Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

"Transformări chimice ale substanţelor”


CHIMIE TIMP: 26 ORE
CLASA a VIII -a Ed. Intuitext
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Reacţii chimice 1.1 Definirea reacţiei chimice Manual digital - prezentări video 2 ore - examinarea curentă
1.3 Efectuarea unor reacţii chimice Culegeri - conversaţia euristică orală
2.2 Modelarea reacţiei chimice Normele de - explicaţia - observare sistematică
2.3 Semnificaţia reacţiei chimice (calitativă şi protecţie - ştiu, vreau să ştiu … a elevilor
3.2 cantitativă) Ustensile de - met.pălăriilor gând. - investigaţia exp.
3.3 Exemple simple de ecuaţii ale reacţiilor chimice laborator - întrebări reciproce - exerciţii interactive
4.1 Reactivi chimici - algoritmizarea - temă pentru acasă
4.2 Fişe de lucru - fişe de lucru - evaluare fişe de lucru
Legea conservării 1.3 Enunţarea legii conservării masei substanţelor Manual digital - expunerea 2 ore - examinarea curentă
atomilor şi a masei 2.1 Demonstrarea legilor conservării masei Culegeri - conversaţia euristică orală
substanţelor 2.2 substanţelor Normele de - explicaţia - observare sistematică
3.1 Verificarea practică a legii conservării masei protecţie - Brainstorming a elevilor
3.2 substanţelor Ustensile de - explozia stelară - investigaţia exp.
Enunţarea legii conservării atomilor laborator - experimentul de lab. - exerciţii interactive
Demonstrarea legii conservării atomilor Reactivi chimici - fişe de lucru - temă pentru acasă
Fişe de lucru - prezentări video - evaluare fişe de lucru
Ecuaţia 1.3 Definirea ecuaţiei stoechiometrice Manual digital - prezentări video 1 oră - examinarea curentă
stoechiometrică 2.1 Algoritmul de stabilirea a coeficienţilor unei Culegeri - conversaţia euristică orală
2.2 ecuaţii chimice Fişe de lucru - explicaţia - observare sistematică
3.1 Scrierea unor ecuaţii stoechiometrice - ştiu, vreau să ştiu … a elevilor
3.2 - met.pălăriilor gând. - investigaţia exp.
- întrebări reciproce - exerciţii interactive
- algoritmizarea - temă pentru acasă
- fişe de lucru - evaluare fişe de lucru
Reacţia de 1.1 Definirea reacţiei de combinare Manual digital - algoritmizarea 6 ore - examinarea curentă
combinare 1.2 Modelarea reacţiei de combinare Culegeri - problematizarea orală
1.3 Reacţia de ardere a metalelor Normele de - explozia stelară - observare sistematică
2.1 Reacţia de ardere a nemetalelor protecţie - prezentări video a elevilor
2.2 Reacţia metalelor (Na, Mg, Ca, Al, Fe) cu clorul Ustensile de - conversaţia euristică - investigaţia exp.
2.3 Reacţie nemetalelor (Cl2, O2, S, N2) cu H2 laborator - modelarea - exerciţii interactive
2.4 Reacţia unor oxizi bazici cu apa Reactivi chimici - experimentul de lab. - temă pentru acasă
3.2 Reacţia unor oxizi acizi (CO2, SO2, SO3) cu apa Fişe de lucru - Brainstorming - evaluare fişe de lucru
3.3 Efectuarea şi observarea reacţiilor chimice - tehnica Sinelg
4.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate - întrebări reciproce
4.2 Vizionarea materialelor video din manualul digital - fişe de lucru

1
Reacţia de 1.1 Definirea reacţiei de descompunere Manual digital - algoritmizarea 3 ore - examinarea curentă
descompunere 1.2 Modelarea reacţiei de descompunere Culegeri - problematizarea orală
1.3 Reacţia de ardere a metalelor Normele de - prezentări video - observare sistematică
2.1 Descompunerea unor carbonaţi, hidroxizi, KClO3 protecţie - conversaţia euristică a elevilor
2.2 Descompunerea apei oxigenate (cu şi fără MnO2) Ustensile de - modelarea - investigaţia exp.
2.3 Efectuarea şi observarea reacţiilor chimice laborator - experimentul de lab. - exerciţii interactive
3.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Reactivi chimici - Brainstorming - temă pentru acasă
4.1 Vizionarea materialelor video din manualul digital Fişe de lucru - fişe de lucru - evaluare fişe de lucru
4.2
Reacţia de 1.1 Seria reactivităţii metalelor Manual digital - algoritmizarea 4 ore - examinarea curentă
substituţie 1.2 Definirea reacţiei de substituţie Culegeri - problematizarea orală
1.3 Modelarea reacţiei de substituţie Normele de - explozia stelară - observare sistematică
2.1 Reacţia metalelor cu apa protecţie - prezentări video a elevilor
2.2 Reacţia metalelor cu acizii Ustensile de - conversaţia euristică - investigaţia exp.
2.3 Reacţia metalelor cu sărurile laborator - modelarea - exerciţii interactive
2.4 Aluminotermia-metoda de obţinere a unor săruri Reactivi chimici - experimentul de lab. - temă pentru acasă
3.2 Efectuarea şi observarea reacţiilor chimice Fişe de lucru - Brainstorming - evaluare fişe de lucru
3.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate - tehnica Sinelg
4.1 Vizionarea materialelor video din manualul digital - întrebări reciproce
4.2 - fişe de lucru
Reacţia de schimb 1.1 Definirea reacţiei de schimb Manual digital - algoritmizarea 6 ore - examinarea curentă
1.2 Modelarea reacţiei de schimb Culegeri - problematizarea orală
1.3 Reacţia de neutralizare: acid + bază Normele de - explozia stelară - observare sistematică
2.1 Reacţia de neutralizare: oxid acid + bază protecţie - prezentări video a elevilor
2.2 Reacţia de neutralizare:oxid bazic + acid Ustensile de - conversaţia euristică - investigaţia exp.
2.3 Reac5ii cu formare de precipitat laborator - modelarea - exerciţii interactive
2.4 Importanţa reacţiei de neutralizare Reactivi chimici - experimentul de lab. - temă pentru acasă
3.2 Efectuarea şi observarea reacţiilor chimice Fişe de lucru - Brainstorming - evaluare fişe de lucru
3.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate - tehnica Sinelg
4.1 Vizionarea materialelor video din manualul digital - întrebări reciproce
4.2 - fişe de lucru
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
(test)

2
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" Calcule stoechiometrice pe baza ecuaţiilor reacţiilor chimice "
CHIMIE TIMP: 12 ORE
CLASA a VIII -a Ed. Intuitext
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Algoritmul folosit 1.3 Algoritmul de rezolvare Manual digital - algoritmizarea 2 ore - examinarea curentă
în calculele 2.1 Modelarea unui exemplu de calcul chimic Culegeri - problematizarea orală
chimice pe baza 2.2 Fişe de lucru - conversaţia euristică - observare sistematică
ecuaţiilor 3.1 - modelarea a elevilor
reacţiilor chimice 3.2 - Brainstorming - exerciţii interactive
- fişe de lucru - temă pentru acasă
- prezentări video - evaluare fişe de lucru
Determinarea 1.3 Determinarea masei unei substanţe în g(kg) Manual digital - algoritmizarea 3 ore - examinarea curentă
masei unei 2.1 Determinarea cantităţii unei substanţe în mol Culegeri - problematizarea orală
substanţe în g(kg) 2.2 (kmol) Fişe de lucru - explozia stelară - observare sistematică
sau mol (kmol) 3.1 Relaţiile matematice de transformare: g – moli – L - expunerea a elevilor
3.2 Exerciţii de conversie: g – moli – L - conversaţia euristică - exerciţii interactive
- modelarea - temă pentru acasă
- ştiu, vreau să ştiu … - evaluare fişe de lucru
- Brainstorming
- tehnica Sinelg
- întrebări reciproce
- fişe de lucru
Exemple calcule 1.3 Calcule chimice pe baza purităţii Manual digital - algoritmizarea 6 ore - examinarea curentă
chimice 2.1 Calcule chimice cu un reactant aflat în exces Culegeri - problematizarea orală
2.2 Calcule chimice pe baza concentraţiei procentuale Fişe de lucru - explozia stelară - observare sistematică
3.1 Calcule chimice pe baza randamentului chimic - expunerea a elevilor
3.2 Calcule chimice: aplicaţii - conversaţia euristică - exerciţii interactive
- modelarea - temă pentru acasă
- ştiu, vreau să ştiu … - evaluare fişe de lucru
- Brainstorming
- tehnica Sinelg
- întrebări reciproce
- fişe de lucru
Evaluare Modele de teste 1 oră - ev. sumativă (test)
Referate - evaluare referate

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" Importanţa chimiei în viaţa noastră "
CHIMIE TIMP: 12 ORE
CLASA a VIII -a Ed. Intuitext
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE OBS.
Combustibili 1.1 Definirea combustibililor Ustensile de lab. - exp. frontal 3 ore - observare sistematică
1.2 Clasificarea combistibililor Reactivi chimici - exp. individual a elevilor
1.3 Exemple de combustibili: hidrogenul Fişe de lucru - algoritmizarea - investigaţia
2.1 Exemple de combustibili: cărbunii - problematizarea experimentală
2.2 Exemple de combustibili: petrolul - explozia stelară - exerciţii interactive
2.3 Exemple de combustibili: gazele naturale - prezentări video - temă pentru acasă
2.4 Arderea combustibililor - conversaţia euristică - portofoliu
4.1 Măsuri de protecţie la arderea combustibililor - Brainstorming
4.2 Impactul produselor de ardere asupra mediului - prezentări video
Efectul de seră - fişe de lucru
Materiale de 4.1 Definirea marterialelor de construcţii Manual digital - problematizarea 2 ore - observare sistematică
construcţii 4.2 Clasificarea materialelor de construcţii Fişe de lucru - explozia stelară - exerciţii interactive
Utilizarea materialelor de construcţii Video Internet - prezentări video - temă pentru acasă
Descompunerea carbonatului de calciu - conversaţia euristică - portofoliu
Reacţii de 2.2 Aplicaţii ale reacţiilor de neutralizare în Manual digital - problematizarea 2 ore - observare sistematică
neutralizare 2.3 ameliorarea solurilor Fişe de lucru - explozia stelară - exerciţii interactive
4.1 Aplicaţii ale reacţiilor de neutralizare în obţinerea Video Internet - expunerea - temă pentru acasă
4.2 medicamentelor antiacide - conversaţia euristică
Ionii metalici 2.1 Tipuri de ioni metalici Manual digital - problematizarea 2 ore - observare sistematică
2.2 Surse naturale de ioni metalici Fişe de lucru - explozia stelară - exerciţii interactive
4.1 Importanţa ionilor metalici în organismele vii Video Internet - prezentări video - temă pentru acasă
4.2 Acţiunea toxică a unor ioni metalici - conversaţia euristică
Îngrăşăminte 2.2 Tipuri de îngrăşăminte chimice Manual digital - problematizarea 1 oră - observare sistematică
chimice 2.3 Elementele nutritive din îngrăşămintele chimice Fişe de lucru - explozia stelară - exerciţii interactive
4.1 Diferenţieri între îngrăşămintele naturale şi Video Internet - expunerea - temă pentru acasă
4.2 îngrăşămintele chimice - conversaţia euristică - portofoliu
Reciclarea 4.1 Definirea deşeurilor Manual digital - problematizarea 1 oră - observare sistematică
deşeurilor 4.2 Colectarea selectivă a deşeurilor Fişe de lucru - explozia stelară - exerciţii interactive
Semnificaţia culorilor containerelor pentru Video Internet - prezentări video - temă pentru acasă
colectarea selectivă a deşeurilor - conversaţia euristică - portofoliu
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Referate - evaluare referate
- evaluare portofolii