Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA STRUCTURALĂ MODERNĂ – COMPUTER METHODS IN STRUCTURAL ANALYSIS

Blocurile de temelie a teoriei unificate pentru analiza structurală sunt reprezentate de


metodele de calcul ale algebrei liniare.

Doar prin teoria matriceală dualitatea conceptelor: echilibrului și compatibilității se pot uni
prin inermediul principiului deplasărilor virtuale și a forțelor virtuale și exprimate ca și legea
(contregredient law).

Dualitatea = coexistența a două principii sau a două elemente diferite, opuse.

Prima dată ne uităm la principiile mecanicii ce stau la baza (în dedesubturile) metodelor de
calcul dezvoltate, pe urmă aceste principii se dezvoltă astfel încât să formeze o teorie unificată
coerentă care poate fi folosită pe urmă pentru a aproximarea soluției ecuațiilor diferențiale
parțiale ale mecanicii solidelor, aplicate diferitelor forme structurale cum sunt cadrele, plăcile,
păcile subțiri sau solidul continuu.

Interpolation theory formează o parte importantă a FEM.

De văzut Gauss divergence theorem.

De observat care sunt legile constitutive pentru material. În carte se dezvoltă ecuația
constitutivă, incrementală elasto-plastică astfel încât pe urmă această terie se paote aplica
pentru o varietate de modele de materiale disponibile.

Principiile staticii, calculului deplasărilor etc. sunt și acum predate prin intermediul metodei
forțelor. Metoda deplasărilor (direct stiffness method) fiind mult mai populară în practică (are
avantaje semnificative doar pentru structuri de dimensiuni mari).

În metoda deplasărilor – proprietățile de rigiditate sunt exprimate duncșie de sistemul de


coordonate globalși sunt asamblate prin intermediul matricii de transformare. Modul de
asamblare ține cont de topologia și modul de îmbinare a elemntelor structurii.

Cap.1 Matematică

Cap.2

Cap.6 – Calculul încărcărilor critice elastice. Aici se tratează analiza geometric neliniară atât
pentru elemente linaire cât și pentru plăci membrane (shells) = aceste forme constituie o
aplicație importantă pentru găsirea formei, analiza și proiectarea structurilor întinse (de ex.
rețele de cabluri) – îți dă capacitatea de calcul al încărcării de flambaj la cadre (frame buckling
load).

Cap.7 prezintă FEA al solidului continuu.

Cap.8 prezintă analiza la încovoiere a plăcilor cu deplasări mici (small deflection plate bending
analysis).

Cap.9 Analiza plăcilor subțiri (Shells) –printre altele și cum evităm probleme cum ar fi shear
locking sau cele ale membranelor.
ANALIZA STRUCTURALĂ MODERNĂ – COMPUTER METHODS IN STRUCTURAL ANALYSIS

S-ar putea să vă placă și