Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 2

Prefixe, sufixe: posibile capcane


-          absorbţie, adsorbţie
-          abstracţie, extracţie
-          achiziţie, percheziţie, rechizitoriu, rechiziţie, recuza, recuzita, inchiziţie
-          acţiune, reacţiune, reacţie,
interacţiune                                                                                                                                          
               
-          aclamaţie, declamaţie, reclamaţie
-          act, actual, actualitate, actualiza
-          abroga, deroga
-          accident, accidental, accidentat, incident (subst., adj.)
-          aderare, adeziune, aderenţă
-          adeziune, adeziv
-          admite, comite, remite, transmite
-          admisie, comisie,  emisie, omisiune, transmisie, misiune
-          amorf, izomorf, zoomorf, antropomorf
-          ateu, monoteist
-          atemporal, temporal, temporar
-          asocia, disocia
-          aspira, respira
-          audio, auzi, audibil, audit, auditoriu, audienţă
-          aparat, aparataj
-          ascendent, descendenţă, condescendenţă…
-          atrage, extrage, retrage, trage, distrage
-          aspiraţie, conspiraţie, inspiraţie, respiraţie, transpiraţie, expirare
-          an, anual, anuar, anuitate
-          apatic, antipatic, simpatic
-          aseptic, antiseptic
-          atracţie, abstracţie, extracţie, contracţie
-          bate, bătător, răzbătător, străbătător
-          bloc, blocaj, debloca
-          cald, căldură, călduros, încălzit
-          cesiune, concesiune, concesie, procesiune, recesiune; secesiune, succesiune
-          convieţui, supravieţui
-          construcţie, obstrucţie
-          complement, compliment, suplement, supliment, implementa
-          constructor, constructiv
-          creator, creativ
-          decizie, incizie, circumcizie, precizie
-          dicţie, dicţiune, contradicţie, contrazicere, interdicţie, predicţie
-          echipă, echipaj, echipament, echipare
-          elabora, colabora, laborator, laborios
-          executor, executant, execuție
-          explicaţie, complicaţie, aplicaţie
-          ejecţie, dejecţie, interjecţie
-          evoluţie / involuţie, revoluţie
-          extrem, extremum, extremă
-          eubioză, simbioză
-          eminent, iminent
-          forma, formaţie, conformitate, conformare, deformaţie, diform, filiform, informaţie,
punctiform
-          frig, friguros, înfrigurat
-          funcţie, funcţiune, funcţional, funcţionar, disfuncţional
-          for, forum
-          fuziune, confuzie, efuziune, difuziune, difuzabil
-          găti, pregăti
-          interdisciplinar, pluri…, multi…
-          infecţie, defecţiune, fecale
-          injecţie, interjecţie,
-          inscripţie, prescripţie
-          incizie, precizie
-          instaurare, restaurare, restauraţie, restaurant
-          împrejurare, împrejmuire
-          jug, înjuga, conjuga, subjuga
-          latură, b       ilateral, echilateral, multilateral, lăturalnic, colateral
-          lecţie, colecţie
-          legislaţie, legislatură
-          logoped, pedolog
-          lumină, luminat, luminos
-          maxim, maximum, maximal, maximaliza (similar: minim, optim – dar...optimiza, nu
optimaliza)
-          misă (miză), premisă
-          misiune, omisiune, promisiune,  transmisie, emisie, emisiune, demisie
-          moral, amoral, imoral
-          monomotor, bi…, tri…, cuadri…; biped, tre…, …, monovalent, bi... … /..
-          normal, anormal, nenormal
-          ordin, ordona, coordona, subordona
-          ortoped, pedofil
-          partiţie, repartiţie, participare, participant, parte, partid, partizan, multipartid, parțial,
partajat
-          pelerină, pelerin, pelerinaj
-          petiţie, competiţie
-          plasa, amplasa, deplasa, amplasament, deplasament
-          poziţie, depoziţie, dispoziţie, indispoziţie, opoziţie, transpoziţie
-          promovabilitate, promovare
-          preconiza, prognoza
-          promovare, promoţie
-          prestaţie, prestanţă
-          rânduială, orânduire
-          reflexie, reflecţie, reflex, reflectat, reflectorizant
-          rotire, rotaţie, turaţie
-          sens, consens, contrasens, disensiune
-          simetric, asimetric, nesimetric
-          sistemic, sistematic
-          sorbi, absorbi, resorbi
-          spirit, …ual, …ualitate / materie, material, …itate
-          spaţiu, spaţial, spaţios, spaţiat
-          sumă, asuma, consuma
-          trage, atrage, distrage, retrage
-          vers, verso, avers, revers, aversiune, aversă
-          …craţie, …grafie