Sunteți pe pagina 1din 3

 

autoritate publică gr.pr.+ gr.+ subgr. activitate instituție


cod Anexa nr.3
la Ordinul ministrului finanțelor
nr.218 din 28 decembrie 2018

Aprob:la sadinta Consiliului de administratie nr.02 din 26.08.2020


statele de personal în număr de:
unități cu un fond lunar (salarii de bază)
în sumă de 244934.96 lei
(cu litere)
Sef interimat DGE Floresti
(Funcția conducătorului autorității publice
ierarhic superioare/autorității/instituției)

Pantaz Diana
(Numele, prenumele) (semnătura)

L.Ş. ”30” martie2021

SCHEMA DE ÎNCADRARE pentru anul 2021-2022


Liceul Teoretic Stefanesti, s.Stefanesti, r.Floresti
(denumirea completă a instituției bugetare)
Incepind cu 01 septembrie 2021

cod Clasa Salariul de bază, lei


Denumirea subdiviziunii de Sarcina Clasa de Numele
Norma
Nr. structurale/ salari didactică Treapta de salarizare Număr de p/u unitățile/ prenumele
didactică, pe o unitate/p/u o Notă
d/o compartimentului, titlul ocupației funcției zare a stabilită, salarizare cumulativă unități sarcina didactică
ore normă didactică
funcției funcți ore atribuită stabilită
ei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 43.49 244934.96
inclusiv: 2.5 24140.00 22430.00
I Funcții de conducere, total 0 0

1 Director de liceu/institutie de GRUP_E4 E4008 85 85 1.00 10430.00 10430.00 Grad Bodiu Aurica
invatamint professional ethnic de managerial 1
categoria IV
2. Director de liceu/institutie de GRUP_E4 E4008 81 81 1.00 9600.00 9600.00 Grad Patras Lidia
invatamint professional ethnic de managerial 2
categoria IV
3. Director de liceu/institutie de GRUP_E4 E4008 81 81 0.5 4800.00 2400.00 Grad Budurin Olga
invatamint professional ethnic de managerial 2
categoria IV
II Funcții de execuție, 25.25
A Clasele primare 5.42 36533.10
1 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 22 6 62 1.22 6450.00 7883.33 Gr.did.2 Pavlovschi Valeria
si in invatamintul profesional -5niv de studii
Conducator de cerc GRUP_E4 E4019 52 18 1 6 58 0.05 5930.00 329.44 Gr.did.2
-5niv de studii
Conducator de sectii GRUP_E4 E4019 52 18 2 6 58 0.11 5930.00 658.89 Gr.did.2
-5niv de studii
2 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 14 6 67 0.78 7170.00 5572.00 Grad didactic 2 Cornescu Tamara
si in invatamintul profesional
3 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 14 6 62 0.78 6450.00 5016.67 Gr.did.2 Codreanu Maria
si in invatamintul profesional -5niv de studii
4 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 22 5 66 1.22 6320.00 7724.44 Grad didactic 2 Rusu Mariana
si in invatamintul profesional
5 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 11 6 67 0.61 7170.00 4381.67 Grad didactic 2 Albu Alexandra
si in invatamintul profesional
6 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 4 6 72 0.22 7940.00 1764.44 Grad didactic 1 Budurin Olga
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4019 52 18 1 6 68 0.05 7310.00 406.11 Grad didactic 1
7 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 6 6 67 0.33 7170.00 2390.00 Grad didactic 2 Zdragus Liuba
si in invatamintul profesional
8 Conducator de cerc GRUP_E4 E4019 52 18 1 6 68 0.05 7310.00 406.11 Grad didactic 1 Morohai Cecilia
Funcții de execuție,
Clase gimnaziale 11.76 84765.52
1 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 6 6 72 0.33 7940.00 2646.67 Grad didactic 1 Bodiu Aurica
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2 Bodiu Aurica
si in invatamintul profesional
2 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 5 6 67 0.27 7170.00 1991.67 Grad didactic 2 Patras Lidia
si in invatamintul profesional
3 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 5 6 72 0.33 7940.00 2646.67 Grad didactic 1 Budurin Olga
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 4 6 62 0.22 6450.00 1433.33
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 72 0.05 7940.00 441.11 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4020 52 18 2 6 68 0.11 7310.00 812.22 Grad didactic 1
4 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 10 6 67 0.55 7170.00 3983.33 Grad didactic 2 Balan Parascovia
si in invatamintul profesional

5 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 17 5 61 0.94 6320.00 5968.89 Deleu Lucia
si in invatamintul profesional
6 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 6 6 67 0.33 7170.00 2390.00 Grad didactic 2 Zdragus Liubovi
si in invatamintul profesional
7 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 6 3 59 0.33 6050.00 2016.67 Costrov Elena
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 8 3 64 0.44 6720.00 2986.67 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
8 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 14 6 67 0.78 7170.00 5576.67 Grad didactic 2 Albu Ion
si in invatamintul profesional
9 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 3 6 67 0.17 7170.00 1195.00 Grad didactic 2 Albu Al-dra
si in invatamintul profesional
10 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 14 6 67 0.94 7170.00 5576.67 Grad didactic 2 Zubcu Liuba
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
11 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 7 6 72 0.38 7940.00 3087.78 Grad didactic 1 Zdragus Tamara
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 7 6 67 0.38 7170.00 2788.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 2 6 72 0.11 7940.00 882.22 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
12 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 16 6 67 0.89 7170.00 6373.33 Grad didactic 2 Toderica Irina
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
13 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 4 5 60 0.22 6320.00 1404.44 Rusu Mriana
si in invatamintul profesional
14 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 5 6 72 0.27 7940.00 2205.55 Grad didactic 1 Bodiu Marcel
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 5 6 72 0.27 7940.00 2205.55 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 5 6 72 0.28 7940.00 2205.55 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4020 52 18 4 6 68 0.16 7310.00 1624.44 Grad didactic 1
15 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 3 6 67 0.17 7170.00 1195.00 Grad didactic 2 Jalba Vera
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 8 6 62 0.44 6450.00 2866.67
si in invatamintul profesional
16 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 6 6 72 0.33 7940.00 2646.67 Grad didactic 1 Morohai Cecilia
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 2 6 72 0.11 7940.00 882.22 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4020 52 18 1 6 68 0.05 7310.00 406.11 Grad didactic 1
17 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 11 6 72 0.61 7940.00 4852.22 Grad didactic 1 Cornescu Stanislav
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 72 0.05 7940.00 441.11 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
18 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 14 6 67 0.78 7170.00 5576.67 Grad didactic 2 Zdragus Vasile
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4020 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
Conducator de sectii GRUP_E4 E4020 52 18 4 63 0.22 6590.00 1464.44 Grad didactic 2
Funcții de execuție,
Clasele liceale 5.06 35958.84
1 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 2 6 72 0.11 7940.00 882.22 Grad didactic 1 Bodiu Aurica
si in invatamintul profesional
2 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 4 6 67 0.22 7170.00 1593.33 Grad didactic 2 Patras Lidia
si in invatamintul profesional
3 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 15 6 67 0.83 7170.00 5975.00 Grad didactic 2 Balan Parascovia
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
4 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 9 6 67 0.50 7170.00 3585.00 Grad didactic 2 Zdragus Liubovi
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 6 6 67 0.33 7170.00 2390.00 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
5 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 9 6 67 0.50 7170.00 3585.00 Grad didactic 2 Zubcu Liuba
si in invatamintul profesional

Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional

6 Invatator in invatamintul GRUP_E4 E4019 56 18 5 6 72 0.27 7940.00 2205.55 Grad didactic 1 Zdragus Tamara
gener2al si in invatamintul
profeonal
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 67 0.05 7170.00 398.33 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 3 6 67 0.16 7170.00 1195.00 Grad didactic 2
si in invatamintul profesional
7 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 9 6 67 0.50 7170.00 3585.00 Grad didactic 2 Toderica Irina
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4020 52 18 1 6 63 0.05 6590.00 366.11 Grad didactic 2
8 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 3 6 72 0.16 7940.00 1323.33 Grad didactic 1 Bodiu Marcel
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 72 0.05 7940.00 441.11 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4020 52 18 1 6 68 0.05 7310.00 406.11 Grad didactic 1
9 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 4 6 67 0.22 7170.00 1593.33 Grad didactic 2 Jalba Vera
si in invatamintul profesional
10 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 3 6 72 0.16 7940.00 1323.33 Grad didactic 1 Morohai Cecilia
si in invatamintul profesional
Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 1 6 72 0.05 7940.00 441.11 Grad didactic 1
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4020 52 18 1 6 68 0.05 7310.00 406.11 Grad didactic 1
11 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 3 6 72 0.16 7940.00 1323.33 Grad didactic 1 Cornescu Stanislav
si in invatamintul profesional
12 Invatator in invatamintul general GRUP_E4 E4019 56 18 6 6 67 0.33 7170.00 2390.00 Grad didactic 2 Zdragus Vasile
si in invatamintul profesional
Conducator de cerc GRUP_E4 E4019 52 18 2 6 63 0.11 6590.00 732.22 Grad didactic 2
13 Conducator de cerc GRUP_E4 E4019 52 18 1 5 56 0.05 5820.00 323.33 Balan Ion
Functii de executie
Alt personal pedagogic 3.25 19587.50
1 Cadrul didactic de sprijin GRUP_E4 E4020 52 6 63 0.75 6590.00 4942.50 Grad didactic 2 Morohai Cecilia
2 Cadrul didactic de sprijin GRUP_E4 E4020 52 6 58 0.50 5930.00 2965.00 Cornescu Lidia
3 Cadrul didactic de sprijin GRUP_E4 E4020 52 6 58 0.50 5930.00 2965.00 Lavric Tatiana
4 Educator medidatie GRUP_E4 E4022 52 6 58 1.00 5930.00 5930.00 Lavric Tatiana
5 Cadrul didactic de sprijin GRUP_E4 E4020 52 3 55 0.50 5570.00 2785.00 Borcila Tatiana
Functii de executie
Alt personal de executie 3.5 16550.00
1 Contabil sef GRUP_H6 H6026 61 3 57 1.00 5500.00 5500.00 Niv.stud-5 Ciubar Al-dra
Nr.pers-2
2 Bibliotecar GRUP_F6 F5056 44 4 48 0.50 4540.00 2270.00 Deleu Lucia
3 Asistent medical GRUP_G6 G6027 46 6 52 1.00 4930.00 4930.00 Gidei Akiona
4 Laborant GRUP_E6 E6040 36 4 40 1.00 3850.00 3850.00 Balan Ion
III Personal auxiliar, total 12.0 29110.00
1. Secretar/vacant GRUP_H6 H6140 0.5 3 33 0.50 3320.00 1660.00
2. Ingrijitor de productie si serviciu GRUP_H6 H6185 1 5 6 1.00 2000.00 2000.00
3. Ingrijitor de productie si serviciu GRUP_H6 H6185 1 6 7 1.00 2040.00 2040.00
4 Ingrijitor de productie si serviciu GRUP_H6 H6185 1 4 5 1.00 1970.00 1970.00
5 Ingrijitor de productie si serviciu GRUP_H6 H6185 1 6 7 1.00 2040.00 2040.00
6 Ingrijitor de productie si serviciu GRUP_H6 H6185 1 6 7 1.00 2040.00 2040.00
7 Ingrijitor de productie si serviciu GRUP_H6 H6185 1 0 1 1.00 1800.00 1800.00
8 Muncitor auxiliar GRUP_H6 H6185 1 6 7 1.00 2040.00 2040.00
9 Operator in sala de cazane GRUP_E6 H6177 10 6 16 0.75 2470.00 2055.00
10 Paznic GRUP_H6 H6184 7 6 13 1.00 2330.00 2330.00
11 Paznic GRUP_H6 H6184 7 6 13 1.00 2330.00 2330.00
12 Operator in sala de cazane GRUP_H6 H6177 10 3 16 0.75 2470.00 2055.00
13 Sef de gospodarie GRUP_H6 H6077 44 6 50 1.00 4750.00 4750.00

Directorul liceului A.Bodiu

Contabil A.Ciubar

S-ar putea să vă placă și