Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.05.14 09:51:05 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 252692595 din 14.05.2021


Aţi depus o declaratie tip D212 cu numărul de înregistrare INTERNT-252692595-2021 din data de
14.05.2021 pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: 1750212520054.

Nu există erori de validare.