Sunteți pe pagina 1din 1

REDACTARE REFERATE

1. Temele sunt generoase astfel încât vă puteți alege secțiuni ( exemple – MODIFICĂRI
FUNCȚIONALE MASTICATORII LA PACIENTUL GERIATRIC EDENTAT TOTAL
sau MODIFICĂRI ALE GUSTULUI LA PACIENTUL GERIATRIC EDENTAT
PARȚIAL SAU TOTAL, etc)
2. Referatele trebuie să cuprindă un număr cuprins între 2-5 pagini
3. Redactarea referatelor se va face consultând literatura actuală de specialitate (articole cu
tematică similară) cu precizarea bibliografiei. (NU se i-au în considerare capitole din
cărți)
4. Încărcarea referatelor pe platforma Moddle se va face pe data de 03.06.202, în intervalul
orar 8,00-20,00.