Sunteți pe pagina 1din 24

REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE

EPANTOFI.RO

I. DISPOZIȚII GENERALE

II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN CADRUL MAGAZINULUI ONLINE ȘI APLICAȚIA

III. CONDIȚIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

IV. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE

V. COST, MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI

VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI

VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE


REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

VIII. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT

IX. LICENȚĂ

X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

XI. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI

XII. DISPOZIȚII PENTRU CLIENȚII NONCONSUMATORI

XIII. DISPOZIŢII FINALE

Anexe:

1. Modelul formularului de reziliere a contractului încheiat la distanță

Magazinul online www.epantofi.ro are în vedere drepturile consumatorului. Consumatorul nu


poate renunţa la drepturile sale prevăzute de legislația în vigoare. Dispozițiile acordurilor mai
puțin favorabile pentru consumator decât prevederile Legii cu privire la protecţia
consumatorilor vor fi nule, iar în locul lor se folosesc prevederile Legii privind protecţia
consumatorilor. Dispozițiile prezentului Regulament limitează drepturile consumatorilor care
le sunt conferite prin dispozițiile absolute ale legii, iar dubiile trebuie interpretate în favoarea
consumatorului. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile legale aplicabile
comerțului electronic iar în caz de neconcordanţă între dispoziţiile prezentului Regulament şi
prevederile de mai sus, prioritate vor avea dispozițiile legale.
I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.epantofi.ro este administrat de


eobuwie.pl S.A cu sediul în Zielona Góra (adresa locaţiei şi adresa de serviciu: ul. Nowy
Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polonia) înregistrată în registrul antreprenorilor, din
Registrul Național Judiciar cu numărul KRS 0000541722; Judecătoria de înregistrare în care
se păstrează documentația societății: Judecătoria regională din Zielona Góra Secţia VIII
Economică – KRS; CIF: 9291353356; BDO 000031285, Nr. de Înreg. în Reg. Com.:
970569861; adresa de e-mail: info@eobuwie.pl, număr telefon: (+48) 68 422 84 04, 0 801 002
024, 507 599 050 (număr taxat standard – conform tarifului operatorului). Datele de contact
pentru clienții din România: nr de telefon +40 371783601, adresa de e-mail: info@epantofi.ro

2. Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului


teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.

3. Regulament se adresează atât Clienților consumatori cât şi celor Nonconsumatori ce


utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Vânzare (cu
excepția punctului XII din prezentul Regulament care se adresează numai antreprenorilor).

4. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în
scopul plasării comenzii de către Client.

5. Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu


utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, mesaj electronic cu confirmarea
conținutului Contractului de Vânzare propus, despre care este vorba în pct. III, art.6 lit. a, a
Regulamentului constituie invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct.
7 din OUG 34/2014.

6.Ori de câte ori se folosesc următorii termeni notați cu majusculă aceștia vor fi interpretați în
sensul următor, dacă nu se prevede altfel în mod explicit în contextul utilizării lor.

a. APLICAȚIA – aplicație software (aplicație mobilă) pusă la dispoziția Clientului de către


Vânzător, destinată instalării pe un dispozitiv mobil deținut de către Client și care permite, în
special, utilizarea Magazinului Online fără necesitatea deschideri browserului web.

b. DRC –DRC – Departamentul Relații Clienți, care oferă Cliențiilor informații cu privire la
activitatea desfășurată prin intermediul Magazinului Online, printre care informații cu privire la
Produse, Magazin, Regulament sau Promoții valabile, în Zilele Lucrătoare și este disponibil
de luni până vineri și sâmbăta între orele indicate pe pagina epantofi.ro/contact, la numarul de
telefon +40 371783601, la adresa de e-mail: info@epantofi.ro, prin intermediul chat-ului online
în cadrul Magazinului Online precum și cu ajutorul formularului de contact din Magazinul
Online din secțiunea ”Contact”. Număr taxat standard – conform tarifului operatorului.

c. PREȚUL – exprimat în RON sau în altă monedă suma remunerației brute (conținând taxa
TVA) aparținând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în
conformitate cu Contractul de Vânzare. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția
cazului în care condițiile Promoției utilizate de către Magazinul Online stabilesc altfel.
d. ZI LUCRĂTOARE – una din zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale,
declarate zile libere.

e.PAROLA– un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, stabilit de către Client
atunci când creează un Cont. Înregistrarea contului necesită repetarea parolei de două ori
pentru a detecta și corecta greșelile. Clientul este obligat să păstreze parolele în
confidențialitate (nu dezvăluie persoanelor terțe). Vânzătorul oferă Clientului posibilitatea
modificării parolei.

f. CLIENT -(1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal și în cazurile prevăzute
de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate;(2) persoană
juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea
juridică; - care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu
Vânzătorul.În cazul în care Clientul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată,
acesta din urmă se angajează să obțină un consimțământ efectiv din punct de vedere legal al
reprezentantului său statutar pentru încheierea Contractului de furnizare a Serviciilor /
Contractului de Vânzare și să înmâneze acest consimțământ la fiecare solicitare a
Vânzătorului și, în principiu, ca parte a magazinului online, au caracterul de contracte
încheiate în mod obișnuit în chestiuni actuale mici din viața de zi cu zi.

g. CODUL CIVIL – Codului Civil Român,Legii 365/2002, OUG 34/2014, Legea 449/2003,
Legea 193/2000.

h. CONSUMATOR – Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător


care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.

i. CONT - Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (Login) şi Parolă introdusă de
Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului, permițând Clientului să
utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul
Loginului și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul
Online. Contul vă permite să stocați informațiile de adresă ale Clientului pentru produsele de
expediere, să urmăriți starea comenzii, să accesați Istoricul comenzilor precum și alte servicii
puse la dispoziție de către Vânzător. Clientul este responsabil pentru păstrarea secretului
parolei de acces în contul unic. Clientul înțelege că dacă încredințează cuiva parola contului
sau, acea persoană are acces și la datele sale personale. Datele personale introduse la
crearea contului nu vor fi transferate de magazinul online către terțe persoane.

j. COȘ - un serviciu oferit fiecărui Client care utilizează Magazinul Online pentru a-i permite
plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe produse, realizarea Rezervării, introducerea
codurilor de reducere care permit micșorarea prețului în condițiile anumitor contracte /
regulamente, vizualizarea unui rezumat al Prețurilor Produselor și al tuturor produselor
împreună (inclusiv eventuale costuri de expediere), vizualizarea estimată a datei de livrare a
Produselor. Coșul de cumpărături colectează ofertele depuse de Clienți pentru încheierea
Contractului de vânzare.Prin intermediul unei Comenzi pot fi adăugate în coș mai multe
produse în vederea încheierii Contractului de Vânzare. Informațiile privitoare la
comportamentul clientului de a adăuga sau a șterge cumparaturile din coș sau de cumpăra
sau nu, nu vor fi folosite pentru a crea un profil comportamental.
k. LOGIN – adresa de e-mail a Clientului furnizată în cadrul Magazinului Online în timpul creării
Contului

l. NEWSLETTER - Serviciul Electronic, care permite tuturor Clienților care îl utilizează să


primească informații periodice de la Vânzător, în special despre Produse, Magazin Online,
inclusiv produse și promoții noi, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de către
Client, cu acordul expres al Clientului. Termenii de furnizare a Serviciilor de Newsletter de
către Vânzător sunt stabiliți în reglementări separate, puse la dispoziție ca parte a Magazinului
Online.

m. PRODUS - bun mobil, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de
Vânzare între Client și Vânzător, după achitarea Prețului. Toate Produse prezentate în cadrul
magazinului Online sunt din fabrică noi.

n. PROMOȚIILE – condiții speciale de vînzare sau oferirea de servicii, reglementate în


condițiile exprimate în cadrul Magazinului Online, propuse de către Vânzător într-un timp
specificat, de care Clientul poate beneficia în condițiile specificate acolo, de ex. reducerea
Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile (Art.32 din OG 99/2000).

o. REGULAMENT – REGULAMENTUL/CONTRACT DE PRESTARE SERVICII – prezentul


document definește termenii de încheiere a Contractelor de Vânzare-Cumpărare încheiate
prin intermediul magazinului on-line www.modivo.ro , stabileste drepturile și obligațiile
Vânzătorului și Clientului printre care și serviciul de Rezervare. În cadrul serviciilor prestate
electronic, aceste regulamente sunt reglementate de prevederile legii 365/2002 privind
prestarea de servicii pe cale electronică.

p. MAGAZIN ONLINE – MAGAZIN ONLINE – platforma de vânzare care permite plasarea


Comenzilor de către Client precum și prestarea de servicii puse la dispoziție de către
Vânzător, administrate de către Vânzător, constituind un ansamblu de pagini de internet
corelate între ele, disponibile la adresa: www.epantofi.ro, dar și prin intermediul Aplicației.

q. VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICII – eobuwie.pl S.A cu sediul în Zielona Góra (adresa


locaţiei şi adresa de serviciu: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polonia)
înregistrată în registrul antreprenorilor, din Registrul Național Judiciar cu numărul KRS
0000541722; Judecătoria de înregistrare în care se păstrează documentația societății:
Judecătoria regională din Zielona Góra Secţia VIII Economică – KRS; CIF: 9291353356; Nr.
de Înreg. în Reg. Com.: 970569861;BDO 0310050223 adresa de e-mail: info@eobuwie.pl,
număr telefon: (+48) 68 3245 086 sau 604 831 801 (număr taxat standard – conform tarifului
operatorului). Datele de contact pentru clienții din România: +40 371783601, la adresa de e-
mail: info@epantofi.ro.

r. CONȚINUT/CONȚINUTURI - elemente de tip text, grafice sau multimedia (cum ar fi


informații despre Produs, imagini de produs, videoclipurile promoționale, descrierile,
comentarii), inclusiv lucrări în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și
imaginile ale persoanelor care sunt distribuite în cadrul Magazinului online de către Vânzătorul
respectiv, contractantul Vânzătorului, Clientului sau altei persoane care utilizează magazinul
online.
s. CONTRACT DE VÂNZARE - contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG
34/2014, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus
orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termeni sunt
specificați în prezentul Regulament. Contractul de vânzare este încheiat între Client și
Vânzător prin mijloacele de comunicare la distanță, după acceptarea Comenzii de către
Vânzător în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Regulament. Contractul de
Vânzare denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de
expediere și alte condiții relevante. Fiecare Produs este subiectul unui Contract de Vânzare.
Vânzătorul poate încheia un Contract de Vânzare cu un client nonconsumator și ca urmare a
încheierii unui Contract fără procedura stabilită în acești Termeni și condiții, care va fi
confirmată prin e-mail la solicitarea uneia dintre părțile la contract.

t. SERVICIU ELECTRONIC - serviciu oferit pe cale electronică în sensul înțelegerii Legii din
18 iulie 2002 privind prestarea de servicii electronice (Dz.U. din 2002 nr.144, poz. 1204 cu
modificările ulterioare), de către Vânzător către Client prin intermediul Magazinul Online în
conformitate cu Contractul de Furnizare a Serviciilor. În măsura în care serviciile sunt furnizate
de entități care colaborează cu Vânzătorul, dispozițiile corespunzătoare privind regulile de
utilizare a acestor servicii se regăsesc în regulamentele care reglementează furnizarea de
servicii de către aceste entități.

u. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR, LEGEA - OUG 34/2014 privind


drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionistii, OG 130/2000
privind protectia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta.

v. CERINȚE TEHNICE - cerințe tehnice minime ale căror îndeplinirea este necesară pentru
colaborarea cu sistemul teleinformatic utilizat de către Vânzător, printre care și încheierea
Contractul de Prestări Servicii sau încheierea Contractului de Vânzare și anume: (1)
calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet (în cazul Aplicației –
dispozitive mobile); (2) accesul la poșta electronică; (3) browser de internet: Mozilla Firefox
versiunea 17.0 și versiuni ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare,
Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, versiunea Google Chrome 23.0. și mai mare,
versiunea Safari 5.0 și o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului:
1024x768; (5) includerea în browser-ul web a capacității de a salva cookie-urile și de a folosi
Javascript; in cazul incheierii Contractului de Vanzare prin telefon: (6) prin telefon; în cazul
Aplicației: (8) sistemului de operare al dispozitivului mobil: Android versiunea 4.0.3 sau mai
mare, sau iOS 9.0.4 sau mai mare, (9), un dispozitiv mobil cu un serviciu de aparat de
fotografiat și geolocalizare (GPS). Pentru a încheia un Contract de vânzare, Clientul trebuie
să dețină o adresă de e-mail valabilă sau activă, precum și o tastatură sau un alt dispozitiv,
care oferă posibilitatea de a completa corespunzător formularele electronice.

w. COMANDA – declarație a Clientului care exprimă voința directă de a încheia un Contract


de Vânzare la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând
Produsele pentru care Clientul depune o ofertă pentru încheierea unui Contract de Vânzare
și datele Clientului necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. Ordinea
fiecărui Produs va fi tratată ca o ofertă independentă a Clientului pentru încheierea unui
Contract de Vânzare (facilități tehnice). Comanda poate primi un număr și toate ofertele vor fi
procesate în paralel. Acceptarea Comenzii înseamnă încheierea unui Contract de Vânzare (a
se vedea litera (s) de mai sus).
II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI APLICAȚIA

1. Vânzătorul prestează în cadrul Magazinului Online următoarele Servicii Electronice pentru


Client :

a. Contul,

b. oferă Clienților posibilitatea plasării Comenzilor precum și încheierea Contractelor de


Vânzare, în condițiile reglementate de prezentul Regulament;

c. prezintă Cliențiilor conținutului de reclame adaptat intereselor acestora;

d. oferă posibilității utilizării coșului de cumpărături;

e. oferă posibilității vizualizării Conținutul afișat în cadrul Magazinului;

f. Newsletter;

g. în cazul Clienților Aplicației (reglementările prezente pot fi aplicate Serviciilor Electronice


actuale sau introduse în viitor – posibilitatea utilizării Serviciilor Electronice stabilite care reies
din funcționalitatea Aplicației actuale ):

- scanarea cu ajutorul aparatului și salvarea codurilor de bare a produselor alese

- prezentarea produselor în cadrul Magazinului Online pe baza pozelor introduse alese de


către Client;

- căutarea cu ajutorul geolocalizației magazinului staționar al Vânzătorului sau a unui anumit


punct de preluare;

- limitarea Produselor sau a Promoției prezentate, de ex. mărimea indicată de către client (de
ex. Mărimea pantofului) sau categoria (de ex. produse, bărbați/femei/bebeluși);

- prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil (notificare push);

- crearea listei Preferințelor;

2. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au Contul creat, oferă gratuit următoarele
servicii prin intermediul Magazinului Online:

a. menținerea sesiunii Clientului prin logarea de către acesta în Cont (cu ajutorul browserului
sau a Aplicației);

b. stocarea și punerea la dispoziția Clientului prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor;

3. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:

a. completarea formularului de înregistrare, înțelegerea și acceptarea prevederilor prezentului


Regulament. Dacă clientul nu înțelege termenii folosiți îi recomandăm să nu se înregistreze.
b. și apăsarea butonului „Înregistrează-te” .

4. Contractul privind Prestarea Serviciilor se încheie odată cu primirea de către Client a


confirmării încheierii Contractului de Prestarea a Serviciilor trimise de către Vânzător la adresa
de e-mail furnizată de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o
perioadă nedeterminată de timp. Clientul poate în orice moment și fără a indica motivul, să
șteargă Contul (anularea Contului) prin trimiterea unei cereri către Vânzător, în special prin e-
mail la: info@epantofi.ro sau în scris la adresa: ul. Nou Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra.
Crearea contului nu este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul Magazinul Online.

5. Utilizarea Coșului începe în momentul în care clientul adaugă primul Produsul în coș.

6. Coșul de cumpărături este oferit gratuit și are caracter singular și se încheie atunci când
Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul nu finalizează Comanda
prin intermediul lui, iar Coșul de cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după
încheierea sesiunii browserul sau a Aplicației, inclusiv deconectarea, pentru o perioadă de
cel mult 7 zile, însă nu rezervă produsele. Atunci când Clientul utilizează Coșul fiind logat în
Cont prin intermediul browserului, conținutul Coșului se sincronizează cu Contul logat prin
Aplicație (și invers).

7. Clientul se obligă la:

a. furnizarea datelor conforme cu realitatea la plasarea Comenzilor sau în formularele de


înregistrare la crearea Contului;

b. actualizarea imediată a datelor, inclusiv datele personale, furnizate de către Client


Vânzătorului la momentul încheierii Contractului de Prestare Servicii sau a Contractului de
Vânzare, în special pentru realizarea corectă a serviciilor; Clientul are posibilitatea de a
modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului utilizând toate opțiunile
disponibile din cadrul secțiuni Cont;

c. utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către Vânzător într-un mod


care nu interferează cu funcționarea Vânzătorului Magazinului Online sau a Aplicației;

d. utilizarea serviciilor și funcționalității puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu


legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum şi regulile acceptate de către
societate.

e. utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate


cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum şi regulile acceptate de către
societate.

f. plata la termen a prețului și altor costuri stabilite de către Client și Vânzător, a sumei totale;

g. preluarea la timp a produselor comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;

h nefurnizarea și netransmiterea în cadrul Magazinului de Conținut interzis prin legea, în


special a Conținutului care încalcă drepturile de autor ale unor terțe părți sau proprietatea lor
personală;
i. nu inițiază următoarele acțiuni:

- transmiterea sau plasarea în cadrul Magazinului Online a unor informații comerciale


nesolicitate sau postarea oricărui conținut care încalcă legea (interzicerea publicării
conținutului ilegal);

- desfășurarea de activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de
informații care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează
cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare a Magazinului, Aplicației și realizarea plății;

- modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în


cadrul Magazinului a Prețurilor sau a descrieri Produselor.

j. descărcarea Aplicația doar din surse legitime.

8. Reclamații referitoare la furnizarea Serviciilor Electronice sau a Aplicației pot fi depuse de


ex.::

a. în scris la adresa: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polonia;

b. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: info@epantofi.ro;

9. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie/plângere:(1) natura și circumstanțele


referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și dată când a avut loc; (2) solicitarea
(doleanţele) Clientului; şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi
vor grăbi examinarea plângerii de către Vânzător. Cerinţele enumerate mai sus constituie un
model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se
omite.

10. Soluţionarea reclamaţiei de către Furnizor se poate face imediat, nu mai târziu de 30 de
zile calendaristice de la data confirmării primirii plângerii.

11. Vânzătorul permite Clientului să descarce gratuit Aplicația pe dispozitivul mobil al


Clientului de pe următoarele magazine online cu aplicații mobile, în special:

a. Apple App Store, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare iOS;;

b. Google Play, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android.

12. Utilizarea Aplicațiilor descărcate din alte surse decât cele menționate în art. 11 de mai sus,
poate duce la riscul de a compromite integritatea aplicației și conectarea la un software
dăunător, punând astfel în pericol securitatea dispozitivului mobil al Clientului și a datelor
stocate pe acesta.

13. Pentru a putea utiliza Aplicația, Clientul trebuie:

a. să consulte prezentul Regulament și informațiile furnizate despre Aplicație puse la


dispoziție în magazinele menționate la art. 11 de mai sus și să le accepte, și

b. să descarce Aplicația din magazinul menționat la art. 11 de mai sus, și


c. să instaleze Aplicația pe dispozitivul mobil, urmând instrucțiunile afișate atunci când
procesul de instalare este pornit sau furnizat de magazinele menționate la art. 11 de mai sus.

14. Aplicația se conectează cu Magazinul Online prin Internet.

15. Funcționalitatea Aplicației ajută la prestarea de către Vânzător a Serviciilor Electronice


într-un mod accesibil, facilitând utilizarea Magazinului Online de către Client, în special
familiarizarea cu Produsele, Conținutul și Prețurile.

16. Aplicația utilizează o tehnologie care stochează și accesează ID-ul clientului care permite
aplicațiilor off-line să funcționeze și salvează preferințele clientului care nu este conectat (care
implică accesul la memoria dispozitivului mobil). Aplicația stochează ID-ul clientului curent
până când clientul se conectează la aplicație, modifică site-ul web App Store din altă țară sau
dezinstalează (elimină) aplicația de pe dispozitivul mobil.

17. Pentru a utiliza funcționalitatea aplicației menționate la pct. II, art. 1 lit. g de mai sus, este
necesar ca Clientul să accepte în mod voluntar accesul aplicației la anumite funcționalități ale
dispozitivului mobil al Clientului, consimțământul voluntar al Clientului de a primi notificări
”push” sau de a oferi Vânzătorului informații despre preferințele Clientului.

18. Clientul poate revoca în orice moment consimțământul menționat la art. 17 de mai sus sau
poate dezinstala (șterge) Aplicația de pe dispozitivul său mobil utilizând setările
corespunzătoare ale dispozitivului în acest sens.

III. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

1. Principalele caracteristici privind prestarea cu luare în considerare a obiectului prestării


precum și a modalității de comunicare cu clientul sunt stabilite pe pagina fiecărui Produs.

2. Vânzătorul oferă posibilitatea depunerii Comenzii pentru Produse în următorul mod:

a. pe pagina Magazinului Online;

b. prin DRC:

- telefonic;

- poșta electronică;

- cu ajutorul programului de tip chat disponibil pe Pagina Magazinului Online..

3. În cadrul dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce noi modalități de


plasare de Comenzi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în conformitate
cu termenii și condițiile prezentului Regulament.

4. Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după plasare comenzii
de către Client.
5. Vânzătorul permite Clientului să plaseze Comanda prin intermediul Magazinul Online în
modul următor:

a. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de cumpărături și apoi merge la


formularul de Comandă.

b. Clientul care deține un Cont, confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor


necesare încheieri și realizării Contractului de Vânzare. Utilizatorul care nu deține un Cont
trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru
încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. În fiecare situație transmiterea de către
Client a datelor neactuale sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării Contractului.
În Formularul de Comandă este necesar specificarea următoarelor date ale Clientului: numele
și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal,
localitatea, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de Contractul
de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea Produsului (Produselor), în cazul disponibilităţii,
modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului (Produselor),
modalitatea de plată. În cazul clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară
furnizarea datelor firmei, dacă au solicitat emiterea unei facturi TVA în cadrul formularului, de
asemenea și un nr. de identificare fiscală.

c. Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător.

d. Clientul alege modalitate de plată a Prețului și a eventualelor costuri – a sumei totale


indicate în Formularul de Comandă în vederea realizării Contractului de Vânzare.

e. Clientul trimite Vânzătorului Comanda – (depune oferta) prin intermediul funcționalității


Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop (butonul ”Comand și Plătesc”). În cazul
Clientului care nu deține un Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul, se cere acceptarea
Regulamentul.

f. În timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Comand și plătesc”, Clientul are
posibilitatea să corecteze datele introduse în cadrul secțiunii ”Coș” prin adăugarea sau
ștergerea a poziției din Coș.

g. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul poate fi redirecționat către o pagină a unui
Prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plății;

6. În cazul în care Vânzătorul, din proprie inițiativă, propune Consumatorului încheierea unui
Contract de Vânzare cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, în special prin
telefon:

a. Vânzătorul trimite Clientului un mesaj electronic cu confirmare conținutului Contractului de


Vânzare propus.

b. Clientul trimite Vânzătorului Comanda cu ajutorul mesajului la adresa de e-mail de la care


a primit confirmarea menționată la art. 6 lit.a de mai sus.

c. în cazul unui Consumator care nu deține un Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul


se cere acceptarea acestuia.
7. În alte cazuri de încheiere a Contractului de Vânzare decât cele menționate în art. 6 de mai
sus cu utilizarea altor modalități de comunicare la distanță, inclusiv prin telefon, la inițiativa
Consumatorului, următoarele secțiuni se aplică în mod corespunzător, ținând seama de
circumstanțele și mijloacele de comunicare utilizate

8. Vânzătorul, ca răspuns la Comandă va trimite imediat Clientului un mesaj automat pe


adresa de e-mail furnizată către Client cu confirmarea primiri Comenzi și începerea verificării
ei.

9. După verificarea Comenzii, fără întârzieri nejustificate, Vânzătorul va trimite un mesaj


Clientului la adresă de e-mail furnizată, cu mesajul:

a. confirmarea acceptării uneia sau mai multor oferte individuale pentru Produsele prezentate
în Comandă și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii în ceea
ce privește produsele indicat în mesaj); sau

b. informații privind neacceptarea tuturor ofertele pentru produsele prezentate în comandă,


din motivele enunțate în special la punctul IV art. 5 de mai jos (lipsă plată); sau datorită
indicate la punctul XI art 5 de mai jos (colet refuzat/nepreluat).

10. Contractul de vânzare se încheie în clipa primirii ofertei (ofertelor), adică primirea de către
Client a mesajului menționat în art. 9 lit. a. de mai sus în ceea ce privește Produsele conținute
de aceasta. Vânzătorul trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului la adresa de e-
mail furnizată de către Client.

11. În cazul în care nu există nicio posibilitate de a accepta toate sau unele dintre ofertele
depuse în cadrul Comanzi, DRC va contacta Clientul pentru:

a. a informa Clientul despre incapacitatea de a accepta toate ofertele depuse în Comandă


privind încheierea Contractului de Vânzare; sau

b. confirmarea de către Client a voinței de realizarea parțială a comenzii pentru care


Vânzătorul a fost de acord să accepte oferte privind încheierea Contractului de Vânzare. În
acest caz Clientul poate anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele), ceea ce nu
încalcă dreptul său de retragere din Contract. Anularea Comenzii de către Client eliberează
Vânzătorul de obligația realizării acesteia. În cazul anulării comenzii se aplică art.12 de mai
jos.

12. În cazul în care ofertele depuse prin Comandă nu pot fi acceptate, Contractul de Vânzare,
în ceea ce privește Produsele indicate de către DRC nu va fi încheiat, iar Vânzătorul va
returna fără întârziere, plata efectuată de către Client în cel mult 14 zile, în măsura în care
Contractul de Vânzare nu a fost încheiat. Dispozițiile punctului VIII art. 6 a Regulamentul se
aplică în mod corespunzător.

13. Indiferent de aceasta, Vânzătorul poate să informeze Clientul despre starea Comenzii în
special prin trimiterea unui mesaj pe adresa de e-mail, SMS furnizată către Client sau prin
telefon.

14. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea produselor și să realizeze contractul


de Vânzare Cumpărare. În cazul în care nu este posibilă realizarea serviciului precum și în
alte situații definite de lege, pot fi aplicate normele Codului Civil în special în ceea ce privește
obligația de returnare imediată a beneficilor în favoarea Consumatorului. Daca livrarea nu
este posibilă din motive independente de magazinul online, Clientul are dreptul la rezilierea
contractului si restituirea tuturor sumelor achitate. Clientul nu poate solicita plata unor
prejudicii morale.

15. Valoarea totală a Comenzii include Prețul, costurile de livrare, și eventuale alte costuri ale
serviciilor opționale plătite și selectate de către Client. Vânzătorul poate desemna un prag,
privind Comanda minimă pentru care livrarea Produselor este gratuită. Dacă preţul total
incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii precum și costurile de livrare
(pentru transport, livrare şi servicii poştale) precum şi alte costuri nu pot fi calculate dinainte
în mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a prețului, costurile suplimentare de
transport, livrare, taxe poștale sau de altă natură, Clientul va fi informat pe paginile
Magazinului pe internet anterior înaintării Comenzii cât şi în momentul exprimării dorinţei
Clientului de a accepta Contractul de Vânzare.

16. Promoțiile disponibile în Magazinul Online nu se cumulează, dacă prevederile Promoției


nu stabilesc altfel.

IV. MODALITĂŢI ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSE

1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului, în principiu, cu condiția celor dispuse în pct. XI. Art.
5, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:

a. ramburs - plata la curier, în momentul primirii coletului;

b. plata prin transfer bancar în contul Vânzătorului;

c. plățile electronice și plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, în


conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul Magazinului Online.

2. Metode de plată actuale sunt specificate în cadrul Magazinului Online în secțiunea "Plăți"
și de fiecare dată pe pagina Produsului dat. Metodele disponibile de plată pot fi condiționate
și de metoda de livrare aleasă de Client.

3. Decontarea a tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se


efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;

4. În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la Clientul care a ales să plătească în


avans, adică plata prin transfer bancar, plată electronică sau plată cu cardul online, DRC poate
contacta Clientul în vederea reamintiri efectuări plății, inclusiv poate să trimită un e-mail.
Nerealizarea plății în termen de 3 zile de la plasarea Comenzii, iar apoi suplimentar încă în
termen de 2 zile duce la anularea Comenzii, respectiv anularea Contractului de Vânzare.
Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a
suporta consecințe, luând legătura cu Vânzătorul prin intermediul DRC, însă această acțiune
nu încalcă drepturile lui de retragere din contract.
5. În cazul în care Clientul alege să plătească ramburs la primirea coletului acesta este obligat
să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit
suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comanda până
la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe,de asemenea
această acțiune nu încalcă drepturile lui de retragere din contract.

V. COST, MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI

1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României. Livrarea produsului către Client
se plăteşte de către acesta, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel.
Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile
Magazinului Online la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii, inclusiv
în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.

2. Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.

3. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune
din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a
Produsului de către transportator.

4. Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 14 zile lucrătoare, cu


excepţia cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un
termen mai scurt.

5. Timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător este prezentat de


fiecare dată pe pagina cu Produsul și se calculează de la data livrării (începutul timpului de
livrare):

a. recunoașterea contului bancar sau a contului Vânzătorului – în cazul alegerii de către Client
a plății prin transfer bancar, plății electronice sau a plății online;

b. încheierea Contractului de Vânzare - în cazul în care Clientul alege metoda de plată -


ramburs.

6. La timpului de mai sus, se adăugă și timpul de livrare al Produsului de către transportator,


care depinde de tipul de livrare ales de către Client și este prezentat de fiecare dată pe pagina
cu Produsul dat precum și în secțiunea ”Realizare comandă” în cadrul Magazinul Online.

7. Dacă produsele nu au fost livrate în termen de 14 zile lucrătoare Clientul poate solicita
livrarea într-un termen suplimentar. Dacă nici în termenul suplimentar produsele nu sunt
livrate, Clientul poate solicita rezilierea sau rezolutiunea contractului.

VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI

1. Baza și responsabilitatea Vânzătorului față de Client, în cazul în care produsul vândut are
un defect fizic sau juridic (garanție), sunt specificate în prevederile Codului civil.
2. Produsele afișate în cadrul Magazinului Online pot fi cuprinse de garanția producătorului
sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției și durata ei sunt prezentate
pe documentul de garanție emis de către garant și inclus la Produs.

3. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse fără defecte.

4. Reclamația poate fi depusă de către Client, în scris, pe adresa: Str. Nowy Kisielin - Nowa
9, 66-002 Zielona Góra. Dacă reclamația se referă la un Produs, în general se recomandă
transmiterea acestuia Vânzătorului împreună cu reclamația pentru a permite Vânzătorului
examinarea Produsul. Detalii privind modalitățile de livrare a Produsului reclamat se găsesc
în Magazinul Online în secțiunea "Garanție".

5. Dacă Produs vândut are un defect, Clientul poate:

a. să depună o declarație de reducere a prețului sau retragere de la Contractul de Vânzare,


cu excepția cazului în care Vânzătorul va schimba fără întârziere și fără inconveniente
neplăcute pentru Client, Produsul defect cu unul fără defecte sau readuce produsul la
conformitate. Prețul redus ar trebui să rămână proporțional cu prețul rezultat din contractul în
care valoarea produsului defect rămâne la valoarea Produsului fără defect.Clientul nu poate
rezilia contractul dacă defectul este unul minor;

b. să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului.Vânzătorul


este obligat să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-
un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client potrivit prevederilor Legii
499/2003.

6. Clientul poate să solicite înlocuirea Produsului defect în locul înlăturării defectului propus
de către Vânzător sau poate să solicite înlăturarea defectului în locul înlocuiri Produsului,
doar dacă aducerea Produsului la conformitate cu contractul ales de către Consumator nu
este posibil sau ar necesita costuri mai mari în comparație cu modalitate de soluționare
propusă de către Vânzător. Atunci când se evaluează depășirea costurilor, se ia în
considerare valoarea produsului fără defecte, natura și importanța defectului constatat dar și
neplăcerile la care Consumatorul ar fi altfel expus.

7. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie a următoarelor aspecte: (1)


informaţii despre cazul şi împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact tipul defectului
şi data constatării acestuia; (2) solicitarea modului de a aduce Produsul în conformitate cu
Contractul de Vânzare sau declaraţie referitoare la micșorarea prețului sau renunțarea la
Contract; precum și (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea facilitează şi
grăbesc examinarea reclamaţiei de către Furnizor. Cerinţele enumerate mai sus constituie
doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate, dacă modelul recomandat
se omite.

8. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației imediat dar nu mai târziu de 15 zile de la data
primirii acesteia. În cazul în care Clientul solicită înlocuirea sau înlăturarea defectului sau
depune o cerere de reducere a prețului specificând suma la care prețul va fi redus iar
Vânzătorul nu a răspuns solicitării în termen de 15 zile, atunci solicitarea se consideră
justificată iar vanzatorul va fi obligat sa repare sau returneze suma rezultată din diferența între
prețul real și suma specificată.
9. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client sau realizarea
Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului în conformitate cu
art. 561 împreună cu cu art. 354 § 2 din Codul civil, Clientul va fi obligat să livreze Produsul
pe cheltuiala Vânzătorului, spre exemplu la Str,. Nowy Kisielin - 9, 66-002 Zielona Góra (sau
la adresa indicată de către Vânzător pe https://www.epantofi.ro/regulament). Detalii privind
modalitățile de livrare gratuită a Produsului reclamat se găsesc în Magazinul Online în
secțiunea "Garanție". În cazul în care, cu toate acestea, din cauza tipului de defect, tipului de
produs sau tipului de montare ar fi imposibil de livrat, Clientului poate să i se ceară să pună
la dispoziția Vânzătorului, după stabilirea în prealabilă a termenului, a Produsul în locul în care
se află acesta.

10. Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat în termen de doi ani de la
data livrării produsului către Client. Cererea de îndepărtare a defectului sau de schimb de
produs cu unul fără defecte se prescrie odată cu trecerea unui an calculând de la data la care
s-a constatat defectul , însă în cazul Comenzii depuse de către Consumator – termenul de
prescripție nu poate expira înaintea expirării termenului menționat în prima frază.

11. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse care sunt in conformitate cu
Contractul de vânzare cumparare.

12. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare,


dacă:

a) Corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care


vânzătorul le-a prezentat Clientul ca mostră sau model.

b) Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut
vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vănzare-cumparare

c) Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.

d) Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate


aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului, declarațiile produsului privind
caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta
produsului.

13. Clientul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în


termen de două luni de la data la care a constatat-o.

14. Orice reparare sau înlocuire va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită
de comun acord între Vânzator si Cumpărator. În cel mult 15 zile calendaristice de la data la
care Clientul a adus la cunoștință Vânzătorului lipsa de conformitate, Vânzătorul va comunica
Clientului decizia de reparare sau înlocuire urmând ca produsul conform să fie trimis în
perioada rezonabilă de timp stabilită de comun acord.

15. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client prin care acesta
se obligă să restituie Clientului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit, prețul
de reparare sau prețul de înlocuire a produsului cumpărat dacă produsul nu corespunde
condițiilor enunțate pe site, în declarația de conformitate sau în publicitate.
16. La cererea Clientului garanția va fi oferită în scris sau pe orice suport durabil, disponibil și
accesibil acestuia.

VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE


REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

1. Utilizarea căilor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și a căilor de atac au caracter


voluntar. Informațiile de mai jos au caracter informativ și nu constituie obligația vânzătorului
de a utiliza soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Declarația de aprobare sau refuzul de a
participa la soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind disputelor cu privire la protecția
consumatorului este depusă de către Vânzător pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil în
cazul în care, în urma unei reclamații depuse de Consumator, litigiul nu a fost soluționat.

2. Informaţii detaliate referitoare la posibilităţile de accesare de către Clientul consumator a


modalităţilor extrajudiciare de examinare a reclamaţiei, căile de revendicare şi condiţiile de
acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului pentru Societatea
Informațională și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.

3. Clientul consumator se poate adresa instanțelor judecătorești pentru a solicita încetarea


oricărei acțiuni a vânzătorului care încalcă dispozițiile prezentei legi sau despăgubiri pentru
prejudiciul suferit.

4. În conformitate cu Directiva nr 524/2013 din data de 21 mai 2013, implementată de


Parlamentului European și Consiliul European, punem la dispoziție legături / conectori
electronici către platforma ODR:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR
reprezintă, printre altele, o sursă de informații cu privire la modalitățile de soluționare
extrajudiciară și amiabilă a litigiilor care pot interveni între societățile comerciale și
consumatori.

VIII. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT

1. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen
de 30 zile fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege (ceea ce
reprezintă prelungirea termenului de 14 zile la dreptul de retragere prevăzut de Legea privind
Drepturile Consumatorului). Pentru exercitarea dreptului de retragere la timp Clientul trebuie
să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă.
Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.:

a. în scris la adresa: str. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra;

b. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: info@epantofi.ro;

c. prin utilizarea formularului de retragere, care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul


Regulament.
2. Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este
obligatoriu.

3. Perioada de retragere din Contractul de vânzare începe de la data la care Produsul a fost
preluat de către Consumator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât
transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare, care:

a. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi -de la intrarea în
posesie a ultimului produs lot sau parte sau

b. ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a


primului Produs;

4. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.

5. Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar în


termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea
Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a
produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client,
altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).

6. În cazul în care Consumatorul exercită dreptul legal de retragere, Vânzătorul va rambursa


plățile efectuate de Client folosind aceeași metodă de plată utilizată de Client, cu excepția
cazului în care Clientul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare care nu
implică niciun cost pentru el. În cazul în care plata nu poate fi rambursată utilizând aceeași
metodă de plată utilizată de Client, datorită faptului că Vânzătorul nu mai acceptă o metodă
de plată specifică, Vânzătorul va rambursa folosind metoda de plată care va corespunde pe
cât posibil cu caracteristicile metodei de plată utilizate anterior de Client. În cazul în care
Consumatorul exercită dreptul extins de retragere, Vânzătorul poate rambursa plata utilizând
metoda de plată indicată de Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să colecteze
însuși Produsul de la Client, acesta poate reține rambursarea plăților primite de la Client până
la returnarea Produsului sau Clientul furnizează dovada returnării acestuia, în funcție de
evenimentul care apare mai întâi. În cazul în care plata va fi returnată în contul bancar al
Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în
formularul de retragere) și, dacă Clientul nu indică contul bancar în care plata va fi rambursată,
Vânzătorul va returna plata către contul bancar cu utilizarea căruia Clientul a efectuat plata în
legătură cu Contractul de vânzare din care se retrage.

7. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care
a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei
îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia
personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului
înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa: ul. Nowy Kisielin -
Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polonia (sau la adresa indicată de către Vânzător pe pagina
https://www.epantofi.ro/returnare. Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de
cumpărare a produsului sau o dovadă electronică tipărită a achiziționării Produsului.

8. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-
un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea
Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul
este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un
mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea
Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea repunerii
produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs,
precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la
vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și
costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în
măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un
mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și
funcționarea).

9. Dreptul extins de retragere îi revine Consumator doar în legătură cu Produsele complete,


nedeteriorate și neutilizate, care dețin toate etichetele și elementele de securitate, care au fost
plasate pe Produs în momentul preluării acestuia de către Consumator sau de o terță parte
indicată de acesta. Consumatorul pierde dreptul extins de retragere atunci când folosește
Produsul într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura,
caracteristicile și funcționarea acestuia.

10. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Vânzătorul în cadrul
acțiunii promoționale poate propune Consumatorului ridicarea Produselor returnate, de către
Vânzător de la Consumator Sub rezerva art. 9 de mai sus, dreptul de retragere dintr-un
contract la distanță nu îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea
de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al
consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de
către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este
un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru
a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un
pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a
sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul
serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte
lucruri.

11. Vânzătorul poate, ca parte a unei campanii promoționale temporare, să acorde Clientului
dreptul de a se retrage din contract într-o perioadă specificată în cazurile menționate la
alineatul 1 propoziția 1 lit. b sau paragraful 10 de mai sus.

IX. LICENȚĂ

1. Drepturile exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Magazinului


Online de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele
Magazinului Online (marcă comercială), elementele grafice ale acestuia, Software-ul (inclusiv
Aplicația) precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt
proprietatea Vânzătorului sau a entității cu care Vânzătorul a încheiat contractul. Clientul are
dreptul să folosească Conținutul de mai sus, printre care și Aplicația, gratuit, precum și
utilizarea conținutului postat în conformitate cu legea și distribuit deja de alți clienți în cadrul
Magazinului Online, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentru utilizarea corectă a
Magazinului Online, în toată lume. Utilizarea conținutului, inclusiv a Aplicației, este admisibilă
numai în baza unei aprobări prealabile explicite acordate de entitatea îndreptățită, în scris sub
semnul nulități.

2. Clientul, inserând în cadrul Magazinul Online (inclusiv prin intermediul Aplicației) orice
Conținut, în special grafică, comentarii, opinii sau exprimării în cadrul Contului de Client sau
în altă parte a Magazinului Online acordă prin prezenta Vânzătorului licență neexclusivă,
gratuită,pentru utilizare, consolidare salvarea în memoria calculatorului, schimbarea
ștergerea, completarea, realizarea publică, afișarea publică, reproducerea și difuzarea (în
special pe Internet) a acelui Conținut, la nivel mondial. Dreptul acesta include dreptul de a
acorda sublicențe la executarea justificată de realizare a Contractului de Vânzare privind
Prestarea Serviciilor (inclusiv funcționarea și dezvoltare Magazinului Online), precum
și împuternicirea realizări lui individual sau prin intermediul unor subiecți terte drepturi
dependente în ceea ce privește crearea, personalizare, procesarea și traducerea creației m
în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. În ceea ce
privește situația în care Clientul nu are dreptul de a acorda licențe menționate în prezentul
punct 2, Clientul se obligă să obțină o astfel de licențe pentru Vânzător.

3. Indiferent de cele de mai sus, Aplicația face obiectul drepturilor de autor al Vânzătorului.
Odată cu instalarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului, Vânzătorul acordă Clientului
o licență neexclusivă pentru utilizarea Aplicației, inclusiv reproducerea Aplicației numai pentru
descărcarea pe dispozitivul mobil și pentru instalarea și rularea Aplicației pe dispozitivul mobil
al Clientului. Clientul poate instala Aplicații pe diferite dispozitive mobile ale Clientului, dar
numai o singură copie a Aplicației poate fi instalată pe un dispozitiv mobil.

4. Clientul nu are dreptul în special să traducă, să adapteze, să modifice, sau să facă orice
fel de modificări Aplicației, inclusiv modificarea codului sursă, cu excepția cazurilor permise
prin lege, Clientul nu are dreptul să utilizeze Aplicația pentru realizarea propriului profit.

X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător ca operator de date cu
caracter personal cu acordul expres al Clientului.

2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesare pentru crearea
Contului, utilizarea anumitor Servicii Electronice, transmiterea de oferte, promoții, reduceri,
stiri operaționale și pentru încheierea Contractului de Vânzare.

3. Mai multe detalii privind protecția datelor cu caracter personale pot fi consultate în
secțiunea ”https://www.epantofi.ro/politica-cookie” disponibilă în Magazinul Online
XI. RETRAGEREA DIN CONTRACT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI
MODIFICAREA REGULAMENTULUI

1. Vânzătorul poate în orice moment renunța la Contractul privind Prestarea Serviciilor sau
orice fel de contract cu privire la licență acordată în baza pct IX a Regulamentului cu Clientul
cu un preaviz de o lună din motive importante înțelese ca:(catalog închis):

a. modificarea legii care reglementează furnizarea de servicii electronice de către Vânzător,


care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce specificate în contractul încheiat
între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor celor de mai sus prin
hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau recomandări competente în limitele atribuite
de birouri sau organe abilitare;

b. modificare a modalității în care serviciul este oferit exclusiv din motive tehnice sau
tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);

c. schimbarea domeniului de aplicare sau furnizarea de servicii la care se aplică prevederile


prezentului Regulament, prin introducerea de noi, modificarea sau retragerea de către
Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente cuprinse de Regulament.

2. Indiferent de conținutul art. 1, luând în considerare grijile deosebite ale Vânzătorului pentru
protecția datelor personale ale Clientului și prelucrarea acestora pentru o perioadă rezonabilă
de timp, Vânzătorul poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor cu efect imediat, în caz
de inactivitate a Clientului în cadrul Magazinul Online pentru o perioadă neîntreruptă de minim
3 ani.Rezilierea contractului pentru inactivitate are ca efect stergerea datelor personale din
baza de date.

3. Vânzătorul, trimite declarației sa, conform celor specificate în pct. 1 și 2 de mai sus, la
adresa de e-mail indicată de către Client atunci când acesta creează un Cont sau plasează o
Comandă iar în cazul în care Vânzătorul nu dispune de o adresă de e-mail a Clientului - în
cadrul notificării din Aplicație.

4. Vânzătorul poate denunța Contractul cu Clientul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel
de acord cu privire la licența acordat în conformitate cu pct. IX a Regulamentului pentru o
perioadă de preaviz de șapte zile și/sau să refuze dreptul de utilizare a Magazinului Online
(inclusiv prin intermediul Aplicației) precum și plasare de Comenzii și/sau deasemenea poate
limita accesul la un anumit sau la întregul Conținut, din motive importante, adică în caz de
încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, adică în cazul în care Clientul
(catalog închis) încalcă prevederile punctului II.art.7. a, c, d, e, h, i, j a Regulamentului.

5. Din motive întemeiate, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului
Regulament, în cazul în care Clientul încalcă punctul II.art.7. f sau g al Regulamentului
(catalog închis) Vânzătorul poate să nu accepte oferta Clientului în ceea ce privește anumite
forme de plată sau livrare, pentru a evitarea altor daune. Prevederile prezente se aplică
indiferent de date de identificate a Clientului și ce date sunt furnizate la plasarea Comenzii și
în special atunci când Clientul încalcă punctul II.art.7.a al Regulamentului.

6. În cazul plasării unei alte Comenzi la alegerea a unei anumite metode de plată sau de livrare
de către Client, pentru care se aplică dispozițiile art.5 de mai sus, Vânzătorul va contacta
Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail a Clientului pentru a notifica Clientul
despre încălcarea Regulamentului și astfel neacceptarea ofertei cu utilizarea a anumitei
metode de plată sau de livrare, indicând modalități alternative de plată sau de livrare.
Dispozițiile punctului IV art. 4 se aplică în mod corespunzător

7. Clientul căruia i se aplică prevederile paragrafului art. 4 sau 5 de mai sus poate utiliza
Magazinul Online sau poate utiliza o anumită metodă de plată sau livrare după contactul în
prealabil cu Vânzătorul (prin DRC) și obținerea acordului Vânzătorului pentru continuarea
utilizării Magazinul Online sau folosind o anumită metodă de plată sau metodă de livrare.

8. Regulamentul și anexele la Regulament constituie un contract standard în sensul art. 384


§ 1 din Codul civil.

9. Vânzătorul poate aduce modificări la prezentul Regulament (cu excepția pct. XII a
Regulamentului, care se aplică clienților care nu sunt consumatori și care se pot modifica în
orice moment în conformitate cu legislația generală aplicabilă), dacă cel puțin unul dintre
următoarele motive este exclus (catalog închis):

a. modificarea legilor care reglementează vânzarea de către Vânzător a Produselor sau


prestarea serviciilor prin mijloace electronice care influențează drepturile și obligațiile
reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a
interpretării dispozițiilor de mai sus prin hotărâri judecătorești, sau a organelor abilitare.

b. modificare a modului de prestare a serviciilor datorată exclusiv din motive tehnice sau
tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);

c. schimbarea direcției sau modalității de furnizarea de servicii la care se aplică prevederile


Regulamentului, prin introducerea, modificarea sau retragerea de către Vânzător a
funcționalității sau serviciilor existente reglementate de prezentul Regulament.

10. În cazul realizării unor modificări în ceea ce privește Regulamentul, Vânzătorul va pune la
dispoziție un Regulament uniform prin publicarea pe site-ul Magazinului Online și printr-un
mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel
încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său; Dacă Vânzătorul nu dispune de o
adresă de e-mail a Clientului, informația despre modificarea Regulamentului va fi trimisă
Clientului în cadrul informărilor prin intermediul Aplicației.

11. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data
trimiterii anunțului privind modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de
Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind
Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la
modificarea Regulamentului. Modificarea Regulamentului nu influențează Contractele de
Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Regulamentului.

XII. DISPOZIŢII PENTRU CLIENȚII NONCONSUMATORI

1. Prezentul punct XII din Regulament se referă numai la Clienții și Beneficiarii care nu au
calitatea de Consumator (persoană fizică).
2. Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client
nonconsumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la
Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive
Clientului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.

3. În cazul Clienţilor nonconsumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile


de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părţi, indiferent de metoda
de plată aleasă de Client sau a prevederilor din Contractul de Vânzare.

4. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul


nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere
accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru
pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport
până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.

5. Potrivit Codul civil, este exclusă răspunderea vânzătorului privind garanția produsului față
de un antreprenor.

6. În cazul Clienților care nu au calitatea de Consumator, Vânzătorul poate rezilia Contractul


privind Prestarea Serviciilor sau orice acord de licență încheiat în conformitate cu
Regulamentul cu efect imediat și fără a identifica cauza prin trimiterea unei declarații către
Client în orice formă.

7. Nici Vânzătorul sau angajații acestuia, reprezentanții autorizați și agenții nu sunt


răspunzători față de Client, subcontractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau
agenți pentru orice fel de daune, inclusiv pierderi de profit, cu excepția cazului în care
prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.

8. În fiecare caz privind stabilire răspunderi Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților


autorizați și / sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de consumator, indiferent de temeiul
său juridic, este limitată - atât în cadrul revendicării unice, cât și în cazul oricăror cereri totale.
- până la valoarea prețului plătit și a costurilor de livrare din ultimul Contract de Vânzare, dar
nu mai mult de o mie o sută lei.

9. Toate litigiile apărute între Furnizor / Vânzător şi Beneficiar / Client nonconsumator vor fi
supuse unei instanţe judecătoreşti competente

10. Pentru clienții nonconsumatori, Vânzătorul poate modifica Regulamentul în orice moment
în baza legilor generale aplicabile

XIII. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentul intră în vigoare începând cu data de 25.01.2021.

2. Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba română.


3. Securizarea, asigurarea și punerea la dispoziție a prevederilor relevante ale Contractului
privind prestarea Serviciilor pe cale Electronică se realizează prin trimiterea unui mesaj la
adresa de e-mail furnizată de către Client.

4. Asigurarea, securizarea, divulgarea și confirmarea către Client a prevederilor esențiale ale


Contractului de vânzare are loc prin trimiterea către Client a unui e-mail de confirmare a
comenzii (suport durabil). Conținutul contractului de vânzare este înregistrat și securizat
suplimentar în sistemul IT al magazinului online. După încheierea Contractului de vânzare,
Vânzătorul furnizează Clientului o dovadă a cumpărării în format electronic sau împreună cu
expedierea care conține Produsul. Specificația comenzii poate fi, de asemenea, atașată la
expediere. Dacă Clientul solicită o factură cu TVA, Clientul este de acord că factura cu TVA
va fi trimisă la adresa de e-mail furnizată de acesta. Vânzătorul poate introduce metode
tehnice de autentificare a Clientului înainte de a colecta dovada cumpărării sau factura TVA.

5. Vânzătorul furnizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de pericol pentru


securitatea funcționalității sau serviciilor furnizate în cadrul Contractului privind prestarea
Serviciilor. Utilizarea Serviciilor Electronice este asociată cu riscurile tipice de transmitere a
datelor prin Internet, cum ar fi diseminarea, pierderea sau accesul persoanelor neautorizat.

6. Conținutul Regulamentului este disponibil gratuit clienților la următoarea adresă URL


https://www.epantofi.ro/regulament, dar și în cadrul Aplicației unde clienții îl pot vizualiza și
tipări în orice moment.

7. Vânzătorul informează faptul că utilizarea Magazinului Online prin intermediul unui browser
Web sau a Aplicații, inclusiv plasarea unei Comenzi și efectuarea unui apel telefonic către
DRC, poate implica suportarea unor costuri privind conectarea la Internet (comision de
transmitere de date) sau al costurilor de conectare privind efectuarea unui apel telefonic, în
conformitate cu tariful furnizorului de servicii utilizat de către Client.

8. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se aplică dispozițiile


generale aplicabile ale legilor române, mai exact: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea 356/2002 privind
comerțul electronic, HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea
legii 356/2002 privind comerțul electronic, legea 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesioniști și consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea
produselor și garanțiile asociate acestora, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice..

9. Alegerea legislației poloneze în temeiul prezentului regulament nu privează consumatorul


de protecția acordată acestuia pe baza unor dispoziții care nu pot fi excluse prin intermediul
unui acord încheiat între Vânzător și Consumator în temeiul legii care, în conformitate cu
reglementările aplicabile, ar fi adecvat în absența alegerii.
Anexa nr. 1 – Exemplu Modelul formularului de reziliere a contractului încheiat la
distanță

ATENŢIE! - Vă rugăm să fiți atenți atunci când ne trimiteți Produsul pentru a evita
trimiterea greșită a altor articole în locul Produsului returnat

MODELUL FORMULARULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI

(acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)

Destinatar:

eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9,

66-002 Zielona Góra,

Eu / Noi (*) prin prezenta vă informez/informăm (*) despre retragerea mea / noastră din
contractul de vânzare a următoarelor articole (*) contract pentru furnizarea următoarelor
articole (*) contract pentru lucrări specifice constând în executarea următoarelor articole (*) /
pentru furnizarea serviciului următor (*):

Data încheieri contractului(*)/ridicarea produsului(*)

Număr de comandă (dacă este cazul; numai opțional)

Prenume și nume / Denumirea consumatorului (*)

Adresa consumatorului

Semnătura consumatorului (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)

Data

(*) Tăiați dacă nu este cazul