Sunteți pe pagina 1din 3

COORDONATELE PROGRAMULUI DE FORMARE

Denumirea programului de formare:


”Managementul conflictelor și asertivitatea la școală”
Acest workshop este solicitat și susținut în cadrul liceului tehnologic din localitatea
Luncavița, jud Tulcea în vederea psihoeducației elevilor cu privire la conflictele din școală și
achiziționarea de tehnici pentru gestionarea lorși pentru sporirea asertivității.

Tipul programului de formare:


Workshopul aparține categoriei educației non-formale. Va avea o componentă teoretică, de
psihoeducație și una practică, prin exerciții de grup interactive, de tipul roleplay.

Număr de cursanți:
Numărul de cursanți va fi de 24 de elevi, cei din clasa selectată împreună cu conducerea
școlii. Înscrierea la curs se va face de către diriginta clasei, care va facilita accesul în cadrul
orei de dirigenție.

Perioada:
Workshopul se desfășoară pe o perioada de 2 saptămâni, cu o frecvență de 1 curs pe
săptămână. Durata unui curs este de 1h30 min, cu o pauză de 10 minute.
Workshopul are loc în perioada 15 - 30 Noiembrie 2020.

Locația:
Workshopul se desfășoară online, prin intermediul platformei Zoom.us. Înaintea fiecărei
sesiuni de curs se trimite linkul de acces fiecărui cursant.

Formatori:
Workshopul este susținut de Monica Popa, absolventă a facultății de Psihologie, în formare în
terapie cognitiv-comportamentală, consilier dezvoltare personală și formator.
DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Obiectivele workshopului
Principalele obiective ale programului sunt ca participanții să dobândească elemente de
educație relațională și de comunicare utile în desfășurarea unor interacțiuni funcționale si
anume:
 Să înțeleagă sursa și dinamica conflictelor.
 Să învețe să își recunoască emoțiile si cum se comportă sub imperiul lor.
 Să perceapă rolul comunicării în declanșarea conflictelor.
 Sa înțeleagă care sunt componentele unei comunicări eficiente, ce presupune
asertivitatea și care sunt barierele în calea comunicării, ajungându-se și la conflicte
astfel.
 Să perceapă care sunt soluțiile eficiente și constructive de soluționare a conflictelor și
ce obstacole posibile pot apărea în depășirea lor
Grupul țintă
Grupul țintă este format din elevii clasei a 10-a din cadrul liceului tehnologic mai sus
menționat.
Competențe dobândite în urma trainingului
În urma participării, participanții vor dezvolta competențe în:
 Dezvoltarea comunicării și sporirea asertivității
 Identificarea situațiilor care pot degenera în conflict și cum pot acționa.
 Strategii de abordare, gestionare și soluționare a conflictelor.
 Recunoașterea emoțiilor și abordarea lor.
Metode, tehnici și procedee de formare
În timpul workshopului se vor aplica următoarele tehnici și metode:
 Identificarea așteptărilor participanților și a cunoștințelor pe care le au despre subiect
 Prezentarea structurii workshopului și a obiectivelor trainerului
 Prezentarea propriu zisă – componentele urmărite pe fiecare modul
 Partea practică – exerciții de grup – roleplaying în conflicte și exemplificarea
asertivității
Rezultate estimate
Participanții vor participa activ pe durata sesiunilor, acestea fiind bazate pe interacțiuni între
ei pentru a exemplifica metodele și tehnicile prezentate.
Estimarea rezultatului este aceea de a dobândi competențe de comunicare eficientă,
identificarea situațiilor cu potențial de conflict și gestionarea conflictelor într-un mod
funcțional, bazându-mă pe partea de roleplaying.
Resurse necesare:
Pentru susținerea trainingului este necesar un calculator conectat la Internet pe care va rula
aplicatia Zoom si o prezentare a workshopului. Fiecare cursant va avea nevoie de propriul
calculator cu conexiune la Internet.
Organizarea programului de curs:
Structura primei sesiuni de curs (1h30min):
12:00 – 12.40 - Prima parte
 Prezentarea formatorului și a participanților.
 Reguli de lucru în modul online.
 Verificarea nivelului de cunoaștere a domeniului abordat
 Prezentarea emoțiilor și rolul lor în conflicte
 Elemente de comunicare eficientă. Obstacole în calea comunicării
12.40 – 12.50 - Pauza
12.50 – 13.30 – Partea a doua
 Exercițiu practic de identificare a emoțiilor
 Roleplaying comunicare eficientă vs. Comunicare deficitară, posibil generatoare de
conflict
 Feedback

EVALUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE


Pentru evaluarea workshopului, la finalul cursului, participanții vor completa un formular de
feedback asupra desfășurării cursului, a prestației trainerului, putând face recomandări pentru
sesiunile următoare.
Pentru evaluarea nivelului de asimilare a informațiilor de către cursanți, în ultima sesiune de
curs se vor organiza mini sesiuni de gestiune a conflictului.
Trainerul va pune la dispoziția dirigintelui materialele folosite, urmând a se evalua utilitatea
unui astfel de program la nivel de școală. De asemenea, va exista conlucrare cu psihologul
școlar.