Sunteți pe pagina 1din 2

Demers didactic centrat pe competențele cheie

Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română


Profesor: Trincă Ileana
Clasa: a VII-a
Unitatea tematică: ”Călătorii în necunoscut”
Subiectul: ,,Conjuncția”
Tipul lecţiei:  lecție recapitulativă
1. Competențe de comunicare în limba maternă:
Pentru a face lecţia mai interesantă am încercat să dezvolt cât mai multe dintre competenţele
cheie europene astfel:
a) organizați în patru grupe, elevii cerințele specifice fiecărei grupe;
b) prima grupă formează enunțuri cu toate conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale
copulative;
c) a doua grupă formează enunțuri cu toate conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale
adversative;
d) a treia grupă formează enunțuri cu toate conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale
disjunctive;
e) a patra grupă formează enunțuri cu toate conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale
adversative.
2. Competențe de comunicare în limbi străine:
Elevii încearcă să găsească o echivalență între grupele de conjuncții din limba română și
engleză.
3. Competențe matematice și compețente de bază în științe și tehnologii:
Elevii încearcă să evidențieze erorile de mesaj când aceste conjuncții nu sunt corect
folosite, inclusiv la nivel de punctuație.
4.  Competențe  digitale
Elevii caută pe internet, având ca resursă materială tabletele din școală, informații despre
aportul semnatic al fiecărei conjuncții și conversiunea acestora.
5.  Competența de - A învăța să înveți
Elevii vor achiziționa și procesa noi cunoștințe, vor învăța să extragă și să utilizeze
eficient informațiile pentru a formula mesajul textului.
Elevii învață să utilizeze mijloacele didactice moderne pentru a căuta informații noi și
învată să aplice noile cunoștințe în viața de zi cu zi.
6. Competențe sociale și civice:
Elevii lucrează în echipă interacționând, participând activ și colaborând.
7. Competențe - Spirit de inițiativă și antreprenoriat
Elevii vor lucra în echipe pentru a realiza un poster cu tema ”Vorbește corect ca să fii
înțeles corect!”
8.Competențe - Sensibilizare și exprimare culturală
  Elevii vor urmări, sub îndrumarea profesorului, un film documentar  despre emoțiile trăite
și afișarea acestora, dar și schimbarea lor când sunt greșit folosite duverse cuvinte, inclusiv
conjuncții.
Bibliografie:
1.      Suport de curs CRED, Modulul I:
Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări necesare
M 1.1. Competențele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educație și formare europene la
societatea cunoașterii;
2.      Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a VI-a,
București, 2017.