Sunteți pe pagina 1din 2

Grassolind neutral

Pansament impregnat cu parafin\

Instruc]iuni de utilizare
Grassolind neutru este un pansament nemedicamen-
tos cu parafin\, indicat `n tratamentul pl\gilor
(r\nilor).
Compozi]ie
Tul (]es\tur\ tip plas\) din bumbac impregnat cu
substan]\ gras\, anhidr\, ce con]ine vaselin\ alb\,
ester diglicerol al acidului dicarboxilic [i monocar-
boxilic, parafin\.
Propriet\]i
Tul-ul permite trecerea exsudatului prin ochiurile
re]elei sale `n pansamentul absorbant de deasupra,
prevenind macera]ia.
Substan]a gras\ p\streaz\ marginile pl\gii suple,
stimulând formarea ]esutului de granula]ie [i epiteli-
zarea, [i prevenind aderarea pansamentului de plag\.
Pansamentul poate fi schimbat f\r\ durere [i f\r\ s\
distrug\ ]esutul de granula]ie [i epiteliul nou format.
Indica]ii
Pentru tratamentul general al pl\gilor, `n special
pentru pl\gile exsudative (abraziuni, dilacer\ri, pl\gi
t\iate, arsuri cu lichide fierbin]i, arsuri acide, pentru
acoperirea site-ului donor sau acceptor `n grefele de
piele, chirurgia cosmetic\ [i plastic\, extrac]ia de
unghii, circumcizii etc.).
Datorit\ propriet\]ilor neutre ale substan]ei grase
nemedicamentoase de baz\, pansamentul
Grassolind este indicat `n mod particular `n
dermatologie, la pacien]ii cu piele sensibil\ [i la
alergici.
Mod de aplicare
Scoate]i pansamentul din ambalajul steril p\strând
ambele folii protectoare aplicate.
T\ia]i-l la dimensiunea pl\gii, dac\ este necesar.
Dup\ `ndep\rtarea uneia din foliile protectoare,
aplica]i pansamentul pe plag\, apoi `ndep\rta]i
cealalt\ folie protectoare.
Pentru absorb]ia exsudatului pl\gii se recomand\
aplicarea unui pansament steril absorbant peste
Grassolind.
În afar\ de cazul `n care exist\ o recomandare a
medicului, Grassolind se schimb\ ori de câte ori se
panseaz\.
Contraindica]ii [i efecte adverse
Nu au fost observate efecte adverse.
Instruc]iuni generale
Con]inut steril, dac\ ambalajul nu este deteriorat.
Depozitare la temperatura camerei (nu mai mult de
30 0), `n locuri uscate. A nu se resteriliza. A nu se l\sa
la `ndemâna copiilor!
Prezentare
Ambalaj steril, individual, `n folie de aliminiu.
7,5x10cm cutie cu 10 pansamente
10x10cm cutie cu 10 pansamente
10x20cm cutie cu 30 pansamente
Produc\tor
PAUL HARTMANN AG
89522 – Heidenheim
Germania
Importator
SC PAUL HARTMANN SRL
Str. Arany Janos nr 46, etaj 1
RO-540 045 Târgu Mure[
România