Sunteți pe pagina 1din 19

Conținutul

și formele
mărcii
Marcarea este un mijloc de identificare a
produselor, dar și de informare a consumatorilor.
Pentru a fi competitivă, o marcă trebuie să
îndeplinească mai multe cerinte:

 să fie clară, expresivă. Mărcile verbale care se pronunță greu sunt lipsite
de perspectivă comercială;

 să aibă un caracter distinctiv și de noutate, pentru a nu se confunda cu


alte mărci;

 să nu fie deceptivă (să nu inducă în eroare publicul)

 să fie ușor de memorat;

 să fie semnificativă (marca trebuie să transmită corect mesajul dorit);

 să aibă, pe cât posibil, o semnificație legată de produsele în cauză ori de


activitatea întreprinderii.
Funcțiile mărcilor
a) Fiind un mijloc de identificare a produselor unei anumite întreprinderi,
marca oferă cumpărătorului posibilitatea orientării sale mai rapide spre anumite
produse.

b) În același timp, marca îndeplinește și funcția de garantare a unui nivel


calitativ constant, pentru produsele și serviciile oferite de organizațiile care și-
au câștigat o bună reputație.

c) Alături de funcțiile considerate clasice- în condițiile diferențierii tot mai


accentuate a ofertei de mărfuri, s-a afirmat și se accentuează în continuare
funcția de concurență a mărcii.

d) Dinamismul accentuat al mărcilor, sprijinit de publicitate, a determinat


apariția funcției de reclamă a mărcii.
Importanța mărcii
Pentru clienți: Pentru agenții economici:

- Orientarea rapidă spre - Asigurarea reclamei;


produsul favorit;

- Garantarea unui nivel - Stimularea concurenței;


calitativ constant pentru
produsele marcate.
Elementele de identificare a
produsului:
 denumirea produsului;
 denumirea fabricii producătoare sau marca
de fabrică;
 calitatea produsului;
 numărul standardului sau al normei tehnice;
 data fabricației, termenul de valabilitate;
 cantitatea ambalată.
Elementele de informare a
consumatorului:
 Compoziția chimică a produsului;

 Condițiile de păstrare;

 Indicațiile de utilizare;

 Condițiile de întreținere;
Clasificarea mărcilor
1. După destinație;
2. După obiect;
3. După titularul dreptului de marcă;
4. După normele care le reglementează;
5. După modul de comunicare a informației;
6. Alte tipuri.
1. După destinație
1.1 Mărci de fabrică – aplicate de către producător.

1.2 Mărci de comerț – aplicate de către firma care


comercializează produsele.
2. După obiect
 Mărci de produse
2.1 Mărci pentru fiecare produs al firmei (marcă
individuală de produs).
Ex: Nestle; Ice Cream
2.2 Mărci pentru fiecare linie de produse a
firmei.
Ex: firmele de cosmetice care produc
cosmetice pentru femei, dar și pentru bărbați.

2.3 Mărci pentru toate produsele firmei


2.4 Mărci structurate pe mai multe
niveluri
Ex: Colgate Total, Anti Tartru, Herbal etc.

2.5 Mărci de servicii- aplicate pe produse


sau atașate produselor, indicând prestatorul
de servicii.
Ex:
2.6 Mărci nelegate de existența unui
produs.
Ex: Servicii bancare, agenții de turism,
agenții de presă.

2.7 Mărci aplicate pe instrumentele


folosite în prestarea serviciului
Ex: personalizarea veselei dintr-un restaurant
cu numele acestuia.
3. După titularului dreptului de
marcă
3.1 Mărci individuale- aparțin unei singure
persoane fizice sau juridice.

3.2 Mărci colective- aparțin unor asociații de


producărori, comercianți sau prestatori de
serivii.
4. După normele care le
reglementează
4.1 Mărci facultative – dreptul de a decide
în aplicarea mărcii aparține producătorului,
comerciantului sau prestatorului de servicii.

4.2 Mărci obligatorii – în cazul anumitor


produse, marcarea este obligatorie
Ex: obiecte din metale prețioase, arme de foc,
muniție etc.
5. După modul de comunicare a
informației
5.1 Mărci verbale: cuvinte, combinații de
cuvinte, litere.

5.2 Mărci figurative: elemente grafice


însoțite și de numele de marcă.

5.3 Mărci sonore: melodii pentru


personalizarea unor activități.
6. Alte tipuri de mărci
6.1 Marca de conformitate – este emisă pe baza regulilor unui
sistem de certificare și indică existența încrederii că un produs
sau serviciu este în conformitate cu un anumit standard sau alt
document normativ

6.2 Marca notorie – are un renume deosebit în rândul


consumatorilor; aparține unei companii cu tradiție în obținerea
unor produse de calitate superioară.

6.3 Marca defensivă – prezintă anumite modificări de detaliu


ale mărcii înregistrate, împiedicând astfel înregistrarea unor
mărci asemănătoare de către alte persoane fizice sau juridice
6.4 Marca de rezervă – în momentul
înregistrării acesteia, firma nu declară
intenția de a o folosi, aceasta e păstrată ca
rezervă, în caz de necesitate.

6.5 Contramarca – marca ce imită mărcile


notorii ale unor produse similare de pe piață.

6.6 Mărci ecologice


Vă
mulțumesc!