Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de interviu

a. Autoprezentarea
- Ce ne puteti spune despre dumneavoastra?
- Povestiti-ne, pe scurt un moment conflictual de la vechiul loc de munca? Cum l-ati
gestionat?

b. Acomodarea
- Ce informatii detineti despre activitatea societatii Servicii Publice Municipale
Targoviste?

c. Motivatia
- Ce este mai important pentru dumneavoastra? Munca sau salariul?

d. Comportament in situatii de criza:


- Ce faceti daca un furnizor cere plata facturii cat mai urgent pt serviciile efectuate..

e. Ne puteti spune care este diferenta dintre amortizarea contabila si amortizarea fiscala?
R. Amortizarea contabila presupune repartizarea valorii activului imobilizat pe cheltuieli
conform duratei de viata economica a acestuia – acea durata pe parcursul careia activul va fi
exploatat pentru a produce beneficii economice. Aceste durate sunt stabilite de companie si sunt
mentionate in Politicile Contabile.
- Amortizarea fiscala presupune repartizarea valorii activului imobilizat pe cheltuieli conform
duratei normale de utilizare a acestuia. Aceasta durata se stabileste conform Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 2.139/2004.
- In calculul rezultatului fiscal/profitului impozabil prin aceea ca cheltuielile cu amortizarea
contabila din contul 6811 sunt nedeductibile , iar contravaloarea amortizarii fiscale,
determinata extracontabil in registrul de evidenta fiscala este deductibila.
Ne puteti spune definitia TVA-ului?
R. TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul
economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. După
exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic
virează soldul TVA la bugetul de stat.