Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GPN Decea


DATA: 04.12.2020
EDUCATOARE: prof. Sas Andreea
NIVELUL/GRUPA: 3-6 ani, nivel I și II, Grupa combinată “Fluturași”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/ suntem?
TEMA SĂPTĂMÂNII: România-i țara mea
Activitate independentă desfasurată in afara proiectului tematic: Povestea lui Moș Nicolae
TEMA ZILEI: Povestea lui Moș Nicolae!
TIPUL ACTIVITĂȚII : transmitere de noi cunoștințe, consolidare de priceperi și deprinderi (mixtă)
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ALA I +ADE (DLC)+DOS+ALA II)
DURATA: 1 zi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
1. ADP:
Întâlnirea de dimineață Moș Nicolae e pe drum!
Tranziții: Noi suntem piticii, Bat din palme
Rutine: deprinderea de-a primi dar și de-a oferi
2. ALA 1: Bibliotecă - Scrisoare către Moş Nicolae – trasare de semne grafice
Joc de masă – Găsește perechea
Ştiinţă - Sortare jetoane după culoare
3. ADE : - Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului – Povestea lui Moș Nicolae–
povestirea educatoarei
- Domeniul Om și Societate – Activitate practică – Ghetuța – lipire (decorare - N I), decupare
+ lipire (decorare - N II)
4. ALA 2 : Cursa Spiridușilor darnici - joc distractiv

SCOPUL ACTIVITĂȚII : Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre obiceiurile şi tradiţiile specifice


poporului român legate de venirea lui Moş Nicolae şi consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică (N I – lipire, decorare), N II – decupare și lipire (decorare)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
2. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.
3. Activare și manifestare a potențialului creativ.

COMPORTAMENTE VIZATE :
1.1 Exersează cu sprijin ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare
receptivă) ;
1.2 Demonstrează înțelegerea unui text oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor;
2.1 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
La sfârșitul activității copiii vor fi capabili :
- să audieze cu atenție textul povestirii;
- să formuleze întrebări și răspunsuri corecte din punct de vedere gramatical,
- să demonstreze înțelegerea mesajului textului, ca urmare a audierii acestuia,
- să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior (NI-lipire, N II-decupare+lipire),
- să dezvolte abilități de interrelaționare adecvate.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: povestirea, expunerea, conversaţia, demonstrația, exerciţiul, observaţia, explicaţia,


instructajul verbal, metoda RAI, turul galeriilor.
Material didactic: cutie cu ghetuță, scrisoare, calendarul naturii, baghete magice, ghetuțe colorate, fișe panou
cu imaginile din poveste, minge, creioane colorate, carioci, laptop, lipici, ghetuțe roșii, foarfece, decorațiuni
(steluțe, braduți, etc), stimulente.
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.
RESURSE :
- Umane : educatoarea și grupa de copii,
- Temporale : întreaga zi
- Bibliografie:
 *** Curriculum pentru educație timpurie 2019
 Activităţi integrate. Întrebări şi răspunsuri, Editura Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca, 2009.
 Metodica activităților instructive - educative în învățământul preprimar, Editura Didactica Nova,
Craiova, 2007.
 Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineață, Editura Tehno-Art

SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă, în care copiii au posibilitatea de a-și împărtăși opiniile,
de a-și manifesta starea de spirit, de bună dispoziție. Salutul între copii se va realiza prin tehnica comunicării
rotative. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi preşcolarii, fiecare salutându-şi colegul din
dreapta. Prezenţa -la panou se află pozele copiilor; educatoarea va apasa pe butonul de prezent sau absent in
functie de cum este copilui, copilul prezent va avea fundalul verde iar copilul absent va avea fundalul rosu .Un
copil completează Calendarul naturii. Se va stabili ziua, data, luna, anotimpul, vremea. Educatoare va mai
întreba odată ce zi este azi şi va spune o ghicitoare, copiii descoperind mesajul zilei Vine Moș Nicolae
Lin soseşte în odaie,
Şi-n ghetuţele curate,
Încep iute să se-arate,
Daruri multe, îmbelşugate.
Ia ghiceşte tu acum,
Cine-i moşul ăsta bun?
Noutatea zilei și totodată captarea atenției se va realiza prin descoperirea unei ghetuțe pregătită pentru
sosirea lui Moș Nicolae ,în care se află și o scrisoare.
Dragi copii,
Eu sunt pe drum și voi sosi curând ...însă, sunt cam supărat ,nu toți copiii au ascultat , ghetuțele n-au
pregătit...,și eu ce mă fac acum ? Să mă-ntorc cu sacul plin ,jucării sa nu împart și dulciurile să le mănânc?
Spuneți voi că zău nu știu  ?..Aaa dar voi de- ați ascultat și la centre veți lucra ,povestea de veți asculta și apoi
ghetuța veți decora ,la voi mă voi opri și vă voi răsplăti. Aveți toate materialele pregătite voi doar să arătați
câte ați învățat.

Cu drag ,Moș Nicolae


 Tranziţie
Noi suntem piticii
Copiii vor fi împărțiți în trei grupe(steluțe albe,galbene și albastre)
ALA
Copiii sunt invitați la centrele de interes unde vor intui materialul didactic pus la dispoziție. Se prezintă
centrele și se oferă explicații referitoare la sarcinile și tehnicile de lucru.
a) La centrul Bibliotecă, copiii vor scrie o scrisoare Moșului,trasând semne grafice ;
b) La centrul Joc de masă, copiii vor căuta perechile unor obiecte ;
c) La centrul Știință, copiii vor sorta ghetuțe, după culoare (albastră,roșie,galbenă)
După terminarea activităţilor de la centre se va face evaluarea şi aprecierea rezultatelor.

 Tranziţie
  Știi la noapte cine vine ?
ADE – DLC (Educarea limbajului) + DOS (Activitate practică)

Copiii se vor așeza în semicerc. Li se va reaminti faptul că Moș Nicolae va sosi și noi trebuie să fim
pregătiți,să nu-l supărăm Astfel, în cadrul activității de educare a limbajului, copiilor li se prezintă conținutul
Poveștii lui Moș Nicolae,, cu ajutorul imaginilor. Conținutul este redat într-un mod accesibil copiilor, clar,
coerent și expresiv.(Anexa 1)
Fixarea conținutului povestirii se va realiza prin aplicarea metodei RAI. Copiii vor arunca mingea de la unul la
altul, cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde. Cel care o prinde, răspunde la
întrebare și apoi aruncă mingea mai departe altui coleg, punând o noua întrebare. Copilul care nu cunoaște
răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Se va asigura antrenarea
întregii grupe de copii.
 Tranziţie
Bat din palme
După tranziție, copiii se vor așeza la mese . Vor avea pregătite materialele pentru a decora ghetuța.
(pentru grupa mare, ghetuța pe o foaie A4 pe care o vor decupa și apoi vor decora). Le voi explica copiilor ce
au de facut, le voi reaminti tehnica de lucru. Copiii încălzesc mânuțele, după care execută lucrările pe fond
muzical. Se trece pe la fiecare masă pentru a-i îndruma, stimulându-le încrederea în forțele proprii, încurajându-
i.
În continuare vor derula un joc numit Mesaj către Moş Nicolae. Copiii sunt aşezaţi în fața cecranului si vor
incepe să numere în ordine crescătoare, când educatoarea va spune Stop copilul va trebui să spună ce doreşte să
primească
În încheiere, se revine la mesajul zilei pentru concluzii și pentru sublinierea acestuia: Vine Moș
Nicolae.
La finalul zilei, vor primi recompense și vor fi apreciați referitor la implicarea acestora în activitățile
desfășurate.

Anexa 1

Povestea lui Moş Nicolae

Trăia odată într-un sat îndepărtat un om foarte sărac care avea trei fete. Casa în care trăiau omul şi
cele trei fete era una foarte sărăcăcioasă. Fetele dormeau înghesuite în vatra sobei pentru că era foarte frig în
casă iar peste noapte focul se stingea. Tatăl lor muncea din greu dar în zadar, nu câştiga decât să le ajungă
pentru o pâine. Tatăl se gândea în fel şi chip cum să îşi crească cele trei fete până într-o zi când plănuii să-şi
vândă fetele celor care le va lua de neveste crezând că astfel va duce un trai mai bun. Plânsetele şi rugăminţile
fiicelor sale nu l-au înduplecat pe bătrânul care nu mai avea nici o speranţă că altfel o va duce mai bine.
Sfântul Nicolae care umbla peste tot a aflat despre nenorocirea ce se petrecea nu departe de locuinţa sa.
Noaptea, pe furiş, el a aşezat o pungă cu galbeni pentru fata cea mare. Astfel ea a reuşit să se mărite curând.
Situaţia s-a repetat şi în cazul surorii mijlocii, astfel că, atunci când i-a venit vremea şi fetei mici, tatăl s-a
hotărât ca în noaptea dinaintea nunţii să stea de pază. Tatăl îl văzu pe Sfântul Nicolae cum a venit noaptea şi
a aşezat o pungă cu galbeni lângă uşă într-o pereche de ghete ce erau uitate afară. Moș Nicolae l-a rugat pe
om să păstreze secretul, însă acesta nu a făcut-o şi de atunci fiecare sărac care primea ceva, îi mulţumea lui
Nicolae.
De aici a apărut obiceiul aşezării ghetuţelor în noaptea de Moş Nicolae.
De atunci în noaptea de 5 spre 6 decembrie, se spune că Moş Nicolae vine la geamuri şi vede copiii
care dorm şi sunt cuminţi, lăsându-le în ghetuţe, dulciuri şi diverse cadouri.
Tot el este acela care-i pedepseşte pe cei leneşi şi neascultători lăsându-le o nuieluşă.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

EVENIMENTU STRATEGII DIDACTICE


L DIDACTIC
CONŢINUT ȘTIINȚIFIC EVALUARE
Mijloace de Forma de
Metode și
învățământ organizar
procedee
e
Asigurarea condițiilor optime
1. Moment pentru desfășurarea activității
organizatoric online.
Se transmite printr-un mesaj Conversaţia Calendarul Frontal Observarea
linkul prin care parintii se vor naturii sistematică a
conecta la platforma Google comportamentului
Classroom. copiilor
Întâlnirea de dimineaţă : Salutul
se va realiza prin tehnica
comunicării rotative. Copiii
completează calendarul naturii și
prezența la grădiniță în ziua
respectivă
2. Captarea Se realizează prin intermediul Conversaţia Ghetuța Frontal Observarea
atenţiei noutăţii zilei, de la întâlnirea de sistematică a
dimineaţă, unde copiii vor Explicaţia Scrisoarea comportamentului
descoperi cine vine la noapte și (anexa2) copiilor
scrisoarea de la Moș Nicolae.
3. Anunţarea Copiii vor fi anunţaţi că astăzi
temei şi a vor desfăşura mai multe
obiective activități, în cadrul cărora se vor Explicaţia Frontal Observarea
pregăti pentru sosirea lui Moș sistematică a
Nicolae. comportamentului
La activitatea de educare a copiilor
limbajului vom afla ,,Povestea lui
Moș Nicolae,, iar în cadrul
activității practice vom decora
ghetuțe.
Tranziție: Noi suntem piticii
4. Prezentarea Copiii sunt direcționați către
conţinutului şi centrele deschise, unde îi așteaptă
dirijarea sarcinile de lucru.
învăţării La Bibliotecă, copiii vor scrie o Conversaţia Carioci, Observarea
a. Activităţi liber scrisoare Moșului ,trasând semne Fișă cu ghetuța Individual sistematică a
alese grafice ; Explicaţia ce conține comportamentului
La centrul Joc de masă, copiii exerciții grafice, copiilor
vor căuta perechile unor obiecte ; Exercițiul Creioane ,culori Frontal
La centrul Știință,copiii vor sorta Boluri,ghetuțe
ghetuțe, după culoare ( roșii, Demonstrația (roșii,galbene,
galbene,albastre) albastre)

După terminarea activităţilor de Analiza


la sectoare se va face evaluarea şi Frontal produselor
aprecierea rezultatelor. activității

ADE-DLC (Educarea Povestirea Panou cu Observarea


b. Activitati limbajului) imaginile din Frontal sistematică a
pe domenii Copiii așezați în semicerc vor Expunerea poveste comportamentului
experienţiale asculta:“Povestea lui Moş copiilor
Nicolae”. Conținutul este redat
într-un mod accesibil copiilor,
clar, coerent și expresiv.(Anexa).
Voi scoate în evidență
principalele trăsături ale lui Moș
Nicolae.
Fixarea conținutului povestirii se Metoda
va realiza prin aplicarea metodei R.A.I Observarea
RAI. Copiii vor arunca mingea de Demonstrația sistematică a
la unul la altul, cel care aruncă Mingea Frontal comportamentului
mingea trebuie să pună o Conversația copiilor
întrebare celui care o prinde. Cel Individual
care o prinde, răspunde la Explicația
întrebare și apoi aruncă mingea
mai departe altui coleg, punând o Exercițiul
noua întrebare. Copilul care nu
cunoaște răspunsul iese din joc,
iar răspunsul va veni din partea
celui care a pus întrebarea. Se va Evaluarea
asigura antrenarea întregii grupe capacității de a
de copii. formula întrebări
Cum s-a numit povestea noastră? și răspunsuri
Câte fete avea bătrânul?
De ce voia el să le vândă?
Cine a fost cel care le-a salvat pe
fete?
Cine era Moş Nicolae?
Ce daruri aduce el? Cum îi
pedepseşte pe cei neascultători?
Tranziție – Bat din palme
5. Obţinerea ADE-DOS-(activitate practică) Conversația Lipici ; Frontal
performanţei Intuirea materialelor Ghetuțe din
Explicarea modului de lucru carton roșu ; Aprecierea
Amintesc tehnicile de lucru Explicația Decorațiuni rezolvării corecte
învățate și explic cum decorăm (steluțe a sarcinilor date
ghetuța. braduți,etc) Individual
Încălzirea mâinilor Demonstrația
Executarea temei de către copii
Voi supraveghea modul de lucru
și voi oferi sprijin unde este Conversația
necesar.
Copiii vor desfășura
6. Asigurarea jocul liniştitor: „ Mesaj către Jocul Frontal
retenţiei şi a Moş Nicolae” Globuri
transferului de Aşezaţi in fața ecranelor copii vor Colinde
cunoștințe trebui sa numere in ordine
crescatoare, când educatoarea va Explicația Individual
spune „Stop” copilul va trebui să
spună ce doreşte să primească de Frontal
la Moş Nicolae. Conversația
După finalizarea jocului copiii
sunt invitaţi să împodobească
bradul.
7. Evaluarea şi Se fac aprecieri asupra modului Stimulente Frontal Observarea
încheierea de desfăşurare a întregii activităţi. Explicația Individual sistematică a
activităţii Se oferă copiilor stimulente. Se Conversaţia comportamentului
revine la mesajul zilei pentru copiilor
concluzii și sublinierea acestuia:
Vine Moș Nicolae! Aprecieri verbale