza,
asta de la caz la caz, intrucat realitatea acestor servicii este
adeseori specifica si difera mult de la un stat membru la
altul si chiar de la o autoritate locala la alta.

1.2. Serviciile comunitare de utilitati publice


din Romania
Serviciile comunitare de utilitati publice prezinta o serie de
particularitati ( Legea nr. 51/08.03.2006; OUG nr.
13/20.02.2008 ):
-raspund unor cerinte si necesitati de inters si utilitate
publica;
- au caracter economico-social;
- au caracter tehnico- edilitar si presupun existent unei
infrastructuri tehnico- edilitare adecvate;
- au caracter permanent si regim de functionare continuu,
care poate avea caracteristici de monopol;
- aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale,
orasenesti, municipal sau judetene;
- sunt infiintate, organizate si coordinate de autoritatile
administratiei publice locale;
- sunt organizate pe principia economice si de eficienta;

- pot fi furnizate/ prestate de catre operatorilor de care sunt


organizati si functioneaza in baza reglementarilor de drept
public sau privat;
- sunt furnizate/ prestate pe baza principiului ,, beneficiarul
plateste';
- recuperarea costurilor de exploatare sau de investitie se
face prin preturile si tarife reglemtate sau taxe speciale.
Serviciile comunitare de utilitati publice pot fi definite ca
fiind totalitae actiunilor si actiitatilor reglemtante prin care
se asigura satisfacerea nevoilor de utilita si interes public
general ale colectitatilor locale cu privire la: alimentarea cu
apa; canalizarea si epurarea apelor uzate; colectarea ,
canalizarea si evacuarea apelor pluviale; productia,
transportul, distributia, si furnizarea de energie termica in
sistem centralizat; salubrizarea localitatilor; iluminatul
public; administrarea domeniului public si privat al unitatilor
administrative teritoriale, precum si altele asemenea;
transportul public local.
Organizarea si administrarea serviciilor de utilitati publice
trebuie sa se realizeze respectand o serie de principii ( Legea
nr. 51/08.03.2006), cum ar fi:
-

principiul dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu


resursele;
principiul autonomiei locale
principiul descentralizarii serviciilor publice;
Principiul subsidiaritatii si legalitatii;
Principiul responsabilitatii si legalitatii;
Principiul participarii si consultarii cetatenilor;
Principiul asocierii intercomunitare;
Pricipiul protectiei si conservarii mediului natural si
contruit;
Principiul asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
Principiul administrarii eficiente a bunurilor din
proprietatea publica sau private a unitatilor
administrativ-teritoriale;
Principiul liberului acces la informatii privind aceste
servicii publice.

Serviciile de utilitati publice trebuie sa indeplineasca o


serie de cerinte fundamentale, dintre care:

univarsalitate;
constinuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ,
inconditii contractuale reglemtate;
adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe
termen lung;
accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul
public, in conditii contractuale reglemtate;
transparenta decizionala si protectia utilizatorilo.
Raportate la situatia din alte tari membre U.E. ,
serviciile de utilitati publice din Romaniza marcheaza o
ramanere in urma deosebit de accentuata. Sistemele
cu care se opereaza au o pronutata uzura fizica si
morala, cee ace conduce la randamente scazute,
costuri mari, pierderi nejustificate si poluare
accentuate a mediului; calitatea serviciilor este sub
nivelor standardelor europene si acestea nu sunt
oferite majoritatii consumatorilor la preturi accesibile
si in mod nediscriminatoriu; cadrul legislative este
permisiv si favorabil relansarii ramurii, dar necesita
completari si modificari pentru acele sectoare unde
legislatia este inca discriminatorie si contradictorie;
starea economica a operatorilor, in mode deosebit a
celor din domeniul serviciilor de incalizre urbana este
aproape de falimentul financiar; sursele proprii, ca si
cele ale bugetelor locale si ale bugetului central nu pot
asigura modernizarea si dezvoltarea infrastructurii.
Programul Operational Sectorial de Munca 20072013, elaborat in anul 2007 are ca scop imbunatatirea
accesului la utilitati publice in Romania si sprijinirea
conditiilor de dezvoltare economic ape regiuni. Astfel,
cea mai importanta parte din acest program prevede
sprijin pentru imbunatatirea sistemelor integrate de
apa si management al deseurilor printr- o abordare
regional care sa genereze rezultate favorabile pana la
sfarsitul perioadei de programare.

1.3 Serviciul de alimentare cu apa


si de canalizare- componenta a
serviciilor de utilitati publice

1.3.1. Definitia si sfera de actiune


a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare
Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare face parte din
sfera serviciilor de utilitati publice si este definit ca fiind
totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes
economic si social general effectuate cu scopul captarii,
tratarii, transportului, inmagazinarii si distrubuirii apei
potabile sau industriale tuturor utilizatorile depe teritoriul
unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul,
epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a
apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia.
Derularea activitatilor specific serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa,
se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui
caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile
administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare
intercomunitara de apa si de canalizare.
Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare are o
dimensiune economica si o dimensiune sociala. Din punct de
vedere economic, acest serviciu creeaza premisele
desfasurarii proceselor de productie din alte ramuri ale
economiei nationale si reprezinta o piata de desfacere
pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice.
Din punct de vedere social, asigura locuri de munca si
totodata asigura apa potabila necesara vietii omenesti si
igienei corporale a unei importante parti a populatiei tarii.
Caracteristicile serviciului de alimentare cu apa si
canalizare sunt : universalitate, egalitatea tratamentului,
continuitate, siguranta persoanelor si a serviciului,
adaptabilitate si gestiune pe termen lung, transparenta si
suportabilitate.
Calitatea Romaniei de stat membru al U.E. impune
transformarea economiei romanesti, care implica si alinierea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la
conceptual european. In acest sens, autoritatile locale
trebuie sa elaboreze strategii proprii de modernizare si
dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare

cu apa si de canalizare, fiind direct responsabile de


asigurarea populatiei cu servicii de calitate corespunzatoare
si la un pret accesibil.

1.3.2 Stadiul actual al prestarii


serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare in Romania
Recensmntul populaiei i al locuinelor efectuat n
perioada 18-27 martie 2002 a scos n eviden faptul c
Romnia are o populaie de 21.680.974 locuitori, din care:
11.435.080 locuitori n mediul urban (52,7%) i 10.245.894
locuitori n mediul rural (47,3%).
Din punct de vedere administrativ, Romnia are 42 judee,
268 municipii i orae i 2686 comune (cca. 15.700 localiti
rurale). Sisteme centralizate de distribuie a apei potabile se
regsesc n 2.915 localiti, din care toate municipiile i
oraele (268) i cca 17% din numrul localitilor rurale
(2647). Dintr-un total de 8.107.114 locuine de pe teritoriul
Romniei, 5.724.125 sunt dotate cu instalaii de alimentare
cu ap (70,6%). n mediul urban exist 4.259.574 locuine
(52,54% din numrul total al locuinelor de pe teritoriul
Romniei), din care 4.078.180 locuine dispun de instalaii
de alimentare cu ap (95,74%). n schimb, n mediul rural,
dintr-un total de 3.847.540 locuine numai 1.645.945
locuine sunt echipate cu instalaii de alimentare cu ap
(42,77%).
Reelele de distribuie a apei potabile au o lungime total
de 40.267 km, asigurnd o echipare n mediul urban de
numai 71% din lungimea total a strzilor. Capacitatea
actual a sistemelor centralizate de alimentare cu ap
pentru centrele populate este de 120 mc/s, din care 48 mc/s
furnizeaz sursele subterane, iar 72 mc/s sursele de
suprafa, inclusiv Dunrea. Cantitatea anual de ap
potabil distribuit consumatorilor nsumeaz cca. 1.350
milioane mc, din care pentru uz casnic cca. 811 milioane mc.
n ultimii 10 ani se constat o scdere a cantitii totale de

ap distribuit n reea, cauzat n principal, de reducerea


activitilor industriale i a contorizrii, precum i o cretere
a ponderii cantitii de ap distribuit populaiei.
Repartizarea neuniform a resurselor de ap pe teritoriul
rii, gradul insuficient de regularizare a debitelor pe
cursurile de ap, poluarea semnificativ a unor ruri
interioare creeaz serioase dificulti n alimentarea cu ap
pe toat perioada anului n multe zone ale rii.
Accesibilitatea serviciului de alimentare cu ap
potabil a sporit considerabil n ultimii 30 de ani. Dintr-un
total de cca. 21,7 mil. locuitori, 14,7 mil. locuitori (67,74%)
beneficiaz de un serviciu public de alimentare cu ap
potabil, existnd ns diferene majore ntre mediul rural i
cel urban. Nivelul de echipare cu sisteme centralizate de
alimentare cu ap potabil a populaiei este net defavorabil
mediului rural, doar 3,4 mil. locuitori beneficiind de acest
serviciu (ceea ce reprezint 23,12% din populaia alimentat
cu ap i 33,33% din populaia rural) n comparaie cu 11,3
mil. locuitori din mediul urban (ceea ce reprezint 76,87%
din populaia alimentat cu ap i 99,12% din populaia
urban).
Calitatea apei distribuite prin sisteme publice este
permanent controlat prin prelevarea de probe din zone
reprezentative ale reelelor de distribuie. Se apreciaz c
din punct de vedere microbiologic apa distribuit populaiei
prezint un grad ridicat de siguran. Calitatea chimic a
apei distribuite prin sisteme publice de aprovizionare se
caracterizeaz doar prin indicatorii generali de potabilitate,
nefiind analizate n rutin substanele toxice cum ar fi
plumbul, trihalometanii sau pesticidele. Se efectueaz
analize pentru determinarea substanelor toxice din ap, a
consumului chimic de oxigen, a amoniacului i a azotailor.
Supravegherea apei potabile este eficient, sigurana
microbiologic fiind asigurat pentru majoritatea populaiei
aprovizionate.
n prezent dispun de reele de canalizare public 644

localiti de pe teritoriul Romniei, din care 266 municipii i


orae i 368 localiti rurale. Din numrul total de 8.107.114
locuine de pe teritoriul Romniei, 4.297.065 locuine sunt
dotate cu instalaii de canalizare (53%). n mediul urban
3.744.665 locuine dispun de instalaii de canalizare
(87,91%), n timp ce numai 552.400 locuine din mediul rural
sunt echipate cu instalaii de canalizare (14,36%).
Reeaua de canalizare are o lungime total de 16.812
km, din care 15.736 km n mediul urban (93,6%). Lungimea
strzilor echipate cu reele de canalizare este de cca. 12.540
km, asigurnd n mediul urban o dotare de numai 51,8% din
lungimea total a strzilor. n comparaie cu strzile
echipate cu reele de alimentare cu ap, numai 73% dintre
acestea sunt echipate i cu reele de canalizare. n cele 206
staii de epurare a apelor uzate existente n Romnia se
trateaz numai 77% din debitul total evacuat prin reelele
publice de canalizare. Exist un numr important de
localiti urbane care deverseaz apele uzate n emisari fr
o epurare prealabil (47 localiti urbane), dintre care putem
aminti: Bucureti, Craiova, Drobeta-Turnu-Severin, Brila,
Galai, Tulcea etc.
Populaia care beneficiaz de serviciul de canalizare
este de cca. 11,45 mil. locuitori, adic numai 52,81% din
totalul populaiei Romniei. Ca i n cazul alimentrii cu ap
potabil, populaia care beneficiaz de serviciul de
canalizare public este mult mai numeroas n mediul urban
(10,3 mil. locuitori, ceea insemn 89,95% din populaia care
beneficiaz de acest serviciu i 90,35% din populaia
urban) dect n cel rural (1,15 mil. locuitori, ceea ce
nseamn 10,04% din populaia care beneficiaz de acest
serviciu i 11,27% din populaia rural).
Prin corelarea celor dou echipri hidroedilitare
populaia Romniei poate fi grupat n trei mari categorii i
anume:
- populaia care beneficiaz de ambele servicii
51%;

populaia care beneficiaz de alimentare cu ap


potabil, dar nu i de canalizare 14%;
- populaia care nu beneficiaz nici de alimentare cu
ap i nici de
canalizare 35%.
O influen major asupra calitii apelor naturale o au
evacurile de ape uzate neepurate sau insuficient epurate,
care sunt descrcate n receptorii naturali. Din acest punct
de vedere, bazinele hidrografice Prut, Arge-Vedea i Litoral
sunt cel mai grav afectate. Cele mai mari volume de ape
uzate neepurate provin de la sistemele de canalizare ale
localitilor (peste 89%), prelucrri chimice (3%), producerea
energiei electrice i termice (8%). Se constat c n ultimii
ani situaia funcionrii staiilor de epurare i preepurare nu
a cunoscut o mbuntire semnificativ.
Cei mai mari poluatori ai apelor de suprafa cu substane
organice, suspensii, substane minerale, amoniu, grsimi,
cianuri, fenoli, detergeni, metale grele sunt marile
aglomerri urbane: Bucureti, Craiova, Miercurea Ciuc,
Braov, Sibiu, Rmnicu Srat, Slatina, Trgovite, Ploieti,
Slobozia, Bacu, Brlad, Vaslui, Botoani, Iai i Timioara.
Ali poluatori importani ai cursurilor de ape sunt: industria
petrolier, industria chimic i de medicamente, exploatrile
miniere i prelucrarea metalelor, industria siderurgic i
construcia de maini, industria alimentar, industria
celulozei i hrtiei i fermele zootehnice.
Trebuie menionat c, la nivelul operatorilor ap/canal,
se constat rmneri n urm n domeniul activitii
laboratoarelor de proces din staiile de tratare sau staiile de
epurare. Acestea se manifest n ceea ce privete dotrile cu
echipamente,
nivelul
profesional
al
angajailor,
managementul de asigurare i control al calitii datelor de
laborator.
Exigenele
menifestate
n
prezent
la
nivelul
parametrilor de calitate ai apei pe fluxurile tehnologice
impun reconsiderarea modului de abordare a activitii de

laborator n cadrul sistemelor centralizate de alimentere cu


ap i canalizare, fiind necesar adoptarea urmtoarelor
msuri:
- dotarea laboratoarelor la nivelul exigenelor
actuale;
- instruirea personalului pe nivele de competene;
- certificarea i acreditarea laboratoarelor;
- introducederea sistemului de asigurare i control al
calitii;
- implementarea la nivel naional a unui sistem cu o
structur de
monitorizare i intercalibrare a laboratoarelor de
proces.
Prin msuri legislative i economice, statul sprijin
dezvoltarea cantitativ i calitativ a serviciilor de
alimentare cu ap i de canalizare, precum i a
infrastructurii tehnico-edilitare a localitilor afectat
acestora, astfel nct aceste servicii s ndeplineasc
urmtoarele condiii de funcionare: continuitate din
punct de vedere cantitativ i calitativ, adaptabilitate la
cerinele utilizatorilor, acces nediscriminatoriu la servicii,
respectarea
reglementrilor
specifice
din
domeniul
gospodririi apelor i proteciei mediului.

ANALIZA PRESTRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU AP I A


CELOR DE CANALIZARE N MUNICIPIUL MORENI

Potrivit legislaiei actuale, infrastructura aferent serviciilor publice de


alimentare cu ap i de canalizare aparine domeniului public al crui proprietar
este autoritatea public local. Funcionarea serviciilor de alimentare cu ap i de
canalizare se face n baza unei legislaii specifice sub monitorizarea Autoritii
Naionale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodrie Comunal i a
Ministerului Sntii, prin Direciile de Sntate Public judeene.
Administrarea serviciului poate fi direct (compartiment n cadrul primriei
localitii) sau indirect. n cazul administrrii indirecte, bunurile care aparin
sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare sunt ncredinate spre
administrare unei companii. Serviciile publice de alimentare cu ap i de canalizare

din Municipiul Moreni sunt asigurate de societatea comercial Gospodrie


Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia
S.A.).

2.1 Caracteristici generale ale S.C. G.C.L.T. Dmbovia


S.A.
Societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia
S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.) este persoan juridic romn, avnd forma
juridic de societate pe aciuni. Sediul societii este n Romnia, localitatea
Trgovite, judeul Dmbovia. Societatea are sucursale, filiale,reprezentane,
agenii situate n alte localiti din judeul Dmbovia: Moreni, Fieni, Pucioasa i
Titu.
n urma privatizrii societii comerciale Gospodrie Comunal i Transport
Dmbovia S.A., n anul 2000 s-a nfiinat societatea comercial Gospodrie
Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia
S.A.), iar activitile de ap i canal au trecut n patrimoniul consiliilor locale sau a
Consiliului Judeean Dmbovia. Acestea au ncheiat contracte de concesiune cu
S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A. pentru activitile respective.

Obiectul de activitate al societii const n:

producerea i distribuia apei potabile, ntreinerea i repararea reelelor aferente;


colectarea, tratarea i evacuarea apelor uzate;

administrarea i ntreinerea fondului locativ de stat;

colectarea, transportul, depozitarea i reciclarea resturilor menajere de la populaie


i a deeurilor de la agenii economici;
operaiuni de vidanjare a foselor septice;

salubrizarea strzilor i a altor spaii publice;

organizarea, administrarea i ntreinerea pieelor i oboarelor;

transport de persoane i de mrfuri n trafic intern i internaional;

lucrri de construcii-montaj civile, industriale i agro-zootehnice;

prestri de servicii n domeniul construciilor;

ntreinere i reparaii drumuri i spaii verzi;

activiti de proiectare i asisten tehnic n construcii i instalaii;

ntreinerea, repararea i verificarea tehnic a aparatelor de msur i control;


ntreinerea i repararea de ascensoare pentru mrfuri i persoane;

activiti de autoservice;

reparaii pompe i obiecte electrocasnice i bobinaj;

activiti comerciale en gros i en detail de produse i mrfuri alimentare i


industriale;
activiti de import-export produse industriale i bunuri de consum. Capitalul
social al societii este de 120.500 RON, mprit n 50.000

aciuni nominative n valoare de 2,41 RON fiecare.

Managementul societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i


Transporturi Dmbovia S.A. este asigurat de:

Adunarea General a Acionarilor;

Consiliul de Administraie;

Directorul General;

Directorii executivi: Director Tehnic, Director Producie,Director Economic;


efii de compartimente funcionale i operaionale.

Pentru personalul de management i execuie, documentele ce consemneaz


sarcinile, competenele i responsabilitile sunt fiele de post.

Analiznd autoritile i instituiile publice care colaboreaz cu S.C. G.C.L.T.


Dmbovia S.A., putem distinge dou tipuri:

autoriti centrale, inclusiv serviciile deconcentrate i instituiile subordonate sau


de coordonare:
Ministerul Administraiei i Internelor asigur realizarea programului de guvernare,
iar, prin Direcia General Servicii de Gospodrie Comunal, analizeaz situaiile
legale ale serviciilor publice de gospodrie comunal i formuleaz propuneri de
mbuntire;

Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie


Comunal, are drept scop reglementarea, monitorizarea i controlul la nivel central
al activitilor din sfera serviciilor publice de gospodrie comunal. Ea i exercit
competenele i atribuiile fa de toi operatorii furnizori/prestatori de servicii
publice de gospodrie comunal;

Ministerul Sntii aplic strategia i politica Guvernului n domeniul asigurrii


sntii populaiei, rspunde de realizarea reformei n sectorul sanitar i are printre
atribuiile sale i monitorizarea calitii apei potabile. La nivel judeean, aceast
atribuie este ndeplinit prin deconcentrarea serviciului unor instituii denumite
Direcii Judeene de Sntate Public;
-

Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor are competen n


problemele de amenajare complex a bazinelor hidrografice i de

utilizare a resurselor de ap;

Sistemul de Gospodrire a Apelor Dmbovia aprob, autorizeaz


i controleaz folosinele de ap, construciile pe ap sau legate de
ap;

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local i conduce serviciile publice


deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administraiei publice
centrale din unitile administrativ-teritoriale;
autoriti locale:

Consiliul Local are competen exclusiv cu privire la nfiinarea,


organizarea, coordonarea, monitorizarea i controlul funcionrii serviciilor
publice de gospodrie comunal;

- Primarul este eful administraiei publice locale i al aparatului propriu de


specialitate al autoritilor administraiei publice locale, responsabilitatea sa
principal fiind aceea de a pune n aplicare hotrrile Consiliului Local i de
a conduce serviciile publice;
Consiliul Judeean este autoritatea administraiei publice locale, constituit
la nivel judeean, pentru coordonarea activitii consiliilor comunale i
oreneti, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean.
utilizatori:

12.500 persoane care beneficiaz de serviciul public de alimentare cu ap;


11.500 persoane care beneficiaz de serviciul public de canalizare;

120 ageni economici privai i bugetari care beneficiaz de

serviciile publice de alimentare cu ap i de canalizare.

n scopul prestrii serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare, se adopt


decizii de ctre:
S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A. conform contractului de concesionare semnat cu
primria, adopt decizii privind funcionarea operaional a serviciilor de
alimentare cu ap i de canalizare, n scopul asigurrii continuitii i calitii
serviciilor;

Consiliul Local n concordan cu Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice


de gospodrie comunal, adopt decizii privind programele de reabilitare,
contractarea de mprumuturi i de garanii, aprobarea regulamentelor de
funcionare a serviciilor i aprobarea tarifelor serviciilor;

Primar n calitate de coordonator de credite, urmrete ndeplinirea prevederilor


hotrrilor Consiliului Local Moreni.

Societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia


S.A. este o unitate economic de sine stttoare, cu capital privat, care se conduce
dup principiul autogospodririi. Ea este delimitat din punct de vedere
administrativ, tehnic i economic, dispune de for de munc i mijloace de
producie proprii, pe care le folosete n mod planificat pentru a-i putea respecta
contractele cu beneficiarii direci.
n organizarea sa, datorit specificului de unitate prestatoare de servicii de interes
general, societatea urmrete respectarea urmtoarelor principii:
securitatea serviciilor;

tarifarea echilibrat a serviciilor;

calitatea serviciilor i eficiena acestora;

transparena i responsabilitatea public;

consultarea cu sindicatele, precum i cu utilizatorii i asociaiile lor reprezentative.

Aprovizionarea tehnico-material a societii se efectueaz prin Compartimentul


Aprovizionare constituit la nivel de societate, acesta planificnd necesarul de
materii prime, materiale, combustibil pentru fiecare subunitate n parte. Principala
sarcin a Compartimentului Aprovizionare este aceea de a asigura n mod ritmic
cantitile necesare de materii prime, materiale, combustibil, n aa fel, nct s nu
afecteze desfurarea n bune condiii a produciei, prestaiei sau planului financiar
al societii. n acest sens, societatea are contracte ncheiate cu o serie de furnizori,
dup cum urmeaz:

furnizori de materii prime, materiale etc.:

Baza Aprovizionare Floreti Prahova

S.C. Detubri S.A.

S.C. Comat S.A.

S.C. Rigamo S.A.

furnizori de combustibil:

S.N.P. PETROM S.A.

furnizori de energie electric:

S.C. Electrica S.A.

furnizori de ap cumprat:

Administraia Naional Apele Romne Direcia Apelor Ialomia Buzu ESZ


sucursala Prahova

furnizori de servicii:

S.C. Magic Electronic 94, Bucureti

Tariful pentru apa potabil cuprinde n principal cheltuielile pentru captarea apei
din ruri, tratarea acesteia pentru a deveni potabil, pomparea n reelele stradale i
ctre consumatori. Tariful pentru canalizare cuprinde n principal cheltuielile pentru
colectarea apelor uzate i pluviale n reeaua stradal, precum i pentru transportul
i epurarea acestora pentru a putea fi redate mediului natural.
Structura i nivelul tarifelor sunt stabilite n aa fel nct s reflecte costul efectiv al
furnizrii/prestrii serviciilor de ap i canalizare.

Tariful actual al serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare n municipiul


Moreni (acelai pentru consumatori casnici i pentru societi comerciale) este de
0,25 euro/mc, inclusiv TVA, din care 0,20 euro/mc pentru ap rece i 0,05 euro/mc
pentru canalizare. Principalele componente ale tarifului serviciilor de alimentare cu
ap i de canalizare din Municipiul Moreni sunt:
operare 63,82%;

ntreinere 5%;

resurse umane 31,18%.

Structura resurselor umane din cadrul S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.

ncadrarea n munc a salariailor se realizeaz prin ncheierea unui contract


individual de munc ntre persoana care presteaz munca i persoana juridic,
reprezentat de Directorul General al societii. n contractul individual de munc
sunt stipulate drepturile i obligaiile angajatului i angajatorului.
n baza organigramei societii, structura resurselor umane este urmtoarea:

personal conducere;

personal execuie;

personal administrativ, auxiliar.

Conductorul societii este Directorul General, numit de Adunarea General a


Acionarilor i are n subordine directorii executivi: Director Tehnic, Director
Producie, Director Economic. La rndul lor, directorii executivi ai societii au n
subordine compartimentele funcionale structurate pe activiti, servicii, birouri.
ncadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice este prezentat n tabelul nr.
2.2.

ncadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice

Tabelul nr. 2.2

Nr.
Resurse umane
Numr

Pondere

crt.

(%)

1
Management
11

6,47

2
Execuie
89

52,35

3
Muncitori:
70

41,18

- direct productivi
64

91,43

- indirect productivi
6

8,57

4
Cu studii superioare:
25

14,70

- tehnice
17

68,00

- economice
4

16,00

- juridice
1

4,00

- alte specialiti (chimie, fizic)


3

12,00

5
Cu studii medii:
74

43,53

- tehnice
52

70,27

- economice
22

29,73

6
Cu pregtire general
71

41,77

7
Total
170

100

Activitile din cadrul societii i, implicit, compartimentele, sunt ncadrate cu


personal, principalele meserii fiind:
activitatea ap-canal: tehnician, laborant, mecanic, electrician, sudor, instalator,
muncitor necalificat, ncasator;
activitatea salubritate: maistru, ofer, sudor, muncitor necalificat, ncasator;
activitatea energie termic: maistru, electrician, mecanic, sudor, fochist;
personalul administrativ: inginer, tehnician, economist.

Societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia


S.A. are n structura sa 12 compartimente, din care:
6 compartimente funcionale:

birou producie, investiii;

birou personal, nvmnt, salarizare, raport producie;

oficiu vnzri locuine fond locativ;

birou analiz economic, facturare, control financiar intern, marketing, tarife;

birou aprovizionare, transport, administrativ;

compartiment aprovizionare, transport, administrativ;

6 compartimente operaionale:

Secia Moreni;

Secia Fieni;

Secia Pucioasa;

Secia Titu;

Secia prestri;

Atelier mecano-energetic, PSI, mediu.

Salariile pltite personalului sunt:

salarii de baz cuvenite pentru munca prestat, timpul de lucru, funcia exercitat
conform contractului individual de munc;
salarii suplimentare cuvenite conform prevederilor specifice ale legislaiei muncii
i ale contractului colectiv de munc (spor de
vechime, de toxicitate, de noapte, de fidelitate).

Pe lng salariile de baz i suplimentare, angajaii mai beneficiaz pe parcursul


anului de prime acordate (prime de Pate, de Crciun), precum i de dividende la
finele anului, n raport cu numrul de aciuni deinute n cadrul societii.

Caracteristici tehnico-economice ale S.C. G.C.L.T.


Dmbovia S.A.

Reelele de distribuie ap i de canalizare fac parte din domeniul public al


Consiliului Local Moreni, pentru exploatare i funcionare fiind ncheiat un
contract de concesiune cu societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i
Transporturi Dmbovia S.A.
Sistemul public de alimentare cu ap potabil include urmtoarele
componente:

captri;

aduciuni;

staii de tratare a apei brute;

staii de pompare, cu sau fr hidrofor;

rezervoare pentru nmagazinarea apei potabile;

reele de distribuie;

branamente pn la punctul de delimitare.

Alimentarea cu ap potabil a Municipiului Moreni, ce are o populaie de


21.500 locuitori, se realizeaz prin mai multe surse, cele mai importante fiind:

sursa Paltinu este o surs de suprafa amplasat pe rul Doftana, judeul


Prahova. Municipiul Moreni este racordat la aceast surs printr-o conduct de
aduciune cu o lungime de 17,3 km. Apa este nmagazinat n dou rezervoare cu o
capacitate total de 5000 mc (2 x 2500 mc), amplasate n punctul Bana. De la
rezervoarele Bana apa este distribuit gravitaional spre consumatorii din
Municipiul Moreni. Aceast surs asigur 90% din necesarul de ap al
municipiului, iar calitatea apei este foarte bun;

sursa Iedera este o surs format din dou puuri de mare adncime (peste 70 m),
amplasat pe malul stng al rului Cricovul Dulce. Apa extras este pompat spre
Municipiul Moreni printr-o conduct din oel cu o lungime de 7,4 km.

Lungimea total a reelei de distribuie a apei potabile este de 21,4 km, prin aceasta
asigurndu-se necesarul de ap pentru 12.500 persoane, precum i pentru mai mult
de 120 ageni economici privai i bugetari. Reeaua de distribuie a apei potabile
cuprinde conducte din oel, font, PVC, azbest i beton cu diametre cuprinse ntre
50 i 600.

Sistemul de alimentare cu ap potabil a Municipiului Moreni are urmtoarele


caracteristici tehnice:

asigur apa potabil pentru 58,14% din populaia Municipiului Moreni;

asigur apa potabil 24 ore/zi, 7 zile/sptmn;

staiile de pompare i reelele sunt uzate fizic i moral (multe componente au


timpul de via expirat), sunt supradimensionate comparativ cu actualul consum i
sunt ineficiente din punct de vedere energetic (consumurile energetice sunt de cca.
0,5-0,75 kWh/mc ap, adic dublu comparativ cu sistemele moderne);
starea de degradare a reelei de distribuie conduce la pierderi de ap estimate la
43%;
pierderile de ap din conducte i evi conduc la creterea riscului de alunecare a
terenurilor n zonele locuite;
nivelul contorizrii este de 90% pentru societile comerciale i de 47% pentru
consumatorii casnici;
apa potabil corespunde din punct de vedere fizico-chimic i

bacteriologic legislaiei n vigoare.

Sistemul public de canalizare reprezint ansamblul construciilor i terenurilor


aferente, instalaiilor tehnologice, echipamentelor funcionale i dotrilor specifice,
prin care se realizeaz serviciul public de canalizare 3. Sistemul public de
canalizare cuprinde urmtoarele componente:

racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

reele de canalizare;

staii de pompare a apelor uzate;

staii de epurare;

colectoare de evacuare spre emisar;

guri de vrsare n emisar;

depozite de nmol deshidratat.

Reeaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime total de 20,2 km, la


aceast reea fiind racordate 11.500 persoane i 120 ageni economici privai i
bugetari. Configuraia terenului nu permite racordarea la reeaua de canalizare a
tuturor locuitorilor. n perspectiv, pn n anul 2015 s-au realizat programe ce au
n vedere extinderea reelei de canalizare pentru toi locuitorii municipiului.
Epurarea apelor uzate se realizeaz ntr-o staie de epurare cu o capacitate de 160
l/s i trei trepte: mecanic, biologic i chimic. Deversarea apelor uzate epurate se
realizeaz n receptorul natural Cricovul Dulce.

Scopul principal al societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i


Transporturi Dmbovia S.A. este s asigure populaiei i agenilor economici
calitatea serviciilor de distribuie a apei potabile i de canalizare, precum i
eficiena acestor servicii, securitatea lor, tarifarea echitabil, care s permit
adaptabilitate la cerinele utilizatorilor.

Activitile organizaiei trebuie s fie concepute i derulate n aa fel nct s


permit asigurarea calitii apei potabile la nivelul standardelor precizate n
directivele Uniunii Europene. Este necesar ca organizaia s ndeplineasc
principala condiie de funcionare, respectiv continuitatea din punct de vedere

cantitativ i calitativ, prin respectarea reglementrilor specifice din domeniul


gospodririi apelor i proteciei mediului.

Din analiza prestrii serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare din


Municipiul Moreni de ctre societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ
i Transporturi Dmbovia S.A. se pot desprinde principalele puncte forte, slabe,
oportuniti i ameninri, dup cum urmeaz:

puncte forte:

suficiente rezerve de ap, debite mari la sursele existente de ap (capacitatea de a


transporta cantiti foarte mari de ap);
alimentarea cu ap potabil este continu (24 ore pe zi, 7 zile pe sptmn);
contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societile comerciale i de 47%
pentru consumatorii casnici;
exist personal calificat pentru serviciile de alimentare cu ap potabil i de
canalizare;
deschiderea autoritilor de administraie public local i judeean pentru
atragerea de fonduri necesare reabilitrii i modernizrii infrastructurii sectorului
de ap i canalizare;
sistemul public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
asigur apa potabil i epurarea apelor uzate la parametrii de
calitate prevzui de actele normative n vigoare;

creterea ncrederii populaiei n serviciile prestate de S.C. G.C.L.T. S.A.;

sprijin al guvernului, prin msuri economice i legislative, pentru dezvoltarea


serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare (att din punct de vedere cantitativ,
ct i calitativ);
folosirea pe scar redus a substanelor chimice n agricultur, ceea ce conduce la
reducerea polurii surselor subterane de ap;
existena organizaiilor non-guvernamentale interesate n domeniul serviciilor
prestate ctre ceteni.

puncte slabe:

operarea cu reele i instalaii nvechite;

ca volum pluviometric, rul Cricovul Dulce se caracterizeaz prin ape mari


primvara datorate topirii zpezilor i viituri de var provocate de ploile ce au un
carcater torenial, nivelul record fiind atins n anul 1991 550 cm. Debitul
multianual este de 2,60 mc/s;
instalaii supradimensionate ce duc la creterea costurilor specifice;

lipsa unui sistem de evaluare i comparare a calitii serviciilor prestate cu servicii


similare din alte zone ale rii;
lipsa unor instrumente de msur la nivelul consumatorilor existeni (restul de 10%
societi comerciale i 53% consumatori casnici care nu sunt contorizai) i a
echipamentelor de automatizare pentru monitorizare i control n timp real al
proceselor tehnologice;
costul ridicat al materialelor necesare pentru reparaiile curente i capitale;
dificulti n reducerea consumurilor tehnologice i a pierderilor de ap;
promovarea sczut a investiiilor n infrastructur;

diferene de nivel ntre zonele inferioare i zonele superioare ale oraului , fapt care
creeaz dificulti n alimentarea cu ap i racordarea la reeaua de canalizare a
tuturor consumatorilor;
finanare redus n domeniul cercetrii i dezvoltrii;

cooperare redus ntre sectorul academic, instituiile de cercetare i dezvoltare i


operatorii de ap/canal, ceea ce conduce la un transfer redus de tehnologie i
inovaii n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

oportuniti:

posibilitatea de a obine granturi/cofinanri de la Uniunea European pentru


reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap potabil i de canalizare;
armonizarea legislaiei privind apa i mediul cu directivele Uniunii Europene;

relansarea economic a zonei cu implicaii directe asupra creteri numrului de


consumatori;
dezvoltarea sectorului tehnologiei informaiei i comunicaiilor cu impact puternic
asupra transferului de date necesar pentru calculul i compararea indicatorilor de
performan;
interes sporit din partea autoritilor locale pentru promovarea parteneriatelor
publice/private n domeniul proteciei mediului.

3. REABILITAREA I MODERNIZAREA SISTEMULUI


PUBLIC
DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN
MUNICIPIUL MORENI

Nr. crt
Specificatie
Valoare euro
1
Cost pentru eliminarea sursei de apa Podei
14504
2
Cost pentru modernizarea retelei de apa potabila a Municipiului Moreni
1002999
3

Cost pentru inlocuirea pompelor uzate in statia de epurare Moreni


3732
4
Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de locuinte
40798
5
Cost pentru contorizarea apei potabile la cosumatorii casnici
97554
6
Costuri pentru demontare, remontare si management
162237
7
Costuri pentru proiectare si inginerie
35069
8
Costul altor lucrari din perioada de proiectare
1678
9
Costul alotr lucrari din perioada de realizare a investitiei
64623
10
Costuri anuale de exploatare in primul an de realizare a investitiei
19581
11
Cheltuieli anuale de exploatare in cel de al doilea an de realizare a investitiei
14466
12

Cheltuieli anuale de exploatare in perioada de functionare dupa modernizare


30095
13
Venituri anuale in primul de de realizare a investitiei
123874
14
Venituri anuale in cel de al doilea an de realizare a investitiei
121032
15
Venituri anuale in perioada de functionare dupa modenizare
247490

3.1. Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare


i
dezvoltare a sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare
din municipiul Moreni

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i


modernizare
a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizaredin municipiul
Moreni
Tabelul nr. 3.1.

Nr.crt
Specificatie

U.M
Valoare
1
Sporul debitului mediu annual la 1.000.000 euro investitii
mc/om/an
2.449
2
si modernizare
persoane
4361.187
3
Debit mediu asigurat inainte de reabilitare si modernizare
l/om/zi
160
4
Populatia rezidenta care beneficia de serviciul de alimentare cu apa inainte
de reabilitarea si modernizarea sistemului
persoane
12.5
5
Populatia rezidenta care beneficia de serviciul de canalizare inainte de
reabilitarea si modernizarea sistemului
persoane
11.5
6
Lungimea retelei de distributie a apei potabile inainte de reabilitarea si
modernizarea sistemului de alimentare cu apa
km
21.4

7
Lungimea retelei de distributie a apei potabile dupa reabilitarea si
modernizarea sistemului de alimentare cu apa
km
25
8
Lungimea retelei de canalizare inainte de reabilitarea si modernizarea
sistemului de canalizare
km
20.2
9
Lungimea retelei de canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului
de realizare
km
25

Costurile aferente lucrrilor de modernizare i reabilitare a sistemului


de alimentare cu ap potabil i a celui de canalizare
Tabelul nr. 3.2.

Costuri pentru demontare, remontare i management


Tabelul nr. 3.3.