Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIVITATE DE 

EVALUARE             data 08.12.2020


STUDIU DE CAZ-8
Unitatea de curs  Tehnologie farmaceutică extemporală I
Unitate de învățare   Forme medicamentoase lichide. Soluţii de substanțe macromoleculare. Soluţii coloidale. Suspensii farmaceutice. Emulsii
farmaceutice
Gr.____206________
Nume, prenume elev(ă)______ Didencu Mihaela________________________________
1. Evaluați reţeta în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 960 din 01.10.2012 cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor. 
2. Calculați  cantitatea de substanţe medicamentoase, apă şi alte substanţe medicamentoase auxiliare pentru prepararea prescrierilor propuse.
3. Alegeți şi argumentați theoretic  modul de preparare a prescriilor, dependent de proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor   medicamentoase.
4. Efectuarea operaţiilor de bază de prepararea.
5.Ambalarea, etichetarea formei medicamentoase. Controlul organoleptic al calităţii formelor medicamentoase propuse pentru preparare.
6.Pregătirea pentru eliberare şi gestionarea deşeurilor.                                                                                                   

Scrieți DVS-ul pentru  prescripția  farmaceutică.


Rp.: Natrii benzoatis 
        Calcii chloridi aa 2,0
        Aquae purificatae 50 ml 
    M.D.S. Intern, câte 1 lingură  de 3 ori / zi.

 1.Aceasta formă medicamentoasă se prescrie pe formularul de rețetă nr.1 cu ștampila de atent șistampila medicului.
 volumul total=54ml
calii chloridi -2,0   ,3*2=6.0 nu depășește doxa maximă
natrii benzoatis -2.0 3*2=6.0 nu depășește doza maximă
 3. Formă medicamentoasă lichidă (suspensie – mixtură), rezultată prin interacţiunea substanţelor natriu benzoat cu calciu clorid şi formarea de calciu benzoat,
insolubil în apă. Se prepară forma medicamentoasă din soluţii concentrate de Natriu benzoat (10%) şi Calciu clorid (20%), diluate prealabil cu apă şi strecurate
în flaconul de livrare.
4. Conform operațiilor de preparare substanțele au fost compatibile.
5. Se ambalează, etichetându-se „Uz intern˝ şi cu eticheta adiţională:„A se agita
înainte de întrebuinţare!˝
6. Deșeurile au fost gestionate conform regulilor.

Rp.: Sulfuris praecipitati 2,0


        Glyceroli 5,0
        Aquae purificatae 90 ml
M.D.S. Extern, pentru   prelucrarea mâinilor.

1. Formă medicamentoasă  ‘suspensie’se va elibera pe formularul nr. 1 de rețetă cu ștampila de atent și a medicului.
2.volumul total  -90+5+2=106…...
3._Formă medicamentoasă lichidă – suspensie agitandă, uz extern, nedozată, cu conţinut de substanţă cu caracter hidrofob puternic pronunţat – sulf
precipitat.
Sulful se triturerază la mojar cu  câteva picături de glicerol, care umectează bine
suprafaţa particulelor de sulf. Se adaugă apoi cantitatea necesară de săpun, restul cantităţii  de glicerol, setriturează minuţios. Amestecul rezultat se
suspendă cu apa şi se
trece în flaconul de livrare.
4.Conform operațiilor de preparare substanțele au fost compatibil
5. Preparatul finit se ambalează, etichetându-se „Uz extern˝ şi cu eticheta adiţională: „A se agita înainte de întrebuinţare!˝
6. dețeurile au fost gestionate conform regulielor.