Sunteți pe pagina 1din 13

Nr.4456./10.05.

2021

Planul de şcolarizare şi lista codurilor pentru completarea fişei de admitere pentru anul şcolar 2021 – 2022, nivel
liceal-zi
Denumirie Nr Nr Nr. Nr. Ultima
Cod Unitatea de învățământ Filiera Profil
specializae locuri clase locuri locuri MA 2020
Rromi CES

COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV 24 1 1 1 7,71


101 ONICESCU" BOTOSANI Tehnologică Servicii Comerţ
COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV 96 4 4 4 7,7
102 ONICESCU" BOTOSANI Tehnologică Servicii Economic

103 COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV Turism şi 48 2 2 2 7,51


ONICESCU"BOTOSANI Tehnologică Servicii alimentaţie
Filologie-
COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" bilingv_lb. 26 1 1 1
104 BOTOSANI Teoretică Umanist engleză 8,85
Filologie-
COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" bilingv_lb. 26 1 1 1
105 BOTOSANI Teoretică Umanist franceză 5,63
Matematică-
106 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" Teoretică Real Informatică 104 4 4 4 8,81
BOTOSANI
Ştiinţe ale 26 1 1 1 9,12
107 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" Teoretică Real Naturii
BOTOSANI
108 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" Teoretică Umanist Ştiinţe 26 1 1 1 8,92
BOTOSANI Sociale
109 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE Teoretică Umanist Filologie 52 2 2 2 6,25
GHICA" DOROHOI
COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE Matematică- 26 1 7,98
110 GHICA" DOROHOI Teoretică Real Informatică 1 1
111 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE Teoretică Real 26 1 1 1 6,19
Ştiinţe ale
GHICA" DOROHOI Naturii

112 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE Teoretică Umanist Ştiinţe 52 2 2 2 6,65


GHICA" DOROHOI Sociale
Filologie-
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI bilingv_lb.
EMINESCU" BOTOSANI 26 1 1 1
113 Teoretică Umanist engleză 8,77
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI Matematică- 104 4 4 4 9,03
114 EMINESCU" BOTOSANI Teoretică Real Informatică
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI Ştiinţe ale 52 2 2 2 9,14
115 EMINESCU" BOTOSANI Teoretică Real Naturii
116 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI Teoretică Umanist Ştiinţe 26 1 1 1 9,08
EMINESCU" BOTOSANI Sociale
117 COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Tehnologică Tehnic Electric 24 1 1 1 6,83
ASACHI" BOTOSANI
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Electronică 48 2 2 2 6,22
118 ASACHI" BOTOSANI Tehnologică Tehnic automatizări
119 COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Teoretică Umanist Filologie 26 1 1 1 7,48
ASACHI" BOTOSANI
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Matematică
120 - 52 2 7,1
ASACHI" BOTOSANI Teoretică Real Informatică 2 2
121 COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Tehnologică Tehnic Mecanică 48 2 2 2 5,83
ASACHI" BOTOSANI
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Ştiinţe ale 26 1 7,48
122 ASACHI" BOTOSANI Teoretică Real Naturii 1 1
123 COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Teoretică Umanist Ştiinţe 26 1 1 1 7,82
ASACHI" BOTOSANI Sociale
125 LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN’’ Teoretică Umanist Filologie 26 1 1 1 6,85
BOTOSANI
LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN’’ Industrie
126 textilă şi 24 1 5,02
BOTOSANI Tehnologică Tehnic pielărie 1 1
LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN’’ Ştiinţe ale 26 1 1 1 5,92
128 BOTOSANI Teoretică Real Naturii
Resurse
LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" naturale și Agricultură 24 1 1 1
TRUŞEŞTI 4,35
129 Tehnologică protecția
mediului
LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" Ştiinţe ale 52 2 2 2 5,77
130 TRUŞEŞTI Teoretică Real Naturii
Resurse
131 LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" Tehnologică naturale și Industrie 24 1 1
DARABANI alimentară 1 6,22
protecția
mediului
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" Industrie
textilă şi 0,5 0 1
132 DARABANI Tehnologică Tehnic pielărie 12
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" Matematică
- 26 1 1 1 6,01
133 DARABANI Teoretică Real Informatică
134 LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" Tehnologică Tehnic Mecanică 12 0,5 1 0 4,19
DARABANI
LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" Ştiinţe ale 26 1 1 1 7,48
135 DARABANI Teoretică Real Naturii
136 LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" Teoretică Umanist Ştiinţe 26 1 1 1 7,75
DARABANI Sociale
137 LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" Tehnologică Tehnic Mecanică 48 2 2 2 4,75
BOTOSANI
LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" Ştiinţe ale 52 2 2 2 5,71
138 BOTOSANI Teoretică Real Naturii
149 LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" Teoretică Umanist Filologie 26 1 1 1 8,3
BOTOSANI
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" Matematică
BOTOSANI - 26 1 1 1 8,62
150 Teoretică Real Informatică
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" Ştiinţe ale 26 1 1
152 BOTOSANI Teoretică Real Naturii 1 8,4

153 LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" Teoretică Umanist Ştiinţe 52 2 2 2 8,38


BOTOSANI Sociale
139 LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI Tehnologică Servicii Economic 24 1 1 1 7,04
Estetica şi
LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI igiena 24 1 1
corpului 1
140 Tehnologică Servicii 5,94
omenesc
141 LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI Teoretică Umanist Filologie 26 1 1 1 8,33
Matematică
LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI - 26 1 1 1 8,55
142 Teoretică Real Informatică
LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI Ştiinţe ale 52 2 2 2 7,55
143 Teoretică Real Naturii
144 LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI Teoretică Umanist Ştiinţe 26 1 1 1 7,56
Sociale
Resurse
154 LICEUL TEHNOLOGIC "AL.VLAHUTA" Tehnologică naturale și 24 1 1
SENDRICENI Agricultură 1
protecția
mediului
Resurse
155 LICEUL TEHNOLOGIC "AL.VLAHUTA" Tehnologică naturale și Industrie 24 1 1 1
SENDRICENI 4,29
protecția alimentară
mediului
LICEUL TEHNOLOGIC "AL.VLAHUTA" Turism şi 24 1 1 4,92
156 SENDRICENI Tehnologică Servicii alimentaţie 1
Electronică
165 LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA automatizăr 24 1 1 2,94
Tehnologică Tehnic i 1
Matematică
166 LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA - 26 1 1 3,47
Teoretică Real Informatică 1
Resurse
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA naturale și Agricultură 24 1 1 1
167 protecția
Tehnologică
mediului
Resurse
LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" naturale și Protecţia 24 1 1
BOTOSANI mediului 1
157 protecția
Tehnologică
mediului
Resurse
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE naturale și Protecţia 24 1 1 1
158 BALCESCU" FLAMÂNZI protecția mediului 5,24
Tehnologică
mediului
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE Ştiinţe ale 26 1 1 1 7,18
159 BALCESCU" FLAMÂNZI Teoretică Real Naturii
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE Ştiinţe 26 1 1 1 6,65
160 BALCESCU" FLAMÂNZI Teoretică Umanist Sociale
161 LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ’’ Tehnologică Tehnic Mecanică 24 1 1 1
BOTOSANI
Resurse
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ’’ Tehnologică naturale și Protecţia 24 1 1
BOTOSANI mediului 1
162 protecția 4,75
mediului
Resurse
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI naturale și Industrie 24 1 1
Tehnologică alimentară 1
168 protecția 4,38
mediului
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN CEL Tehnologică Turism şi 24 1 1
163 MARE SI SFANT" VORONA Servicii alimentaţie 1 5,37
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN CEL Teoretică Ştiinţe ale 26 1 1 1 4,8
164 MARE SI SFANT" VORONA Real Naturii
LICEUL TEORETIC "ANASTASIE Teoretică Siinţe ale 26 1 1 1 2,19
169 BASOTA" POMÂRLA Real Naturii
170 LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" Teoretică Umanist Filologie 26 1 1 1 6,97
SAVENI
LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" Tehnologică Industrie
171 SAVENI Tehnic textilă şi 24 1 1
pielărie 1
LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" Teoretică Ştiinţe ale
SAVENI Naturii 26 1 1 1 6,3
172 Real
174 LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" Teoretică Umanist Ştiinţe 26 1 1 1 6,43
SAVENI Sociale
LICEUL TEORETIC "GRIGORE ANTIPA" Teoretică Real Matematică
175 BOTOSANI - 26 1 8,39
Informatică 1 1
LICEUL TEORETIC "GRIGORE ANTIPA" Teoretică Real Ştiinţe ale
BOTOSANI Naturii 78 3 3 3 8,21
176
LICEUL"STEFAN D. LUCHIAN’’ Resurse
STEFANESTI Tehnologică Agricultură
naturale și 24 1 1 1
177 protecția 3,04
mediului
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL Teoretică Umanist Filologie-
ORTODOX "SF.IOAN IACOB" DOROHOI bilingv_lb. 26 1 1 1
179 engleză 3,92
Numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare pentru repartizarea computerizată -92 clase/ 2326

Lista locurilor pentru admiterea în licee vocaţionale pentru anul şcolar 2021– 2022
Nr. Nr.
locuri locuri
Cod Denumire liceu Filiera Profil Denumire Nr Nr. CES
specializare specializare locuri clase RROMI

145 LICEUL CU PROGRAM Vocaţional Sportiv Instructor


SPORTIV BOTOSANI sportiv 96 4 4 4

146 LICEUL DE ARTA "STEFAN Vocaţional Artă Arte plastice


LUCHIAN" BOTOSANI şi decorative 24 1 1 1
LICEUL DE ARTA "STEFAN Vocaţional Artă Muzică
147 LUCHIAN" BOTOSANI 24 1 1 1
LICEUL PEDAGOGIC Vocaţional Pedagogic Educator-
148 "NICOLAE IORGA" BOTOSANI puericultor 24 1 1 1

151 LICEUL PEDAGOGIC Vocaţional Pedagogic Învățător- 48 2 2 2


"NICOLAE IORGA" BOTOSANI educator
SEMINARUL TEOLOGIC Vocaţional Teologic Teologie
178 LICEAL ORTODOX "SF. ortodoxă 48 2 2 2
GHEORGHE" BOTOSANI
SEMINARUL TEOLOGIC Vocaţional Teologic Teologie
180 LICEAL ORTODOX "SF.IOAN ortodoxă 24 1 1 1
IACOB" DOROHOI
Numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare în licee vocaţionale -12 clase/288 locuri
Planul de şcolarizare în învățământul profesional de stat,Clasa a IX-a, anul şcolar 2021 –2022

Nr. Nr. locuri


Denumirea unității de învăţământ, domeniul depregătire și Nr. Nr. locuri eleviCES
Nr. COD
calificarea profesională clase locuri elevi
crt.
romi
TOTAL GENERAL, din care: 32 768 31 32
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani 2 48 2 2
1. Mecanică – Tinichigiu vopsitor auto 506 1 24 1 1
Mecanică – Mecanic auto 527 1 24 1 1
Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Şendriceni 5 120 5 5
Mecanică – Mecanic auto 527 1 24 1 1
Mecanică – Mecanic agricol 536 1 24 1 1
Mecanică – Constructor - montator de structuri metalice 504 1 24 1 1
2.
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în
599 1 24 1 1
unități de alimentație
Industrie alimentară – Brutar – patiser - preparator
603 1 24 1 1
produse făinoase
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi 3 72 3 3
Mecanică – Mecanic agricol 536 1 24 1 1
3.
Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 613 1 24 1 1
Agricultură – Lucrător în agroturism 588 1 24 1 1
Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani 3 72 3 3
Mecanică – Mecanic auto 527 1 24 1 1
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în
4. 599 1 24 1 1
unități de alimentație
Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii 538 0,5 12 1 0
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 0,5 12 0 1
Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona 2 48 2 2
5. Mecanică – Mecanic agricol 536 1 24 1 1
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în
599 1 24 1 1
unități de alimentație
Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoşani 3 72 4 3
6. Mecanică – Mecanic auto 527 1 24 2 1
Mecanică – Mecanic agricol 536 2 48 2 2
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani 1 24 1 1
7.
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 1 24 1 1
Liceul Teoretic „Ștefan D. Luchian” Ștefănești 1 24 1 1
8. Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în
599 1 24 1 1
unități de alimentație
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Saveni 1 24 1 1
9.
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 1 24 1 1
Liceul „Demostene Botez” Trușești 3 72 3 3
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător înunități de
10. 599 2 48 2 2
alimentație
Agricultură – Agricultor culturi de câmp 587 1 24 1 1
Liceul Tehnologic Coțușca 1 24 0 1
11.
Agricultură – Agricultor culturi de câmp 587 1 24 0 1
12. Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani 1 24 1 1
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Instalator
580 0,5 12 1 0
instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Zidar-pietrar-
575 0,5 12 0 1
tencuitor
Liceul Tehnologic Bucecea 1 24 1 1
13. Industrie alimentară – Brutar – patiser - preparator
603 1 24 1 1
produse făinoase
Liceul Tehnologic Todireni 2 48 2 2
14.
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 2 48 2 2
Liceul Tehnologic Plopenii Mari 1 24 0 1
15. Industrie alimentară – Brutar – patiser - preparatorproduse
603 1 24 0 1
făinoase
Școala Profesională „Gheorghe Burac” Vlăsineşti 1 24 1 1
16. Mecanică – Mecanic agricol 536 1 24 1 1
Școala Profesională „Sfântul Apostol Andrei”Smârdan
1 24 1 1
17. Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii 538 0,5 12 1 0
Industrie textilă şi pielărie – Croitor îmbrăcăminte după
621 0,5 12 0 1
comandă
Planul de şcolarizare pentru învățământul dual,Clasa a IX-a,
anul şcolar 2020 – 2021
Nr. Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și Nr.
COD Nr. clase
crt. calificarea profesională de
loc
uri
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani 1 28
1.
Industrie textilă şi pielărie – Filator 616 1 28

Planul de şcolarizare pentru învățământul profesional special,


Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021
Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și Nr. de
Nr. COD Nr. clase
calificarea profesională locuri
crt.
TOTAL GENERAL, din care: 4 48
Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani 2 24
1.
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 2 24
Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi 2 24
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Constructor structuri
2. 573 1 12
monolite
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile 620 1 12

Planul de şcolarizare pentru învățământul profesional particular,Clasa a IXa,


anul şcolar 2020 – 2021
Nr. Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și Nr. de
COD Nr. clase
crt. calificarea profesională locuri
Școala Profesională de Cooperație Botoşani 4 96
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de
599 2 48
alimentație
1.
Turism şi alimentaţie – Bucătar 601 1 24
Estetica şi igiena corpului omenesc – Frizer - coafor - manichiurist
630 1 24
- pedichiurist

Lista locurilor în licee pentru învăţământul seral şi frecvenţă redusă pentru candidaţii
careîmplinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022
Cod Nivel Denumire Nr. clase
Denumire liceu Filiera Profi Nr
specializare invatamant specializare
l locur
i
LICEUL "ALEXANDRU Liceal
CEL BUN’’ BOTOSANI frecvenţăredusă Teoretică Uma Filologie 28 1
124
nist
LICEUL "ALEXANDRU Liceal
CEL BUN’’ BOTOSANI Ştiinţe ale
frecvenţăredusă Teoretică Real 28 1
127 Naturii
Liceal
LICEUL TEORETIC "DR.
173 frecvenţăredusă Teoretică Uma Științe Sociale 28 1
MIHAICIUCA" SAVENI
nist
Numărul de locurilor aprobate prin planul de şcolarizare pentru
învăţământul seral şifrecvenţă redusă: 3 clase/ 84 locuri

Lista locurilor în unităţile de învăţământ particular acreditat/autorizat


pentru anul şcolar2021 – 2022
Forma de Domeniul pregătirii de Nr.
Unitatea de învăţământ Filiera Profil COD
învăţământ bază/Specializare/Calificare locuri
Liceu Teoretic Centrul de LICEU -Zi Teoretică Umanist Filologie 26
Studii „Ştefan cel Mare şi
LICEU -Frecvenţă
Sfânt”Botoşani Teoretică Umanist Filologie 28
redusă
Şcolarizarea se asigură din taxe şcolare.
Înscrierea şi depunerea dosarelor se va face la sediul unităţii şcolare
Numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare pentru repartizarea computerizată -92 clase/ 2326