Sunteți pe pagina 1din 2

2.1.

Contribuția disciplinelor la profilul de formare

Profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a reprezintă setul minim de


competențe pe care elevii trebuie să le dobândească de la momentul finalizării educației timpurii
și până la momentul tranziției către o formă de învățământ care să le asigure nivelul necesar
pentru accesul în învățământul superior sau pentru piața muncii.

 Disciplina: Istorie

Comunicare în limba maternă:


-     capacitatea de a identifica fapte istorice, de a le localiza în timp şi spaţiu;
-     selectarea însușirilor fizice și morale ale unui domnitor;
-     exprimarea de gânduri, păreri, emoții în cadrul unor mesaje simple în contexte familiare de
comunicare.
Comunicare in limbi  straine:
 - participarea la interacțiuni verbale simple în contexte  familiare de comunicare;
- vizionarea unor filme/documentare/imagini care prezintă elemente specific unor diverse țări.
Competențe matematice:
-   utilizarea organizatorilor grafici, fixarea pe axa timpului a anilor de domnie, a bătăliilor
purtate;
- capacitatea de a aplica procedee simple de analiză a surselor pentru obţinerea de informaţii;
-    scrierea cu cifre romane (secolele).
 A învăța să înveți:
-     căutarea pe internet a unor informatii legate de o anumită temă istorică;
-     educarea atenţiei pentru finalizarea de portofolii, proiecte;
-     fixarea pe harta istorică a localităților unde au avut loc bătăliile.
Competențe digitale:
 -    utilizarea tehnologiei în proiecte proprii, citirea hărţilor digitale;
 -      prezentarea unor imagini (portretul domnitorului, pecetea, picturi sugestive), folosind
videoproiectorul;
  -     realizarea unor ppt-uri folosind internetul.
 Competente sociale si civice:
- recunoașterea și respectarea diversității;
- punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte cotidiene;
- asumarea unor roluri și responsabilități prin participarea la acțiuni în contexte de viață;
- cooperarea în cadrul grupurilor  din care elevul face parte și în cadrul societății;
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini simple de lucru, în diferite contexte ale vieții
cotidiene.
Sensibilizare și exprimare culturală:
- stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre fapte/ evenimente/ personalităţi;
-    realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel local, național,
european;
-    exprimare propriilor păreri, sentimente cu privire la realizarea  unui eveniment istoric;
-    învățarea de cântece istorice.
   Spirit de inițiativă și antreprenoriat:
    - organizarea unei expoziții unde au fost expuse produsele activității elevilor;
- manifestarea curiozității în abordarea de sarcini noi, fără teama de a greși;
-  implicarea în realizarea unor vizite la diferite muzee, case memoriale etc.