Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Propunător: Dorneanu Daniela


Clasa: I
Unitatea de învățare: Școala Gimnazială nr.7, Botoșani
Aria Curriculară: Consiliere și orintare
Unitatea tematică:”Prietenia”
Subiectul lecției:”Elemente simple de limbaj nonverbal-experesii faciale”
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul lecției:Formare de abilități și aptitudini
Competențe specifice:
DP:
2.1. Asocierea emoțiilor de bază cu elemnte simple de limbaj nonverbal si
paraverbal
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile
experiențe de viață
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare , în contexte variate.
MM:
3.1. Manifestarea liberă ,adecvată ,pe muzică, apelând la diverse forme de
exprimare, în funcție de conținutul și caracterul muzicii
AVAP:
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului ,culorii
și formei.
Competențe cheie digitale:
 Utilizarea în învățare a unor funcții și aplicații simple ale dispozitivelor
digitale (laptop, tabletă, smartphone) ,cu sprijinul din partea adulților.
 Respectarea unor norme de bază privind siguranța în utilizarea
dispozitivelor ,aplicațiilor conținuturilor digitale și pe internet.
 Dezvoltarea unor conținuturi digitale simple în contextul unor activități de
învățare.
Strategii didactice: mixte(inductive-deductive, deductiv –inductive)
Metode și procedee:conversația ,observația, problematizarea, explicația,
brainstormingul, jocul didactic.
Mijloace didactice: fișe de lucru, planșe didactice, laptop, tabletă, , link-uri,
puzzle, hyperlink-uri pentru accesarea materialeleor didactice.
Forme de organizare: frontal , individual .
Durata activității: 20 minute sincron și 15 minute asincron
Indicații , condiții Activitatea sincron se desfoară prin
videoconferință Microsoft Teams
Activitatea de învățare
Activitatea Sincron
*Se reamintesc regulile de comunicare eficientă în mediul online,
stabilite anterior.

*Copiii sunt întâmpinați , la logare pe platforma Microsoft Teams cu


cântecul ” Dacă părinții ar fi copii”(pe care îl cunosc)
https://www.youtube.com/watch?v=F0eQMNiE4nU.

*Pe baza versurilor , elevii, printr-un joc de rol, identifică expresiile


faciale corespunzătoare emoțiilor trăite de copii,”pă-
rinți” sau ce ar putea simți ei dacă s-ar putea , pentru o zi , ca pă-
rinții să le devină copii.
Exemple: culcare- dezamăgire, oboseală, exasperare, mâncare-
mofturi, foame, dezgust, treburi- lipsă de chef,supărare, inter-
zicerea jocului- revoltă, lacrimi, dacă părinții ar fi copii-
amuzament, râs, bucurie, satisfacție.

*Se stabilește faptul că recunoașterea expresiilor faciale ne ajută


să-i cunoaștem , să-i înțelegem mai bine pe cei din jur, ne învață să
ne adaptăm emoțiile la contextul sugerat de către emoția celuilalt.

*După anunțarea temei de discuție și a obiectivelor ,elevii urmăresc


imagini si expresii faciale diferite într-o prezentare:
https://design.tutsplus.com/ro/articles/cartoon-fundamentals-create-
emotions-from-simple-changes-in-the-face--vector-16278

*Jocul ”Recunoaște emoțiile”le solicită alegerea imaginii cu emoția


transmisă de fotografie și o scurtă argumentare a alegerii făcute ( la-
crimi-supărare/bucurie, tristețe-plecarea unei pers. dragi, stricarea
unei jucării,o durere fizică).

*Copiii trebuie apoi să reproducă expresia , mimând starea respec-


tivă utilizând limbajul nonverbal.

*Dirijarea învățării este realizată prin vizionarea filmulețului educa-


tiv:”Lecții de viață ”Povestea (fără cuvinte ) prezintă un cățel care
pleacă împreună cu stăpânul lui la pescuit.
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0IxCsUi8 (Film educativ
animat „Lecție de viață”)

*Se discută apoi povestea animată pe baza întrebărilor și apoi cu


suport grafic , reconstituindu-se firul narativ prin asocierea
personajelor (se utilizează litere pentru identificare) cu emoticoane
potrivite sentimentelor transmise de acestea .Se numește emoția
corespunzătoare , elevii argumentează răspunsurile și extrag mesajul
educativ al poveștii:nimeni nu trebuie judecat după aparențe, oame-
nii trebuie să gândească empatic, încercând să-și înțeleagă semenii.

*Elevii primesc o fișă pe care trebuie să o completeze , realizând


emoticoane adecvate,specifice sarcinilor de lucru.
*Se discută fișa:

https://www.slideshare.net/alinalola/003-
fisedelucrudezvoltarepersonal

*Se analizează răspunsurile.

*Partea aplicativă a fișei este jocul ”Statuile”.Elevii trebuie să mi-


meze o stare /emoție ceilalți copii trebuie să ghicească.

*Se concluzionează faptul că există două tipuri de limbaj- verbal și


nonverbal, și că oamenii pot transmite la fel de multe lucruri despre
propria persoană și fără cuvinte, doar prin atitudini , mimică sau
gesturi.
*Pentru un feed-back mai eficient , elevii vor da exemple din viața
personală (cei care doresc să facă acest lucru).
*În încheiere copiii sunt invitați să arate pin expresii faciale modul
în care se simt la sfârșitul lecției , cadrul didactic face aprecieri
asupra desfășurării activității utilizând doar limbajul nonverbal.

*Elevii primesc și buline virtuale – emoticoane ,prin care învățătorul


își face cunoscută aprecierea :
https://ro.stockfresh.com/image/6836152/cartoon-emoticons-set

*Se fac aprecieri concrete privind participarea elevilor la lecție și


implicarea lor în realizarea sarcinilor .
*Autoaprecieri (autoevaluare) susținute de întrebari:
-ce v-a plăcut cel mai mult la activitatea de astăzi?
-ce vi s-a părut dificil?
-ce ați fi făcut diferit dacă activitatea s-ar fi desfășurat în clasă?

Activitatea ASINCRON
*Elevii sunt rugați să coloreze și să deseneze emoticoane, pe care să
precizeze ulterior emoțiile pe care le trăiesc în viața personală : la
cumpărături, la bunici, la joacă, la o aniversare, când fac o poznă.

*Copiii care vizează performanța pot crea mici texte de jurnal în


care să povestească , la alegere , întâmplări care le-au provocat
emoții deosebite.
Ei pot utiliza ,după caz ,emoticoane care să substituie cuvintele .
https://www.youtube.com/watch?v=UOPQOGZI_8Y
(Film - tutorial _Cum desenez un emoticon?)
*Elevii rezolvă asincron un joc puzzle online care are ca temă modul
în care oamenii gândesc problemele și va fi baza de discuție pentru
activitatea următoare .
Puzzle:
https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_7RrDXnih.puzzle

Alte preci- Rezultatele activității asincron se fotografiază și se trimit în mesaj


zări și su- privat pe Whatssap de către părinții elevilor.
gestii