Sunteți pe pagina 1din 1

ULTIMA FILĂ A DOSARULUI conţine următorul text

(se completează și se semnează olograf de către deponentul dosarului


înainte de scanarea actelor din dosar)

 
Prezentul dosar conţine un număr de   file.
cifra  litere 

Semnătura (celui ce a depus dosarul),


(Indescifrabil )

S-ar putea să vă placă și