Sunteți pe pagina 1din 1

Unde ne sesn$a?

AGENTIA
|,,.r t:',:' r t;,1,:a:,::, r,: PET{TRU
lt :,1,;11'':..t;;1,i; '1,l ,:;;
pR0TECTTA
't.-'...::,' :1"',
::,
::r:.,7",:,':a
ia'tt,,. EONSUI\4ATSRILCIR

Chiginiu
str. Alba lulia, 75,
bloc G, et.8,9 €&teste aeeeste
&

$maixxte sS merg*
Ba|ti
str. Victoriei, 54 Ia cur"mpi$r&texrX
Tel.: (0 231) 39 808
i1i poate economisi banlil
Cahul
str. $tefan cel Mare,l 10
Tel./fax: (0 299) 31 007

Linia frerbinte
a consumataniXcr
02274- 14 64
s 800 28s28
{apelgratuit din rsiaanele Rf14)

Ministerul Economiei
MariiAduniri Nationale,
str. Piata 1

MD-2033, mun. Chiginiu


Tel: 022 250 662
(D i r ecyi a rel alii cu consumatorii)
www.mec.gov.md

H
to n s u rn ator @a pe.Eov"nnd
vkr ww"{o nsum atc r.qev"nnd
Aceasfi publica,tie a fost pro.lusd cu asistenla Uniunii Europene.
Con,tinutul acestei publicalii estein rcsponsabilitatea exclusi/i a
partenerilar implementatori ti aceasta nu poate fr considerctd ca
teflectind Dozitia UE.
Uniunea European;
_tL
rltltjiluls Ivffi
Proiect finanlat de Uniunea Europeand