Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE „ȘCOALA PRIETENIEI”

Săptămâna: III ȘCOALA:


Perioada: PROF.
COMUNICARE ÎN LIMBA MATEMATICĂ ȘI ARTE VIZUALE ȘI
MUZICĂ ȘI MIȘCARE DEZVOLTARE PERSONALĂ
ROMÂNĂ EXPLORAREA MEDIULUI ABILITĂȚI PRACTICE
Nr. ore: 5 Nr. ore: 4 Nr. ore: 2 Nr. ore: 2 Nr. ore: 2
CONȚINUTURI CONȚINUTURI CONȚINUTURI CONȚINUTURI CONȚINUTURI
C.S.

C.S.

C.S.

C.S.
C.S.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
ÎNVĂȚARE ÎNVĂȚARE

1.1 ORA 1 2.1 ORA 1 1.1 ORA 1 2.1 ORA 1 1.1 ORA 1
1.2 „Întâlnirea de dimineață” Orientare spațială și 2.2 Leul din frunze de Cântarea vocală în Totul despre mine -
localizări în spațiu toamnă grup și individual Cum să am grijă de
2.3 • prezentarea unor 2.3
evenimente semnificative • jocuri de identificare a • numirea materialelor, „Dacă vesel se mine
2.4 din viața proprie; obiectelor din realitatea instrumentelor și • jocuri de identificare
trăiește”
3.3 imediată sau din tehnicilor utilizate; a obiectelor de igienă
• exersarea unor formule de • audierea
imagini, în funcție de personală și explicarea
salut, prezentare adecvate • realizarea de aplicații cântecului
poziția pe care o au față modului de folosire a
contextului; ce au la bază demonstrat de
de un reper; acestora;
inițiative spontane, propunător sau
• povestirea unor experiențe
• identificarea poziției pe atunci când li se redat cu ajutorul • vizionarea unor
trecute sau prezente;
care o ocupă diverse pun la dispoziție mijloacelor prezentări despre
• „citirea” simbolurilor pen- obiecte în spațiu în materiale și tehnice; igiena personală
tru vreme și a calendarului raport cu alte obiecte intrumente diverse.
• implicarea Resurse:
naturii. precizate.
Resurse: activă și dirijată • Totul despre mine -
Resurse: Resurse: • Leul din frunze de în receptarea Cum să am grijă de
• Caută și găsește toamnă - Activitate cântecelor. mine PPT
• Calendarul naturii;
animalul - Orientare AVAP
• Salutul de dimineață Resurse: Evaluare:
spațială - Joc
• frunze, lipici • laptop, boxe. • Observare sistematică
Evaluare:
Evaluare: Evaluare:
• Observare sistematică
• Obs. sistematică • Obs. sistematică

Pagina 1 din 4 vizitează twinkl.ro


ȘCOALA PRIETENIEI, Leul și șoricelul - Săpt. III
1.4 ORA 2 1.1 ORA 2 1.1 ORA 2 1.4 ORA 2 2.3 ORA 2
2.2 Leul și șoricelul - adaptare Leul și șoricelul - 2.2 Șoricelul Cântarea vocală în Totul despre mine -
după fabula lui Esop Numără obiectele grup și individual. Cum să am grijă de
2.4. 2.3 • numirea materialelor,
• audierea unor povești • numărarea elementelor instrumentelor și „Dacă vesel se mine
citite/ înregistrate/ unei mulțimi; tehnicilor utilizate; trăiește” și „Pune • jocuri de identificare
povestite de adulți; acum plastilina” a obiectelor de igienă
• numărarea înainte și • realizarea de aplicații
• audierea personală și explicarea
• discuții privind înapoi, în variante ce au la bază
cântecului modului de folosire a
comportamentul unor complete sau de la un inițiative spontane,
demonstrat de acestora;
personaje; evidențierea punct al seriei, din 1 atunci când li se
unor modele de în 1, cu manipularea pun la dispoziție propunător sau • vizionarea unor
comportament; obiectelor; materiale și redat cu ajutorul prezentări despre
intrumente diverse. mijloacelor igiena personală
• utilizarea și interpretarea • recunoașterea cifrelor tehnice;
tonului folosit în vederea de la 0 la 9, ca simboluri Resurse: Resurse:
exprimării unor emoții convenționale ale • observarea unor
• Șoricelul - Activitate; • Totul despre mine -
variate; numerelor mai mici ilustrații adecvate
Cum să am grijă de
decât 10. • foarfecă, lipici, textului cântecului
• conversații scurte în grup, mine - Fișă de lucru.
ochișori mobili, care ușurează
pe baza unui text audiat Resurse: sfoară, pom-pom. receptarea. Evaluare:
sau a unei imagini. • Leul și șoricelul -
Resurse: • Observare sistematică.
Numără obiectele; Evaluare:
Resurse: • observare • Pune acum
• Leul și șoricelul - poveste. • Numerale ordinale - fișe sistematică; plastilina - Cantec
de lucru. PPT
Evaluare: • turul galeriei;
• Observare sistematică. Evaluare: • laptop;
• inter-evaluare.
• Observare sistematică
• boxe.

Evaluare:
• Observare
sistematică.

Pagina 2 din 4 vizitează twinkl.ro


ȘCOALA PRIETENIEI, Leul și șoricelul - Săpt. III
2.1 ORA 3 - Leul și șoricelul. Repovestire. Cuvinte formate ORA 3
din 1, 2 sau 3 silabe Evaluare inițială
• repovestirea unor secvențe preferate dintr-un text audiat;
Resurse:
• numirea personajului/ personajelor dintr-un text audiat; • Fișă de evaluare inițială.
• participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor - ascultător, Evaluare:
folosind păpuși pe deget, pe mână, marionete; • Probă scrisă de evaluare
• indicarea silabelor percepute prin diferite semne: bătăi din
palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane puse pe
bancă, săritură etc.;
ORA 4
• rostirea cuvintelor pe silabe în jocuri, cântece sau
numărători ritmate; Orientare spațială - Caută și găsește animalul
• jocuri de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte precizate;
• sortarea jetoanelor care reprezintă obiecte din mediul
familiar, după diferite criterii (număr de silabe). • identificarea poziției pe care o ocupă diverse obiecte în spațiu în raport cu alte
obiecte precizate;
Resurse:
• jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediată sau din imagini, în funcție
• Idei de activități Comunicare în limba română - jetoane cu
de poziția pe care o au față de un reper.
imagini;
• Leul și șoricelul - marionete; Resurse:
• Caută și găsește animalul - Orentare spațială - Joc
• Cuvinte formate dintr-o silabă;
Evaluare:
• Cuvinte formate din două silabe;
• Observare sistematică
• Cuvinte formate din trei silabe.

Evaluare:
• Observare sistematică.

Pagina 3 din 4 vizitează twinkl.ro


ȘCOALA PRIETENIEI, Leul și șoricelul - Săpt. III
ORA 4
Evaluare inițială
Resurse:
• Fișă de evaluare inițială

Evaluare:
• Probă scrisă de evaluare

1.4 ORA 5

3.4 Elemente grafice


• observarea amplasării imaginilor în raport cu textul;
4.1
• poziționarea corectă a suportului de scriere, în raport cu
propriul corp;
• orientarea în spațiul scrierii, prin joc: sus, jos, stânga
dreapta;
• scrierea elemetelor grafice de dimensiuni și culori variate
(mari/ mici, groase/ subțiri), pe foaie velină sau pe spații de
1-2 cm;

Resurse:
• Leul și șoricelul - Elemente grafice

Evaluare:
• Observare sistematică

Pagina 4 din 4 vizitează twinkl.ro