Sunteți pe pagina 1din 12

SECVENȚĂ DIDACTICĂ

-PROIECTARE-
(lecții filmate – transmitere de noi cunoștințe)

PROFESOR: Iacob Anca Elena


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani
CLASA: I
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Toamnă, hai să ne cunoaștem!”
SUBIECTUL LECȚIEI: Autocunoaștere și stil de viață sănătos
Sunt sănătos pentru că am grijă de mine. Reguli de igienă personală
TIPUL LECȚIEI: transmitere de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: CLR, AVAP, MM

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:


1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate.
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață;
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate;

COMPETENȚE INTEGRATE:
Comunicare în limba română
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
Arte vizuale și abilități practice
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică
Muzică și mișcare
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul
muzicii

COMPETENŢE CHEIE DIGITALE (TIC):


- Exersarea în activitatea de învățare a unor aplicații simple și funcţii de bază ale dispozitivelor digitale (calculator/ laptop/
tabletă/ smartphone), cu suport din partea adulţilor;
- Respectarea unor norme de bază privind siguranța în utilizarea dispozitivelor, aplicaţiilor, conţinuturilor digitale și pe internet;

SCOPUL LECȚIEI: Formarea unei atitudini pozitive şi crearea unei poziții active faţă de sănătatea proprie prin respectarea
regulilor de igienă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să prezinte reguli de igienă corporală;
O2 – să identifice obiectele folosite pentru păstrarea igienei, elaborând enunţuri proprii;
O3 – să precizeze activitățile zilnice de păstrare a igienei și importanța acestora;
O4 – să manifeste interes în vederea adoptării unui stil de viață sănătos prin respectarea regulilor de igienă;
O5 – să audieze cântecul manifestându-se adecvat versurilor, pe fond muzical;

STRATEGIA DIDACTICĂ: activ- participativă;


METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: explicația, exercițiul, jocul didactic, conversația euristică, descrierea, demonstrația,
discuția colectivă;
MIJLOACE DIDACTICE: computer, internet, material audio-video- melodii preluate de pe canalul youtube, prezentări ppt „Reguli
de igienă”, aplicația mobilă Jamboard;
FORMA DE ORGANIZARE: frontal
RESURSE TEMPORALE: 15 minute sincron
BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE:
 Suport de curs formare POSDRU : „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie
la şcolarii din clasele I-IV” – program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar”;
 ***Programa şcolară pentru disciplina dezvoltare personală, aprobată prin ordinul ministrului nr. Nr. 3418/19.03.2013”,
București, 2013;
 Adina Grigore, Cristina Toma, Ioana Neagoe, Claudia Negrițoiu, Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionica, Maria-Magdalena
Nicolescu – „Ghid practic pentru clasa I”, Editura Ars Libris;
 Pârâială, Dumitru; Pârâială, Viorica, Sandu, Mihaela; „Dezvoltare personală”, Iaşi, Editura Euristica, 2013
 Lucreția Neacșu și Cristina Martin - „Dezvoltare personală” – clasa I – caiet de lucru”, editura Elicart, București, 2019
 Curs formare, suport de curs „Cum să creștem sănătoși”, organizat de Agenția Națională Antidrog și Ministerul Educației.
 Platforma ZOOM;
 Google Drive
 https:// www.didactic.ro;
 https:// www.facebook.com
 https://www.google.ro
 https://ro.pinterest.com
 www.twinkl.ro
 Cântecul „Prietenii mei” - Cântece pentru copii | TraLaLa - https://www.youtube.com/watch?v=I1KwHplNE70
 „Igiena personală” – ciorchinele
https://jamboard.google.com/d/1UwrWG_xtAwGe2N0_H8H0p4QOlQdh1Hc_Xta6VsDPtsE/edit?usp=sharing
 „Activități zilnice ale școlarilor” - https://wordwall.net/resource/3968095
 „Cum să ne spălăm corect pe mâini” - https://www.youtube.com/watch?v=uNAh8on-E2k
 Prezentare power point – Reguli de igienă - https://drive.google.com/file/d/1uNDMmn1jK3k5nwv_M5Aru_-t4Ysu790-/view?
usp=sharing
 „Igiena” - Cântece pentru copii Paradisul Vesel TV - https://www.youtube.com/watch?v=IFz80ErfvgE
 
Link-ul lecției filmate: https://www.youtube.com/watch?v=2h-CIEDXXUE&ab_channel=AIJBTBotosani
NOTĂ: link-urile menționate în secvență pot fi deschise de pe orice dispozitiv IT.

DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE


COMPETENȚE ACȚIUNI ȘI STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE SPECIFICE/ CONȚINUTURILE OPERAȚII Mijloace
Metode şi Forme de
LECȚIEI OBIECTIVE ÎNVĂȚĂRII DE didactic
procedee organizare
OPERAȚIONALE ÎNVĂȚARE e
1. Captarea Elevii sunt îndrumați să se conecteze în condiții Elevii se
atenției optime de online, având în vedere că activitatea conectează
sincron se va desfășura cu ajutorul platformei Zoom respectând laptop
https://www.zoom.us/signup?from_app=zoomrooms regulile de frontal
comunicare în link-uri
Pentru început, rog elevii să vizioneze videoclipul și mediul online; Demonstr
să audieze melodia, fiind foarte atenți la conținutul ația
versurilor. Elevii
vizionează
MM 3.1. – O5 Cântecul „Prietenii mei” - Cântece pentru copii - videoclipul și
TraLaLa - https://www.youtube.com/watch? audiază
v=I1KwHplNE70 cântecul
(Anexa 1) propus.

CLR 2.1. – O2 Ulterior vor avea loc discuții referitoare la mesajul Se va discuta
transmis de versurile melodiei. conținutul Discuţia
versurilor colectivă
cântecului.

2. Anunțarea Se anunță tema „Sunt sănătos pentru că am grijă Elevii ascultă


temei și a de mine. Reguli de igienă personală” și obiectivele tema și explicația laptop frontal
obiectivelor urmărite, pe înțelesul elevilor; obiectivele;

Elevii
3. Dirijarea Se va afișa cu ajutorul aplicației jamboard o urmăresc Frontal
învățării planșă ce reprezintă un ciorchine. În mijloc sunt scrise planșa Demonstr
DP 1.2. – O1 cuvintele „igienă personală”, iar jur împrejur – prezentată și aţia Tabla
„igiena părului”, „igiena corpului”, „încălţăminte participă la Jamboar
curată”, „igienă vestimentară”, „igiena dinţilor”. discuțiile d
DP 3.1. – O2 Elevii vor discuta despre fiecare aspect despre Conversați
individual, formulând reguli de igienă personală regulile de a euristică link-uri
având în vedere fiecare din obiectele din jurul igienă
ciorchinelui (șampon, perie de dinţi, pieptene, săpun Metoda
etc.) ce sunt utilizate în igiena personală. ciorchinel
https://jamboard.google.com/d/1UwrWG_xtAwGe2N ui
0_H8H0p4QOlQdh1Hc_Xta6VsDPtsE/edit?
usp=sharing

(Anexa 2)

Propun apoi, cu ajutorul aplicației wordwall, un joc Elevii vor


prin care să identifice activitățile zilnice ale școlarilor, accesa jocul și Aplicați
DP 2.2. – O3 inclusiv pe cele de igienă zilnică. îl vor Joc a Individual
https://wordwall.net/resource/3968095 parcurge în didactic wordwal
ritm propriu. l
(Anexa 3)
Joc de rol - Mâinile sus, mâinile jos! link-uri
Se va citi un șir de afirmaţii ce ţin de igienă
corporală. Cei care respectă aceste enunţuri ridică Copii vor juca
mâinile sus, iar cei care nu le respectă, le țin în jos. jocul propus.
. 1. Îmi place să fiu curat și ordonat. Jocul
DP 1.1. – O4 2. Dimineaţa mă spăl pe picioare. didactic
3. Mă spăl pe mâini de câte ori vin de la joacă.
4. Păstrez hainele aruncate prin cameră.
5. Fac duș în fiecare seară.
6. Păstrez curăţenia și ordinea în camera mea…

Invit în continuare copiii să urmărească și apoi să Elevii


mimeze și ei etapele unui spălat corect pe mâni. urmăresc Demonstr laptop
„Cum să ne spălăm corect pe mâini” - filmul și apoi aţia
https://www.youtube.com/watch?v=uNAh8on-E2k imită
(Anexa 4) mișcările Exercițiul
vizionate.
La finalul activității propun elevilor un material ppt
în care se rezumă întreaga activitate de astăzi
Reguli de igienă -
https://drive.google.com/file/d/1uNDMmn1jK3k5nwv Demonstr
_M5Aru_-t4Ysu790-/view?usp=sharing aţia Individual
(Anexa 5)

AVAP 2.6. Pentru activitatea asincron, elevii vor avea de Explicaţia


realizat un desen „Cum arată microbii?”.
Cântecul „Igiena” îi poate inspira - Cântece pentru
copii Paradisul Vesel TV -
https://www.youtube.com/watch?v=IFz80ErfvgE

(Anexa 6)
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA

S-ar putea să vă placă și