Sunteți pe pagina 1din 2

IP Gimnaziul Bumbăta

Olimpiada la biologie-2021

Clasa a IX-a

Vă dorim succes!

1.Fotografiile aparțin unor persoane ilustre din biologie.Cine din ei a elaborat noțiunea despre biosferă și trecerea
ei în noosferă?Selectați numărul portretului.

1 2 3 4
2.Ce factori interacționează în biocenoă?
a)ecologici b)abiotici c)biotici d)antropogeni
3.Ce grupuri de organisme sînt componente funcționale ale ecosistemului?
a)consumatori b)producători c)reducători d)a,b,c
4.Totalitatea ecosistemelor naturale formează:
a)biom b)biotop c)biocenoză d)arii climaterice
5.Schema reprezintă structura moleculară a membranei celulare.
Cifrele indică A-proteine B-lipide C-glucide
Alegeți corelația corectă...
a)3-A,2-B,1-C c)3-B,2-A,1-C
b)3-B,2-C,1-A d)3-C,2-B,1-A
.
6.Funcția principală a hormonului foliculostimulator adenohipofizarconstă în...
a)inhibiția sintezei și secreției de estrogeni
b)stimularea sintezei și secreției de estrogeni
c)stimularea ovogenezei
d)inhibiția ovogenezei
7.După ce criterii clasa Mammalia se grupează în subclase...
a)gradul de dezvoltare a encefalului c)gradul de devoltare a embrionului
b)modul de viață d)comportamentul alimentar
8.Legile lui G.Mendel sînt valide pentru cazul cînd genele analizate sînt localizate...
a)în cromozomi autozomi diferiți c)în cromozomi nespiralizați
b)într-un cromozom d)în cromozomi paraleli
9.Agrocenoza este considerată sistem ecologic artificial ,deoarece..
a)nu poate exista fără energie suplimentară
b)există numai datorită energiei solare
c)este formată din producători,consumatori,reducători
d)nu conține consumatori
10.Vîntul,precipitațiile,furtunile de praf-sînt factori...
a)limitativi c)biotici
b)antropogeni d)abiotici
11.În fotografie este unul din cei mai otrăvitori șerpi,numit panglică pestriță sau șarpele de coral-cu dungi de
culoare roșie,galbenă,neagră.
Ce proces a putut aduce la apariția colorației date?
a)atragerea partenerului
b)selecția naturală
c)selecția artificială
d)grija de urmași
.
12.Ce organit asigură transportul substanțelor în celulă?
a)cloroplastul b)mitocondria c)ribozomul d)reticulul endoplasmatic
13.Porii membranei nucleare NU au funcția de transport a..
a)proteinelor în nucleu și a ARN din nucleu c)ARN în nucleu și cromozomilor din nucleu
b)nucleotizilor în nucleu și a ARN din nucleu d)nucleotizilor în nucleu și a proteinelor din nucleu
14.Funcția de producători în ecosistemele acvatice,o pot realiza unele specii de...
a)moluște b)ciuperci c)bacterii d)pești
15.Cum determinăm vîrsta aproximativă a unei broaște țestoase?
a)după lungimea coizii și uzarea dinților c)calculăm raportul lungimii și lățimii carapacei
b)după inele anuale de pe carapace d)numărăm brazdele de pe solz al carapacei de pe spate
16.Nu putem considera manifestare a factorilor abiotici fenomenele de...
a)răspîndire a păpădiei c)răspîndire a semințelor de tei
b)răspîndire a semințelor de stejar d)răspîndire a polenului de pir
17.În condițiile urbanizării au loc următoarele schimbări ale factorilor abiotici...
a)scăderea temperaturii,vitezei vîntului și scăderea nivelului acidității
b)creșterea temperaturii,scăderea vitezei vîntului și creșterea nivelului acidității
c)scăderea temperaturii,creșterea vitezei vîntului și nivelului acidității
d)creșterea temperaturii și vitezei vîntului ,scăderea nivelului acidității
18.Schema din dreapta(fig.B)reprezintă structura unei celule eucariote.Sub ce număr este reprezentat organitul
care sintetizează ATP?
a)1 b)3 c)5 d)7
19.Indicați numărul structurii celulare(fig.B)
care asigură formarea lizozomilor...
a)1 b)2 c)3 d)4
20.Sub ce număr (fig.B)se află organitul ce se
întîlnește numai în celula vegetală?
a)7 b)6 c)5 d)4
21.Organitul dat(fig.B)este sensibil la lumină.
Odată cu schimbarea spectrului de lumină,poate
să-și schimbe culoarea ,respectiv și funcțiile.
Indicați numărul acestui organit.
a)2 b)3 c)4 d)5
22.Pentru realizarea funcțiilor sale,folosesc
O2 și eliberează CO2,organitele (fig.B)indicate .
sub numărul...
a)4 b)5 c)6 d)7