Sunteți pe pagina 1din 31

7.

Funcţii predefinite

Utilizare
Categorii
Exemple
Utilizarea funcţiilor
 Funcţiile au două părţi componente:
nume și, în paranteză, argument (sau argumente)

SQRT(D5^2+E5^2) SQRT(9) SUM(A3:B8, D9, 5)

 Un argument al unei funcţii poate fi orice expresie


 Utilizarea funcţiei: se dau valori argumentelor, iar
funcţia calculează o valoare. Se spune că funcţia
returnează (sau întoarce) valoarea calculată.
 Argumentele se separă prin virgulă
Utilizarea funcţiilor (continuare)
 O expresie este formată din constante, variabile
(referinţe), funcţii, legate între ele prin operatori
 Exemple de expresii:
a) 9
b) A2–7.5
c) -SUM(A3:D5)/12
d) F6-2<0

Expresiile a, b, c sunt aritmetice


(rezultatul evaluării este un număr)

Expresia d este logică


(rezultatul ei va fi TRUE sau FALSE)
Compunerea funcţiilor
 Există posibilitatea de a folosi funcţii ca
argumente ale altor funcţii.
Se obţin astfel funcţii compuse. Exemple:
SIN(PI()/4)
SUM(D9:F11, SQRT(A3))
Funcţii matematice. Exemple
(în total sunt peste 60)

 SQRT(x) – x
 EXP(x) – ex
 PI() –
 LOG(x, a) – loga x LOG(x) – log10 x
 LN(X) – ln x
Funcţii matematice (continuare)

 INT(x) – calculează [x] - partea întreagă a lui x


(numărul întreg imediat mai mic)
Exemple
=INT(8.7)  8
=INT(-8.7)  -9

Pentru a calcula câtul împărţirii, lui n la d se poate


folosi INT(n/d).
Exemplu:
=INT(5/2)  2
Săgeata  înseamnă “returnează”
 MOD (n, d) – calculează restul impărţirii
numărului n la împărţitorul d
Observatie: Daca d = 0, funcţia întoarce
mesajul de eroare #DIV/0!
Exemplu:
=MOD(5/2)  1

 ABS(x) – calculează |x| - modulul lui x


(valoarea absolută a lui x)
Exemple:
=ABS(2)  2
=ABS(-2)  2
 ROUND(x, n) – rotunjeşte numărul x la n cifre

Dacă n > 0, el va reprezenta numărul de


zecimale la care se rotunjeşte
Exemple: =ROUND(2.15, 1)  2.2
=ROUND(2.149, 1)  2.1

Dacă n = 0, rotunjirea se face la cel mai


apropiat întreg
Exemple: =ROUND(2.73, 0)  3
=ROUND(2.43, 0)  2

Dacă n < 0, se face rotunjire spre stânga


mărcii zecimale
Exemplu: =ROUND(21.5, -1)  20
 SUM (x1, x2, ….) - suma
PRODUCT (x1, x2, ….) - produs

Calculează suma / produsul valorilor numerice.


Argumentele pot fi referinţe la celule, referinţe
la domenii, constante

Exemple
= SUM(C5, D7:G9, -12.6)
= PRODUCT(C5, D7:G9, -12.6)
 SUMIF(d1, crit, d2)
Sumează numai acele celule din domeniul d2
pentru care celulele domeniului d1 satisfac
criteriul crit.
Observatii
- Celulele din d2 vor participa la sumă doar dacă
celulele care le corespund din d1 satisfac
criteriul crit.
- Domeniul d2 poate fi omis. În acest caz,
se vor suma celulele din d1.

 COUNTIF(d1, crit)
Numără celulele din domeniul d1 care satisfac
criteriul crit.
Despre criteriile folosite in cadrul
SUMIF şi COUNTIF
 Criteriul crit este sub formă de număr, expresie
sau text care, prin comparare, defineşte
celulele ce vor fi adunate.

Exemple:
32 – în celulă este valoarea 32
“mere” – în celulă este valoarea “mere”
“>32” – în celulă este o valoare mai mare ca 32
Caracterele speciale * şi ?
(Wildcards)
Se pot folosi în definirea criteriilor de comparare.

* - semnifică “orice caractere şi în orice număr,


în locul respectiv”
? - semnifică “orice caracter, în locul respectiv”

Exemple:
Io* poate însemna: Ion, Ionela, Ioana, Iolanda...
?i?i poate însemna: Gigi, Gimi, Titi, Miti, Mili, ...
Exemplu SUM, SUMIF, COUNTIF
Exemplu SUM, SUMIF, COUNTIF
(formulele)
 C16 =SUM(C4:C15)
totalul banilor cheltuiţi în perioada considerată
 C18 =SUMIF(B4:B15,"Bere",C4:C15)
totalul banilor cheltuiţi pe bere calculaţi astfel:
suma celulelor din domeniul C4:C15 pentru care
celulele corespunzătoare din domeniul B4:B15 au
valoarea “Bere”.
 C19 =COUNTIF(B4:B15, "Bere")
numărul ieşirilor la bere, calculat prin numărarea
celulelor din B4:B5 care au valoarea “Bere”.
Funcţii logice
Dau ca rezultat o valoare logică (TRUE sau FALSE)
 AND(l1,l2, ...) – efectuază operaţia “ŞI” logic
 OR(l1,l2, ...) – efectuază operaţia “SAU” logic
 l1, l2, ... sunt expresii logice (care pot da
TRUE ori FALSE).
 Funcţia AND returnează valoarea TRUE
dacă toate argumentele au valoarea TRUE.
Dacă măcar un argument are valoarea FALSE,
rezultalul va fi FALSE
 Funcţia OR returnează valoarea TRUE
dacă măcar un argument are valoarea TRUE.
Dacă toate argumentele au valoarea FALSE,
rezultalul va fi FALSE
Funcţii logice
Dau ca rezultat o valoare logică (TRUE sau FALSE)

 NOT(l1) – efectuază operaţia de negare logică


l1 este o expresie logică (ce poate da TRUE ori
FALSE).
Funcţia inversează valoarea logică a lui l1.
 TRUE(), FALSE() – returnează valorile logice
respective; se folosesc în construcţia de formule
cu calcule logice.
Aceste funcţii nu au argumente.
Funcţia logică IF
IF(test_logic, v1_adevarat, v2_fals)

 Funcţia returnează o valoare sau alta în funcţie de


rezultatul unui test logic
 test_logic este testul logic care se execută
 v1_adevarat este valoarea returnată de funcţie
dacă testul dă TRUE
 v2_fals este valoarea returnată de funcţie
dacă testul dă FALSE

Valorile returnate pot fi, la rândul lor, alte formule.


Ele pot conţine inclusiv alte funcţii IF, iar aceasta se
poate extinde pe maximum şapte niveluri.
Exemplu de utilizare a funcţiilor
IF, AND, AVERAGE
 În celula E2 (calculul mediei pentru Ana) s-a
introdus formula
=IF(AND(B2>=5, C2>=5, D2>=5),
AVERAGE(B2:D2), "SITUATIA NEINCHEIATA")
apoi s-a multiplicat formula în jos cu Fill Down.
Funcţii statistice. Exemple
(în total sunt peste 90)

 AVERAGE(nr1,nr2,...)
calculează media aritmetică
Celulele care conţin 0 sunt incluse în calcul
 MAX(nr1,nr2,...) – returnează valoarea maximă
 MIN(nr1,nr2,...) – returnează valoarea minimă
nr1,nr2,...sunt până la 30 de argumente numerice.
 LARGE(dom,n)
 SMALL(dom,n)
LARGE/SMALL – returnează cea mai mare/mică
a n-a valoare din domeniul dom.
 COUNT(x1, x2, ….) - calculează numărul de
celule care conţin valori numerice
 COUNTA(x1, x2, ….) - calculează numărul de
celule care nu sunt goale (conţin orice)
 COUNTBLANK(x1, x2, ….) - calculează numărul
de celule care sunt goale (nu conţin nimic)

Argumentele pot fi referinţe la celule, referinţe la


domenii, constante
Exemplu: = COUNT(C5, D7:G9, -12.6)
Funcţii pentru dată si oră. Exemple
(în total sunt aproximativ 20)
 NOW( )
Returnează numărul corespunzător datei şi orei
curente. Dacă celula avea formatul General,
rezultatul este afişat ca o dată calendaristică plus
ora exactă.
Partea întreagă a numărului rezultat reprezintă
data, iar partea zecimală corespunde orei exacte.

Funcţia NOW schimbă valoarea doar când foaia


este recalculată. Nu este actualizată dinamic.
Funcţii pentru dată si oră.
(continuare)
 DATE(an,luna,zi)
Returnează numărul întreg pozitiv care reprezintă
data calendaristică introdusă ca argumente. Dacă
celula este in format General, rezultatul e afişat ca
dată calendaristică.
• an reprezinta numărul anului.
• luna reprezintă numărul lunii.
• zi reprezintă numărul zilei.

Exemplu: DATE(2007,7,11) întoarce valoarea 39274


Funcţii pentru dată si oră
(continuare)
 DAY(nr), MONTH(nr), YEAR(nr)
Actionează invers faţă de DATE. Pentru partea
întreagă a valorii pozitive nr furnizează, respectiv,
ziua, luna, anul, corespunzătoare.

 TIME(ora,minut,secunda)
Returnează numărul zecimal al orei exacte ce a
fost introdusă prin argumente.

 HOUR(nr), MINUTE(nr), SECOND(nr)


Actionează invers faţă de TIME. Pentru partea
zecimală a valorii nr furnizează, respectiv, ora,
minutul, secunda, corespunzătoare.
Funcţii trigonometrice. Exemple
(in total sunt aproximativ 20)

 SIN(x), COS(x), etc...(funcţiile trigonometrice)


Unghiul x se exprimă în radiani. Dacă unghiul este
în grade, va trebui înmulţit cu PI()/180 sau va
trebui folosită funcţia RADIANS pentru a-l converti.
Exemple:
SIN(1.32) calculează sinus de 1.32 radiani
COS(60*PI()/180) calculează cos de 60 grade
COS(RADIANS(60)) calculează cos de 60 grade
 RADIANS(x) – transformă x din grade în radiani
 DEGREES(x) - transformă x din radiani în grade
Funcţii de tip bază de date
 O funcţie de tip bază de date prelucrează date
stocate intr-o listă (numită aici si bază de date).
Prelucrările sunt de tip matematic şi statistic şi au
loc asupra unui subset de date selectate din lista
respectivă conform unor criterii.
 Toate funcţiile din această categorie incep cu
litera D si au trei argumente:
baza_date, camp, criterii.

Exemplu: DSUM(baza_date, camp, criterii)


Semnificaţia parametrilor
Exemplu: DSUM(baza_date, camp, criterii)

 baza_date este domeniul care formează lista (sau


baza de date) care trebuie investigată.
 câmp arată coloana pe care se află valorile ce vor
fi utilizate în cadrul funcţiei. Mai precis, eticheta
coloanei respective inclusă între ghilimele. Poate
fi şi un număr, reprezentând numărul de ordine al
coloanei în cadrul listei.
 criterii este un domeniu în ale cărui celule au fost
completate condiţiile de selectare a celulelor din
listă care participă la calcul în cadrul funcţiei.
A B C D E F
1
Pom Inaltime Ani Productie Profit Inaltime
Exemplu 2 Mar >3 <5
3 Piersic <4
4 Pom Inaltime Ani Productie Profit
5 Mar 6.0 20 14 52.5
6 Piersic 4.0 12 10 48.0
7 Cires 4.5 14 9 52.5
8 Mar 4.6 15 10 37.5
9 Piersic 3.0 8 8 38.4
10 Mar 2.7 9 6 22.5

=DSUM(A4:E10,”Profit”,A1:F3) – calculează profitul total


obţinut de la merii cu înălţimea între 3 şi 5, precum şi a
piersicilor mai mici de 4 metri. Un singur măr are
înălţimea în intervalul (3, 5), cel de pe rândul 8, şi un
singur piersic – cel de pe rândul 9 – este sub 4 metri, deci
funcţia va întoarce rezultatul 75.9, suma celulelor E8, E9.
Calculul condiţiilor de selecţie
în cadrul domeniului criterii
 Între condiţiile trecute pe acelaşi rând se aplică
conectorul logic SI, iar între rânduri diferite se
aplică SAU
 În cadrul domeniului criterii, un acelaşi câmp
poate apărea pe mai multe coloane pentru a
construi condiţii complexe de testare a câmpului.
 Dacă o celulă a domeniului criterii este goală,
înseamnă că nu e nicio conditie pe pozitia aceea.
Pentru exemplul dat mai sus:
(Pom = “Mar” SI Inaltime > 3 SI Inaltime < 5) SAU
(Pom = “Piersic” SI Inaltime < 4)
Lista funcţiilor tip bază de date
(selecţie)
 DSUM / DPRODUCT(baza_date, câmp, criterii)
Întoarce suma / produsul elementelor selectate
 DAVERAGE(baza_date, câmp, criterii) Intoarce
media aritmetica a elementelor selectate
 DCOUNT / DCOUNTA(baza_date, câmp, criterii)
Intoarce numarul celulelor dintre elementele
selectate care contin valori numerice / orice
valori (nu sunt goale)
 DMAX / DMIN(baza_date, câmp, criterii) Intoarce
max / min dintre elementele selectate
Recomandări pentru construirea
criteriilor de selecţie
 Se poate folosi orice zonă din foaie ca domeniu
pentru definirea criteriilor. Acest domeniu trebuie să
aibă cel puţin un rând pentru cap de tabel şi încă un
rând pentru definirea cel puţin a unui criteriu de
comparaţie.
 Este însă recomandabilă plasarea domeniului ce
conţine criteriile de selecţie deasupra listei de date.
 Pentru a aplica o operaţie asupra unei întregi
coloane din listă, se va introduce o linie goală sub
linia de etichete în domeniul criteriilor.
Alte categorii de funcţii
 Funcţii de căutare. Sunt folosite pentru a detecta
datele din foaie care îndeplinesc anumite criterii.
 Funcţii de informare. Testează conţinutul celulelor
şi informează despre acesta (exemplu: celula
conţine o valoare numerică sau un text?).
 Funcţii financiare. Utilizate in calcule financiare
(dobânzi, rate, amortizări etc.).
 Funcţii pentru prelucrarea textelor. Utilizate la
prelucrarea şirurilor de caractere.

S-ar putea să vă placă și