Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 7 – Criterii de performanta

1. VAN & IP. În vederea dezvoltării activității sale o întreprindere ar trebui să achiziționeze un
utilaj în valoare de 120.000 euro. Ca rezultat se estimează obținerea unei cifre de afaceri suplimentare
de 150.000 euro, în condițiile unei marje a profitului net de 10%. Din analiza evoluției sectorului de
activitate din care face parte întreprinderea, în următorii ani rata de creștere a cifrei de afaceri este
estimată la nivelul de 10%. Activele circulante nete reprezintă 18 de zile din cifra de afaceri (proporţie
ce se păstrează şi după efectuarea investiţiei; se ia în considerare anul calendaristic de 360 zile.).
Majorarea ACR nete implicată de realizarea investiţiei are loc la începutul perioadei de exploatarea a
acesteia, fiind necesară achiziţionarea de materii prime pentru realizarea producţiei. Amortizarea
echipamentului se va face liniar pe o perioadă de 6 ani, iar în perioada următoare întreprinderea va
face investiții doar de menținere a capacității de producție existente. După 5 ani de exploatare
investiţia se vinde cu 25.000 euro. Rentabilitatea cerută de acţionari este de 10%. Cunoscând toate
aceste informații estimați:
a) nivelul VAN aferentă investiţiei și să motivați în ce condiții această investiție este profitabilă
pentru întreprindere. Considerați un că VAN investiție = 0 este un nivel satisfăcător pentru
managementul întreprinderii?
b) Indicele de profitabilitate

Indicator (mil) Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


CA 150,000 165,000 181,500 199,650 219,615
-CV          
-CF          
.=EBITDA          
-Amo          
.=EBIT          
.=EBIT(1-16%) 15,000 16,500 18,150 19,965 21,962
+Amo 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
– ΔNWC (ΔACRn) 0 750 825 908 998
– CAPEX (ΔIMOb) 0 0 0 0 0
.=CFD 35,000 35,750 37,325 39,058 40,963

ACRnete 7500 8250 9075 9982.5 10980.75


ACRnete 0 7500

Investitie initiala 127500.00


VR 35180.75
k 10%
VAN 35862.69 >0
IP 1.28 >1

2. VAN. O companie analizeaza oportunitatea realizarii unei investitii in valoare de 150.000 lei, a
carei durata de exploatare va fi de 10 ani. Amortizarea integrala a investitiei se realizeaza liniar pe
toata durata de exploatare.
Se considera urmatoarele ipoteze aferente scenariului normal, pentru fiecare din urmatorii 10 ani:
-- produsele finite realizate prin exploatarea acestui proiect se pot vinde la un pret unitar de 100 lei;
-- marimea pietei este de 10.000 bucati;
-- cota de piata a companiei este de 10%;
-- ponderea costurilor variabile in cifra de afaceri este de 50%,
-- costurile fixe de exploatare monetare sunt de 12.000 lei.
Cota de impozit pe profit este de 16%, iar rata de actualizare, in functie de riscul asociat proiectului de
investitie, este de 10%. Pe parcursul celor 10 ani de exploatere nu se realizeaza investitii suplimentare
in imobilizari sau in active curente nete. Nu se tine cont de valoarea reziduala. Determinati VAN.

Indicator (mil) Anul 1-10


CA 100.000
-CV 50.000
-CF 12.000
=EBITDA 38.000
-Amo 15.000
=EBIT 23.000
=EBIT(1-16%) 19.320
+Amo 15.000
– ΔNWC (ΔACRn) 0
– CAPEX (ΔIMOb) 0
=CFD 34.320

CA = 10% * 10.000 * 100 = 100.000

34.320 34.320 34.320


VAN = + 2
+… - 150.000 = 60.881
(1+10 %) ( 1+10 % ) ( 1+10 % )10

3. Momentul optim al dezinvestirii. O investiţie în exploatare mai are 4 ani din durata sa de 7 ani.
Cash-flow-urile estimate pentru aceşti ani sunt de 60.000, 50.000, 40.000 şi 10.000. O nouă investiţie
în valoare de 200.000 va genera pentru următorii 5 ani următarele cash-flow-uri: 70.000, 80.000,
90.000, 80.000 şi 50.000. Valoarea reziduală a vechii investiţii este 55.000, pentru anul curent, 40.000
la sfârşitul anului 4, 30.000, pentru anul 5, 10.000 pentru anul 6 şi 1.400 în final. Costul de
oportunitate este de 12%.
Determinaţi şi interpretaţi:
a) valoarea actualizată a investiţiei noi;
b) cash-in-flow-ul anual echivalent al investiţiei noi;
c) momentul optim al înlocuirii investiţiei vechi, ţinând cont de evoluţia cash-flow-urilor acesteia;

a)
70.000 8 0.000 9 0.000 8 0.000 50 .000
VAN = + + + + −200000=¿69.548 lei
(1+12 %) ( 1+12 % ) ( 1+12 % ) ( 1+ 12% ) (1+12 % )5
2 3 4

b)
CFD CFD CFD CFD CFD
VAN = + + + + −200000=¿69.548 lei
(1+12 %) ( 1+12 % ) ( 1+12 % ) ( 1+ 12% ) (1+12 % )5
2 3 4

CFD = 74.775

c)
CFD anul 4 inv veche = 60.000 + (40.000 – 55.000) (1+12%) < 74.775 , deci voi deinvesti la finalul
anului 3