Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1 FIȘĂ PENTRU ALEGEREA OPȚIONALULUI

Unitatea de învățământ: COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI


Profilul/Specializarea:
Clasa: 8E
Nr. total ore pe săptămână alocat clasei pentru CDS:
Anul școlar: 2021-2022

Aria Durata (în Nr.


Nr. Tipul opționalului Numele profesorului Opțiunea (elev/părinte/reprezentant legal)
Denumirea opționalului curriculară/Ariile ani de ore/săptă
crt. propus propunător
curriculare studiu) mână
I II III IV
Limbă şi
Analiza textului literar Disciplina nouă 1 1 Bliorț Antonina
1 comunicare
1. English through personal development
activities – Engleza prin activități de
dezvoltare personală Limbă şi
Disciplină nouă 1 1 Boțoiu Anda
2.Vocabulary for FCE – Vocabular pentru comunicare
FCE
2
3 Ansamblu coral Disciplină nouă Arte 1 1 Antoaneta Ioana Luchian
Matematică și
Matematica Aprofundare 1 1 Căpităneanu Narcisa
4 Științe
5 Algoritmizarea și problematizarea Disciplina noua Tehnologii 1 1 Rotaru Elena

Numele și prenumele elevului: Numele și prenumele părintelui/reprezentantului legal:


Semnătura:

Semnătura (necesară doar pentru elevul care a împlinit 14 ani): Data:


Semnătura părintelui/reprezentantului legal reprezintă:
a) asumarea de către părinte/reprezentant legal a opțiunilor pentru CDS,
în cazul elevului care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
b) luarea la cunoștință de către părinte/reprezentant legal a opțiunilor
elevului pentru CDS, în cazul în care elevul a împlinit vârsta de 14 ani.

*** Dacă doriți să alegeți o disciplină opțională care are în ofertă 2 titluri, vă rugăm ca în rubrica să treceți numărul titlului dorit.