Sunteți pe pagina 1din 16

TEMA SPECIALITATI PROIECTARE

SPECIALITATE PERSOANA JURIDICA PERSOANA DE CONTACT

METROPOLITANT
Arhitectura INTERNATIONAL ARHITECTS Arh. Cezarina Pirlan
S.R.L.
Structura Ing. Claudiu Anton Ursu
Instalatii sanitare
Instalatii termice
Instalatii electrice curenti tari
Instalatii electrice curenti slabi
Sistematizare verticala

AVIZ SECURITATE LA INCENDIU


SPECIALITATE PERSOANA JURIDICA PERSOANA DE CONTACT

METROPOLITANT
Arhitectura INTERNATIONAL ARHITECTS Arh. Cezarina Pirlan
S.R.L.
Instalatii sanitare
Instalatii termice
Instalatii electrice curenti tari
Instalatii electrice curenti slabi
SSI
Verificator

AVIZ COMISIA TEHNICA DE CIRCULATII


SPECIALITATE PERSOANA JURIDICA PERSOANA DE CONTACT

METROPOLITANT
Arhitectura INTERNATIONAL ARHITECTS Arh. Cezarina Pirlan
S.R.L.
Studiu de trafic
Sistematizare verticala
Depunere documentatie
Sustinere comisie
TEMA
TELEFON EMAIL
DEPUS OBTINUT

0762.671.806 ldl_design@miagroup.ro

0745.468.790 claudiu.anton.ursu@gmail.com

TEMA
TELEFON EMAIL
DEPUS OBTINUT

0762.671.806 ldl_design@miagroup.ro

TEMA
TELEFON EMAIL
DEPUS OBTINUT

0762.671.806 ldl_design@miagroup.ro
PROIECT CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+1E, lucrari edilitare, amenajare exterioara, imprejmuire, signalistica, organizare de santier
AMPLASAMENT STR. TOPORASI, NR. 2-6, 6A, SECTOR 5, BUCURESTI, NR. CAD. 234531
BENEFICIAR S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.
PROIECTANT METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L.
STATUS AVIZE

IN CHARGE
NR. DEPUNERE
AVIZE AVIZATOR NR. DEPUNERE NR. COMPLETARE NR. APROBARE VALABILITATE STATUS OBSERVATII STATUS ESTIMARE PROIECTANT BENEFICIAR
COMPLETARE
ELABORATOR DATA DATA DATA DATA DEPUNERE
DATA

47761 836-T
a CERTIFICAT DE URBANISM PRIMARIA SECTOR 5 - - 05.08.2022 EMIS
19.06.2020 05.08.2020
b ACTE
ACTE DE PROPRIETATE - copie legalizata NESTARTAT
PLANURI OCPI 1:2000, 1:500 - anul in curs NESTARTAT
EXTRAS CF - valabil (30 zile) A.N.C.P.I. NESTARTAT
c DTAC
DTAC Arhitectura - 2 exemplare, original METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS S.R.L. IN LUCRU X
DTAC Structura - 2 exemplare, original IN LUCRU X
DTAC Instalatii electrice - 2 exemplare, original NESTARTAT X
DTAC Instalatii sanitare - 2 exemplare, original NESTARTAT X
DTAC Instalatii termice - 2 exemplare, original NESTARTAT X
d AVIZE SI ACORDURI DE AMPLASAMENT
d1 UTILITATI URBANE SI INFRASTRUCTURA
DE COMPLETAT CONFORM ADRESA:
- 2 planuri cadastrale anexa la CU, pe care sa fie figurate cotat
S5 - 20545059 92008406 fata de cele patru laturi ale proprietatii constructia P+1
ALIMENTARE CU APA APA NOVA S.A. IN LUCRU X
11.09.2020 15.09.2020 propusa si accesul la teren

DE COMPLETAT CONFORM ADRESA:


- 2 planuri cadastrale anexa la CU, pe care sa fie figurate cotat
S5 - 20545059 92008406 fata de cele patru laturi ale proprietatii constructia P+1
CANALIZARE APA NOVA S.A. IN LUCRU X
11.09.2021 15.09.2021 propusa si accesul la teren

S5 - 20545514 92009173
HIDRANTI APA NOVA S.A. - - 10/8/2021 EMIS X
02.10.2020 08.10.2020
324791395 324791395 Contract 256 din 27.10.2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. - - 8/5/2022 EMIS X
15.09.2020 26.11.2020 AVIZ CONDITIONAT

1379 100982
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA C.M. TERMOENERGETICA B. S.A. - IN ASTEPTARE X
24.08.2020 10.12.2020
20926007 / 8536209 315483636
GAZE NATURALE DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. - - 9/8/2021 EMIS AVIZ CONDITIONAT X
21.08.2020 08.09.2020
D5111 100/05/03/01/2827
TELEFONIZARE TELEKOM R.C. S.A. - - 8/27/2021 EMIS AVIZ CONDITIONAT X
21.08.2020 27.08.2020
10083 10083
SALUBRITATE S.C. SALUBRIZARE FAPT 5 S.A. - - 9/8/2021 EMIS X
08.09.2020 08.09.2020
167846 167846
TRANSPORT URBAN S.T.B. S.A. 11/16/2022 EMIS X
26.08.2020 16.11.2020
ALTE AVIZE/ACORDURI (PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE PREVEDERILE ALIN (1) ALE ART. 32 DIN PRESCRIPTII GENERALE

DEZMEMBRARE SUPRAFATA DE TEREN NECESARA PT


TRANSFERAREA IN DOMENIUL PUBLIC SI INSCRIEREA
IN C.F. A PARCELEI AFECTATE SERVITUTEA NU E CAZUL -
ADMINISTRATIVA, SUB FORMA IREVERSIBILA SI
TRANSMISIBILA

DECLARATIE IN FORMA AUTENTICA CU PRIVIRE LA


TRANSFERUL CU TITLU GRATUIT AL DREPTULUI DE
PROPRIETATE SPRE DOMENIUL PUBLIC (FARA A NU E CAZUL -
PRETINDE DESPAGUBIRI SAU ALTE COMPENSATII
MATERIALE)

d2 AVIZE SI ACORDURI PRIVIND


SECURITATEA LA INCENDIU I.S.U. BUCURESTI-ILFOV IN LUCRU X
25970 A fost transmisa completarea solicitata de DSP
IN ASTEPTARE X
SANATATEA POPULATIEI D.S.P. BUCURESTI 07.10.2020
d3 AVIZE/ACORDURI SPECIFICE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI/SAU ALE SERVICIILOR DESCENTRALIZATE ALE ACESTORA
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL D.I.T.L. SECTOR 5 NESTARTAT X
1873577 17165/19136 NU MAI E VALABIL EMIS S-a schimbat planul de situatie => a fost depusa documentatia
COMISIA TEHNICA DE CIRCULATII V1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - - pentru un aviz nou X
18.08.2020 04.11.2020 SE APLICA AVIZ V2 NEVALABIL
1905770 22829/1905770
COMISIA TEHNICA DE CIRCULATII V2 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - - 8/5/2022 EMIS X
27.11.2020 07.12.2020
BRIGADA RUTIERA BRIGADA RUTIERA BUCURESTI NESTARTAT X
MINISTERUL TRANSPORTURILOR MINISTERUL TRANSPORTURILOR NESTARTAT X
ATRIBUIRE NUMAR POSTAL PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN LUCRU X
AUTORIZATIA DE DESFIINTARE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DOVADA O.A.R. O.A.R. BUCURESTI NESTARTAT X
d4 STUDII DE SPECIALITATE
PLAN TOPOGRAFIC TOPOMETRIST AUTORIZAT A.N.C.P.I. ELABORAT

P.V. DE TRANSPUNERE A TRAMEI STRADALE


STABILITE PRIN PUZ, CU INDICAREA LOTULUI TOPOMETRIST AUTORIZAT A.N.C.P.I. NESTARTAT
DESTINAT CONSTRUIRII

P.V. DE GEOMETRIZARE, IN COORDONATE STEREO 70


(FARA A FI NECESARA DEZMEMBRAREA) A UNOR TOPOMETRIST AUTORIZAT A.N.C.P.I. NESTARTAT
PERIMETRE IN INTERIORUL PARCELEI DE FORME
GEOMETRICE ELEMENTARE CU RAPORTUL
LATURILOR ≤1/5
STUDIU GEOTEHNIC - verificat Af INGINER GEODEZ NESTARTAT
STUDIU DE INSORIRE - daca este cazul, cf. reglem.
RLU privind distantele fata de cladirile invecinate si ELABORAT
fata de cele de pe aceeasi parcela

CALCULUL COEFICIENTULUI DE TRANSFER TERMIC INGINER INSTALATII TERMICE NESTARTAT


"G" - verificat E
STUDIU DE TRAFIC - daca este cazul - peste 100 INGINER DRUMURI SI PODURI ELABORAT
autoturisme
STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR INGINER INSTALATII ELECTRICE
SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA, INGINER INSTALATII SANITARE NESTARTAT
DPDV AL PERFORMANTEI ENERGETICE INGINER INSTALATII TERMICE

REFERATE DE VERIFICARE LA TOATE EXIGENTELE DE VERIFICATOR MLPAT


NESTARTAT
CALITATE B,C,D,E,F

PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL 16237


e AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA A.P.M. BUCURESTI IN ASTEPTARE
26.08.2020
MEDIULUI
f DOCUMENTELE DE PLATA ALE URMATOARELOR TAXE
TAXA EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - 1% NESTARTAT X
din valoare lucrarilor (cf. functiunilor)
TAXA EMITERE AUTORIZATIE DE ORGANIZARE DE
SANTIER - 3% din valoarea declarata a lucrarilor NESTARTAT X

TAXA DE TIMBRU DE ARHITECTURA - 0,05% din NESTARTAT X


valoarea declarata a lucrarilor

LEGENDA
NESTARTAT
IN LUCRU
NU ESTE CAZUL / EMIS NEVALABIL
IN ASTEPTARE
EMIS / ELABORAT
PROIECT
AMPLASAMENT
BENEFICIAR
PROIECTANT
STATUS

NR.
NR. PIESA
CRT.
A
PARTI SCRISE
1 AS.01
2 AS.02
3 AS.03
4 AS.04
PARTI DESENATE
5 A.01
6 A.02
7 A.03
8 A.04
9 A.05
10 A.06
11 A.07
12 A.08
13 A.09
14 A.10
15 A.11

PARTI SCRISE
RS.01
RS.02
RS.03
RS.04
PARTI DESENATE
R.01
R.02
R.03
INST
PARTI SCRISE
ISS.01
ISS.02
ISS.03
ISS.04
PARTI DESENATE
IS.01
INST
PARTI SCRISE
ITS.01
ITS.02
ITS.03
PARTI DESENATE
IT.01
INSTALATII E
PARTI SCRISE
IETS.01
IETS.02
IETS.03
IETS.04
PARTI DESENATE
IET.01
IET.02
INSTALATII E
PARTI SCRISE
IESS.01
IESS.02
IESS.03
PARTI DESENATE
IES.01

LEGENDA
CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+1E, lucrari edilitare, amenajare exterioara, imprejmuire, signalistica, organizare de sa
STR. TOPORASI, NR. 2-6, 6A, SECTOR 5, BUCURESTI, NR. CAD. 234531
S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.
METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L.
DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE - D.T.A.C.

NUME PIESA

ARHITECTURA

Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu justificativ
Deviz estimativ

Plan de incadrare in zona


Plan zone de protectie retele existente
Plan de situatie - situatia imediata
Plan de situatie - situatia de perspectiva
Plan parter
Plan etaj
Plan invelitoare
Fatada Sud si Fatada Nord
Fatada Est si Fatada Vest
Sectiuni longitudinale
Sectiuni transversale
STRUCTURA

Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu justificativ
Borderou de calcul

Plan de sapatura
Plan fundatii
Detalii fundatii
INSTALATII SANITARE

Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu justificativ
Borderou de calcul

Schema coloanelor
INSTALATII TERMICE

Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu justificativ

Schema coloanelor
INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI

Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu justificativ
Breviar de calcul

Priza de pamant
Schema generala
INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu justificativ

Schema generala

NESTARTAT
IN LUCRU
IN ASTEPTARE
ELABORAT
anizare de santier

SCARA STATUS OBSERVATII STATUS

-
-
-
-

1:2000
1:500
1:500
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

-
-
-
-

1:50
1:50
1:20

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
PROIECT CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+1E, lucrari edilitare, amenajare exterioara, imprejmuir
AMPLASAMENT STR. TOPORASI, NR. 2-6, 6A, SECTOR 5, B
BENEFICIAR S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.
PROIECTANT METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS
STATUS DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINERE

N
R.
NR. PIESA NUME PIE SCARA STATUS OBSERVATII STATUS
CR
T.

ARHITECTURA
PARTI SCRISE
1 AS.01 Foaie de c -
2 AS.02 Lista de se -
3 AS.03 Memoriu jus -
4 AS.04 Deviz estim -
PARTI DESENATE
5 A.01 Plan de inc 1:2000
6 A.02 Plan zone d 1:500
7 A.03 Plan de situatie
1:500
- situatia imediata
8 A.04 Plan de situatie
1:500
- situatia de perspectiva
9 A.05 Plan parter 1:100
10 A.06 Plan etaj 1:100
11 A.07 Plan inveli 1:100
12 A.08 Fatada Sud 1:100
13 A.09 Fatada Est 1:100
14 A.10 Sectiuni lo 1:100
15 A.11 Sectiuni tr 1:100
STRUCTURA
PARTI SCRISE
RS.01 Foaie de c -
RS.02 Lista de se -
RS.03 Memoriu jus -
RS.04 Borderou d -
PARTI DESENATE
R.01 Plan de sa 1:50
R.02 Plan fundat 1:50
R.03 Detalii fund 1:20
INSTALATII SANITARE
PARTI SCRISE
ISS.01 Foaie de c -
ISS.02 Lista de se -
ISS.03 Memoriu jus -
ISS.04 Borderou d -
PARTI DESENATE
IS.01 Schema col -
INSTALATII TERMICE
PARTI SCRISE
ITS.01 Foaie de c -
ITS.02 Lista de se -
ITS.03 Memoriu jus -
PARTI DESENATE
IT.01 Schema coloanelor
INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI
PARTI SCRISE
IETS.01 Foaie de c -
IETS.02 Lista de se -
IETS.03 Memoriu jus -
IETS.04 Breviar de -
PARTI DESENATE
IET.01 Priza de p -
IET.02 Schema gen -
INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI
PARTI SCRISE
IESS.01 Foaie de c -
IESS.02 Lista de se -
IESS.03 Memoriu jus -
PARTI DESENATE
IES.01 Schema gen -
PROIECT CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+1E, lucrari edilitare, amenajare exterioara, imprejmuire, signalistica
AMPLASAMENSTR. TOPORASI, NR. 2-6, 6A, SECTOR 5, BUCURESTI, NR. CAD. 234531
BENEFICIAR S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.
PROIECTANT METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L.
STATUS DETALII DE EXECUTIE - D.E.
terioara, imprejmuire, signalistica, organizare de santier