Sunteți pe pagina 1din 4

DINAMICĂ. Dynamics of structures theory and applications to earthquae engineering – A.

Chopra

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE. ECUAȚII ALE MIȘCĂRII. ENUNȚAREA PROBLEMEI. METODE


DE SOLUȚIONARE ALE PROBLEMEI

1.1 STRUCTURI SIMPLE....................................................................................................................................................

- ne interesează să înțelegem vibrația structurii când este supusă la încărcări laterale

Încărcarea laterală se poate aplica:

- la partea superioară a structurii


- poate fi impusă prin mișcarea orizontală a terenului.

Structuri simple = Ce pot fi idealizate ca structuri cu o masă m concentrată sus care stă pe o
structură a cărui masă o neglijăm dar care are o rigiditate pe direcție laterală k.

(de exemplu un acoperiș din beton foarte rigid care stă pe niște stâlpi zvelți = unde deplasarea
laterală a acoperișului rigid (masei) depinde de rigiditatea stâlpilor k).

Masa m= cu masa acopeșului

Rigiditatea laterală k = cu rigiditatea laterală a stâlpilor.

Deocamdată presupunem că mișcarea laterală a acestor structuri simple este mică în sensul că
structura suport (stâlpii) se deformează în raza elastică de comportare a materialului.

Ecuația
differențială ce guvernează deplasarea laterlaă u(t) pentru structura idealiztă fără aplicarea
unei forțe exterioare laterale (fără excitații exterioare = forțe aplicate sau
mișcarea terenului) este:

Masa sistemulu idealizat pornește dintr-o poziție inițială deplasată u(0), se deplasează masa
lateral pe urmă i se dă drumul masei și structura se lasă să vibreze liber rezultă faptul că
structura va oscila sau (vibra) înainte și napoi în jurul unei poziții inițiale de chilibru.

Undr-un sistem fără amortizare aceste oscilații ar continua la infinit (teoretic).


DINAMICĂ. Dynamics of structures theory and applications to earthquae engineering – A. Chopra

În realitate există o amortizată (foarte greu de cuantificat) care după ce structurii i se dă


drumul din poziția deplasată și începe a oscila, această oscilație scade continuu cu o anumită
amplitudine până când ajunge în poziție de repaus (poziția inițială de echilibru). Această
scădere în amplitudine a vibrațeie diferă de la o situție la alta (de exemplu este influențată de
materialul din care este alcătuită structura, de congfigurația structurii etc.)

Când nu avem nici o forță prezentă care să inducă și să susțină vibrația rezultă avem VIBRAȚII
LIBERE.

Procesul de diminuare treptată a vibrațiilor se numește amortizare (damping).

Energia cinetică și energia de deformație a sistemului ce vibrează este disipată prin diferite
mecanisme de disipare. Aceste mecanisme de disipare trebuie incluse în idealizarea strucutrală
pentru a incorpora scăderea în intensitate a vibrațiilor (observate în experimente).

Cel mai des utilizat mecanism de amortizare este cel vâscos (unul din motive este că este cel
mai simplu de abordat din punct de vedere matematic).

Diferite intenstăți ale amortizării:

- aluminiu
- plexiglass

......................................................................................................................................................................................................

Concluzii:

Structuri simple – cu o singură masă concentrată în vârful unei structuri cu masă neglijabilă
dar cu o anumită rigiditate laterală (flexibilitate laterală)

Conceptul de vibrație liberă

Ecuația diferențială a mișcării fără o forță care să inducă mișcarea și fără să se ia înconsiderare
amortizarea mișcării oscilatorii.

Conceptul de amortizare (amortizare diferă funție de mai multe lucruri printre care: tipul
materialului, tipul structurii)

Conceptul de mecanisme de dipare a energiei (a energie cinetice și a energiei de deformație).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
DINAMICĂ. Dynamics of structures theory and applications to earthquae engineering – A. Chopra

1.2 SISTEM CU UN SINGUR GRAD DE LIBERTATE................................................................................................

Fie sistemul:

Masa este concentrată la nivelul acoperișului

Un cadru a cărei amsă este neglijează furnizează rigiditate laterală sistemului

Sistemul include și un amortizor vâscos ce disipă vibrațiile sistemului

Grinzile și stâlpii se presupun că sunt înextensibili axial.

Fiecare element structural contribuie la proprietățile inerțiale (masa), proprietățile elastice


(rigiditatea sau flexibilitatea) respectiv proprietățile de disiparea a energiei (amortizarea) ale
structurii.

Proprietățile fiecărui element al structurii se concetrează în trei componente separate:

- componenta masă
- componenta rigiditate
- componenta amortizare

Numărul de deplasări independente necesare pentru a defini poziția deplasată a tuturor


maselor față de poziția originală a cestora se numesc grade de libertate pentru analiza
dinamică (DOF).

De obice avem nevoie de mai multe grade de libertate pentru a defini proprietățile de rigiditate
ale sructurii decât pentru a defini proprietățile inerțiale. (din punct de vedere al rigidității
avem 2 rotiri de nod și o deplasare de nod (deoarece elementele sunt inextensibile) = 3
deplasări independnete, din punct de vedere al masei avem doar o deplasare posibilă lateral =
masa este condiționată a se deplasa doar laterală)

Sistem cu un grad de libertate dinamic = un sistem care are o singură deplasare independentă
corespunzătoare unei mase concentrate într-o singură locație. (de obicei la nivelul
acoperișului).

......................................................................................................................................................................................................
DINAMICĂ. Dynamics of structures theory and applications to earthquae engineering – A. Chopra

1.3 RELAȚIA FORȚĂ DEPLASARE ...............................................................................................................................

SISTEME LINIAR ELASTICE

SSITEME INELASTICE

S-ar putea să vă placă și