Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘA 7

Microsoft Office Excel - Liste (Baze de date)

1. Modificaţi numărul de foi de calcul prestabilit pentru agendele de lucru la patru foi de calcul.
Toolsà Options

2. Creaţi o agendă de lucru nouă.


File àNew àBlank workbook

3. Setaţi prima foaie de calcul a agendei de lucru astfel: format A4; margini: sus 1.82, jos 1.85, stânga 1.65,
dreapta 1.62; antet 1.09, subsol 1.05; orientare orizontală.

4. Realizaţi un antet care să conţină: aliniat la stânga STATISTICĂ, centrat EXAMENE, în dreapta
numărul paginii.
5. Realizaţi un subsol care să conţină: în stânga numele vostru, centrat numele foii de calcul, în dreapta
data şi ora curentă.

Microsoft Office Excel. Teste şi aplicaţii Pag. 1


6. În prima foaie de calcul creaţi o bază de date STUDENT care va conţine date referitoare la rezultatele
activităţii studenţilor:

• se va utiliza font Bookman Old Style, dimensiune 12, culoare albastru;


• fundalul tabelului va avea culoarea galben;
• aplicaţi tabelului un chenar de culoare verde, stilul liniei continuă, pentru partea exterioară şi de
culoare albastră stilul liniei continuă, pentru partea interioară;
FormatàCells…

• redenumiţi foaia de calcul Sheet1 cu numele STAT1;


FormatàSheetàRenameà”dublu clic” pe etichetă;
• calculaţi media pentru fiecare student;
• câmpul se va completa selectiv, în funcţie de valoarea corespondentă din câmpul Media folosind
funcţia if conform relaţiei: dacă media>=9 atunci Bursa este de 1200000 lei, altfel nu se acordă;

Microsoft Office Excel. Teste şi aplicaţii Pag. 2


∑ ▼à More Functions…

• pentru studenţii care primesc bursă aplicaţi un format condiţional astfel încât valorile care respectă
condiţia să fie scrise cursiv cu culoarea verde;
• în foia de calcul 4 să se ducă doar studenţii de la finanţe şi cei de la contabilitate şi să se reprezinte
grafic media acesor studenţi;
• sortaţi baza de date descrescător după Media şi alfabetic după câmpul Student;
DataàSort
• obţineţi media pentru fiecare secţie şi cumulate la nivel de facultate;
• să se caute în baza de date studenţii al căror nume începe cu litera C;
DataàFilteràAutoFilter
• să se afişeze câţi elevi nu primesc bursă de la secţia contabilitate;
• copiaţi baza de date STUDENT în foile de calcul Sheet2, Sheet3;
EditàMove or Copy Sheet…

• redenumiţi foaia de calcul Sheet2 cu numele STAT2, Sheet3 cu numele STAT3;


• în foaia de calcul STAT2:
o sortaţi alfabetic după câmpul Secţia drept criteriu principal şi câmpul Media criteriu
secundar;
• în foaia de calcul STAT3:
o sortaţi descrescător după câmpul Media drept criteriu principal şi câmpul Student criteriu
secundar;
o filtraţi baza de date pentru studenţii cu Media >=9;
7. Salvaţi agenda de lucru cu numele STATISTICA. Închideţi agenda de lucru

Microsoft Office Excel. Teste şi aplicaţii Pag. 3