Sunteți pe pagina 1din 9

I.

Informații generale
TITLUL PROIECTULUI Caramello
Denumirea înterprinderii SRL ”Caramello”
Forma organizatorică- SRL-Societate cu răspundere limitată
juridică
Localizarea implimentării Republica Moldova, Municipiul Chișinău
proiectului
Domeniul de activitate Producerea fructelor caramelizate
Nume,prenume administrator
Date de contact a
administratoului(telefon)

I. Descrierea înterprinderii și domeniul de activitate în care se realizează


investiția
Înterprinderea ”Caramello” va produce dulciuri din produse bio, pe bază de
fructe si caramelă obținută natural. Pentru diversificare, se vor utiliza ingridienți
naturali pentru a da culoare fructelor caramelizate. Fructele caramelizate v-or fi
întrebuințate de copii și maturi. Produsele vor fi 100% naturale, autohtone și de
calitate. Pentru comercializare se va arenda un spațiu în capitală într-un loc
aglomerat ca să popularizeze afacerea.
De asemenea produsele se vor promova prin participarea la diverse târguri și
festivaluri. Astfel fructele caramelizate vor avea succes printre copii și maturi.
Acestea nu v-or aduce doar gustul dulce, dar și multe vitamine importante
pentru corpul nostru, fiindcă ele nu își pierd proprietățile.

II. Viziune. Strategie.


3.1 Obiectivele afacerii
Scopul afacerii este obținerea unui profit în continua creștere pe baza realizării
unor produse sănătoase.
Acest scop va fi atins prin câteva obiective de bază:
- Producerea fructelor caramelizate din produse exclusiv naturale și bogate
în vitamine
- Promovare intensivă a produselor printr-un marketing intens și o strategie
efiecientă de vâzări.
- Extinderea înterprinderii la nivel naționale (în cele mai mari centre
raionale) în primii 2 ani de la lansare și ulterior exportul producției
începând cu anul 3.
3.2Accentuarea dimensiunii previzionale a managementului
Misiunea organizației este de a oferi produse și servicii, care să corespundă din
punct de vedere cantitativ, calitativ și sortimental exigențelor manifestate de
purtătorii cererii. Menținerea în perimetrul eficienței economice și sociale
presupune orientarea activității organizațiilor spre viitor, prin anticiparea
schimbărilor înregistrate în mediul ambiant. În acest context, este necesar ca
managerii organizațiilor să promoveze un management previzional, care constă,
în esență, în elaborarea unor previziuni sistematice pe termen lung, mediu și
scurt, însoțită de compararea acestora cu nivelul performanțelor obținute.
Principalele instrumente previzionale ce se recomandă a fi utilizate în
activitatea de management din organizații sunt: studiile prospective, prognoza,
strategia, politica și programul. Prospectiva este o construcție logică ce oferă o
reprezentare sumară a evoluției unor fenomene și procese economice și sociale.
Studiile prospective pregătesc terenul pentru întocmirea prognozelor, însă oferă
elemente de fundamentare și pentru alte categorii de previziuni. Prognoza
constituie o alta formă de activitate previzională prin care se anticipează
evoluția probabilă a unor fenomene economice și sociale, sub forma unor
variante. Pe baza studiilor prospective și a prognozelor se fundamentează
strategia de dezvoltare, precum și strategiile care vizează cele mai importante
segmente de activitate ale organizației. Un alt instrument folosit în activitatea
de previziune este programul, care rezidă într-un set de acțiuni, lucrări și
operații eșalonate în timp, cu durate fixate și resurse alocate pentru fiecare
secvență în parte. Programele pot fi de coordonare operativă (spre exemplu,
programe de aprovizionare tehnico-materială) și, respectiv, de măsuri
(formulate de managementul superior și care trebuie puse în aplicare de catre
subdiviziunile organizatorice situate pe palierele manageriale medii și
inferioare).
3.3 Produsele/Serviciile/Lucrările care fac obiectul afacerii
Afacerea dată va închiria un spațiu într-un centru comercial aglomerat,
frecventat des de mămici cu copii dar și turiști. Pentru a crea aceste produse se
va utiliza aparatul Caramelizator + Marmit Max Complex. Aceste va îndeplini
câteva funcții:
 Dulapuri confortabile pentru a păstra utilajele și produsele alimentare de
care avem nevoie la moment;
 Fiindcă e mare și voluminos ne va permite sa amplasăm produsele gata
făcute la locul specializat și desigur că produsele naturale din care facem
acestea biodulciuri;
 Modelul dat deține loc specializat pentru un mini frigider, ce ne va permite
să păstrăm fructele proaspete și utilizarea lor fără a irosi timp de transportate
de la frigiderul principal până la masă și înapoi;
 Caramelizatorul - unul din elementele principale care va păstra caramela
densă și nu va permite ca produsul dat să se întărească după ce a fost
încălzit;
 Emarmitul - un vas elegant care contribuie la menținerea ciocolatei ce va fi
în continuare următoarea linie de produse.
De asemea avem nevoie și de alte utilaje, precum frigiderul unde se vor păstra
fructele, aparat pentru smoothie pentru a potoli arșița din zilele călduroase, dar
și pentru a nu consuma un suc contrafăcut ce se vinde adesea în locații de genul.
3.4 Descrierea pieții
Piața autohtonă de dulciuri ,de mulți ani bucură consumatorii cu produse de
calitate,care sunt produse de concurenții nostrii cum ar fi SA Bucuria, SRL
Nefis, SRL Colombus.
Produsul este unul alimentar, respectiv va fi introdus pe o piață cu o mare
concurență. Totuși clienții vor procura produse noastre, deoarece vom oferi un
produs nou pentru Republica Moldova, de calitate înaltă și natural, iar pe nișa
pe care ne vom orienta, nu există produse similare la moment. Mai mult decât
atât, clienții ne vor aprecia prin faptul că producem produse de calitate orientate
pentru clasa medie spre înaltă. Această categorie de consumator aratî preferințe
pentru produse noi și sănătoase, chiar dacă acestea pot avea un preț mai ridicat
decât media pe piață.
Un alt element unic de cucerire a pieței va fi strategia de stoc limitat (spre
exemplu in cazul produselor sezoniere 100% naturale). Acest stoc limitat va
crea cererea mai mare deoarece consumatorii au înclinații preferențiale spre
bunurile limitate.
Principalii clienți v-or fi cei individuali, iar produsele noastre v-or atrăgea în
special copiii sub 18 ani (adică aproximativ 20% din populația țării). Din
aceasta statistica putem deduce că afacerea noastră va fi destul de profitabilă,
însă produsele noastre nu sunt doar pentru copii, dar și pentru toți oamenii ce
preferă gustul dulce dar în același timp doresc produse ce nu vor afecta starea
sănătății. La momentul dat aceast tip de afacere nu există în Republica
Moldova.
III. Strategia de marketing
4.1 Modul de prezentarea produselor/serviciilor/lucrărilor
Pentru produsele noastre am selectat o culoare deosebită, care va fi 100%
atractivă și una dintre cele mai de top culori din acest an. Culoarea logo-ului
nostru este ”Mulberry-violet”. Fiindcă este destul de deosebită, produsul nostru
va capta atenția.
4.2 Politica de prețuri
Prețul se va stabili în urma aplicării unui adaos peste costul de producție. Prețul
va fi stabilit pornind de la un nivel de câștig așteptat/ produs. Suma așteptată ca
nivel de câștig/ produs se transformă în adaos procentual prin împărțirea
câștigului la costurile produsului.
4.3 Modalități
Afacerea noastră va crea condiții prielnice tuturor doritorilor de a incerca acest
produs. Spre exemplu va exista livrarea, ce va permite ca produsul nostru să
ajungă în orice colț al țării. Prin intermediul site-ului companiei va exista
posibilitatea de procurare a produselor care vor fi prezentate într-o formă
atractivă ce va permite consumatorului să ia o decizie informată.

4.4 Promovarea noilor produse


Pentru că în prezent persoanele privesc non stop practic informațiile distribuite
pe internet, în special pe rețelele de socializare, cum ar fi instagram, facebook,
propunem ca produsele noastre să fie promovate prin intermediul acestor web-
site-uri. Publicarea noilor produse și promovarea lor v-or permite atingerea unor
noi apogeuri.
În promovare se va pune accent pe faptul că produsul nostru este unul de desert
(dulce) care nu îngrașă și nu afectează negativ sănătatea. Practic el va oferi
oportunitatea unică de a savura un desert dulce fără cunoscutele remușcări
persoanle pe care le au persoanele ce încearcă să slăbească sau sa-și mențină
greutatea avută.
V. Managementul strategic și resursele umane
Pentru primii 2 ani se planifică afacerea să se extindă cu 3 filiale. Începând cu
anul 3 se planifică primele tentative de export a producției.
VI. Locaţia de implementare şi exploatare a investiţiei
Pentru ca afacerea noastră să aibă un profit avantajos, dorim să alegem un loc
într-un spațiu urban și popularizat, în care domină prezența copiilor și familiilor
ce va aduce un profit de bază pentru afacere, cum ar fi un loc arendat într-un
centru comercial.
VII. Descrierea investiției propuse în cadrul proiectului

Arenda spațiului comercial 300 eu.


Articole de investiție Investiții totale
Aparat Caramelizator+Marmit Max 19227 lei
Complex
Frigider 10000 lei
Mini-frigider 2000 lei
Blender smoothie 500 lei
Aparat cash 4000 lei
Cameră de securitate 800 lei
Șorț și berete personalizate 1000 lei
Șervețele personalizate 50 lei/per 100 buc.
Pahare personalizate 150 lei/per 50 buc.
Pai 63 lei/per 100 buc.
Bețișoare pentru fructele caramelizate 32 lei/per 100 buc.
din bambuc
a.Furnizori
 Republici Moldova este un stat agrar de aceea întreprinderea va avea un număr major la
solicitare de furnizori de fructe şi legume moldoveneşti , numărul acestora este de circa 195
de furnizori cum ar fi „Expo-Progres”, „Chiaola-Grup”, „Cristal”, „Refiner-Com”, „Doldan
Grup”, „RTI-Marcet”, „Avatarix”, „Cenar”, „Nuri”, „Paviramus”, „Vladimtus”,
„INTERAGROINVEST”, „Vedvand Impex”, „Vercan Grup”, „Olmar Grup”.

VIII. Planificarea resurselor intreprinderii.

Implementarea acestui sistem urmăreşte, în primul rând, eliminarea “insulelor


informaţionale” şi reunirea tuturor funcţiilor întreprinderii întrun sistem unic.

IX. Analiza SWOT pentru întreprindere.


PĂRȚI TARI
- asigură securitatea alimentară a populației;
- asigurarea organizmului cu vitamine;
- generează una din cele mai dinamice activitați economice aferente a sectorului
producția, prelucrarea și conservarea produselor bio ;
- tradițiile populației în consumul produselor bio;
- tendințe de creștere a volumelor de producție a produselor bio fabricate în sector;
- fabricarea produselor naturale este asigurat de producătorii autohtoni;
- sortimentul vast de produse fabricate;
- asigurarea siguranței alimentare pentru produsele fabricate;
- organigramele de conducere funcționale și procesuale, formalizarea
documentelor structurii organizatorice;
- instituirea unui sistem de control managerial;
- investiții în propria rețea de comercializare a produselor fabricate.

PĂRȚI SLABE
-produsele fabricate sunt ușor alterabile
- dependența directă de sectorul de creștere a produselor naturale;
- situația nefavorabilă în sectorul de aprovizionare cu materie primă;
- situaţia economico-financiară nesatisfăcătoare;
- lipsa viziunii de dezvoltare şi obiectivelor strategice;
- lipsa determinării nivelului mediului socio-psihologic;
- potențialul redus la realizarea funcţiilor manageriale
- nivelul redus de aplicare a metodologiilor manageriale;
-lipsa preocupărilor pentru sistemele integrate de management;
- cultura organizațională slab dezvoltată;
- lipsa sistemului informațional integrat ce ar permite monitorizarea activității per
ansamblu.
OPORTUNITĂȚI
-aprobarea la nivel de stat a reglementărilor tehnice necesare;
-integrarea producătorilor de materie primă cu procesatorii;
- ieșirea pe noi piețe de desfacere pe piața locală (regiunile rurale) şi la export
(Europa Occidentală şi țările CSI);
- protecția producătorului autohton;
- trasabilitatea în lanțul alimentar național;
- suportul partenerilor de dezvoltare;
- schimbări favorabile în politica bugetar-fiscală de stat;
- atragerea investițiilor străine.
RISCURI
-creșterea prețurilor la materia primă şi materiale;
- devalorizarea valutei naționale;
- creșterea tarifelor la resursele energetice;
- lipsa strategiilor/programe concrete de dezvoltare a sectorului;
- afectarea sectorului agrar ;
- afectare sectorului tehnic;
- migrarea populaţiei;
- schimbări demografice nefavorabile;
X.Structura organizatorică a întreprinderii SRL ”Caramello”

La întreprindere vor lucra buni specialiști în domeniu cum ar fi


Director și Manager general
Șef bucătar-cofetar
Bucatar –cofetar
Mănager de vanzări
Casier

S-ar putea să vă placă și