Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT JUDEȚEAN-BUCURIA SĂRBĂTORILOR

Scopul proiectului
Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea tradițiilor românești autentice prin realizarea unor
activități din domeniul artistic;

REGULAMENT CONCURS
ETAPA A II-A: „FRUMUSEȚILE PRIMĂVERII ” , Dărmănești,
Ediţia I, 2019-2020

Concursul „Bucuria sărbătorilor” este structurat în două etape: etapa I „Bucuriile iernii”
și etapa a II-a „Frumusețile primăverii”. Se desfăşoară în domeniul cultural-artistic, arte vizuale,
incluzând competenţele dobândite în studiul literaturii, artelor plastice , al abilităţilor practice, al religiei
şi disciplinelor înrudite, se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele P-VIII.

ETAPA A II-A -„FRUMUSEȚILE PRIMĂVERII„

SECȚIUNILE CONCURSULUI
Secțiunea 1- desen, pictură,colaj, poster – preșcolari, elevi din ciclul primar și gimnazial
(colorarea fișelor xeroxate nu intră la secțiunea desen și vor fi anulate)
Secțiunea a 2-a – fotografie - elevii din gimnaziu
Secțiunea a 3-a - origami, kirigami - elevii din gimnaziu
Secțiunea a 4-a - creații literare – ciclul primar și gimnazial

 Lucrările plastice şi posterele vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, din orice tip de
material, cu tema frumuseți specifice anotimpului de primăvară
 Fotografiile vor urmări surprinderea peisajului, a sărbătorilor tematice (1-8 martie, Paște)

Cerințe de realizare:
-fotografiile vor fi clare (nepixelate);
-format A4;
-pe carton mat sau lucios;
-vor fi realizate de către elevi (nu se admite preluarea imaginilor de pe internet)
-fiecare fotografie va avea un titlu original;

 Lucrările realizate prin tehnica origami și kirigami vor surprinde tema dată;
-vor fi confecționate și ambalate astfel încât să nu se deterioreze în timpul livrării;
-vor primi un titlu sugestiv
 Creații literare: poezie, eseu, compunere pe tema precizată;
Cerințe de tehnoredactare:
- Numărul de pagini: 1- 2 pagini;
- Setări de pagină: format A4, margini: sus – jos 1 cm, dreapta – stânga 2 cm;
- Titlul lucrării: caractere Times New Roman, 14 pt, bold, centrat;
- Textul lucrării: caractere Times New Roman, 12 pt, distanţă rânduri 1,5, justify, cu diacritice;

 Depunerea lucrărilor se face până la data de 20 martie 2020 (data poştei) pe adresa:
Grădinita nr. 1, loc. Dărmănești, str. Popasului, nr. 8, jud. Bacău, cod poștal : 605300 (pentru Secțiunile
1 și 3)
Școala Gimnazială Cucuieți, loc. Dofteana, str. Socilor, nr. 1, jud. Bacău, cod poștal: 607160 (pentru
Secțiunile 2 și 4)

Notă: Datele cu privire la autor și cadrul didactic coordonator vor fi menționate pe o foaie
distinctă care va fi atașată prin capsare pe spatele lucrării după model:
Unitatea de învățământ:
Localitatea și județul:
Nume și prenume preșcolar/elev:
Clasa:
Titlul lucrării:
Nume și prenume profesor îndrumător:
e-mail:
Telefon:
Adresa:

 Fiecare cadru didactic îndrumător va primi prin poștă:


-Diplomă îndrumător
-Diplomă premiu pentru preșcolari/elevi
-Elevii vor primi premiul I, II, III și 2-5 mențiuni în funcție de numărul participanților, pentru
fiecare secțiune și criteriu de vârstă.
Diplomele vor fi expediate prin poştă cadrelor didactice care au pus în plicul cu lucrările
elevilor plic autoadresat şi timbrat

 Fără taxă de participare;

PERSOANĂ DE CONTACT:
- Prof. înv. preșcolar Buzatu Mihaela
E-mail: mihaella_mihai@yahoo.com
Tel. 0743275573

1. Fişa de înscriere (Anexa 1), se expediază odată cu lucrările. Se completată


obligatoriu şi on-line cu diacritice așa cum doriți să apară pe diplomă
(NECOMPLETAREA ACESTEIA ANULEAZA PARTICIPAREA). Informațiile
introduse se autosalvează, așadar după introducerea datelor puteți închide aplicația fără
să dați SALVARE.
2. Lucrările elevilor (maxim 3 –un cadru didactic)
3. Acolo unde sunt 2 cadre didactice la o grupă de copii, fiecare cadru didactic va face
fișă de înscriere distinctă.
4. Lucrările realizate pe xerox sunt anulate!
ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS ,, FRUMUSEȚILE PRIMĂVERII”
Ediţia I, Bacău, 2019-2020

se completează OBLIGATORIU şi on-line la:


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KaQmaHKhEWMfAk6jX9Rxu43jJbHLU-
cTsGADn8Y6ALM/edit#gid=0

Pentru a deschide documentul faceți click dreapta pe link, apoi pe Open Hyperlink SAU dați
copy paste pe motorul de căutare google în partea de sus a paginii.
Anexa 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS ,, FRUMUSEȚILE PRIMĂVERII”
Ediţia I, Bacău, 2019-2020

Numele şi prenumele cadrului didactic ......................................................................................................


Unitatea de învăţământ/ Localitatea.............................................................................................................
Grupa/Clasa .......................................................................
Adresa cadrului didactic ..............................................................................................................................
Judeţul ...............................................................................
Telefonul îndrumătorului ...................................................
E-mail îndrumător .......................................................................................................................................
LUCRĂRILE ELEVILOR

Numele şi prenumele elevului


Nr crt Grupa / Clasa Secţiunea/titlul lucrării

1.

2.
3.

Cadrul didactic îndrumător,


Anexa 2

S-ar putea să vă placă și