Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

EXTRACURRICULARĂ

ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI


COPIII ȘI ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ
16 OCTOMBRIE 2019

COORDONATOR:
Cordun Elena

DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE:


,,ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI.
COPIII ȘI ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ”

APLICANTUL:
Numele unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială ,,Elena Rareș ‘’ Botoșani

ARGUMENT:
„Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă” spunea
filozoful Michel de Montaigne. Alimentaţia joacă un rol foarte important în menţinerea
sănătăţii de-a lungul întregii vieţi. Cercetările au evidenţiat că anumite dezechilibre
nutriţionale la vârstele mici pot fi incriminate drept cauze ale întârzierile de dezvoltare
intelectuală a copiilor, ale afecţiunilor metabolice şi cardiovasculare la vârsta de adult.
(Stănescu Popp, 2006).
Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce
reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice optime a
şcolarilor, starea de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor
educative întreprinse în clasele mici.
Pe 16 octombrie, în întreaga lume, se sarbătoreste Ziua Mondială a Alimentatiei.
Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 16 octombrie,
evidenţierea rolului unei alimentații sănătoase și am dorit să învățăm copiii cât de important
este să ne alimentam corespunzător, cu produse benefice pentru sănătatea noastră.
În aceste vremuri în care oferta pentru hrana este extrem de variata, pericolele legate
de boli cauzate de alimentația necorespunzătoare a crescut foarte mult. Obezitatea la copiii
este în continuă ascensiune, atât din cauza produselor zaharoase consumate de aceștia, cât și
cantităților de zaharuri din majoritatea produselor alimentare.
În cadrul acestui proiect am dorit sa prezentăm piramida alimentelor, pentru a observa
principalele alimente sănătoase care trebuie sa fie consumate de orice copil sau adult,
ponderea consumării acestora în decursul unei săptămâni, recunoașterea, observarea, gustarea
fructelor și legumelor proaspete, importanța consumării de fructe și legume proaspete.

SCOPUL PROIECTULUI

Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi si atitudini care să promoveze adoptarea unui


stil de viață sănătos, a unui comportament igienic, de mentinere a sănătății fizice și mentale
optime, dezvoltarea armonioasă şi fortificării organismului, adaptarea lui la condiţiile
mediului ambiental natural şi social.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Să cunoască semnificaţia zilei de 16 octombrie – Ziua Alimentației;
 să identifice alimentele sănătoase care trebuie să fie prezente în viața de zi cu zi;
 să cunoasca efectele nocive pe care consumul excesiv de produse zaharoase îl are asupra
corpului uman;
 să identifice legume și fructi;
 să înțeleagă importanța consumului de legume și fructe proaspete;

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a III-a D


LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 16 OCTOMBRIE 2019
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:

 Științe ale naturii


 Educatie civică
 Arte vizuale şi abilităţi practice

RESURSE:
Resurse umane: Resurse materiale: laptop,
 elevii clasei a III-a D videoproiector
 cadre didactice Fructe și legume
 medic/ asistent școlar proaspete,
Coli de desen,
creioane colorate

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
- Anunțarea directă a elevilor și a familiilor lor despre tipul de activitate ce se dorește a
fi implementat la nivelul clasei a III-a D;
- Stabilirea inventarului de resurse: umane şi materiale;
- Punerea la dispozitie material didactic specific temei abordate
- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor:
 ”Călătorie în lumea alimentelor ”-
 Alimentație sănătoasă – discuţie liberă despre alimentație și de a mânca sănătos.
 Prezentarea unui material în Power Point cu Piramida alimentelor;
 Prezentarea și descrierea fructelor și legumelor aduse de elevi
 Joc: ”Recunoaștem ce fruct sau legumă am gustat”
- Monitorizarea şi evaluarea activităţi;
- Captarea si implicarea tuturor factorilor (interni – externi) ce sunt interesati de
educarea elevilor.

REZULTATE OBŢINUTE:
- realizarea unei expoziții cu lucrări ale elevilor „presărate” cu imagini și pliante
specifice;
- cunoașterea semnificaţiei zilei de 16 octombrie – Ziua Alimentației;
- identificarea alimentelor sănătoase care trebuie să fie prezente în viața de zi cu zi;
- cunoașterea efectelor nocive pe care consumul excesiv de produse zaharoase îl are
asupra corpului uman;
- identificarea de legume și fructe;
- înțeleagerea importanței consumului de legume și fructe proaspete;

BENEFICIILE aşteptate sunt:


 Copiii vor învăţa mai multe lucruri despre păstrarea sănătăţii prin formarea unei atitudini
pozitive faţă de hrana sănătoasă;
 Părinţii vor cunoaşte şi promova obiceiuri şi atitudini alimentare bazate pe consumul
alimentar de nutrienţi conform nevoilor nutriţionale din perspectiva celor 5 grupe alimentare :
cereale/legume şi fructe/ carne, peşte, ouă/ lapte şi produse lactate/ dulciuri şi grăsimi;
 Se va asigura asistenţa medicală prin medicul școlar şi personalul medical;

Modalităţi de evaluare:
Expozitie cu fructe și legume proaspete - ., ”buchetul FRUCTILEGUMEL”;
prin aprecieri verbale, aplauze, încurajări; realizarea unei expoziţii cu fotografii din
timpul
activităţii; mediatizarea activităţii în revista şcolii;